Cauta in aceasta categorie:

Inexistenţa unui indicator care sa restrictioneze circulatia vehicolelor nu duce la înlăturarea răspunderii dacă restrictia de circulatie este prevazuta intr-un act normativ pe care petentul trebuia sa il cunoască. Circulaţie rutieră

SENTINŢA CIVILĂ 1900 din 14 OCTOMBRIE 2010 Prin plângerea înregistrată pe rolul instantei petentul X, a solicitat anularea procesului-verbal de constatare a contravenţiei. În motivarea cererii petentul a arătat că a fost sanctionat contraventional cu amenda de 2000 pentru faptul ca a condus autoutilitara care tracta semiremorca pe sensul de mers Bucuresti-Constanta fara a respecta restrictia de...

Citeste mai mult...

Actiune în constatarea nulitatii unui testament. Conditii de valabilitate. Intentia de a gratifica a testatorului. Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.

Cod Civil, art.480, art.644, art.650, art.651, art.800, art.802, art.858, art.860 Reprosând instantei de apel încalcarea sau aplicarea gresita în cauza a prevederilor art.800 Cod Civil, recurenta porneste de la o ipoteza care nu are corespondent în cuprinsul acestei norme, si anume aceea ca transmisiunea succesorala testamentara este valabila numai daca a fost realizata cu intentia...

Citeste mai mult...

Antecontract de vânzare cumpărare a unui teren. Acţiunea adresată instanţei pentru pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare . Lipsa dovezii că terenul se află în proprietatea vânzătorului . Antecontracte

Asupra recursului civil de fata : Prin cererea de chemare în judecata înregistrata în 19.08.2010 în dosarul cu nr. 1710/283/2010, reclamantul B.V. (a solicitat în contradictoriu cu pârâta I.V.pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act de vânzare cumparare si titlu de proprietate pentru teren de 600 mp situat în intravilanul com. Vârfuri, sat....

Citeste mai mult...

Despăgubiri solicitate în baza unui act adiţional la contractul individual de muncă Contracte de muncă

Din motivarea acţiunii se reţine că pârâta a fost angajata societăţii în funcţia de agent turism până la data de 9.12.2008 când au încetat raporturile de muncă în condiţiile art. 79/1 C. muncii, iar conform actului adiţional încheiat la 18.09.2008 s-a obligat să lucreze în societate cel puţin trei ani, în caz contrar s-a obligat...

Citeste mai mult...

Desbăgubiri solicitate pentru neîndeplinirea clauzelor unui contract de servicii turistice. Necompetenţa materială a instanţei sesizate Competenţă materială

În motivarea acţiunii se arată că, în data de 3.08.2009, reclamantul a încheiat cu pârâta un contract având ca obiect un pachet de servicii turistice pentru două persoane din data de 6.08.2009 până în 11.08.2009 la Hotel „Vita Park 3–Ultra All Inclusive” în Albena, Bulgaria. Deşi pe voucherele primite se speciaficau servicii de 3 stele, la...

Citeste mai mult...

Despăgubiri solicitate ca urmare a constatării nulităţii unui contract de vânzare-cumpărare având ca obiect imobil Vânzări-Cumpărări

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut că reclamanţii au cumpărat un imobil, situat în Sibiu, str…., prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1510/1997, în baza dispoziţiilor Legii nr. 112/1995. Prin sentinţa civilă nr. 5559/2008 a Judecătoriei Sibiu, rămasă irevocabilă la data de 13.11.2009, s-a constatat nulitatea contractului de vânzare-cumpărare. Cuantumul despăgubirilor a fost stabilit în...

Citeste mai mult...

Competenţă materială. Acţiune în anularea unui act juridic

  Reclamantul s-a adresat instanţei solicitând, în contradictoriu cu pârâtul, pronunţarea unei sentinţe pentru anularea actului juridic denumit „Kolcsonszer-zodes", întrucât consimţământul său la încheierea acestui înscris a fost viciat prin doi. De menţionat este faptul că instanţa sesizată a fost Tribunalul Harghita, care a administrat un probatoriu vast şi a pronunţat o sentinţă civilă...

Citeste mai mult...