Cauta in aceasta categorie:

Vătămare corporală gravă. încadrarea juridică în raport de modificarea adusă textului încriminator prin legea 169/2002

Inculpatul D.C. fost condamnat prin sentinţa penală nr.70 din 4.02.2003 a Judecătoriei Roman la o pedeapsă de 15 zile închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă, prev.şi ped.de art.182 al.2 C.p., cu aplicarea art.99 C.p., art.74 lit.a şi 76 lit.d C.p., deoarece la data de 30 iunie 2002, a lovit cu piciorul partea...

Citeste mai mult...

Civil. Constatare nulitate act juridic. Autoritate de lucru judecat. Situaţie specială privind identitatea de obiect

J U D E C A T A Asupra acţiunii civile de faţă; Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.1504/277/28.08.2009, reclamantul Ş.F. a chemat în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâţii I.L. şi P.C., solicitând instanţei să constate nulitatea absolută a antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2062/06.08.2007 la...

Citeste mai mult...

Masuri provizorii minor.Competenta. Raport juridic cu element de extraneitate

Dosar nr. 4861/301/2009 Sentinta civila nr. 9353/25.08.2009 Prin cererea inregistrata pe rolul Judecătoriei Sector 3 Bucureşti la data de 02.04.2009 sub nr. /301/2009, reclamanta NG, in calitate de reprezentant legal al minorului MMG, a chemat in judecata pe pârâtul MM, solicitand ca, prin hotararea ce se va pronunta, in contradictoriu cu Autoritatea...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de omor. Infracţiunea de ucidere din culpă. Schimbare încadrare juridică. Individualizarea judiciară a pedepsei.

Infracţiunea de omor. Infracţiunea de ucidere din culpă. Schimbare încadrare juridică. Individualizarea judiciară a pedepsei. Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului, pentru săvârşirea infracţiunilor de omor  prevăzută de art.174 Cod penal şi  de nerespectare...

Citeste mai mult...

Regimul juridic al dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate pentru neachitarea la termen a contribuţiei de asigurări sociale ce trebuia virată de către angajator. Modul de clacul al accesoriilor şi cazurile în care instanţa este în drept să cons

Temei de drept:O.G. nr. 92/2003 Dobânzile şi penalităţile de întârziere se calculează conform Codului de procedură fiscală, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă al obligaţiei principale. Cuantumul obligaţiilor accesorii nu poate fi decât cel stabilit prin actul normativ sub imperiul căruia obligaţia de plată s-a născut,...

Citeste mai mult...

Încadrare juridică

Incadrare juridică: intenţia în infracţiunea de  tentativă de omor/vătămare corporala gravă  Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor :  - U. I şi  C.S, pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat în forma tentativei, faptă prev. şi ped. de art. 20...

Citeste mai mult...

Gaj fără deposedare. garanţii în numerar. natura juridică.

GAJ FĂRĂ DEPOSEDARE. GARANŢII ÎN NUMERAR. NATURA JURIDICĂ. Garanţiile în numerar se depun de către agenţii economici la C.E.C. sau la bănci, într-un cont special, pe numele gestionarului, dovada fiind păstrată în casieria unităţii angajatoare. Această garanţie oferă agentului economic posibilitatea de...

Citeste mai mult...

Partaj bunuri comune. Regimul juridic al bunurilor mobile primite de unul dintre soţi, prin donaţie. Bunuri proprii. Timbraj. Plus petita. Bunuri imobile prin destinaţie.

 Partaj bunuri comune. Regimul juridic al bunurilor mobile primite de unul dintre soţi, prin donaţie. Bunuri proprii. Timbraj. Plus petita. Bunuri imobile prin destinaţie.      Tribunalul Braşov  prin decizia civilă nr.51/A din 20 ianuarie 2004 a respins apelul declarat de către apelantul L.E.L. împotriva sentinţei civile nr.5830 din 9 iunie...

Citeste mai mult...

Încadrare juridică greşită. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art.41 alin.2 Cod penal

Încadrare juridică greşită .Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 41 alin.2 C.p. Oferirea unor sume de bani la intervale scurte de timp în unicul scop de a-l determina pe poliţist să nu-i întocmească dosar penal pentru conducere cu permisul suspendat,  atrage răspunderea penală pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. art. 255 alin. 1 Cod...

Citeste mai mult...

Falsificare de bilete de transport. Schimbarea temeiului juridic al soluţiei de scoatere de sub urmărire penală

„ În baza dispoziţiilor art. 2781alin.8 lit. b) Cod procedură penală coroborat cu disp.art.15 din Legea nr.255/2013 cu referire la Decizia nr.44/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie admite plângerea  formulată de către petentul J. împotriva ordonanţei  procurorului emisă la data de 12.04.2013 în dosarul penal nr. 84D/P/2013 al Parchetului de pe lângă...

Citeste mai mult...

Taxa de poluare. Legea aplicabilă raportului juridic de drept fiscal dedus judecăţii

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal sub nr. 3642/86/2013 la data de 08.03.2013, reclamantul X a chemat în judecată pe pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Suceava, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună restituirea taxei de poluare în valoare...

Citeste mai mult...

Natura juridică a unui act emis de o autoritate publică se analizează prin prisma definiţiei date de art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004 potrivit căruia actul administrativ este „actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o auto

Natura juridică a unui act emis de o autoritate publică se analizează prin prisma definiţiei date de art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004 potrivit căruia actul administrativ este „actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii...

Citeste mai mult...

Coproprietate forţată. regim juridic

DREPT CIVIL COPROPRIETATE FORŢATĂ. REGIM JURIDIC Imobilul în cauză având destinaţia de spaţiu comun este supus regimului juridic al coproprietăţii forţate, astfel  cum e reglementat de dispoziţiile Codului civil şi ale Legii nr. 114/1996, ceea ce presupune că bunurile de această natură sunt destinate folosinţei comune a tuturor coproprietarilor orice limitare a...

Citeste mai mult...

Eroarea obstacol. Act juridic lovit de nulitate absoluta.

 Drept Civil. Eroarea obstacol. Act juridic lovit de nulitate absoluta.   Potrivit articolului 954 din Codul de procedura civila, eroarea nu produce nulitate decât atunci când cade asupra obiectului conventiei; în cazul erorii obstacol actul juridic este lovit de nulitate absoluta, eroarea fiind distructiva de vointa. Reclamantii, în calitate de transmitatori...

Citeste mai mult...

Exercitarea profesiei de consilier juridic şi acordarea sporului de mobilitate şi confidenţialitate.

Exercitarea profesiei de consilier juridic şi acordarea sporului de mobilitate şi confidenţialitate. Profesia de consilier juridic se exercită fie în baza unui raport de muncă în condiţiile prevăzute de Legea 188/1999, fie în baza unui raport juridic de muncă în urma încheierii unui contract individual de muncă potrivit dispoziţiilor Codului muncii. În...

Citeste mai mult...

Condiţiile reprezentării în justiţie prin consilier juridic desemnat de persoana juridică constituită conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile şi Statutului profesiei de consilier juridic

Condiţiile reprezentării în justiţie prin consilier juridic desemnat de persoana juridică constituită conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile şi Statutului profesiei de consilier juridic Codul de procedură civilă din 1865 – art. 67, art. 83 Legea nr. 514/2003 – art. 1, art. 2, art. 8, art. 10 lit. c) Statutul...

Citeste mai mult...

Asistenţa juridică. Condiţii. Consecinţe

Asistenţa juridică. Condiţii. Consecinţe C. pr. pen., art. 171, art. 10 lit. d O.G. nr. 96/1998, art. 32 alin. 1 Legea nr. 26/1996, art. 98 alin. 1 I.C.C.J., Secţiile unite, dec. nr. 12/18 februarie 2008 Este asigurată asistenţa juridică obligatorie inculpatului dacă acesta, potrivit celor consemnate în încheierea de...

Citeste mai mult...