Cauta in aceasta categorie:

Contencios adm.fisc- anulare act administrativ fiscal

Prin cererea adresata Tribunalului Tulcea si înregistrata la nr. ........., S.C. ......... S.R.L. Tulcea a solicitat anularea notificarii nr. 12780 din 19.10.2010 de reziliere a contractului nr. 8532 din 07.07.2010, emisa de A.P.I.A., cu consecinta mentinerii în vigoare a contractului, iar, în subsidiar, în cazul constatarii rezilierii, a solicitat obligarea pârâtei la plata de...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. obligare emitere act administrativ. -Legea 38/2003; -Legea 265/2007; -art.304 pct.9, 312 Cod procedură civilă.

Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. OBLIGARE EMITERE ACT ADMINISTRATIV. -Legea 38/2003; -Legea 265/2007; -art.304 pct.9, 312 Cod procedură civilă. Legiuitorul a stipulat că autorizaţia taxi sau orice copie conformă este unică şi netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoană fizică  ori societate familială, precum şi de...

Citeste mai mult...

Necompetenţa funcţională a Secţiei a III-a Contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului

Conţinut speţă  Potrivit art.2 alin.1 lit.c), teza a II-a din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, „sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, și contractele încheiate de autoritățile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizițiile publice; prin legi speciale...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. anulare hotărâre consiliu local de încetare a contractului de asociere încheiat pentru prestarea serviciului de alimentare cu energie termică.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL.  RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ANULARE HOTĂRÂRE CONSILIU LOCAL DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎNCHEIAT PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ. art.4 lit.a din Legea nr.352/2006; art.17 alin.2 din Legea nr.325/2006; art.2 alin.2 din Legea nr.325/2006; ...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. excepţie de nelegalitate. -art. 166 din Legea 84/1995; -aer.312 Cod procedură civilă; -art.4 din Legea 554/2004.

SECŢIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. EXCEPŢIE DE NELEGALITATE. -art. 166 din Legea 84/1995; -aer.312 Cod procedură civilă; -art.4 din Legea 554/2004. Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor de învăţământ preuniversitar se poate realiza numai cu avizul conform al ministerului educaţiei, cercetării şi...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. acţiune introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACŢIUNE INTRODUSĂ ÎMPOTRIVA UNEI PERSOANE FĂRĂ CALITATE PROCESUALĂ PASIVĂ. -art.1 alin.1 din Legea nr.554/2004; -art.62 din Legea nr.215/2001; -art.23 din Legea nr.215/2001; -art.79 alin.3 din O.G. nr.35/2002. Decizia nr.1751/CA/06.10.2011 a Curţii...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ; procedura aprobării tacite. Potrivit art. 3 alin. 2 din o.u.g. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, „răspunsul negativ al autorităţii administraţiei publice competente, în termenul prevăzut de lege pentru emiter…

Dosar nr. 3835/83/2008 SENTINŢA CIVILĂ NR. 482/CA/14 noiembrie  2008 Domeniu asociat: contencios administrativ; procedura aprobării tacite. Potrivit art. 3 alin. 2  din O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, Potrivit art. 3 alin. 2  din O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, „răspunsul negativ...

Citeste mai mult...

Contencios fiscal – Posibilitatea deducerii tva conform art. 145 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 – bunuri şi servicii destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile.

Contencios fiscal - Posibilitatea deducerii TVA conform art. 145 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 – bunuri şi servicii destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile.   Prin sentinţa civilă nr. 112/AF din 13.12.2005 a Tribunalului Braşov s-a admis acţiunea formulată de reclamanta S.C. „A. P.” S.A. Braşov în contradictoriu cu  intimatele...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. trecerea din domeniul public în domeniul privat al e terenurilor forestiere. legalitatea hotarârii autoritatii administrative locale.

SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL. Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL E TERENURILOR FORESTIERE. LEGALITATEA HOTARÂRII AUTORITATII ADMINISTRATIVE LOCALE. Terenurile forestiere din patrimoniul unitatilor administrativ teritoriale fac parte din domeniul public, ele neputând sa aiba regimul juridic al proprietatii private. În acest...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Anulare act. Consecinţa nepublicării în Monitorul oficial.

Principiile statului de drept sunt înfrânte în condiţiile în care autorităţile etatice guvernează prin acte normative nepublicate în Monitorul Oficial. Ordinul Ministrului de eliberare din funcţie, nepublicat, inexistent juridic, atrage nulitatea procedurii de evaluare şi demitere din funcţie. Prin cererea adresată Curţii de Apel Suceava  – Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal,...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ şi fiscal. achiziţionare de servicii de pază, din categoria celor cuprinse în anexa 2b la o.u.g. nr.34/2006, a căror valoare este sub pragul valoric prevăzut de art.57 alin.2 lit.a din ordonanţă. neincidenţa prevederil…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie: RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. ACHIZIŢIONARE DE SERVICII DE PAZĂ, DIN CATEGORIA CELOR CUPRINSE ÎN ANEXA 2B LA O.U.G. NR.34/2006, A CĂROR VALOARE ESTE SUB PRAGUL VALORIC PREVĂZUT DE ART.57 ALIN.2 LIT.A DIN ORDONANŢĂ. NEINCIDENŢA PREVEDERILOR O.U.G. NR.34/2006. -art.16...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Conditii de admisibilitate. Inexistenta vatamarii unui drept recunoscut de lege.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestui tribunal la data de 16 iulie 2008, reclamanta SC UNIMAR SRL URZICENI a chemat în judecata pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI URZICENI solicitând obligarea acestuia sa adopte o hotarâre prin care sa vânda reclamantei un teren situat în intravilanul municipiului Slobozia,sustinând ca având în concesiune aceasta suprafata de...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ fiscal. Proces verbal de constatare intocmit de garda financiara. Lipsa caracterului de act administrativ fiscal.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestui tribunal la data de 07 iulie 2008, reclamanta S.C. ULTRA  CONS  SRL  CONSTANTA a solicitat pe calea contenciosului administrativ – fiscal anularea procesului – verbal de constatare întocmit la data de 04 februarie 2008 de catre pârâta Garda Financiara Ialomita cu privire la constatarea anumitor deficiente în evidentele...

Citeste mai mult...

Prefectul poate solicita instantei de contencios administrativ anularea actelor administrative emise sau adoptate cu incalcarea prevederilor legale, in temeiul art 3 al 1 din Legea nr 554/2004

Prefectul poate solicita instantei de contencios administrativ anularea actelor administrative emise sau adoptate cu incalcarea prevederilor legale, in temeiul art 3 al 1 din Legea nr 554/2004 Reclamantul Prefectul Judetului Iasi, a chemat în judecata Consiliul Local al municipiului Pascani si a...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ – refuz nejustificat, obligarea autoritate publică la emitere act administrativ.

Dosar nr. 539/83/2008 SENTINŢA CIVILĂ nr. 265/CA/18 Iunie 2008 Domeniu asociat: contencios administrativ; refuz nejustificat, obligarea autoritate publică la emitere act administrativ. Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Satu Mare nr. 177/20.09.2007 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat ...

Citeste mai mult...

Drept administrativ. Actiune în contencios administrativ având ca obiect anularea actului administrativ emis de autoritatea publica. Examinarea interesului legitim privat.

Prin actiunea adresata Tribunalului Tulcea si înregistrata sub nr.2052/88/2007 reclamanta SC A.C.H. SA Tulcea, prin lichidator judiciar R.I. IPURL Tulcea a chemat în judecata pe pârâta Consiliul Local al Municipiului Tulcea, solicitând ca prin hotarâre judecatoreasca sa se dispuna anularea HCL nr.73/2003 privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 114.954 m.p. teren situat...

Citeste mai mult...

Cerere privind cenzurarea de instanţa de contencios administrativ a modului de acordare a burselor de studiu angajaţilor săi, de instituţia de învăţământ superior de stat. Actul administrativ producător de efecte juridice

Cerere privind cenzurarea de instanţa de contencios administrativ a modului de acordare a burselor de studiu angajaţilor săi, de instituţia de învăţământ superior de stat. Actul administrativ producător de efecte juridice Întrucât decizia de aprobare a listei finale a studenţilor cărora urma să li se acorde burse de studii şi cuantumul acestora, aparţinea...

Citeste mai mult...