Anulare hotărâre AGOA respinsă. Jurisprudență Contracte economice


Tribunalul BRAŞOV Sentinţă civilă nr. 308/CC din data de 14.05.2013

R O M A N I A

TRIBUNALUL BRASOV

SECTIA A II-A CIVILA, DE ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINTA CIVILA NR. 308/CC

Sedinta Camerei de Consiliu din data de 14 mai 2013

Completul compus din:

Presedinte – M. L.

Grefier – I. T.

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cererii formulata de reclamantele P.C.E.E.E.F. N.V. (fosta MEI Roemenie en Bulgarije Fonds NV), si B.I.L. in contradictoriu cu parata SC IAR SA.

La apelul nominal facu in sedinta, la pronuntare se constata lipsa partilor.

Procedura de citare este legal indeplinita.

Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din data de 30 aprilie 2013 cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta pentru a da posibilitate partilor sa depuna la dosar concluzii scrise, a amanat pronuntarea cauzei pentru data de 7 mai 2013 si apoi la data de 14 mai 2013.

Dosarul nr.6426/62/2012

TRIBUNALUL

Constata ca prin cererea formulata la data de 11.06.2012, inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 6426/62/2012, si precizata la data de 11.09.2012 (f.48-51) reclamanta P.C.E.E.E.F. N.V. (fosta MEI Roemenie en Bulgarije Fonds NV) a solicitat in contradictoriu cu parata SC IAR SA sa se dispuna anularea Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC IAR SA nr.2/25.04.2012.

In motivarea actiunii se arata in esenta ca in urma operatiunilor aprobate prin Hotararea nr. 2, patrimoniul societal IAR SA este golit de cele mai importante bunuri, iar societatea comerciala IAR SA ramane astfel o simpla “carcasa”, fund pusa in imposibilitatea de a-si mai putea realiza obiectul principal de activitate si de a mai obtine beneficiile asteptate de actionarii sai de buna-credinta.

1.Adunarea generala extraordinara a actionarilor SC IAR SA din 25.04.2012 a fost tinuta fara indeplinirea tuturor formalitatilor de convocare si tinere a adunarii generale a actionarilor.

1.1. Potrivit art. 5 pct. 7 din Regulamentul nr. 6/2009 emis de CNVM, parata avea obligatia precizarii datei de referinta in convocarea facuta prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1294/4.IV.2012. In aceasta convocare nu se precizeaza data de referinta exacta, iar actionarii au fost astfel indusi in eroare cu privire la dreptul de a participa la adunarea generala a actionarilor.

1.2. S-au incalcat, de asemenea, dispozitiile art. 3 alin. (3) din Regulamentul nr. 6/2009 emis de CNVM, intrucat parata SC IAR SA nu a pus la dispozitia actionarilor informatii suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunarii generale. Nu s-au prezentat: proiectul actului aditional nr. 5 la Acordul actionarilor mentionat la art. 2 din Hotararea nr.2, proiectul contractului de constitute a dreptului de uzufruct si proiectul contractului de inchiriere.

2. Hotararea nr.2 a fost luata fara o fundamentare economica si cu incalcarea prevederilor art. 5 si art. 6 din actul constitutiv al societal IAR SA, intrucat transferul majoritatii bunurilor societatii in folosinta Eurocopter Romania SA, ca aport la capitalul social lipseste societatea IAR SA de baza necesara realizarii obiectului sau principal de activitate si obtinerii de beneficii.

2.1. Hotararea nr. 2 prevede la Art. 1 ca SC IAR SA va participa la cresterea capitalului social al SC Eurocopter Romania SA cu valoarea dreptului de uzufruct asupra activelor (terenuri, constructii si mijloace fixe) care au facut obiectul contractului de acordare a dreptului de uzufruct incheiat intre SC IAR SA si SC Eurocopter Romania SA in data de 24.07.2003. Nu s-a prezentat actionarilor nici o fundamentare economica pentru transferul dreptului de folosinta asupra celor mai valoroase active ale societatii catre SC Eurocopter Romania SA. Fundamentarea economica trebuia sa fie realizata de catre consiliul de administrate al SC IAR SA, insa aceasta nu a fost realizata si nici prezentata actionarilor.

3. Hotararea nr. 2 a fost luata cu incalcarea dispozitiilor art. 241 din Legea nr. 297/2004, intrucat aceasta contine dispozitii care permit administratorilor sa incheie acte de instrainare sau de inchiriere a unor bunuri ale societatii, fara ca actele sa fie individualizate si precizate in valoare.

3.1. Asa cum rezulta din redactarea hotararii atacate, nu se precizeaza in nici un mod valoarea bunurilor care urmeaza a fi aportate si, mai mult decat atat, bunurile nu sunt precizate individual si in concret, avand in vedere ca, la Art. 1 din hotarare, se evoca o posibila constituire a unui nou drept de uzufruct in conditii similare, deci nici macar identice cu cele anterioare.

3.2. De asemenea, au fost incalcate dispozitiile art.111 alin. (2) lit. f) si art. 153 din Legea nr.31/1990, care impuneau aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor a unor acte juridice precis determinate atunci cand in dezbatere se pune inchirierea unor bunuri ale societatii.

4. Hotararea nr. 2 a fost luata cu incalcarea dispozitiilor art. 215 alin. (2) din

Legea nr.31/1990, intrucat aceasta contine un mandat acordat consiliului de

administrate pentru incheierea unor acte ilegale, respectiv aportul de creante

la majorarea capitalului social al unei societati pe actiuni.

4.1. Asa cum rezulta din redactarea hotararii, SC IAR SA ar urma sa aporteze valoarea dreptului de uzufruct la capitalul social al SC Eurocopter Romania SA. Un asemenea aport nu este altceva decat un aport de creanta la majorarea capitalului social al SC Eurocopter Romania SA, care este interzis de art. 215 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Se observa ca persoanele raspunzatoare cu redactarea hotararii au incercat sa utilizeze o redactare cat mai obscura (“participarea… la cresterea capitalului social… cu valoarea dreptului de uzufruct asupra activelor”), pentru a deghiza aportul in create. Scopul final urmarit de redactorii hotararii a fost acela de a permite administratorilor societatii sa stabileasca discretionar actele juridice care vor fi incheiate si conditiile acestora, fara ca acestia sa fie limitati de adunarea generala a actionarilor.

5. Hotararea nr. 2 a fost luata cu incalcarea dispozitiilor art. 215 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 3 alin. (3) si art. 5 pct. 7 din Regulamentul nr.

6/2009 emis de CNVM, intrucat aceasta contine un mandat acordat consiliului

de administrate pentru incheierea unor acte juridice nedeterminate, ale caror

conditii nu sunt cunoscute de catre actionarii societatii.

5.1. Mandatarea consiliului de administrate al SC IAR SA de a negocia si semna documente are semnificatia negocierii si incheierii unor acte juridice, care nu sunt precizate. Au fost incalcate astfel dispozitiile legale privind informarea actionarilor la date relevante si aprobarea prealabila a unor acte juridice. In realitate, mandatarea consiliului de administrate are ca scop final punerea in opera a unor acte frauduloase, care au fost concepute prin Hotararea nr. 5/16.06.2010 a adunarii generale extraordinare a actionarilor SC IAR SA, revocata numai in urma actiunilor in instanta.

6. Hotararea nr. 2 este nelegala, intrucat aceasta eludeaza prevederile imperative ale art. 250¹ din Legea nr. 31/1990, avand in vedere ca o eventuala participare la majorarea capitalului social al Eurocopter Romania SA este, in realitate, o restructurare a societatii comerciale IAR SA prin desprinderea unei parti din patrimoniu acesteia.

6.1. Avand in vedere ca Hotararea nr. 2 aproba si transferul folosintei majoritatii activelor sale cele mai importante in schimbul unor actiuni, cu modificarea/transferarea activitatii sale principale, operatiunea aprobata este una de restructurare prin desprinderea unei parti din patrimoniu, respectiv o divizare. In consecinta, operatiunea cade sub incidenta prevederilor art. 250¹ din Legea nr. 31/1990, care impun obligatii specifice, respectiv indeplinirea unor formalitati stricte, de natura sa protejeze actionarii, insa aceste prevederi au fost eludate prin asa-zisa participare cu valoarea dreptului de uzufruct asupra activelor la majorarea capitalului social al Eurocopter Romania SA.

6.2. Autorii planului de fraudare a IAR SA au conceput toate aceste operatiuni sub titlul de participare la capitalul social (si nu de “divizare” sau “restructurare prin desprindere,” cum era firesc) pentru a evita exercitarea de catre actionarii minoritari a dreptului lor de retragere din societate, prevazut la art. 242 din Legea nr. 297/2004. Daca actionarii minoritari si-ar fi exercitat acest drept, atunci IAR SA ar fi fost obligata sa le cumpere actiunile si sa le plateasca la valoarea stabilita printr-o expertiza independenta, potrivit art. 134 alin. (4) din Legea nr. 31/1990. Anticipand acest curs, autorii planului de fraudare a IAR SA si a actionarilor minoritari au inteles sa recurga la eludarea prevederilor din Titlul VI, capitolul 2 din Legea nr. 31/1990.

7. Hotararea nr. 2 este nelegala, intrucat aceasta eludeaza obligatiile impuse de dispozitiile art. 242 din Legea nr. 297/2004 si ale art. 134 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, care indreptatesc actionarii care nu sunt de acord cu Hotararea luata sa-si exercite dreptul de a se retrage din societate si de a le fi cumparate actiunile.

7.1. Potrivit art. 242 din Legea nr. 297/2004: “Actionarii unei societati admise la tranzactionare, care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala cu privire la fuziuni sau divizari, care implica alocarea de actiuni ce nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine de la aceasta contravaloarea actiunilor, potrivit art. 133 din Legea nr. 31/1990.” Avand in vedere ca o restructurare majora, precum cea aprobata prin Hotararea nr. 2, nu se poate realiza decat potrivit regulilor de divizare (desprinderea unei parti din patrimoniu), actionarii minoritari ar fi avut dreptul de a primi actiuni ale Eurocopter Romania SA sau dreptul de a se retrage din societatea IAR SA, in conformitate cu aceste prevederi.

7.2. Este cert ca actionarii minoritari si-ar fi exercitat dreptul de retragere (vazand conduita ilicita si agresiva a statului roman si a Eurocopter SAS.), astfel ca societatea IAR SA ar fi fost obligata sa le cumpere actiunile si sa le plateasca la valoarea stabilita printr-o expertiza independenta, cum dispune art. 134 alin. (4) din Legea nr. 3 1/1990.

7.3. Potrivit legii, eludarea prevederilor imperative mentionate este sanctionata cu nulitatea absoluta, astfel ca, in baza art. 1237 Cod civil, a art. 1238 alin. (2) si a art. 132 alin. (2), Hotararea nr. 2 trebuie anulata in integralitatea ei.

8. Hotararea nr.2 a fost adoptata fara respectarea dreptului actionarilor la informatii suficiente, intrucat societatea IAR SA nu a pus la dispozitia tuturor actionarilor documentele mentionate in punctele aflate pe ordinea de zi, fiind astfel incalcate dispozitiile art.209, art.224 alin.(2) si (3) din Legea nr.297/2004, cat si art. 3 alin. (3) din Regulamentul nr. 6/2009 emis de CNVM

8.1. Pentru a ascunde adevaratele intentii ale Eurocopter SAS. si ale statului roman, societatea IAR SA (controlata de statul roman, ca actionar majoritar) nu a comunicat tuturor actionarilor sai detalii importante ale operatiunilor, pentru ca spolierea sa nu devina vizibila. Asa cum rezulta din art. 1 al Hotararii nr. 2, valoarea aportului IAR SA nu a fost stabilita in baza unui raport de evaluare.

8.2. In conformitate cu art. 209 din Legea nr. 297/2004, emitentii de valori mobiliare vor pune la dispozitia detinatorilor de valori mobiliare “toate informatiile necesare, pentru ca acestia sa-si poata exercita drepturile” Potrivit art. 3 alin. (3) din Regulamentul nr. 6/2009 emis de CNVM: “Actionarii au, printre altele, dreptul de a participa la adunarile generale ale actionarilor si de a avea acces la informal suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunarii generale.” si Directiva 2007/36/CE prevede la pct.(6) din preambulul sau ca “actionarilor ar trebui sa li se furnizeze informatii complete asupra punctelor care urmeaza sa fie prezentate adunarilor generale”. (s.n.) Nefurnizand actionarilor toate documentele si informatiile necesare unei decizii in cunostinta de cauza, emitentul IAR SA nu si-a indeplinit obligatia de informare corecta a actionarilor sai, astfel ca actionarii nu au putut verifica valoarea participarii nici a bunurilor eventual inchiriate.

Lipsa acestor documente (informatii) reprezinta o incalcare a dreptului la informare al actionarilor, care impiedica actionarii sa ia decizii in cunostinta de cauza si sa-si exercite drepturile. De asemenea, aceasta neregularitate duce la concluzia ca valoarea dreptului de uzufruct asupra activelor este ascunsa, ceea ce duce la concluzia ca aceasta va fi fixata la un nivel in contra intereselor societatii IAR SA si ale actionarilor ei de buna-credinta.

9. Hotararea nr. 2 a fost adoptata cu incalcarea dispozitiilor art. 136¹ din Legea nr.31/1990, art.210 din Legea nr. 297/2004 si cu incalcarea principiilor enuntate de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (“OECD”), intrucat actionarii minoritari ai IAR SA nu au beneficiat de acces egal la informatiile privind operatiunile ce urmau a fi aprobate de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

9.1. Votul prin care statul, ca actionar majoritar, a impus aprobarea Hotararii nr. 2 exprima punerea in opera a actiunilor nedezvaluite si hotarate, in afara adunarii generale a actionarilor IAR SA, de Guvernul Romaniei, EADS si Eurocopter SAS., fiind astfel incalcate dispozitiile art. 1361 din Legea nr. 31/1990 si ale art. 210 din Legea nr. 297/2004. Aceste dispozitii interzic folosirea abuziva a pozitiei de actionar (majoritar) prin recurgerea la fapte neloiale si frauduloase care ii prejudiciaza pe ceilalti actionari.

9.2. Hotararea nr. 2 a fost adoptata si cu ignorarea principiilor OECD, care impun statului o serie de obliga|ii. In conformitate cu aceste principii, statul sau

autoritatea de stat care detine controlul asupra unei societati comerciale trebuie:

(A) sa se asigure ca toti actionarii sunt tratati in mod echitabil; (B) sa se asigure

ca societatea comerciala asupra careia are controlul mentine un grad de

transparent ridicat fata de toti actionarii; (C) sa se asigure ca societatea

comerciala dezvolta o politica activa de comunicare si de consultare cu toti actionarii. Nici unul dintre aceste principii nu a fost respectat, intrucat statul roman a fost in posesia unor informatii relevante referitoare la participarea IAR SA la majorarea capitalului social al Eurocopter Romania SA si care nu au fost dezvaluite ori comunicate integral si actionarilor privati din IAR SA

9.3. Principiile OECD prevad expres ca “Actionarii minoritari trebuie protejati de actiunea abuziva a sau in interesul actionarilor care detin controlul direct sau

indirect [asupra societatii] si [ei] trebuie sa dispuna de masuri reparatorii

eficiente”. In cazul de fata, Hotararea nr. 2 a fost propusa si adoptata de statul

roman (prin reprezentantii sai) in interesul sau, al Eurocopter SAS. si al EADS,

cu ignorarea drepturilor si intereselor actionarilor minoritari astfel ca aceasta

hotarare trebuie anulata.

10. Hotararea nr. 2 este nelegala, intrucat aceasta a fost luata cu incalcarea art. 127 din Legea nr. 31/1990, care impunea statului roman, ca actionar cu un interes contrar societatii IAR SA, sa se abtina de la deliberarile privind asa-zisa participare la majorarea capitalului social al Eurocopter Romania SA.

10.1. Hotararea nr. 2 a fost adoptata cu votul statului roman, exprimat prin Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, care a solicitat completarea ordinii de zi. Dupa cum rezulta din materialul justificativ elaborat de MECMA, statul roman se considera singurul proprietar al IAR SA si constata singur “existenta interesului celor doi actionari ai societatii mixte SC Eurocopter Romania SA, respectiv Eurocopter SAS si SC IAR SA, de a continua activitatea SC Eurocopter Romania SA si dupa data de 26.07.2013 pentru o perioada nedeterminata.” Nici o adunare generala a actionarilor IAR SA nu a fost convocata pentru a hotari care este interesul real la IAR SA, exprimat prin vointa actionarilor sai.

10.2. Hotararea nr. 2 a fost adoptata si cu ignorarea principiilor OECD, care impun statului, printre altele, doua obligatii importante: (i) sa se abtina de la a exercita o interferenta politica inadecvata in administrarea societarilor cu participate de stat si (ii) sa permita consiliilor de administrate ale societatilor cu participate de stat sa-si exercite atributiile si sa le respecte independenta. In conformitate cu aceste principii, statul roman avea obligatia sa nu trateze societatea IAR SA ca pe o anexa proprie si sa respecte drepturile si interesele acesteia, ca si drepturile si interesele actionarilor sai minoritari. intrucat Hotararea nr. 2 a fost luata cu incalcarea interdictiei prevazute de art. 127 din Legea nr. 31/1990, aceasta trebuie anulata.

In drept au fost invocate dispozitiile aratate in cuprinsul cererii, precum si: art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, art. 480, art. 1179, art. 1237 si art. 1238 din , art. 209, art. 210, art. 224 alin. (2)(3), art. 241, art. 242 din Legea nr. 297/2004, art. 3 alin. (3), art. 5 pct. 7 din Regulamentul nr. 6/2009 emis de CNVM, art. 38, art. 39, art. Ill alin. (2) lit. f), art. 112, art. 120, art. 127, art. 132 alin. (2), art. 215, art. 134 alin. (1) lit. a) (4), art. 1361, art. 1371 alin. (1) si (2), 15322, art. 215 alin. (2), art. 2501 din Legea nr. 31/1990 si prevederile art. 5 si art. 6 din actul constitutiv al IAR SA, Directiva 2007/36/CE.

In probatiune au fost depuse la dosar inscrisuri.

In probatiune au fost depuse la dosar inscrisuri.

Parata a depus la dosar intampinare, la data de 05.09.2012 (f.16-30), completata la data de 02.10.2012 (f.53-56), prin care a solicitat respingerea actiunii, cu cheltuieli de judecata, avand in vedere urmatoarele: Eurocopter Romania SA a luat fiinta in anul 2002, cand IAR a participat la majorarea capitalului social al acestei societati cu dreptul de uzufruct asupra unor active aflate in patrimoniul societatii (terenuri, constructii si mijloace fixe, in acest sens incheindu-se in anul 2003 contractul de uzufruct pentru o perioada de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire. Prin Hotararea nr.2 atacata in cauza s-a aprobat prelungirea duratei de functionare a SC Eurocopter Romania SA, dupa data de 26.06.2013, iar in baza acestei hotarari s-a incheiat un contract de inchiriere la data de 31.05.2012, prin care s-au pus la dispozitia acestei societati activele ce se aflau in folosinta sa inca din 2003. in baza contractului de uzufruct.

Se arata ca cererea de anulare se impune a fi respinsa deoarece reclamanta nu justifica interesul in promovarea acestei cereri si nici paguba suferita prin emiterea Hotararii nr.2.

Cererea de anulare este si nefondata deoarece: pentru Adunarea generala data de referinta a fost prevazuta in Convocatorul AGEA din 25.04.2012 ca fiind 30.03.2012, a fost respectat dreptul general de informare al actionarilor, adresa nr.1703/05.04.2012 emisa de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin care se solicita suplimentarea ordinii de zi a fost pusa la dispozitia reclamantei prin publicarea pe site-ul propriu al IAR, impreuna cu restul documentelor disponibile; completarea ordinii de zi s-a facut cu respectarea Regulamentului CNVM nr.6/2009, iar noua ordine de zi a fost publicata integral in Monitorul Oficial partea IV nr.1294/04.04.2012. actele mentionate de reclamanta MEI in cerere (proiectul de Act aditional nr.5 la acordul actionarilor, proiectul de contract de constituire a dreptului de uzufruct si proiectul de contract de inchiriere) erau imposibil de furnizat deoarece actionarii IAR au fost convocati tocmai pentru a mandata consiliul de administratie al IAR sa negocieze si sa semneze ulterior aceste documente.

Fundamentarea economica a acestor hotarari a fost facuta prin adresa nr.1703/05.04.2012 emisa de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri; cu privire la asa-zisul transfer al majoritatii bunurilor IAR se arata ca valoarea activelor ce urmau sa fie inchiriate este de 4.162 RON reprezentand 12.3% din valoarea activelor imobilizate ale IAR. Se mai arata ca in cauza nu este vorba de aportarea bunurilor la capitalul social la Eurocopter Romania SA, ci de prelungirea duratei de functionare a acestei societati prin constituirea unui nou drept de uzufruct sau prin incheierea unui contract de inchiriere.

Nu se sustin afirmatiile reclamantei cu privire la incalcarea dispozitiilor art.111 alin.2 lit.f si art.153 ind.22 din Legea nr.31/1990, precum si cele ale art.241 din Legea nr.297/2004, care nu sunt aplicabile in cauza; nu sunt incalcate nici dispozitiile art.215 alin.2 din Legea nr.31/1990, deoarece in cauza este vorba de constituirea unui drept de uzufruct, iar nu de un aport de creante la majorarea capitalului social al Eurocopter Romania SA, care a fost mentinut, iar nu majorat.

Mandatul dat consiliului de administratie se limiteaza la incheierea unuia din cele doua acte, contract de uzufruct sau de inchiriere, astfel ca nu au fost incalcate dispozitiile art.215 alin.2 din Legea nr.31/1990 si art.3 alin.3 si art.5 alin.7 din Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Nici celelalte sustineri nu sunt fondate deoarece in cauza nu se transfera nici un drept de proprietate, nu s-a facut o operatiune de divizare, iar IAR a implementat numai hotararile care au fost luate cu unanimitate, astfel ca statul nu si a folosit abuziv pozitia de actionar majoritar.

Actiunea este considerata abuziva si sicanatorie, reclamanta urmarind fortarea vanzarii pachetului propriu de actiuni detinut la IAR, fara sa-i pese ca prin aceasta este prejudiciata societatea IAR , salariatii si ceilalti actionari.

In drept au fost invocate dispozitiile Legii nr.31/1990. Legea nr.297/2004, art.115 si urm. C.pr.civ.

In probatiune au fost depuse la dosar inscrisurilor.

Prin cererea formulata la data de 11.06.2012, inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 6430/62/2012, reclamanta B.I.L. a solicitat in contradictoriu cu parata SC IAR SA sa se dispuna anularea Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC IAR SA nr.2/25.04.2012 si suspendarea executarii acestei hotarari.

In motivarea actiunii se retine in esenta ca Hotararea AGEA nr.2/2012 a fost adoptata cu incalcarea dispozitiilor art.224 alin.3 din Legea nr.297/2004 privind dreptul la informare al actionarilor si art6 alin.1 lit.c din Regulamentului CNVM nr.6/2009 referitoare la accesul actionarilor la materialele supuse dezbaterii deoarece la cererea de comunicare a acestor materiale parata IAR le-a transmis ca materialele se afla pe sit-ul societatii, fara sa verifice ca pe site nu exista contractul de aport incheiat in 2003 si nici actul aditional nr.5, aceste acte nefiind prezentate nici macar in cadrul sedintei AGEA.

Au fost incalcate si dispozitiile referitoare la continutul convocatorului reglementat de art.5 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, deoarece convocatorul nu prevede termenele in care actionarii isi pot exercita drepturile referitoare la completarea ordinii de zi, desi actionarul majoritar uzeaza de acest drept, intr-un termen nespecificat si neprevazut in mod expres in convocator. Nulitatea absoluta a hotararilor adoptate cu incalcarea dispozitiilor referitoare la convocarea si tinerea adunarilor generale este consacrata si de practica instantei supreme.

Au fost incalcate si dispozitiile imperative referitoare la stabilirea datei de referinta pentru identificarea actionarilor cu drept de vot in AGEA, reglementata de art.2, 7 si 10 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si art.123 din LSC. Parata nu a stabilit data de referinta in mod legal aceasta fiind anterioara publicarii modificarii ordinii de zi, acesta fiind un motiv de nulitatea absoluta; cvorumul si majoritatile au fost vatamate prin neacordarea posibilitatii actionarilor de a-si schimba participatie dupa publicarea modificarii ordinii de zi.

S-au incalcat dispozitiile art.117 ind.1 alin.3 din Legea nr.31/1990 deoarece in a doua publicatie nu au mai fost inscrise dispozitiile referitoare la data de referinta, materiale, data expedierii procurilor, conform noii ordin de zi, ceea ce a creat impresia ca aceste chestiuni nu vor mai face obiectul adunarii generale.

Pentru cererea de suspendare se arata ca sunt indeplinite conditiile art.133 ind.6 din Legea nr.31/1990.

Parata a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii principale si a cererii de suspendare, argumentele fiind cele expuse si in dosarul nr. 6426/62/2012.

Prin incheierea din data de 11.07.2012 s-a dispus disjungerea cererii de suspendare si formarea unui dosar separat cu aceasta cerere.

La termenul din 02.10.2012 a fost admisa exceptia de conexitate intre cele doua dosare.

Instanta a incuviintat si administrat pentru toate partile proba cu inscrisuri, iar pentru reclamante si proba cu interogatoriul paratei, raspunsurile fiind atasate la filele 117-120 si 121-125 dosar.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Parata SC IAR SA este societate comerciala romana, avand ca obiect de activitate repararea si intretinerea elicopterelor, fiind detinuta de statul roman, in proportie de 72,19%, prin intermediul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (64,89%) si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (7,3%), cat si de alti actionari minoritari, in proportie de 27,81%, printre acestia numarandu-se reclamanta P.C.E.E.E.F. N.V. (fosta MEI Roemenie en Bulgarije Fonds NV) – cu 2,286% din numarul total al actiunilor si reclamanta B.I.L. – cu 2,17% din capitalul social al societatii.

In anul 2002 a fost infiintata SC E. R. SA, avand ca actionari majoritari E. SAS (parte a concernului international European Aeronautic Defence and Space Company -EADS) si SC IAR SA. In anul 2003 acestia au hotarat majorarea capitalului social al E. Romania SA astfel: E. SAS a participat la majorarea capitalului social cu dreptul de folosinta asupra marcii “E.”; si cu o contributie in numerar, iar SC IAR SA a participat la majorarea capitalului social cu dreptul de uzufruct asupra unor active aflate in patrimoniul societatii (terenuri, constructii si mijloace fixe). La acel moment s-a incheiat contractul de uzufruct, pentru 10 ani, aspecte necontestate de niciuna din reclamante.

Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC IAR SA nr.2/25.04.2012 (f.5) s-au dispus urmatoarele:

“Art.1 Se aproba prelungirea duratei de functionare a SC E. R. SA dupa data de 26.06.2013 in urmatoarele conditii:

a). participarea SC IAR SA la cresterea capitalului social al SC E. R. SA cu valoarea dreptului de uzufruct asupra activelor (terenuri, constructii si mijloace fixe) care au facut obiectul contractului de acordare a dreptului de uzufruct incheiat intre SC IASR SA si SC E. R. SA in data de 24 iulie 2003, prin constituirea unui nou drept de uzufruct pentru inca o perioada de 10 ani in conditii similare contractului de aport incheiat la 24 iulie 2003;

sau

b). inchirierea de catre SC E. R. SA a activelor (terenuri, constructii si mijloace fixe) care fac in prezent obiectul contractului de acordare a dreptului de uzufruct, prin incheierea unui contract de inchiriere asupra acestora, cu mentinerea capitalului social actual al SC E. R. SA.

Art.2. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie si a conducerii executive a SC IAR SA, in conditiile aprobarii masurilor propuse, de a negocia si semna cu SC E. R. SA/E. SAS Franta documentele necesare (inclusiv Actul aditional nr.5 la Acordul Actionarilor) pentru implementarea solutiei care sa asigure prelungirea duratei de functionare a SC E. R. SA dupa data de 26.06.2013, astfel incat sa nu fie aduse prejudicii societatii SC IAR SA si actionarilor acesteia.

Art.3. Directorul general al societatii se insarcineaza cu realizarea formalitatilor de publicitate cerute de lege, actul constitutiv si regulamentele CNVM.”;

Ceea ce este retinut in primul rand in cauza este faptul ca, prin Hotararea nr.2 descrisa mai sus s-a hotarat prelungirea duratei de functionare a SC E.R. SA dupa data de 26.06.2013 si conditiile in care se va face aceasta prelungire, respectiv fie prin constituirea unui drept de uzufruct (in conditii similare contractului de aport incheiat la 24 iulie 2003), fie prin incheierea acelorasi active care au facut obiectul contractului de uzufruct, cu mentinerea capitalului social actual al SC E. R. SA.

Reclamantele au invocat motive similare de anulare a acestei Hotarari, in dosarele conexate, astfel ca vor fi analizate impreuna. Reclamantele justifica un interes, in conditiile in care sunt actionari ai SC IAR SA, iar modul in care sunt administrate bunurile societatii au influenta directa cu privire la valoarea actiunilor, dividende, etc., prin urmare nu vor fi retinute apararile paratei cu privire la lipsa de interes a reclamantelor in cauza.

In ceea ce priveste indeplinirea formalitatilor de convocare pentru Adunarea generala (motivul 1 din actiunea P. C. si motivele din actiunea Brodhurst) se retine ca Convocatorul AGEA din 25.04.2012 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1069/20.03.2012 (f.32), convocator in care data de referinta a fost prevazuta ca fiind 30.03.2012

In urma adresei nr.1703/05.04.2012 emisa de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (f.79-81), prin care se solicita suplimentarea ordinii de zi cu aspecte legate de prelungirea duratei de functionare a SC E. R. SA dupa data de 26.06.2013 si conditiile in care se va face aceasta prelungire, noua ordine de zi a fost publicata integral in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1294/04.04.2012 (f.33-34).

Dreptul actionarilor la informare nu a fost incalcat in cauza, astfel cum sustin reclamantele, in conditiile in care adresa nr.1703/05.04.2012 emisa de MECMA, descrisa mai sus, a fost pusa la dispozitia reclamantelor prin publicarea pe site-ul propriu al IAR, impreuna cu restul documentelor disponibile. In respectiva adresa, sunt detaliate motivele pentru care se solicita suplimentarea ordinii de zi, astfel ca actionarii au fost informati asupra problemelor ce urmau sa fie supuse dezbaterii, fiind respectate dispozitiile art.117¹ din Legea nr.31/1990 si art.3 alin.2 si 5 pct.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, privind tratamentul egal pentru toti actionarii care se afla in aceeasi pozitie in ceea ce priveste participarea si exercitarea drepturilor de vot in cadrul adunarii generale si informarea cu privire la data de referinta.

Actele invocate de reclamanta P. C. ca nefiind comunicate -respectiv, proiectul de Act aditional nr.5 la acordul actionarilor, proiectul de contract de constituire a dreptului de uzufruct si proiectul de contract de inchiriere- nu puteau fi furnizate inainte de AGEA din 25.04.2013, deoarece actionarii IAR au fost convocati tocmai pentru a mandata consiliul de administratie al IAR sa negocieze si sa semneze ulterior aceste documente. Este de retinut ca toate aceste acte au fost incheiate dupa data de 25.04.2013, respectiv Actul aditional nr.5 a fost incheiat la data de 29.05.2012/31.05.2012 (f.88-91), iar Contractul de inchiriere, la data de 31.05.2012 (f.37-43).

Nu sunt fondate nici motivele de anulare a Hotararii nr.2 pentru lipsa unei fundamentari economice a hotararii si incheierea unor acte de instrainare sau inchiriere bunuri ale societatii fara ca actele sa fie individualizate si precizate in valoare (motivele 2 si 3 din actiunea P. C.), deoarece in primul rand fundamentarea economica a fost facuta de MECMA prin adresa nr.1703/05.04.2012 (f.79-81), iar in al doilea rand, in Procesul verbal de sedinta din 25.04.2013 s-a mentionat ca valoarea contabila a activelor ce urmeaza a fi inchiriate este de 4.162 mii lei, ceea ce reprezinta 12,3% din diferenta dintre valoarea activelor imobilizate ale SC IAR SA si valoarea creantelor societatii (33.785 lei)”; (f.67 dosar).

Este important si faptul ca in cauza sunt in discutie aceleasi active care se aflau in folosinta SC E.R. SA inca din anul 2003, active enumerate in anexele atasate adresei nr.1703/05.04.2012 (f.86-87), iar prin Hotararea nr.2 s-a aprobat prelungirea duratei de functionare a acestei societati cu acelasi aport, din anul 2003.

In raspunsul la interogatoriu parata a adaugat si faptul ca, desi conform contractului de uzufruct din 2003, IAR era obligata sa incheie noul contract in aceleasi conditii (inclusiv financiare) cu cel incheiat in 2003 si nu avea obligatia unei evaluari in scopul stabilirii chiriei, contractul de inchiriere incheiat ulterior Hotararii nr.2 valoarea chiriei a fost stabilita la o valoare superioara valorii uzufructului din 2003 (f.118).

Prin urmare, din toate aceste considerente rezulta ca prin hotararea adoptata parata nu a incalcat dispozitiile art.111 alin.2 lit.f si art.153 ind.22 din Legea nr.31/1990, precum si cele ale art.241 din Legea nr.297/2004, invocate de reclamante.

Referitor la sustinerile legate de incalcarea art.215 alin.2 din Legea nr.31/1990 si art.3 alin.3 si 5 pct.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 cu privire la mandatul dat consiliului de administratie pentru incheierea unor acte ilegale si respectiv nedeterminate (motivele 4 si 5 din actiunea P. C.), instanta nu poate retine sustinerea reclamantei legata de aportul de creanta, in conditiile in care in cauza s-a discutat despre dreptul de uzufruct, respectiv inchiriere, in final fiind aleasa ultima varianta, a inchirierii, asa cum s-a aratat mai sus. De asemenea, in Hotararea nr.2 s-a mentionat in mod expres ca se mentine capitalului social actual al SC E. R. SA, astfel ca nu poate fi vorba de nicio “deghizare de creante”;. Mandatul a fost dat in mod expres consiliului de administratie pentru punerea in a hotararii, nefiind dovedita nicio intentie frauduloasa, iar legatura cu Hotararea nr.5/16.06.2010, revocata de parata, fiind facuta de reclamanta fara o sustinere in probele administrate.

Reclamanta P. C. sustine si ca, in realitate, prin Hotararea nr.2, s-a produs o restructurare a societatii IAR SA, prin desprinderea unei parti din patrimoniul acesteia, prin eludarea dispozitiilor art.250¹ din Legea nr.31/1990, si ca i s-a incalcat dreptul de a se retrage din societate si de a-i fi cumparate actiunile, drept conferit de dispozitiile art.242 din Legea nr.297/2004 si art.134 alin.1 lit.a din Legea nr.31/1990 (motivele 6 si 7 din actiune). Or, in cauza, nu s-a pus in discutie nicio restructurare a societatii IAR, incheierea ulterioara a contractului de inchiriere, la data de 31.05.2012 (f.37-43) confirmand cele sustinute in cadrul AGEA din 25.04.2012, precum si prin intampinare, de parata, respectiv faptul ca s-a intentionat prelungirea duratei de functionare a SC E. R. SA prin instituirea unui drept de folosinta asupra activelor mentionate in anexe, iar nu un transfer de active sau o restructurare a societatii. Nefiind vorba de divizarea SC IAR SA nu sunt incidente in cauza nici dispozitiile cu privire la dreptul actionarilor de a se retrage din societate, mentionate anterior.

Ultimele motive ale actiunii (motivele 8, 9 si 10) sunt strans legate de dreptul actionarilor de a fi informati, respectiv lipsa documentelor aferente ordinii de zi, pe care reclamanta Palmer Capital le-a invocat la punctul 1. Or, instanta a retinut mai sus ca acest drept la informare nu a fost incalcat, nu a existat o actiune abuziva a actionarului majoritar, astfel ca textele de lege invocate de reclamata pentru sustinerea acestor ultime motive de nulitate a Hotararii nr.2 nu au fost incalcate in cauza.

Dispozitiile art.15 alin.4 din Legea nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii prevad obligatia statului de a-i exprime mandatul in cazul constituirii uzufructului avand ca obiect activele societatii comerciale la care statul este actionar majoritar, astfel ca nu pot fi primite nici divagatiile reclamantei cu privire la obligatia statului de a se abtine de la deliberari, in baza art. 127 din Legea nr. 31/1990.

Pentru toate aceste considerente de fapt si de drept, instanta apreciaza ca in cauza nu sunt fondate motivele de nulitate a Hotararea AGEA a SC IAR SA nr.2/25.04.2012, invocate de reclamante, actiunile acestora urmand a fi respinse.

Cheltuieli de judecata nu s-au solicitat de catre parata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunile conexe formulate in dosarele nr. 6426/62/2012 si 6430/62/2012, de reclamantele P.C.E.E.E.F. N.V. (fosta MEI Roemenie en Bulgarije Fonds NV), cu sediul in Deventer, Parkweg no.4, Olanda si cu sediul ales in Romania X, str.X, nr.13, si B.I.L., cu sediul in 2-4 Arch. M. A., Capital . floor, ., C., si cu sediul ales in Romania, Bucuresti, Bd. X, nr.X, Office Center, X, tronson 1, sector 2, in contradictoriu cu parata SC IAR SA, cu sediul in Ghimbav, str.X nr.Xjud. Brasov, Romania.

Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 14.05.2013.

PRESEDINTE, GREFIER,

M. L. I. T.

Red. M.L./17.06.2013

Dact. I.T./27.06.2013

– 5 ex. –