Cauta in aceasta categorie:

Anulare AGA. Convocare efectuată de asociatul căruia i se ridicase dreptul de administrare. Consecinţe asupra valabilităţii convocării

  Din analiza ad literam a dispoziţiilor art. 195 din Legea societăţilor rezultă că legiuitorul dă în competenţa „ administratorului „ iniţiativa de a convoca adunarea asociaţilor şi în subsidiar unui grup de asociaţi care reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul social. Din analiza ad literam a dispoziţiilor art. 195 din Legea societăţilor...

Citeste mai mult...

Creanţă garantată. Efectele certificatului de atestare fiscală în contextul înfiinţării anterioare – la solicitarea creditorului fiscal – a sechestrului asupra bunurilor mobile ale debitorului.

    Aplicabilitatea art. 151 pct. 8 din OG nr. 92/2003. Certificatului de atestare fiscală este un act emis de organul fiscal competent, care atesta creanţele fiscale exigibile datorate de o persoana fizica sau juridica la o anumita data şi care nu stabileşte, modifica ori stinge drepturi sau obligaţii fiscale. Potrivit art. 112 alin...

Citeste mai mult...

Cerinţe analizate pentru confirmarea planului de reorganizare.Înţelesul noţiunii “tratament corect şi echitabil” la care face referire art. 101 din Legea insolvenţei .

Potrivit art. 101 din Legea insolvenţei , pentru confirmarea planului votat în speţă, este necesar ca: Potrivit art. 101 din Legea insolvenţei , pentru confirmarea planului votat în speţă, este necesar ca: - trei dintre categoriile de creanţe menţionate în programul de plăţi, dintre cele menţionate la art. 100 alin. 3 să fi acceptat...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Răspunderea administratorilor. Stabilire în sarcina administratorului statutar şi în cea a administratorului de fapt.

Folosirea bunurilor societăţii în interesul propriu sau al altor persoane Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, 8566 din 16 septembrie 2013 Prin sentinţa civilă nr.3490 din 26.09.2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, a fost admisă cererea precizată formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei SC P. SRL, H.B.I....

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Răspunderea administratorilor. Continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetare de plăţi

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, decizia nr. 7979 din 2 septembrie 2013 Prin sentinţa civilă nr.561 din 15.03.2013 pronunţată de Tribunalul Bistriţa Năsăud, a fost respinsă ca neîntemeiată excepţia prescrierii dreptului la acţiune ridicată de pârâtul H.I.. A fost respinsă ca neîntemeiată acţiunea în răspundere patrimonială...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Nerespectarea calendarului de plăţi stabilit prin planul de reorganizare. Intrare în faliment. Recurs. Respingere

Curtea de Apel Cluj, Secţia a Il-a civilă, de administrativ şi fiscal, 8244 din 9 septembrie 2013 Prin sentinţa civilă nr.1537 din 08.03.2013 pronunţată de Tribunalul Maramureş , în temeiul art. 105 din Legea nr. 85/2006, a fost admisă cererea formulată de către administratorul judiciar L.I. SPRL. În temeiul art. 107 alin. 1...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Contestaţie la tabelul creanţelor. Notificarea creditorilor prin BPI. Decădere din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, decizia nr. 8502 din 13 septembrie 2013 Prin sentinţa civilă nr. 2.294 din 27.12.2012 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, s-a respins contestaţia formulată de creditorul B.L. IFN S.A. BUCUREŞTI, împotriva tabelului definitiv consolidat actualizat al creanţelor debitoarei S.C. S. S.R.L. BISTRIŢA. Pentru...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere formulată de debitor. Respingere pentru nedepunerea tuturor actelor din care rezultă starea de insolvenţă.

Corectă aplicare a dispoziţiilor despre regularizarea cerrii de chemare în judecată. Depunerea actelor doveditoare în apel. Admiterea cererii şi trimiterea cauzei pentru deschiderea procedurii Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, decizia nr. 114 din 16 septembrie 2013 Prin sentinţa civilă nr.1450 din 17 mai 2013 a Tribunalului...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Deschiderea procedurii. Creditor bancă. Credite restructurate.

Respingerea cererii creditorului în primă instanţă. Exigibilitatea creanţei şi întinderea acesteia. Admiterea recursului. Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, decizia nr. 8554 din 16 septembrie 2013 Prin sentinţa civilă nr. 983 din 01.04.2013 a Tribunalului Specializat Cluj s-a respins ca neîntemeiată cererea formulată de creditoarea BANCA P....

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Antrenarea răspunderii patrimoniale a administratorului. Condiţii.

Nedepunerea diligentelor pentru recuperarea unor creanţe. Management defectuos. Respingerea acţiunii lichidatorului judiciar Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, decizia nr. 11301 din 22 noiembrie 2013 Prin sentinţa civilă nr.3207 din 20.06.2013 a Tribunalului Sălaj în baza art.138 alin.1 lit. a din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, s-a...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Antrenarea răspunderii administratorului. Folosirea bunurilor societăţii în interes personal

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, decizia nr. 11010 din 15 noiembrie 2013 Prin sentinţa civilă nr.3993 din 31.10.2012 a Tribunalului Specializat Cluj s-a admis cererea formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei SC N.L.M. SRL, , C.I.I. G.M.L., în contradictoriu cu pârâtul L.H.M. şi, în consecinţă: A...

Citeste mai mult...

Insolvenţă. Lichidator. Înlocuire. Întârzieri datorate unor factori obiectivi. Admiterea recursului

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, decizia nr. 10425 din 1 noiembrie 2013 Prin sentinţa civilă nr.1908 din 27.06.2013 a Tribunalului Specializat Cluj s-a dispus înlocuirea lichidatorului judiciar Societatea C.C. SPRL desemnat în procedura insolvenţei debitoarei SC C.T. SRL cu C.I.I. T.M.C.. S-a dispus comunicarea prezentei încheieri...

Citeste mai mult...

Creanţe. Garanţii.

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, decizia nr. 10706 din 8 noiembrie 2013 Prin sentinţa civilă nr.1123 din 15.04.2013 a Tribunalului Specializat Cluj s-a respins ca neîntemeiată contestaţia formulată de contestatoarea DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI CLUJ în contradictoriu cu debitoarea S.C. S.S. S.R.L. reprezentată...

Citeste mai mult...

Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Debitor persoană fizică. Respingerea cererii

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, decizia nr. 10704 din 8 noiembrie 2013 Prin sentinţa civilă nr.1541 din 28.05.2013 a TribunaluluiSpecializat Cluj s-a respins cererea formulată de creditoarea B.A.R. în contradictoriu cu debitorul A.R.V., având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei. Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Acţiune în anularea transferurilor patrimoniale. Art. 80 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2006. Obligarea cumpărătorului la plata diferenţei de preţ

  Deşi legea prevede, ca o regulă generală, restituirea bunului sau aducerea la masa credală a preţului, ar constitui o inechitate şi o îmbogăţire fără justă cauză a debitoarei, cu consecinţe negative şi nejustificate în patrimoniul cumpărătorului, dacă acesta ar fi obligat să restituie întregul preţ ce s-ar fi datorat pentru bun, deşi, anterior,...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Contestaţie la tabelul definitiv de creanţe. Termen

  Excepţia prevăzută de art. 76 alin. (1) din privind procedura insolvenţei se impune a fi interpretată în sensul că nu este decăzut din drepturi acel creditor căruia nu ia fost notificată deschiderea procedurii insolvenţei conform Codului de procedură civilă, respectiv potrivit normelor ce reglementează citaţiile şi comunicarea actelor de procedură, cuprinse în...

Citeste mai mult...

Contestatie la tabelul preliminar. Jurisprudență Faliment

Tribunalul BRAŞOV Sentinţă civilă nr. 227/sind din data de 27.01.2014 ROMANIA TRIBUNALUL BRASOV SECȚIA a II a CIVILĂ -DE ADMINISTRATIV ȘI FISCAL SENTINȚA CIVILĂ nr. 227/sind Dosar nr. Ședința publica din data de 27.01.2014 JUDECATOR SINDIC - S. O. GREFIER - M. G. Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra contestațiilor la tabelul preliminar al obligațiilor debitoarei formulate de SC C.I. SRL...

Citeste mai mult...

Recurs asigurare. Jurisprudență Faliment

Tribunalul BRAŞOV Decizie nr. 113/R din data de 12.02.2014 R O M A N I A TRIBUNALUL BRAȘOV SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE ADMINISTRATIV ȘI FISCAL DECIZIA CIVILĂ NR. 113/R Dosar nr. Ședința publică din data de 12 februarie 2014 Completul compus din: PREȘEDINTE - S. O. JUDECĂTOR - A. O. JUDECĂTOR - R. A. A. GREFIER - C. S. Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea...

Citeste mai mult...

Contestatii la tabelul preliminar. Jurisprudență Faliment

Tribunalul BRAŞOV Sentinţă civilă nr. 703/sind din data de 03.03.2014 R O M Â N I A TRIBUNALUL BRAȘOV SECȚIA a II a CIVILĂ -DE ADMINISTRATIV ȘI FISCAL SENTINȚA CIVILĂ nr. 703/sind Dosar nr. Ședința publică din data de 03.03.2014 JUDECĂTOR SINDIC - S. O. GREFIER - M. G. Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra contestației la tabelul preliminar al obligațiilor...

Citeste mai mult...