Competenţă materială. Acţiune în anularea unui act juridic


 

Reclamantul s-a adresat instanţei solicitând, în contradictoriu cu pârâtul, pronunţarea unei sentinţe pentru anularea actului juridic denumit „Kolcsonszer-zodes”, întrucât consimţământul său la încheierea acestui înscris a fost viciat prin doi. De menţionat este faptul că instanţa sesizată a fost Tribunalul Harghita, care a administrat un probatoriu vast şi a pronunţat o sentinţă civilă atacată cu apel.

Sesizată cu soluţionarea căii de atac, curtea de apel a verificat legalitatea hotărârii sub aspectul competenţei materiale a soluţionării cauzei, stabilind că acţiunea în anulare a unui act juridic este de competenţa în primă instanţă a judecătoriei în raza căreia domiciliază pârâtul, indiferent de valoarea obiectului cererii.

în raport cu cele arătate anterior, întrucât necompetenţa materială a instanţei este o excepţie de ordine publică, care poate fi invocată de oricine şi în orice fază a procesului, în cauză, este incident motivul prevăzut de art. 297 alin. 2 Cod procedură civilă, situaţie în care instanţa a admis atât apelul reclamantului, cât şi pe cel al pârâtului, a anulat hotărârea pronunţată şi a trimis cauza Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, instanţă competentă material să soluţioneze litigiul.

Curtea de Apel Tg. Mureş, decizia civilă nr. 103/2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |