Confirmare plan reorganizare. Jurisprudență Societăţi comerciale


Tribunalul BRAŞOV Sentinţă comercială nr. 2672/sind din data de 03.12.2012

SECTIA A II-A CIVILA, DE ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINTA CIVILA nr. 2672/sind

Sedinta publica din data de 03.12..2012

JUDECATOR SINDIC – S. O.

GREFIER – M. G.

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra confirmarii planului de reorganizare a activitatii debitoarei SC P. SA.

La apelul nominal facut in sedinta publica la pronuntare se constata lipsa partilor.

Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din data de 26.11.2012 cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi care face parte integranta din prezenta iar instanta pentru a se depune concluzii scrise la dosar a amanat pronuntarea la data de 03.12.2012.

JUDECATORUL SINDIC

Asupra cauzei de fata:

Constata ca la data de 07.08.2012 la grefa instantei s-a inregistrat planul de reorganizare a activitatii debitoarei SC P. SA – in insolventa, acesta fiind propus de catre debitoare.

Acest plan de reorganizare propus de debitoare cuprinde mentiunile obligatorii prevazute de art. 95 din si prevede plata integrala a creantelor in termen de 30 de zile de la confirmare.

De asemenea planul prevede reducerea capitalului social al societatii prin reducerea valorii nominale a actiunilor la un nivel de 0,73 lei urmata de majorarea capitalului social cu un aport in numerar in valoare de 31.999.999,68 lei contribuit de actionarul SC O.D.I.SA.

La data de 13.08.2012 si creditoarea JLC G. GMBH a propus un plan de reorganizare a activitatii debitoarei SC P. SA – in insolventa, cu respectarea art. 94 din Legea nr. 85/20069.

Si acest plan cuprinde mentiunile obligatorii prevazute de art. 95 din Legea nr. 85/2006 si prevede plata integrala a creantelor in termen de 30 de zile de la confirmare.

De asemenea planul prevede modificarea actului constitutiv prin majorare de capital cu compensarea creantelor certe, lichide si exigibile detinute de noii actionari cooptati prin majorarea de capital social si imprumuturi care urmeaza sa se acorde dupa confirmarea planului.

Pentru votrea acestor planuri de reorganizare, administratorului judiciar format din consortiul I.-D.I. SPRL si RVA I.-D.S.SPRL a convocat adunarea creditorilor la data de 30.08.2012.

La aceasta adunare, conform procesului verbal incheiat, a fost votat planul de reorganizare propus de creditoarea JLC G. GMBH, fiind respins planul de reorganizare propus de debitoarea SC P. SA.

Prin raportul de activitate depus la dosar, administratorul judiciar a solicitat confirmarea planului propus de creditoare de catre judecatorul sindic.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Pentru reorganizarea activitatii debitoarei SC P. SA au fost propuse 2 planuri de reorganizare: de debitoare si de creditoarea JLC G. GMBH.

Ambele planuri au fost depuse in termenul de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de creante ale debitoarei.

De asemenea creditoare JLC G. GMBH detine mai mult de 20% din valoarea totala a creantelor debitoarei si si-a manifestat intentia de a propune un astfel de plan.

Ambele planuri cuprind mentiunile obligatorii prevazute de art. 95 din Legea nr. 85/2006 si prevad plata integrala a creantelor in termen de 30 de zile de la confirmare.

De asemenea ambele planuri prevad modificarea actului constitutiv prin majorare de capital social.

In baza art. 99 al. 2 din Legea nr. 85/2006 administratorul judiciar a publicat in termen de 5 zile de la depunerea planurilor un anunt referitor la acestea in Buletinul procedurilor de insolventa, cu indicarea celui care l-a propus, a datei cand se va vota cu privire la planuri in adunarea creditorilor, precum si a faptului ca este admisibila votarea prin corespondenta. Aceasta adunare a avut loc la data de 30.08.2012.

La sedinta adunarii creditorilor din data de 30.08.2012 s-a votat planul de reorganizare al debitoarei SC P. SA – in insolventa, propus de creditoarea JLC G. GMBH, aceasta fiind acceptat de cele 4 categorii de creante, respectiv de creditorii garantati care au votat in proportie de 100%, creditorii salariati care au votat in proportie de 100%, creditorii bugetari care au votat in proportie de 100% si creditorii chirografari care au votat in proportie de 97,6245%.

In schimb, a fost respins de creditori planul de reorganizare al activitatii debitoarei SC P. SA – in insolventa, propus de debitoarea SC P. SA, acesta fiind acceptat doar de creditorii salariati care au votat in proportie de 100%, nefiind acceptat de creditorii garantati care au votat pentru doar in proportie de 21,9615%, creditorii bugetari care au votat pentru doar in proportie de 32,9624% si creditorii chirografari care au pentru doar votat in proportie de 34.1968%.

Totusi, avand in vedere dispozitiile art. 101 l. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006, prin Sentinta civila nr. 428/CC/sind/03.12.2012 pronuntata de Tribunalul Brasov in Dosarul nr. 14115/62/2011/a8, s-a considerat acceptat si planul de reorganizare al SC P. SA propus de debitoarea SC P. SA, conform dispozitiilor legale.

Instanta urmeaza sa confirme planul de reorganizare al activitatii debitoarei SC P. SA – in insolventa, propus de creditoarea JLC G. GMBH si sa respinga confirmarea planului de reorganizare al activitatii debitoarei SC P. SA – in insolventa, propus de debitoarea SC P. SA, pentru motivele care vor fi aratate in continuare:

Astfel, asa cum am aratat, pentru reorganizarea activitatii debitoarei SC P. SA au fost propuse 2 planuri de reorganizare, atat de debitoare cat si de creditoarea JLC G. GMBH.

Ambele planuri au fost depuse in termenul de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de creante ale debitoarei, creditoare JLC G. GMBH detine mai mult de 20% din valoarea totala a creantelor debitoarei si si-a manifestat intentia de a propune un astfel de plan.

Ambele planuri cuprind mentiunile obligatorii prevazute de art. 95 din Legea nr. 85/2006 si prevad plata integrala a creantelor in termen de 30 de zile de la confirmare, precum modificarea actului constitutiv prin majorare de capital social.

Toate aceste probleme au fost analizate de instanta prin Sentinta civila nr. 428/CC/sind/03.12.2012 pronuntata de Tribunalul Brasov in Dosarul nr. 14115/62/2011/a8 in care s-au solutionat contestatiile formulate de creditoarele ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII SOCIETATII P. SA (ASMC) SC O.D.I.SA, privind anularea Hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012 si a Procesului verbal al adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012.

Prin aceiasi sentinta instanta a modificat Hotararea adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012 si Procesul verbal al adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012 in sensul ca se-a considerat acceptat si planul de reorganizare al SC P. SA propus de debitoarea SC P. SA, conform dispozitiilor legale.

Fiind votate sau considerate acceptate doua planuri de reorganizare devin incidente dispozitiile art. 98 al. 4 din Legea nr. 85/2006 care dispune ca daca au fost exprimate mai multe intentii de depunere a unor planuri de reorganizare, judecatorul-sindic va fixa un termen maxim pana la care acestea pot fi depuse, cu respectarea dispozitiilor art. 74 alin. (2), astfel incat votarea planurilor admise sa se faca in aceeasi sedinta a adunarii generale a creditorilor, urmand ca doar un singur plan de reorganizare sa fie confirmat conform art. 101 al. 3 din acelasi act normativ.

Instanta va confirma planul propus de creditoarea JLC G. GMBH in detrimentul planului propus de debitoarea SC P. SA pentru motivele care vor fi aratate in continuare:

Astfel, in primul rand, planul de reorganizare propus de creditoarea JLC G. GMBH a fost votat de creditori, aceiasi creditori respingand planul propus de debitoare.

Creditorii sunt aceia care au interesul ca toate creantele lor sa fie platite, iar acestia au dat mai multa incredere planului propus de creditoarea JLC G. GMBH.

Instanta nu poate sa treaca peste aceasta vointa a creditorilor care sunt cei mai interesati in recuperarea creantelor.

In al doilea rand, planul propus de creditoare prevede plata creantelor tuturor creditorilor prin imprumutul pe care il va obtine 4 dintre creditori si prin compensarea creantelor pe care le detin 3 dintre creditori cu emiterea de actiuni, cu mentinerea valorii actiunii la 1,36 lei/actiune.

Cei 4 creditori au facut dovada ca vor obtine aceste imprumuturi prin scrisori de garantie de la mai multe banci.

In schimb, debitoarea doreste plata creditorilor printr-un imprumut de la creditoarea SC O.D.I.SA, fara a exista vreun document care sa ateste faptul ca acest lucru se va intampla si cu scaderea valorii actiunii la 0,73 lei/actiune.

In al treilea rand, creditoarea SC O.D.I.SA are si calitatea de actionar al debitoarei si in aceasta calitate ar fi avut posibilitatea sa majoreze capitalul social si sa evite intrarea in insolventa a debitoarei.

Cu toate ca avea aceasta posibilitatea, creditoarea actionar s-a opus la majorarea capitalului social al debitoarei inainte de deschiderea procedurii insolventei, ceea ce instituie o puternica prezumtie pentru instanta ca aceasta creditoarea nu va imprumuta debitoarea cu echivalentul in lei a aproximativ 7 milioane de Euro si astfel exista posibilitatea ca planul de reorganizare sa nu reuseasca iar debitoarea sa intre in procedura falimentului.

In al patrulea rand si foarte important, cele 3 creditoare, JLC G. GMBH, JLC D. GMBH si JLC I. GMBH au cumparat prin cesionare creante de peste 4 milioane de Euro, ceea ce creeaza o puternica prezumtie ca doresc sa plateasca si celelalte creante si sa continue activitatea debitoarei.

Chiar daca sunt doua planuri de reorganizare, unul propus de debitoare, nu exista nicio dispozitie legala care sa impuna confirmarea acesteia de instanta, creditorii fiind cei care in final decid.

Numai in situatia in care planurile propuse ar fi prevazut plata creantelor pe o perioada de 3 ani s-ar fi pus problema avantajului confirmarii planului debitoarei (fiind cea care gestioneaza activitatea), dar nu si in situatia in care ambele planuri prevad plata creantelor in termen de 30 de zile de la confirmare.

Fata de cele aratate, avand in vedere ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 101 din Legea nr. 85/2006, judecatorul sindic va confirma planul de reorganizare al activitatii debitoarei SC P. SA – in insolventa, propus de creditoarea JLC G. GMBH si votat de Adunarea creditorilor din data de 30.08.2012 si va respinge confirmarea planului de reorganizare al activitatii debitoarei SC P. SA – in insolventa, propus de debitoarea SC P. SA.

Avand in vedere dispozitiile art. 95 al. 7 din Legea nr. 85/2006 care prevad ca prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, planul propus de creditori poate prevedea modificarea, fara acordul statutar al membrilor sau asociatilor/actionarilor debitorului, a actului constitutiv, actul constitutiv al debitoarei SC P. SA – in insolventa, se va modifica dupa cum urmeaza:

– Se va majora capitalul social al debitoarei SC P. SA cu suma de 35.391.765,52 lei, de la valoarea actuala de 16.892.188,72 lei, pana la valoarea de 52.283.954,24 lei;

– Se va majora capitalul social al debitoarei SC P. SA cu suma de 35.391.765,52 lei, de la valoarea actuala de 16.892.188,72 lei, pana la valoarea de 52.283.954,24 lei;

– Majorarea capitalului se va face prin emiterea unui numar de 26.023.357 actiuni noi, in valoare nominala de 1,36 lei/actiune, cu o valoare nominala totala de 35.391.765,52 lei;

– Majorarea capitalului se va face prin emiterea unui numar de 26.023.357 actiuni noi, in valoare nominala de 1,36 lei/actiune, cu o valoare nominala totala de 35.391.765,52 lei;

– Actiunile noi emise vor fi liberate prin compensarea creantelor certe, lichide si exigibile detinute de noii actionari cooptati prin majorarea de capital social (cele initial prevazute in tabelul definitiv de creante si cele rezultate din imprumuturi care urmeaza sa se acorde in cursul reorganizarii);

– Actiunile noi emise vor fi liberate prin compensarea creantelor certe, lichide si exigibile detinute de noii actionari cooptati prin majorarea de capital social (cele initial prevazute in tabelul definitiv de creante si cele rezultate din imprumuturi care urmeaza sa se acorde in cursul reorganizarii);

– Administratorului judiciar format din consortiul I.-D.I. SPRL si RVA I.-D.S.SPRL este imputernicit sa semneze actul constitutiv si orice alt fel de documente necesare pentru majorarea capitalului social;

– Administratorului judiciar format din consortiul I.-D.I. SPRL si RVA I.-D.S.SPRL este imputernicit sa semneze actul constitutiv si orice alt fel de documente necesare pentru majorarea capitalului social;

– Actionarii noi care urmeaza a fi cooptati si care vor subscrie noile actiuni sunt:

– Actionarii noi care urmeaza a fi cooptati si care vor subscrie noile actiuni sunt:

JLC G. GMBH, societate germana, organizata si constituita conform legislatiei din Germania, va subscrie un numar total de 12.585.664 actiuni, in valoare nominala de 1,36 lei/actiune, cu o valoare nominala totala de 17.116.503,04 lei, din care un numar de 9.276.841 actiuni vor fi varsate prin compensare cu creanta inscrisa in tabelul definitiv al creantelor si un numar de 3.308.823 actiuni vor fi varsate prin compensare cu imprumutul care urmeaza sa se acorde dupa confirmarea planului, pentru stingerea creantelor in tabelul definitiv care nu participa la majorarea capitalului social;

JLC G. GMBH, societate germana, organizata si constituita conform legislatiei din Germania, va subscrie un numar total de 12.585.664 actiuni, in valoare nominala de 1,36 lei/actiune, cu o valoare nominala totala de 17.116.503,04 lei, din care un numar de 9.276.841 actiuni vor fi varsate prin compensare cu creanta inscrisa in tabelul definitiv al creantelor si un numar de 3.308.823 actiuni vor fi varsate prin compensare cu imprumutul care urmeaza sa se acorde dupa confirmarea planului, pentru stingerea creantelor in tabelul definitiv care nu participa la majorarea capitalului social;

JLC D. GMBH, societate germana, organizata si constituita conform legislatiei din Germania, va subscrie un numar total de 1.921.212 actiuni, in valoare nominala de 1,36 lei/actiune, cu o valoare nominala totala de 2.612.848,32 lei, care vor fi varsate prin compensare cu creanta inscrisa in tabelul definitiv al creantelor;

JLC I. GMBH, societate germana, organizata si constituita conform legislatiei din Germania, va subscrie un numar total de 1.590.011 actiuni, in valoare nominala de 1,36 lei/actiune, cu o valoare nominala totala de 2.162.414,96 lei, care vor fi varsate prin compensare cu creanta inscrisa in tabelul definitiv al creantelor;

JLC SA, societate moldoveneasca, organizata si constituita conform legislatiei din Republica Moldova, va subscrie un numar total de 9.926.470 actiuni, in valoare nominala de 1,36 lei/actiune, cu o valoare nominala totala de 13.499.999,20 lei, care vor fi varsate prin compensare cu imprumutul care urmeaza sa se acorde dupa confirmarea planului, pentru stingerea creantelor in tabelul definitiv care nu participa la majorarea capitalului social;

JLC SA, societate moldoveneasca, organizata si constituita conform legislatiei din Republica Moldova, va subscrie un numar total de 9.926.470 actiuni, in valoare nominala de 1,36 lei/actiune, cu o valoare nominala totala de 13.499.999,20 lei, care vor fi varsate prin compensare cu imprumutul care urmeaza sa se acorde dupa confirmarea planului, pentru stingerea creantelor in tabelul definitiv care nu participa la majorarea capitalului social;

– Ca urmare a majorarii de capital social structura capitalului social al debitoarei SC P. SA va fi urmatoare:

– Ca urmare a majorarii de capital social structura capitalului social al debitoarei SC P. SA va fi urmatoare:

JLC G. GMBH, 12.585.664 actiuni, 17.116.503,04 lei capital social, 32,74% procent;

JLC G. GMBH, 12.585.664 actiuni, 17.116.503,04 lei capital social, 32,74% procent;

JLC D. GMBH, 1.921.212 actiuni, 2.612.848,32 lei capital social, 5,00% procent;

JLC D. GMBH, 1.921.212 actiuni, 2.612.848,32 lei capital social, 5,00% procent;

JLC I. GMBH, 1.590.011 actiuni, 2.162.414,96 lei capital social, 4,14% procent;

JLC I. GMBH, 1.590.011 actiuni, 2.162.414,96 lei capital social, 4,14% procent;

JLC SA, 9.926.470 actiuni, 13.499.999,20 lei capital social, 25,82% procent;

JLC SA, 9.926.470 actiuni, 13.499.999,20 lei capital social, 25,82% procent;

ASMC, 5.186.025 actiuni, 7.052.994lei capital social, 13,49% procent;

ASMC, 5.186.025 actiuni, 7.052.994lei capital social, 13,49% procent;

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE, 4.981.206 actiuni, 6.774.440,16 lei capital social, 12,96% procent;

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE, 4.981.206 actiuni, 6.774.440,16 lei capital social, 12,96% procent;

STATUL ROMAN, prin AVAS, 2.253.496 actiuni, 3.064.754,56 lei capital social, 5,86% procent.

STATUL ROMAN, prin AVAS, 2.253.496 actiuni, 3.064.754,56 lei capital social, 5,86% procent.

– Dovada creantelor in schimbul carora se vor emite partile sociale se va face pentru creantele anterioare deschiderii procedurii cu tabelul definitiv de creante si pentru creantele ulterioare deschiderii procedurii cu contracte de imprumut incheiate intre actionarii noi cooptati si debitoare prin administrator judiciar, dovada virarii sumelor si declaratie din partea administratorului judiciar ca debitoarea a incasat sumele mentionate in contractele de imprumut.

– Dovada creantelor in schimbul carora se vor emite partile sociale se va face pentru creantele anterioare deschiderii procedurii cu tabelul definitiv de creante si pentru creantele ulterioare deschiderii procedurii cu contracte de imprumut incheiate intre actionarii noi cooptati si debitoare prin administrator judiciar, dovada virarii sumelor si declaratie din partea administratorului judiciar ca debitoarea a incasat sumele mentionate in contractele de imprumut.

Potrivit art. 102 din Legea nr. 85/2006 de la data prezentei activitatea debitorului este reorganizata conform planului.

Administratorul judiciar si debitorul vor respecta prevederile art. 102-106 din Legea nr. 85/2006.

Judecatorul sindic va fixa termen de judecata la data de 04.03.2013, pentru depunerea raportului de activitate trimestrial.

Prezenta va fi adusa la cunostinta creditorilor si debitorului si se va publica in Buletinul procedurilor de insolventa de catre administratorul judiciar.

Prezenta se va comunica catre OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BRASOV pentru cuvenitele mentiuni in registrul comertului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Confirma planul de reorganizare al activitatii debitoarei SC P. SA – in insolventa, propus de creditoarea JLC G. GMBH si votat de Adunarea creditorilor din data de 30.08.2012.

In baza art. 95 al. 7 din Legea nr. 85/2006, actul constitutiv al debitoarei SC P. SA – in insolventa, se va modifica dupa cum urmeaza:

JLC DPRINT GMBH, societate germana, organizata si constituita conform legislatiei din Germania, va subscrie un numar total de 1.921.212 actiuni, in valoare nominala de 1,36 lei/actiune, cu o valoare nominala totala de 2.612.848,32 lei, care vor fi varsate prin compensare cu creanta inscrisa in tabelul definitiv al creantelor;

JLC INVESTMENT GMBH, societate germana, organizata si constituita conform legislatiei din Germania, va subscrie un numar total de 1.590.011 actiuni, in valoare nominala de 1,36 lei/actiune, cu o valoare nominala totala de 2.162.414,96 lei, care vor fi varsate prin compensare cu creanta inscrisa in tabelul definitiv al creantelor;

De la data pronuntarii prezentei activitatea debitorului este reorganizata si devin incidente dispozitiile art. 102 al. 1 si 2 din Legea nr. 85/2006.

Pune in vedere debitoarei si administratorului judiciar format din consortiul I.-D.I. SPRL si RVA I.-D.S.SPRL sa respecte prevederile art. 103-106 din Legea nr. 85/2006.

Respinge confirmarea planului de reorganizare al activitatii debitoarei SC P. SA – in insolventa, propus de debitoarea SC P. SA.

Stabileste termen de judecata la data de 04.03.2013.

Fara cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs in termen de 7 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din data de 03.12.2012.

JUDECATOR SINDIC, GREFIER,

S.O. M. G.

Red.O.S./11.12.2012

Dact.M.G./14.12.2012

5 ex.