Penal – încetat măsură preventivă persoană juridică


Prin încheierea nr. 32 din data de 07 octombrie 2014, pronunţată în  dosarul nr. 2573/93/2014*, Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ilfov a dispus – în baza art. 241 al. 1 lit. a C.p.p. constată încetată de drept măsura preventivă prev. de art. 493 al. 1 lit. c C.p.p. a interzicerii operaţiunilor patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice luată faţă de inculpata S.C. XXXX S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. XXXXXXXX, CUI XXXXXXXX, cu sediul social în comuna Afumaţi, sat Afumaţi, str. Negropontes nr. 79, jud. Ilfov, reprezentată de administrator judiciar S.C. CIS.P.R.L. şi mandatar PC. 

Constată că cererea de prelungire a măsurii preventive prev. de art. 493 al. 1 lit. c C.p.p.  formulată de Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DNA este rămasă fără obiect.

În baza art. 275 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de contestaţie în 24 de ore de la comunicare.

Pentru a pronunţa aceasta soluţie, judecătorul de drepturi şi libertăţi a reţinut că prin încheierea penală nr. 660/CO/DL, pronunţată în dosarul nr. 2573/93/2014, Curtea de Apel Bucuresti – Secţia a II-a Penală, a admis contestaţia formulată de inculpata SC XXX SRL., prin administrator special SC CI SRL, împotriva încheierii penale 25 DL/13.08.2014 a Tribunalului Ilfov, pe care a desfiinţat-o şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

 Pentru a hotărî astfel, instanţa de control judiciar a reţinut următoarele:

Prin încheierea penală nr. 25/DL/13.08.2014, pronunţată în dosarul nr.2573/93/2014, Tribunalul Ilfov – Secţia Penală, a admis propunerea Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie.

În baza art. 493 alin. 1 lit. c) şi alin. 4 Cod procedura penală s-a dispus prelungirea faţă de inculpata S.C. XXX S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. XXXXXX, CUI XXXXX, cu sediul social în comuna Afumaţi, sat Afumaţi, str. Negropontes nr. 79, jud. Ilfov, reprezentată de administrator judiciar S.C. CI S.P.R.L., a măsurii preventive a interzicerii operaţiunilor patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice pentru o perioadă de 60 de zile, respectiv de la data de 19.08.2014 şi până la data de 17.10.2014, inclusiv.

Potrivit art. 495 alin. 5. Cod procedura penală s-a dispus comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov şi Tribunalului Ilfov, care au obligaţia ca în termen de 24 de ore de la data înregistrării să comunice organelor judiciare orice menţiune înregistrată cu privire la persoana juridică.

În baza art. 275 alin. 3 C.p.p, cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul Ilfov  a reţinut următoarele:

Prin propunerea înregistrată pe rolul Tribunalului Ilfov la data de 11.08.2014 sub nr. 2573/93/2014, Ministerul Public  – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie a solicitat prelungirea măsurii preventive a interzicerii procedurii generale a insolvenţei a S.C. XXX S.R.L.

În motivare, s-a arătat că prin Ordonanţa nr. 504/P/2014 din data de 10.06.2014 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatei S.C. XXXX S.R.L., XXXXXX, CUI XXXXX, cu sediul în com. Afumaţi, sat Afumaţi, str. Negropontes nr.79, jud. Ilfov, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

-omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

-evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 9 lit. c din Legea 241/2005; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

-evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 9 lit. c din Legea 241/2005; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

-stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

-stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

-asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

-asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

-cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

-cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

În fapt, grupul de firme C, în cursul anilor 2011-2012, a creat circuite comerciale fictive, prin interpunerea în achiziţia de mărfuri (carne şi produse din carne),  de societăţi comerciale fantomă (la care asociaţi şi administratori sunt în general cetăţeni de origine arabă)  controlate de inc. MMS sau prin livrări fictive către societăţi comerciale (unele societăţi fantomă, altele societăţi comerciale afiliate) având sedii sociale în diferite ţări ale Uniunii Europene (de ex: Ungaria, Bulgaria, Grecia), toate acestea pentru diminuarea obligaţiilor fiscale ori pentru obţinerea unor rambursări ilegale de TVA.

Astfel, în perioada 2011-2012, prin crearea de circuite comerciale fictive de marfă, respectiv furnizori intracomunitari – C  – clienţi intracomunitari  şi, în acelaşi timp,  furnizori interni (societăţi fantomă) – C – clienţi interni,  S.C. C S.R.L., a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma totală de 50.323.020 lei (echivalentul sumei de 11.704.077 euro), reprezentând:

•TVA de plată, în sumă de 50.292.399 lei (echivalent a 11.697.163 euro);

•Impozit pe profit, suplimentar de plată, în sumă de 30.621 lei (echivalent a 6.914 euro).

Pe parcursul urmăririi penale au fost instituite măsuri asiguratorii asupra conturilor şi bunurilor inculpaţilor şi SC C SRL prin Ordonanţele din datele de 28.10.2013, 13.11.2013 şi 16.12.2013.

Pe parcursul urmăririi penale au fost instituite măsuri asiguratorii asupra conturilor şi bunurilor inculpaţilor şi SC C SRL prin Ordonanţele din datele de 28.10.2013, 13.11.2013 şi 16.12.2013.

Potrivit menţiunilor înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov, pe timpul urmăririi penale, SC C SRL şi-a schimbat denumirea în SC XXX SRL, iar prin Încheierea din data de 24.04.2014 pronunţată de judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Ilfov în dosar nr. 1436/93/2014 a fost admisă cererea debitoarei SC XXX SRL – cu sediul social în Sat Afumaţi, comuna Afumaţi, strada Negropontes nr. 79, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. XXXXX, CUIXXXXX şi s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoare.

Totodată, s-a dispus păstrarea dreptului de administrare de către debitoare – constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, pe care şi-l va exercita sub supravegherea administratorului judiciar.

Totodată, s-a dispus păstrarea dreptului de administrare de către debitoare – constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, pe care şi-l va exercita sub supravegherea administratorului judiciar.

Societatea şi-a păstrat dreptul de administrare, fiind desemnat ca administrator special numita PC

Instanţa a desemnat ca administrator judiciar pe SC CI SPRL.

Prin încheierea din data de 20.06.2014 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului  Ilfov s-a dispus luarea faţă de inculpata  SC XXXX SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. XXXX, CUI XXXX, cu sediul social în com. Afumaţi, sat Afumaţi, str. Negropontes nr. 79, jud. Ilfov, reprezentată  de administrator  judiciar SC CI SPRL a măsurii preventive  a interzicerii operaţiunilor patrimoniale susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice pentru o perioadă de 60 de zile, respectiv  de la data de 20.06.2014 şi până la  data de 18.08.2014, inclusiv.

La data de 30.06.2014, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală a respins  ca nefondată contestaţia formulată de SC XXX SRL împotriva încheierii pronunţate de Tribunalul Ilfov.

Prin adresa nr. 504/P/2014 din data de 19.06.2014 s-a solicitat SC RAIFFEISEN BANK, cu sediul  social în Bucureşti, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1, comunicarea  situaţiei plăţilor efectuate din conturile SC XXX SRL după data  instituirii sechestrului penal, persoanele desemnate cu aplicarea sechestrului, precum şi  reîntregirea conturilor în eventualitatea existenţei  unor  asemenea  operaţiuni.

Prin adresa nr. 3359/09.07.2014 – RAIFFEISEN BANK a comunicat faptul că  toate sumele evidenţiate ca dobândă nu au fost retrase efectiv din conturi, iar cele  retrase automat (ca urmare  a funcţionalităţii  sistemului informatic – comisioane, taxe  şi  speze  bancare) au  fost repuse  în conturile SC XXX SRL reîntregind valoarea sumei indisponibilizate, în acest moment în conturile societăţii aflându-se sumele de 6.701.739,98 Ron şi 3.675,45 Euro.

Toate sumele ce reprezintă  plăţi  făcute în perioada 30.10.2013 – 05.11.2013 au  fost repuse în conturile societăţii din fondurile proprii ale băncii.

De asemenea, prin adresa nr. 504/P/2012  din 09.07.2014 s-a solicitat SC XXX SRL detalierea conturilor aferente administrării patrimoniului societăţii în perioada supusă măsurii preventive a interzicerii procedurii generale a insolvenţei. Deşi s-a solicitat înaintarea de urgenţă a răspunsului, societatea nu a comunicat nici  până la  această dată relaţiile solicitate.

Prin Ordonanţa nr. 504/P/2014 din data de 11.08.2014 s-a dispus efectuarea  unei expertize tehnice în domeniile contabilitate şi fiscalitate în vederea lămuririi sub toate aspectele de fapt ale cauzei.

Având în vedere că există riscul ca activele societăţii să fie diminuate în cadrul procedurii generale a insolvenţei mai înainte de soluţionarea definitivă a dosarului penal, în cauză, s-a impus prelungirea măsurii preventive a interzicerii procedurii generale a insolvenţei a S.C. XXX S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. XXXX CUI XXXX, cu sediul social în comuna Afumaţi, sat Afumaţi, str. Negropontes nr. 79, jud. Ilfov, măsură luată prin încheierea 20/2014  din data de 20.06.2014 de către Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ilfov, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 19.08.2014 până pe data de 17.10.2014, inclusiv.

În drept, au fost invocate prev. art. 493 alin.1 lit. c) NCPP.

Examinând actele şi lucrările dosarului, judecătorul de drepturi şi libertăţi a constatat propunerea întemeiată pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 493 alin. 1 C. pr. pen., judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, la propunerea procurorului, sau, după caz, judecătorul de cameră preliminară ori instanţa poate dispune, dacă există motive temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că persoana juridică a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi numai pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

a) interdicţia iniţierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;

b) interdicţia iniţierii ori, după caz, suspendarea fuziunii, a divizării sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice, începută anterior sau în cursul urmăririi penale;

c) interzicerea unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice;

d) interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar;

e) interzicerea desfăşurării activităţilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracţiunea.

Potrivit alin. 4 al aceluiaşi articol, măsurile preventive arătate anterior pot fi prelungite în cursul urmăririi penale dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea acestora, fiecare prelungire neputând depăşi 60 de zile.

Prin rezoluţia nr. 186/P/2012 din data de 26.10.2013 s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de EKE, administrator al SC A M SRL, DOE administrator al S.C. AC S.A., BR, administrator al  S.C. C S.R.L., PJO, administrator al  S.C. C S.A.,  AAA şi AESAEAEK, administratori ai S.C. AI S.A., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 8 din Legea nr. 241/2005, art. 9 lit. b, c şi f din Legea nr. 241/2005, constând în aceea că, în perioada 2010-2013, printr-o fraudă tip „carusel”  au redus obligaţiile fiscale ale societăţilor comerciale amintite sau, după caz, au obţinut ilegal, pentru acestea, rambursări ale taxei pe valoarea adăugată, frauda presupunând:

– interpunerea fictivă, în achiziţia de bunuri, a unui lanţ de firme “fantomă”;

– livrări intracomunitare fictive, de regulă, către firme fantomă.

Pentru a crea aparenţa unor relaţii comerciale licite şi pentru a îndepărta cât mai mult responsabilitatea penală, administratorii societăţilor comerciale amintite au recurs, în principal, la serviciile inc. MMS, cel care controla, prin interpuşi, firme fantomă şi care prin simularea unor tranzacţii succesive între mai multe societăţi comerciale, chiar din ţări diferite, a creat un circuit scriptic de tranzacţionare a mărfurilor.

Faptele de evaziune fiscală săvârşite de reprezentanţii grupului de firme S.C. C S.R.L., CUI xxxx (actualmente SC XXX SRL), în perioada 2011-2012.

Verificările efectuate de organele fiscale au relevat faptul că grupul de firme C, în cursul anilor 2011-2012, a creat circuite comerciale fictive, prin interpunerea în achiziţia de mărfuri (carne şi produse din carne),  de societăţi comerciale fantomă (la care asociaţi şi administratori sunt în general cetăţeni de origine arabă)  controlate de inc. MMS sau prin livrări fictive către societăţi comerciale (unele societăţi fantomă, altele societăţi comerciale afiliate) având sedii sociale în diferite ţări ale Uniunii Europene (de ex: Ungaria, Bulgaria, Grecia), toate acestea pentru diminuarea obligaţiilor fiscale ori pentru obţinerea unor rambursări ilegale de tva.

Grupul „C”  este format din următoarele societăţi comerciale: S.C. C S.R.L. (având ca asociaţi pe PJ-O şi PC-E; administratori succesivi au fost B (fost P) E- T şi C G), S.C. UGFM S.R.L. (asociat unic: ŢR-A şi administrator: ŢM-R), S.C. BP S.R.L. (asociaţi: O E şi O C şi administrator: ŢM-R), S.C. A&C S.R.L. (asociat: P C, asociat şi administrator: P C-E), S.C. P H S.R.L. (asociat: PA şi administrator: P E-T), S.C. NI S.R.L. (asociat şi administrator: OM), S.C. LG S.R.L. (asociat: PCE şi administrator: AF), BMIKFT din Ungaria şi F E din Ungaria.

Activitatea societăţilor comerciale din grupul C a fost coordonată de inculpatul PJ-O, inclusiv prin persoane interpuse, dintre care a ieşit în evidenţă inculpatul ŢM-R.

Din actele de urmărire penale efectuate a rezultat  fără dubiu faptul că inculpatul PJ – O s-a implicat în desfăşurarea  operaţiunilor  comerciale ale grupului de firme dând  dispoziţii şi verificând aplicarea lor.

Pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în sensul simulării unor operaţiuni comerciale, reprezentanţii grupului de firme C au apelat la lanţuri de firme fantomă controlate de MMS, între care amintim: SC TMC SRL, SC ŞI SRL, S.C. IMS SRL, S.C. PI S.R.L., SC MSE SRL, AE, CE, SC CMT SRL, SC LIL SRL, S.C. PG S.R.L., AC 2011 F, PR LTD, S.C. MLI S.R.L., SC JI SRL, SC MAI SRL, SC PG SRL, SC MD SRL, SC DL SRL, SC BB SRL, SC FI SRL, SC E SRL, SC XTE SRL, SC WC SRL. Pentru majoritatea societăţilor comerciale împuterniciţi pentru efectuarea operaţiunilor de cont figurează inc. AMAZ (zis „Doc”) şi  ZH.

Cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare au fost ridicate de organele de urmărire penală din apartamente folosite de  MMS acte şi ştampile ale unora din firmele fantomă amintite.

De activitatea SC FI SRL s-a  legat numele inc. MAV; în interpunerea de firme e de găsit şi SC SPI SRL, al cărei administrator a fost chiar inc. MMS.

Astfel cum a rezultat din materialul probator administrat inc. ŢM-R, a intermediat prin societăţile pe care le-a administrat, respectiv SC UGFM SRL şi S.C. BP S.R.L. legătura cu grupul de firme fantomă controlat de inc. MMS, şi MMM.

Activitatea S.C. C. S.R.L. a făcut obiectul unei verificări fiscale ale cărei rezultate se regăsesc în cuprinsul procesului-verbal nr. 5727/25.10.2013 întocmit de DGRFP Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţeor Publice Prahova, fiind calculat un prejudiciu în cuantum de 50.282.077 lei (33.571.510 lei în anul 2011 şi 16.710.567 lei în anul 2012).

În cauză a fost întocmit şi un raport de constatare de către un specialist din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, care a concluzionat faptul că, în perioada 2011-2012, prin crearea de circuite comerciale fictive de marfă, respectiv furnizori intracomunitari – C – clienţi intracomunitari  şi, în acelaşi timp,  furnizori interni (societăţi fantomă) – C – clienţi interni. Reprezentanţii S.C. C-S.R.L., au prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma totală de 50.323.020 lei (echivalentul sumei de 11.704.077 euro), reprezentând: TVA de plată, în sumă de 50.292.399 lei (echivalent a 11.697.163 euro) şi impozit pe profit, suplimentar de plată, în sumă de 30.621 lei (echivalent a 6.914 euro).

De asemenea, s-a stabilit tentativa S.C. PH S.R.L. (societate al cărei administrator este inc. B E) care a solicitat rambursare de TVA în sumă de 2.159.942 lei (a depus decontul de TVA, cu opţiune de rambursare a soldului sumei negative de TVA în sumă de 2.159.942 lei, întocmit pentru luna decembrie 2011 şi înregistrat la A.F.P.C.M. Ploieşti sub nr.7276457/25.01.2012, sumă nerambursată). Din totalul de 2.159.942 lei TVA solicitată la rambursare, pentru suma de 1.176.649 lei, societatea a utilizat circuite fictive de tranzacţionare a mărfii.

Circuitul comercial real desfăşurat de S.C. C- S.R.L. a fost următorul: achiziţiona intracomunitar bunuri la preţuri mici pe care le comercializa ulterior, beneficiarilor finali (societăţi afiliate) la preţuri de câteva ori mai mari. Fiindcă  diferenţa dintre preţul de achiziţie şi cel de vânzare a fost mare şi obligaţiile fiscale au fost mari. În plus, fiind vorba de achiziţii intracomunitare, S.C. C. S.R.L. nu a plătit TVA şi, în consecinţă nu a avut ce să-şi deducă. Astfel întregul TVA colectat ar trebui plătit statului.

Pentru a reduce aceste obligaţii, S.C. C. S.R.L. ar fi trebuit să se înregistreze în contabilitate cu achiziţii la preţuri mari, astfel încât diferenţa dintre preţul de cumpărare şi cel de vânzare să fie mică. Pentru aceasta S.C. C.S.R.L. a denaturat circuitul comercial, astfel:

– a declarat că mărfurile ieftine importate au fost vândute nu pe piaţa internă, ci au fost livrate intracomunitar, cu un adaos comercial mic. Este simulată o operaţiune triunghiulară în sensul că SC C. SRL a făcut o achiziţie intracomunitară, urmată de o livrare intracomunitară, iar bunurile au fost transportate direct, fără să treacă prin România, de la furnizorul intracomunitar la clientul intracomunitar din Ungaria: B.M I KFT /F E KFT. Deci reprezentanţii SC C SRL se prefac că vând la preţ mic; fiind vorba de operaţiuni intracomunitare nu au plătit TVA şi nu au încasat TVA, astfel că nu au ce să plătească statului. Procedează astfel pentru a ascunde destinaţia reală a transporturilor de marfă.

– a urmat ca B MI KFT  sau F E KFT să vândă marfa unor societăţi comerciale fantomă din Bulgaria (S C E; KR E; KI E; A C 1, TM E G; T E 1999 E; S BE; A C 2011 E; ZP PL etc), care la rândul lor vindeau marfa unor societăţi fantomă din România, controlate de  inc. MMS. E vorba de o operaţiune triunghiulară, astfel că deşi este un acord între trei firme, marfa circula direct din Ungaria în România, la o firmă fantomă.

Ca urmare a verificărilor efectuate (controale încrucişate) la transportatori, respectiv la S.C. C T S.R.L. Băicoi, S.C. KI S.R.L. Băicoi şi S.C. R TS.R.L. Băneşti, a rezultat că marfa a fost încărcată la adresele furnizorilor din Germania/Olanda/Franţa, tranzitau localitatea Erd din Ungaria unde îşi  au puncte de lucru BMI KFT sau F E, destinaţia finală a mărfurilor fiind în cea mai mare parte localitatea Mizil, România. (Organele fiscale au demonstrat că livrările intracomunitare erau fictive. Deci destinaţia mărfurilor e nereală, e schimbată)

–  a declarat că mărfurile pe care le vindea beneficiarilor finali la un preţ mare au fost cumpărate la un preţ apropiat de cel de vânzare, de pe piaţa internă. Deci reprezentanţii SC C SRL s-au prefăcut din nou că vindeau alte mărfuri decât cele importate. (Organele fiscale au demonstrat că o parte din achiziţiile de pe piaţa internă sunt fictive.)

Prin acest circuit fictiv SC C SRL s-a înregistrat în contabilitate cu achiziţii la preţ mare de pe piaţa internă şi vânzări cu un adaos comercial mic, adică valoarea TVA deductibilă e mare, iar cea a TVA colectată era mică.

Pentru a simula achiziţii de pe piaţa internă, SC C SRL a apelat la lanţuri de firme fantomă majoritatea controlate de inculpatul MMS, astfel:

– SC W C SRL/ SC X T E SRL » SC F I E SRL» SC B B SRL» SC C SRL;

– SC F D C SRL ► SC U G FM ►- SC C SRL;

– SC E E SRL  ► SC U G FM ► SC C SRL;

– SC DL SRL ► SC U G F M ► SC SC B I SRL ► SC C SRL;

– SC S PI SRL►SC U G F MSRL►SC C SRL;

– SC M L I SRL ► SC U G F M► SC C SRL;

Verificările fiscale (conduse şi mai departe pe lanţul de achiziţii interne) au dus la concluzia că achiziţiile au fost fictive, întrucât furnizorii iniţiali nu aveau ce să furnizeze, întrucât nu au cumpărat nimic.

Starea de fapt a fost sintetizată, dând ca exemplu ceea ce s-a petrecut în cursul anului 2012. Astfel, în acest an,  S.C. C S.R.L. a înregistrat achiziţii de mărfuri (carne şi produse din carne) în valoare totală de 228.228.483 lei, din care de la furnizorii interni în valoare de 138.917.745 lei şi de la agenţi economici din ţări ale Uniunii Europene în valoare de 89.310.738 lei şi a efectuat livrări în valoare totală de 238.668.060 lei, din care către clienţi interni în valoare de 205.803.567 lei şi livrări intracomunitare în valoare de 32.864.493 lei. O parte din achiziţiile intracomunitare de mărfuri ale S.C. C S.R.L. în valoare de 25.218.444 lei de la agenţii economici V D BV, V H, V A, etc. din Olanda, H. M G, T L G & Co, etc. din Germania, A F SAS din Franţa, C E, P Cetc. din Spania, ş.a., au fost refacturate în pondere de 98% către firmele din Ungaria B M  I  KFT (livrări în valoare de 23.889.929 lei) şi F  E K  (livrări în cuantum de 1.432.290 lei), în acest sens societatea declarând livrări intracomunitare de bunuri scutite de TVA.

Verificările efectuate de organele fiscale au scos în evidenţă faptul că aceste mărfuri au intrat în gestiunea S.C. C  S.R.L. în baza unor achiziţii efectuate prin intermediul unor lanţuri de tranzacţionare din care făceau parte societăţi tip „fantomă”. Astfel, în evidenţa contabilă a S.C. C S.R.L. au fost înregistrate achiziţii intracomunitare ce au fost refacturate în aceeaşi zi către firmele din Ungaria, B M I KFT şi F E KFT, cantităţi de marfă care au fost identificate la 4-5 zile de la data livrării de către producători figurând ca achiziţii la intern pentru aceleaşi cantităţi de mărfuri înregistrate de la furnizori cu comportament fiscal inadecvat, tip fantomă, în valoare fără TVA de 19.521.233 lei, reprezentând un procent de 77% din totalul achiziţiilor ce au fost livrate către firmele din Ungaria. În mod normal intervalul de 4-5 zile reprezintă în majoritatea cazurilor timpul necesar transportului de la agentul economic vânzător situat în Olanda, Germania, Spania, Franţa, cu trecere prin Ungaria în localitatea Erd şi cu punct terminus cele două depozite din Bucureşti sau Mizil, utilizate de S.C. C S.R.L., aspect ce a rezultat în urma verificării foilor de parcurs întocmite.

Prin ordonanţele din data de 28.10.2013 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, printre alţii, faţă de inc. MMS, MMM, AM AL Z, MA-V, PJO şi ŢMR pentru infracţiunile de  evaziune fiscală, respectiv  constituire şi  aderare la un grup  infracţional  organizat.

Cercetările efectuate în dosar şi verificările efectuate de organele fiscale au dus la identificarea grupului de firme  C, care în cursul anilor 2011-2012 a fost implicat în activităţi comerciale constând în comercializarea de mărfuri – carne şi produse din carne – care pentru diminuarea TVA sau altor taxe şi impozite legal datorate, au creat circuite comerciale fictive prin interpunerea unor societăţi comerciale având sedii sociale în diferite ţări ale Uniunii Europene cum ar fi: Ungaria, Bulgaria, Grecia, sau societăţi comerciale cu sediul social situat în România, la care asociaţi şi administratori sunt în general cetăţeni de origine arabă sau au achiziţionat mărfuri prin intermediul unor circuite de acest gen deja existente. 

Urmărirea penală a  dus la identificarea următoarelor societăţi care fac parte din grupul S.C. C S.R.L., grup de societăţi care acţionau unitar sub conducerea inc. PJO, având o ierarhie bine stabilită, la nivelul doi situându-se administratorii acestor societăţi, inc. ŢM-R,  BE-T, SF.

Acest grup a fost compus din următoarele societăţi comerciale:

1. S.C. C, S.R.L. cu sediul social situat în Bucureşti, (actualmente SC având capital social subscris de 5.000.000 RON împărţit în 100.000 părţi sociale, cu o cotă de participare de 99,999% deţinută de PJO, iar cota de participare de 0,001% era deţinută de numita PCE, iar din datele obţinute din baza de date digitală a Registrului Comerţului a rezultat că administratori au fost numiţii:

a. BET, având ca dată de numire în funcţie 08.04.2009, iar durata mandatului nelimitată.

b. CG, având ca dată de numire în funcţie 30.11.2011 şi o durată a mandatului nelimitată, însă  cu  puteri limitate.

2. S.C. U G F M S.R.L., societate înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. xxxx, cu sediul social situat în judeţul Prahova, al cărui asociat unic era numita TRA şi administrator inc. TMR.

3. S.C. B P S.R.L., cu sediul social situat în judeţul Prahova, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.xxx, posesoare a CIF xxx, având ca asociaţi pe numiţii OE şi OC şi administrator pe inc. TMR;

4. S.C. A & C S.R.L., cu sediul social situat în judeţul Prahova, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.xxxx, posesoare a CIF xxxx, având ca asociaţi pe numiţii PC şi PCE aceasta din urmă fiind şi administrator.

5. S.C. P H S.R.L., cu sediul social situat în judeţul Prahova, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. xxxxxxx, posesoare a CIF xxxxxxx, având ca asociat pe numita PA şi administrator pe numitul PET;

6. S.C. N I S.R.L., cu sediul social situat în judeţul Prahova, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.xxxxx, posesoare a CIF xxx, având ca asociat pe numitul OM care deţinea şi calitatea de administrator.

7. S.C. L G S.R.L., cu sediul social situat în judeţul Vâlcea, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.xxxx, posesoare a CIF xxx, având ca asociat pe numita PCE şi administrator pe numitul AF

8. Societatea comercială B M IKFT din Ungaria, CUI xxxxx al cărei administrator era SF.

9. Societatea comercială F E din Ungaria CUI xxxx, administrată în fapt de SF.

Prin Ordonanţa nr. 186/P/2012 din data de 03.12.2013, ora 10.00 s-a dispus extinderea cercetărilor, începerea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale  faţă de  inculpaţii PE-T, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, art. 9 lit. b, c şi f din Legea nr. 241/2005, art. 8 din Legea nr.241/2005, toate cu aplicarea  art. 41 alin. 2 C.p. şi cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi  SF,  sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 26 C.p. rap. la art.9 lit. b, c şi f din Legea nr. 241/2005, art. 26 Cp rap. la art. 8 din Legea nr. 241/2005, toate cu aplicarea  art. 41 alin. 2 C.p. şi cu aplic. art. 33 lit. a C.p.

De asemenea, prin Ordonanţa nr. 186/P/2012 din data de 05.12.2013, ora 15:00, s-a dispus extinderea urmăririi penale şi începerea urmăririi penale faţă de următoarele persoane juridice :

1.SC C SRL M din judeţul Prahova, înfiinţată sub numărul XXXXX şi codul unic de înregistrare XXXX, sediul societăţii în jud. Prahova, actualmente S.C.XX.R.L., XXXX CUI XXX, cu sediul în  jud. Ilfov, învinuită pentru:

-omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 9 lit. b din Legea 241/2005; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

2.SC A I SA BUCUREŞTI înfiinţată sub numărul XXXXşi codul unic de înregistrare XXX atribuit în data de 21.08.2001, sediul societăţii în Bucureşti învinuită pentru :

– omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

3.SC A  M  SRL,  înfiinţată sub numărul XXXX, atribuit în data de 15.10.2003 şi codul unic de înregistrare XXX atribuit în data de 06.10.2000, sediul societăţii în judet Giurgiu, învinuită pentru :

4.SC A  C SA, înfiinţată sub numărul XXXX, atribuit în data de 29.01.1991 şi codul unic de înregistrare XXX atribuit în data de 30.11.1992, sediul societăţii în judeţul Călăraşi, învinuită pentru :

-c u aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

5.SC U  G  F  M  SRL, înfiinţată sub numărul XXX, anterior XXX, codul unic de înregistrare XXX, sediul social în judeţ Prahova, învinuită pentru :

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

 – complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art.26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

– complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

6.SC D  L  SRL, înfiinţată sub numărul XXX, codul unic de înregistrare XXX, sediul social în judeţul Ilfov, învinuită pentru:

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap.la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap.la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap.la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap.la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap.la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap.la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap.la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap.la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

– complicitate la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 din C.pen. şi art. 9 alin.3 din Legea 241/2005;

7.SC B  I  SRL (actualmente B  P  S.R.L), înfiinţată sub numărul anterior XXXX CUI XX, sediul social în judeţul Prahova, învinuită pentru :

8. SC P G SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX, cu sediul social în municipiul Bucureşti, învinuită pentru :

 – complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

 – complicitate la asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea 241/2005;

9. SC M  D SRL, înfiinţată sub numărul XXX,CUI XXX cu sediul social în judeţ Ilfov, învinuită pentru:

10. SC B B SRL, înfiinţată sub numărul  XX, CUI XX, sediul social în judeţul Ilfov, învinuită pentru :

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

11. SC F  I  E SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXXX, cu sediul social în judeţul Ilfov, învinuită pentru :

12. SC  X T E SRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXX, cu sediul social în judeţul Ilfov, învinuită pentru :

-cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen..

13. SC W C S.R.L, înfiinţată sub numărul XX, CUI XXX sediul social în judeţul Ilfov, învinuită pentru:

14. SC F D C S.R.L, înfiinţată sub numărul XXX CUI XXX, sediul social şi domiciliul fiscal în judeţul Ilfov, învinuită pentru :

15. SC P C D S.R.L, înfiinţată sub XXX, CUI XXX, sediul social în municipiul Bucureşti, învinuită pentru :

 – complicitate la omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, conf. art. 26 din C.pen. rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ; cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005;

16. SC A C D S.R.L, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX sediul social şi domiciliul fiscal în municipiul Bucureşti învinuită pentru :

17. SC M D S.R.L., înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXX, sediul social declarat  în Bucureşti învinuită pentru :

18. SC E E S.R.L, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX, sediul social în Bucureşti, învinuită pentru :

19. SC M D S.R.L, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX, sediul social şi domiciliul fiscal în Bucureşti, învinuită pentru :

21. SC S C D S.R.L, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXX, sediul social şi domiciliul fiscal în judeţul Giurgiu, învinuită pentru :

22. SC C Z S.R.L, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXXX, sediul social şi domiciliul fiscal în municipiul Bucureşti, învinuită pentru :

23. SC D E SRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXXX sediul social şi domiciliul fiscal în Bucureşti, învinuită pentru:

24.SC G  SRL, înfiinţată sub numărul  XXXX, CUI XXX, sediul social şi domiciliul fiscal în judeţ Maramureş, învinuită pentru :

25. SC P S SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX, sediul social declarat în Bucureşti, învinuită pentru:

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

– complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. şi ped. de art. 26 din C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005;

26.SC L T  & L, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXXX sediul social declarat în Bucureşti, învinuită pentru:

27.  SC R I SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX, sediul social şi domiciliul fiscal în municipiul Arad, învinuită pentru :

28. SV MSM S  SRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXX sediul social în Ilfov, învinuită pentru:

29.SC S P I SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX, sediul social în Bucureşti, învinuită pentru:

30.SC V G SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX sediul social în judeţul Giurgiu, învinuită pentru:

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen.

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen.

– cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen.

31. SC M L I SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXXX, sediul social în judeţul Giurgiu, învinuită pentru:

32.SC C M T SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX, sediul social în judeţul Ilfov, învinuită pentru:

33.SC L I L SRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XX, sediul social în judeţul Ilfov, învinuită pentru:

34.SC A P SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX sediul social în Bucureşti, învinuită pentru:

35. SC C A SRL, înfiinţată sub numărul XXXX CUI XXX, sediul social în judeţ Constanţa, învinuită pentru:

36.SC E I G SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX, sediul social în Bucureşti, învinuită pentru :

37.SC A  S SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX8, sediul social în Bucureşti, învinuită pentru:

38.SC N T SRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXX, sediul social în Bucureşti, învinuită pentru :

39.SC G E P SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX, sediul social în Bucureşti, învinuită pentru:

40.SC B  I  SRL, înfiinţată sub numărul  XXX, CUI XX, sediul social în judeţ Ilfov, învinuită pentru:

41.SC M L I E SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX, sediul social în Bucureşti, învinuită pentru:

42.SC V S SRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXX, sediul social în judeţ Constanţa, învinuită pentru:

43.SC M F SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX, sediul social în Bucureşti, învinuită pentru :

44. SC M A I SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX sediul social în judeţul Ilfov, învinuită pentru:

45. SC J I SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX, sediul social în judeţul Ilfov, învinuită pentru:

46.SC M  S SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXXX, sediul social în judeţul Ilfov, învinuită pentru:

47. SC C C SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXXX, sediul social în Giurgiu, învinuită pentru:

48. SC T M C SRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXX, sediul social în Bucureşti, învinuită pentru :

49. SC S ISRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXX, sediul social în Bucureşti, învinuită pentru:

50. SC I M S SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX, sediul social în judeţul Ilfov, învinuită pentru:

51. SC S C I SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX, sediul social în  judeţul Ilfov, învinuit pentru:

52. SC R C F SRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXX, sediul social în judeţul Giurgiu, învinuit pentru:

53. SC K F I SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX, sediul social în Bucureşti, învinuit pentru:

54. SC R”S L G SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX, sediul social şi domiciliul fiscal în jud. Ilfov, învinuită pentru:

55. SC L ASRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXXX, sediul social declarat în Bucureşti, învinuit pentru:

56. SC T H E SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXXX sediul social şi domiciliul fiscal în judeţul Ilfov, învinuită pentru:

57. SC P I SRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXXX, sediul social şi domiciliul fiscal în Bucureşti, învinuită pentru:

58. SC A E SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XX, sediul social şi domiciliul fiscal în judeţ Ilfov, învinuită pentru:

59. SC C E SRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXX, sediul social şi domiciliul fiscal în Bucureşti, învinuită pentru :

60. SC G  S  SRL, înfiinţată sub numărul XXXX CUI XXXX, sediul social în judeţ Ilfov, învinuită pentru :

61. SC V S SRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXX, sediul social în judeţul Ilfov, învinuită pentru:

62. SC P  H  SRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXX, sediul social în  judeţ Prahova, învinuită pentru:

63. SC N  I SRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXX, sediul social în judeţul Prahova, învinuită pentru:

64. SC A  F  SRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXXX, sediul social în judeţ Giurgiu, învinuită pentru :

65. SC P  G SRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXX, sediul social în  Judeţ Ilfov, învinuită pentru:

66. SC S A SRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXX, sediul social în judeţ Giurgiu, învinuită pentru :

67. SC C  E SRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXX, sediul social în Bucureşti, învinuită pentru:

68. SC CH.C  G  SRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXX, sediul social în judeţ Argeş, învinuită pentru:

69. SC A SA V, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXXX, sediul social în judeţ Giurgiu, învinuită pentru:

70. SC T  D SRL, înfiinţată sub numărul XXX, CUI XXX, sediul social în Bucureşti, învinuită pentru :

71.SC E D  M SRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXXX, sediul social în Judeţ Giurgiu, învinuită pentru:

72.SC V WSRL, înfiinţată sub numărul XXXX, atribuit în data de 03.03.2010, CUI XXXX atribuit în data de 04.03.2010, sediul social în  judeţ Bihor, învinuită pentru :

73. SC B T  O SRL, înfiinţată sub numărul XXXX, CUI XXXX, sediul social în judeţul Bihor, învinuită pentru:

În cauză, prin Ordonanţa din data de 26.05.2014 s-a dispus disjungerea materialului probator şi continuarea urmăririi penale în cadrul unui dosar separat cu privire la infracţiunile de evaziune fiscală şi constituire/aderare la grup infracţional organizat săvârşite în perioada 2011-2012 de către inc. PJO, TMR, BET, SF prin intermediul grupului de firme „C ” (actualmente XXX SRL), precum şi faţă de inc. MMSM, MMM AM Al Z, M A-V, B A L, LR A, R G, NG, S C, L C E, G P, Z I S, B D, N O, Ş SC, El M S R S A, M K, Z H, precum şi faţă de societăţile comerciale controlate de inculpaţi care au fost folosite la realizarea activităţii infracţionale, în ceea ce priveşte contribuţia acestora la producerea prejudiciului la bugetul statului în cuantum de 50.323.020 lei.

Examinând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul a reţinut că grupul de firme C, în cursul anilor 2011-2012, a creat circuite comerciale fictive, prin interpunerea în achiziţia de mărfuri (carne şi produse din carne), de societăţi comerciale fantomă (la care asociaţi şi administratori sunt în general cetăţeni de origine arabă)  controlate de inc. MMS sau prin livrări fictive către societăţi comerciale (unele societăţi fantomă, altele societăţi comerciale afiliate) având sedii sociale în diferite ţări ale Uniunii Europene (de ex: Ungaria, Bulgaria, Grecia), toate acestea pentru diminuarea obligaţiilor fiscale ori pentru obţinerea unor rambursări ilegale de TVA.

Astfel, în perioada 2011-2012, prin crearea de circuite comerciale fictive de marfă, respectiv furnizori intracomunitari – C – clienţi intracomunitari şi, în acelaşi timp,  furnizori interni (societăţi fantomă) – C – clienţi interni, S.C. C S.R.L., a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma totală de 50.323.020 lei (echivalentul sumei de 11.704.077 euro), reprezentând: TVA de plată, în sumă de 50.292.399 lei (echivalent a 11.697.163 euro) şi impozit pe profit, suplimentar de plată, în sumă de 30.621 lei (echivalent a 6.914 euro).

Potrivit menţiunilor înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov, pe timpul urmăririi penale, SC C SRL şi-a schimbat denumirea în SC XXX SRL, iar prin încheierea din data de 24.04.2014 pronunţată de judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Ilfov în dosar nr. 1436/93/2014 a fost admisă cererea debitoarei SC XXX SRL – cu sediul social în jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. XXXX, CUI XX şi s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoare.

Societatea şi-a păstrat dreptul de administrare, fiind desemnat ca administrator special numita P C. Instanţa a desemnat ca administrator judiciar pe CISPRL.

Potrivit disp. art. 489 C.p.p. coroborat cu art. 493 C.p.p., în cazul infracţiunilor săvârşite de persoane juridice prevăzute la art. 135 alin. 1 C.p. în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, la propunerea procurorului poate dispune măsura preventivă a interzicerii unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice, dacă există motive temeinice care justifică suspiciunea rezonabila că persoana juridică a săvârşit o faptă penală prevăzută de legea penală şi numai pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal.

Potrivit art. 493 alin. 4 NCPP, măsurile preventive arătate anterior pot fi prelungite în cursul urmăririi penale dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea acestora, fiecare prelungire neputând depăşi 60 de zile.

Faţă de situaţia de fapt expusă pe larg în precedent, judecătorul de drepturi şi libertăţi a apreciat că în cauză există în continuare motive temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că inculpata SC XXX SRL a comis infracţiunile reţinute în sarcina sa.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că, prin încheierea din data de 24.04.2014 pronunţată de judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Ilfov în dosar nr. 1436/93/2014 a fost admisă cererea debitoarei SC XXX SRL – cu sediul social în jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. XXXX, CUI XXX şi s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoare.

Având în vedere că există în continuare riscul că activele societăţii să fie diminuate în cadrul procedurii generale a insolvenţei înainte de soluţionarea definitivă a dosarului penal, în cauză, Tribunalul a apreciat că se impune prelungirea măsurii preventive a interzicerii operaţiunilor patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice  SC XXX SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. XXXX, CUI XXX, cu sediul social în jud. Ilfov, această măsură preventivă fiind necesară pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal, astfel cum această cerinţă este prevăzută de dispoziţiile art. 493 C.p.p.

Împotriva acestei încheieri, în termen legal a formulat contestaţie inculpata XXXX SRL, încheiere pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, astfel:

S-a arătat în primul rând că încheierea atacată este nemotivată.

Potrivit art. 493 alin. 4 rap. la alin. 1 C.p.p. măsura preventivă împotriva persoanei juridice poate fi luată dacă există motive temeinice.

În cadrul încheierii contestate, judecătorul de drepturi şi libertăţi s-a limitat la a constata că, prin hotărâre definitivă s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei SC XXXX SRL, pentru a concluziona apoi că, există în continuare riscul ca activele societăţii să fie diminuate în cadrul procedurii generale a insolvenţei înainte de soluţionarea definitivă a dosarului penal.

În încheierea contestată nu se indică niciun mijloc de probă în sprijinul unei astfel de afirmaţii, la fel cum nu se indică nicio împrejurare sau circumstanţă care ar concretiza pretinsul risc de diminuare a activelor societăţii în cadrul procedurii judiciare derulate sub supravegherea judecătorului sindic, a administratorului judiciar  şi a adunării creditorilor.

Încheierea de prelungire a măsurii preventive este nelegală , fiind pronunţată cu încălcarea competenţei materiale şi funcţionale a judecătorului de drepturi şi libertăţi , a autorităţii de lucru judecat a unei hotărâri definitive şi a dreptului de acces la justiţie reglementat de art. 6 paragraf  1 CEDO.

Dispoziţiile art.493 alin.1 şi 4 nu permit judecătorului de drepturi şi libertăţi să dispună, respectiv să prelungească măsura preventivă a interzicerii operaţiunilor patrimoniale decât în măsura în care ele sunt susceptibile să antreneze starea de insolvenţă a inculpatei dar nu şi să intervină într-o procedură judiciară derulată în faţa instanţei civile, având ca obiect o procedură de insolvenţă preexistentă la data luării şi respectiv , prelungirii măsurii preventive şi care, ca atare nu mai poate fi prevenită.

Nici dispoziţiile art. 53 C.p.p., care reglementează competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi nu permit acestui organ judiciar să interzică vreo procedură judiciară derulată în faţa instanţelor civile.

Prin încheierea din 24.04 . 2014 a Secţiei civile a Tribunalului Ilfov, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei, iar odată rămasă definitivă această încheiere, procedura se derulează în condiţiile art. 343 din Legea 85/2014 rap. la Legea 85/2006, singurul organ care poate interveni în procedură fiind judecătorul sindic, ale cărui atribuţii sunt definite la art. 343 din Legea 85/ 2014 –Codul Insolvenţei rap. la art. 11 din Legea 85/2006, acesta fiind singurul organ judiciar competent să soluţioneze procesele şi cererile de natură juridică aferente procedurii insolvenţei. În acest sens, este şi decizia 5/2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Judecătorul sindic are controlul tuturor operaţiunilor şi actelor comise de administratorul judiciar, lichidator, debitori şi alţi participanţi la desfăşurarea procedurii precum şi litigiile, procesele şi cererile care au legătură directă cu insolvenţa şi sunt prevăzute de Legea 85/2006.

Ca atare, încheierea este nelegală deoarece tinde la retractarea, în afara procedurii prevăzute de lege, a unei hotărâri definitive, anume încheierea din 24.04.2014 prin care s-a deschis procedura insolvenţei.

Această hotărâre se bucură de autoritate de lucru judecat în faţa instanţei penale, în temeiul art. 52 alin. 3 C.p.p. potrivit cu care, hotărârile altor instanţe decât cele penale asupra unei chestiuni prealabile în cursul procesului penal are autoritate de lucru judecat în faţa instanţei penale, cu excepţia împrejurărilor care privesc existenţa infracţiunii.

Odată deschisă procedura de insolvenţă , aceasta se derulează în condiţiile legii speciale care o reglementează , Legea 85/2006 şi poate înceta numai în modalităţile prevăzute de lege , anume fie prin desfiinţarea hotărârii de deschidere a procedurii , fie în condiţiile art. 131-134 din Legea insolvenţei , iar nu pe calea măsurii preventive.

Inculpatei nu i poate interzice accesul la instanţa civilă pentru protecţia drepturilor şi intereselor sale legitime , concretizat în derularea unor proceduri judiciare  în faţa unui tribunal independent , la fel cum nu înlătură în nicio situaţie prezumţia de legalitate a procedurilor judiciare desfăşurate  în faţa judecătorului sindic.

În realitate, cererea de prelungirea  arestării preventive tinde la îngrădirea în mod neconstituţional  a accesului liber la justiţie , la negarea dreptului şi obligaţiei societăţii , ca , aflată în stare de insolvenţă , să apeleze la procedurile prevăzute de lege, derulate în faţa instanţei civile.

Încheierea de prelungire a măsurii arestării preventive este nelegală deoarece prelungirea măsurii preventive nu este necesară .

În cauză nu există pericolul diminuării activelor în procedura insolvenţei, deoarece , pe de o parte, toate activele societăţii fac obiectul unor măsuri asiguratorii dispuse în cadrul procesului penal, fiind indisponibile, pe de altă parte, dispoziţii legale exprese asigură buna desfăşurare a procesului penal, în concurs cu procedura insolvenţei, cu menţinerea tuturor măsurilor asiguratorii dispuse anterior asupra bunurilor societăţii.

În cauză activul  inculpatei face în integralitate obiectul măsurilor asiguratorii dispuse prin ordonanţele 186/P/28.10.2013, 13.11.2013 şi 16.12.2013, măsură dusă la îndeplinire prin procesul verbal din 15 ianuarie 2014.

Prin Legea 255/2013 , Legea insolvenţei nr.86/2005 a fost modificată astfel încât să se asigure buna desfăşurare a procesului penal, în ipoteza derulării concurente a procedurii insolvenţei.

Au fost modificate dispoziţiile art. 53 din Legea 86/2005 care prevăd că, în procedura insolvenţei se menţin în  toate situaţiile măsurile asiguratorii luate în cursul procesului penal , ceea ce face imposibilă , dat fiind efectul de indisponibilizare al măsurii , conform art. 249 alin. 2 C.p.p., înstrăinarea oricăror bunuri supuse măsurii sechestrului asiguratoriu penal .

Similar, au fost modificate şi dispoziţiile art. 36 din Legea 86/2005 , care prevăd că, la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale , cu excepţia acţiunilor exercitate în cadrul unui proces penal.

În consecinţă, în cauză, nu există pericolul efectuării de operaţiuni patrimoniale susceptibile să antreneze diminuarea , activului patrimonial  întrucât ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, toate operaţiunile şi plăţile debitoarei se fac cu autorizarea judecătorului sindic , aşa cum prevăd dispoziţiile art. 46 din Legea 86/2005.

Orice operaţiune de înstrăinare de active în cadrul procedurii insolvenţei presupune pe de o parte controlul judecătorului sindic asupra deciziei de înstrăinare , pe de altă parte , o contraprestaţie , adică intrarea în patrimoniul debitoarei de sume de bani care nu diminuează ci reîntregesc patrimoniul acesteia cu lichidităţile necesare satisfacerii creanţelor existente.

În realitate, deschiderea procedurii insolvenţei este benefică atât pentru situaţia debitoarei cât şi pentru buna desfăşurare a procesului penal, întrucât potrivit art. 35 din Legea insolvenţei, astfel cum a fost modificat prin Legea 255/2013, de la data deschiderii procedurii insolvenţei, se suspendă de drept toate acţiunile judiciare , extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului sau bunurilor sale , cu excepţia acţiunilor exercitate în cadrul unui proces penal.

Ca urmare, în  procedura insolvenţei, pasivul debitoarei nu se agravează ci este conservat în starea în care se află la data deschiderii procedurii şi toate acţiunile civile exercitate împotriva debitoarei sunt excluse, cu excepţia celor din cadrul procesului penal.

Prin urmare, riscul invocat în acuzare , că în procedura insolvenţei se diminuează activele societăţii nu există.

Lipsa caracterului necesar al măsurii prelungirii, rezultă şi din aceea că, de la data luării măsurii, 20 iunie 2014, în cauză nu s-a  efectuat niciun act de urmărire penală. Numai la data de 11 august 2014, când Ministerul Public a înaintat instanţei referatul cu propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive , s-a dispus efectuarea unei expertize financiar contabile.

Contestatoarea a mai arătat şi faptul că, măsura este nelegală deoarece nu respectă condiţia proporţionalităţii.

Potrivit art. 493 C.p.p. măsura preventivă poate fi luată dacă există motive temeinice care determină suspiciunea rezonabilă că persoana juridică a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi măsura este necesară pentru buna desfăşurare a procesului penal.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus, în temeiul art. 493 alin. 4 rap. la alin. 1 litera c C.p.p., prelungirea măsurii interzicerii operaţiunilor patrimoniale , susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice , fără ca atare operaţiuni patrimoniale să fi  fost individualizate în referatul cu propunerea de luare a măsurii sau în hotărârea contestată.

Textul de lege invocat drept temei legal menţionează explicit că se pot interzice doar acele operaţiuni patrimoniale care pot atrage  consecinţele negative prevăzute de lege iar nu toate operaţiunile patrimoniale. Persona juridică are o existenţă fundamental circumscrisă scopului patrimonial în care a fost înfiinţată , potrivit dispoziţiilor Legii 31/1990 iar interzicerea globală a operaţiunilor patrimoniale echivalează cu dizolvarea de facto a entităţii juridice.

În consecinţă, la acest moment, contestatoarea nu este în măsură să cunoască sau să determine sfera măsurii preventive dispuse faţă de aceasta , pretinzându-se astfel ca societatea să nu mai desfăşoare niciun fel de activitate economică pe durata procesului penal, ceea ce este de natură să –i aducă un grav prejudiciu , conducând la o dizolvare de facto a societăţii, înainte de a dispune o soluţie pe latura penală şi o privare nelegală de proprietate , în sensul art. 1 din Protocolul 1 CEDO.

Prelungirea măsurii preventive este de natură a afecta iremediabil patrimoniul societăţii , aceasta fiind în imposibilitatea de a efectua acte de conservare şi administrare a activelor , dar şi de a susţine demersurile juridice pentru recuperarea pasivelor de la proprii săi debitori.

Administratorul judiciar a adresat procurorului numeroase cereri menite să clarifice întinderea interdicţiei de efectuare a actelor patrimoniale , arătând că activul societăţii este afectat prin imposibilitatea de achitare a drepturilor salariale,  de efectuare a actelor de conservare, de achitare a obligaţiilor rezultând din contractele încheiate, însă aceste cereri au rămas fără răspuns.

Contestatoare a criticat încheierea şi pentru aceea că, în cauză nu sunt întrunite dispoziţiile art. 493 alin. 1 litera c şi alin. 4 C.p.p., întrucât nu subzistă suspiciunea rezonabilă că a săvârşit faptele imputate.

Acuzarea nu indică în concret mijloacele de probă , ci doar prezintă situaţia rezultând din actele de sesizare emanând de la organele fiscale  şi deşi parchetul prezintă o aşa numită fraudă carusel, în care se pretinde a fi implicată şi inculpata , raportat la evoluţia anchetei penale , aceasta nu reprezintă decât o presupunere a acuzării , nesusţinută de niciun mijloc de probă.

Abia în ordonanţa din 11 august 2014 , prin care s-a dispus expertiza în cauză, acuzarea a  stabilit ca obiectiv să se stabilească dacă societăţile comerciale au încălcat prevederile legale în materie fiscală , în ce constau faptele acestora şi  care este prejudiciul cauzat  bugetului de stat.

Împrejurările cauzei nu sunt lămurite nici măcar la nivel de indicii temeinice .

În ceea ce priveşte încadrarea juridică în dispoziţiile art. 8 din Legea 241/2005, sub aspectul pretinsei rambursări ilegale de TVA , contestatoarea a arătat că, nu a avut în intervalul indicat în acuzare nici măcar o singură cerere de rambursare TVA care să fi fost înaintată organelor fiscale  şi nu a beneficiat niciodată de vreo rambursare de TVA.

În susţinerea contestaţiei nu s-au propus probe noi.

Examinând contestaţia formulată sub aspectul motivelor invocate, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii apreciază  că este întemeiată.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii, evaluând încheierea atacată, sub aspectul întrunirii exigenţelor legale a apreciat că aceasta nu răspunde acestor exigenţe, pentru considerentele ce  se vor succede.

Potrivit art. 493 alin. 1 C.p.p., judecătorul de drepturi şi libertăţi poate dispune, dacă există motive temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că persoana juridică a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi numai pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal, una sau mai multe măsuri preventive, între care şi interzicerea unor operaţiuni patrimoniale , susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice( litera c).

Potrivit art. alin. 4 al aceluiaşi articol, măsura poate fi prelungită în cursul urmăririi penale, fiecare prelungire neputând depăşi 60 de zile.

Potrivit alineatului 5 măsurile preventive se dispun de judecătorul de drepturi şi libertăţi prin încheiere motivată.

Şi potrivit art. 203 alin . 5 C.p.p., în cursul urmăririi penale şi al procedurii de cameră preliminară , cererile, propunerile, plângerile şi contestaţiile privitoare la măsurile preventive se soluţionează în camera de consiliu, prin încheiere motivată, care se pronunţă în camera de consiliu.

Încheierea contestată în prezenta cauză nu îndeplineşte condiţia esenţială a motivării sale, ceea ce atrage consecinţe atât în planul legalităţii  dar şi sub aspectul imposibilităţii exercitării controlului asupra acesteia , în prezenta cale de atac.

Singurul argument  care se regăseşte în încheiere şi care stă la baza prelungirii măsurii interzicerii operaţiunilor susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice este acela că, ” există în continuare riscul ca activele societăţii să fie diminuate în cadrul procedurii insolvenţei înainte de soluţionarea definitivă a dosarului penal de faţă”.

Acest unic argument nu suplineşte lipsa motivării şi este incompatibil cu caracterul excepţional al măsurilor preventive.

Deşi nu se menţionează nici probele din care se desprinde suspiciunea rezonabilă că persoana juridică a comis o faptă prevăzută de legea penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii a acceptat că această suspiciune rezonabilă există, fie şi având în vedere faptul că, existenţa indiciilor a fost avută în vedere la pronunţarea încheierii definitive prin care s-a dispus luarea măsurii.

Însă, existenţa suspiciunii rezonabile că societatea a comis fapta prevăzută de legea penală, nu este prin sine însăşi suficientă pentru a lua/prelungi măsura ci măsura se ia numai pentru a se asigura buna  desfăşurare a procesului penal.

Această condiţie nu a fost analizată deloc de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa fondului, neprecizându-se de ce măsura este necesară pentru buna desfăşurare a procesului penal, de asemenea, nici de ce şi în ce măsură buna desfăşurare ar fi împiedicată în lipsa acestei măsuri.

Deşi s-a precizat în încheiere că există riscul ca activele să fie diminuate în procedura insolvenţei, judecătorul nu a arătat împrejurările pe baza cărora a concluzionat că există un risc de diminuare a activelor, aceasta în condiţiile în care asupra bunurilor societăţii sunt instituite măsuri asiguratorii şi în condiţiile în care procedura insolvenţei derulată împotriva debitoarei, este sub controlul unui judecător sindic.

Fără a aduce critici încheierii prin care a fost luată măsura , nu poate trece neobservat nici aspectul că, măsura preventivă vizează interzicerea acelor operaţiuni apte să diminueze activele societăţii sau să antreneze insolvenţa persoanei juridice, însă, la data când măsura a fost luată , societatea era deja în procedura insolvenţei, de două luni, această procedură fiind deschisă prin încheierea din 24.04.2014 a Tribunalului Ilfov. Ca urmare, în cauză, nu se mai putea pune problema interzicerii acelor operaţiuni apte să antreneze procedura insolvenţei, întrucât societatea era deja în insolvenţă.

Cât priveşte celelalte operaţiuni, aşa cum în mod corect a învederat inculpata  în cuprinsul contestaţiei, aceste operaţiuni nu au fost individualizate, întrucât există multe categorii de operaţiuni care sub o formă sau alta pot diminua activele , important fiind de ştiut dacă acestea fac parte din categoria actelor de conservare, administrare sau dispoziţie. Interzicerea în bloc a tuturor operaţiunilor echivalează cu întreruperea activităţii societăţii, cu lichidarea în fapt a acesteia, ori nu acesta considerăm că este scopul dispoziţiilor art. 493 C.p.p.

Neindicarea în concret a temeiurilor care au făcut necesară, în opinia judecătorului din cadrul primei instanţe, prelungirea măsurii, neindicarea operaţiunilor interzise inculpatei, fac imposibil controlul asupra încheierii în calea de atac.

De altfel, chiar Curtea Europeana a Drepturilor Omului ( cauza Achina împotriva României, cauza Gheorghe împotriva României) subliniază rolul pe care motivarea unei hotărâri îl are pentru respectarea art.6 paragraf 1 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului si arata ca dreptul la un proces echitabil nu poate fi considerat efectiv decât daca susţinerile părţilor sunt examinate de către instanţa, aceasta având obligaţia de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor si elementelor de proba sau cel puţin de a le aprecia.

În cauză, argumentele inculpatei nu au fost deloc examinate, nu au fost indicate operaţiunile interzise, lăsând loc arbitrariului iar inculpata fiind  pusă în imposibilitatea de a-şi mai desfăşura activitatea .

Totodată, s-a constatat că nu au fost lămuririle aspectele de conexiune între cele două proceduri la care este parte inculpata, respectiv procedura penală şi procedura insolvenţei, având în vedere că, potrivit art. 46 din Legea 86/2005, toate actele, operaţiunile şi plăţile efectuate de către debitoare sunt nule cu excepţia operaţiunilor şi plăţilor autorizate de judecătorul sindic.

Prin urmare, nu este clar, ceea ce a permis judecătorul sindic debitoarei şi ceea ce a interzis judecătorul de drepturi şi libertăţi aceleiaşi debitoare.

Încălcarea obligaţiei legale de motivare a hotărârii judecătoreşti  nu este sancţionată de lege cu nulitatea absolută, nefiind între cazurile expres şi limitativ prevăzute de art. 281 C.p.p. însă, s-a constatat că, potrivit art. 282 C.p.p., încălcarea oricăror dispoziţii legale în afara celor prevăzute de art. 281 C.p.p., determină nulitatea actului atunci când prin  nerespectarea cerinţei legale s-a adus o vătămare drepturilor părţilor care nu poate fi înlăturată altfel,  decât prin desfiinţarea  actului.

În cauză, în mod indubitabil s-a cauzat inculpatei o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului, respectiv a încheierii contestate, vătămare constând în neindicarea acelor operaţiuni interzise inculpatei  şi care a avut drept consecinţă interzicerea tuturor operaţiunilor desfăşurate de aceasta .

Totodată, s-a constatat că această încălcare a fost invocată în termenul legal, respectiv, până la închiderea procedurii de cameră preliminară, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale sau în această procedură-art. 282 alin. 4 C.p.p.

Prin urmare, având în vedere considerentele mai sus arătate, potrivit art. 282 alin. 1 C.p.p. şi art. 6 din CEDO, Curtea-judecătorul de drepturi şi libertăţi, a admis contestaţia formulată, a desfiinţat încheierea contestată şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului cu privire la măsura preventivă prev. de art. 493 al. 1 lit. c C.p.p. a interzicerii operaţiunilor patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice luată faţă de inculpata S.C. XXXS.R.L., judecatorul de drepturi si libertati constată următoarele:

La data de 20.06.2014 prin incheierea penala nr.20/DL pronuntata in dosarul nr. 2055/93/2014, Tribunalul Ilfov a admis propunerea formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie şi a dispus luarea măsurii preventive a interzicerii operaţiunilor patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice, inculpata S.C.XXXX S.R.L., pentru o perioadă de 60 de zile, respectiv de la data de 20.06.2014 şi până la data de 18.08.2014, inclusiv.

Prin încheierea din data de 30.06.2014, Curtea de Apel Bucureşti Secţia II Penală a respins ca nefondată contestaţia formulată de inculpată împotriva încheierii Tribunalului Ilffov.

Prin încheierea penală nr.25/DL/13.08.2014, pronunţată în dosarul nr.2573/93/2014, Tribunalul Ilfov – Secţia Penală, a admis propunerea Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie şi a dispus prelungirea faţă de inculpata S.C. XXXX S.R.L., măsurii preventive a interzicerii operaţiunilor patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice pentru o perioadă de 60 de zile, respectiv de la data de 19.08.2014 şi până la data de 17.10.2014, inclusiv.

La data de 14.08.2014, inculpata a formulat contestaţie, care a fost înaintată la Curtea de Apel Bucureşti şi înregistrată la această instanţă la data de 18.08.2014.

Prin încheierea din 04.09.2014, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia II Penală a admis contestaţia, a desfiinţat încheierea  nr.25/DL/13.08.2014, pronunţată în dosarul nr.2573/93/2014, Tribunalul Ilfov – Secţia Penală şi a trimis cauza spre rejudecare.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Ilfov constată că măsura preventivă prev. de art. 493 al. 1 lit. c C.p.p. a interzicerii operaţiunilor patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice luată faţă de inculpata S.C. XXX S.R.L. a încetat de drept la data de 18.08.2014 pentru următoarele considerente:

Conform art. 493 al. 4 C.p.p. măsurile preventive pot fi dispuse pe o perioadă de 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii în cursul urmăririi penale, iar conform al. 6 al aceluiaşi articol, împotriva încheierii se poate face contestaţie în termen de 24 de ore de la pronunţare.

Având în vedere că disp. referitoare la contestaţia împotriva încheierilor având ca obiect măsurile preventive ce pot fi luate faţă de o persoană juridică nu fac trimitere la disp. ce reglementează măsurile preventive ce pot fi luate faţă de o persoană fizică, cele două instituţii fiind reglementate în titluri diferite din codul de procedură penală,  rezultă că nu pot fi aplicate prin analogie disp. art. 204 al. 3 C.p.p., conform cărora contestaţia formulată împotriva unei încheieri prin care s-a dispus prelungirea măsuri preventive nu este suspensivă de executare, astfel încât, dispoziţiile aplicabile contestaţiei împotriva încheierii prin care s-a dispus prelungirea măsuri preventive faţă de o persoană juridică sunt cele de la art. 4251 C.p.p.

Or, conform art. 4251 al. 4 C.p.p., la soluţionarea contestaţiei, disp. art. 416 C.p.p., referitoare la efectul suspensiv de executare al apelului, se aplică în mod corespunzător. 

În concluzie, contestaţia împotriva încheierilor având ca obiect măsurile preventive ce pot fi luate faţă de o persoană juridică este suspensivă de executare, motiv pentru care, în prezenta cauză, măsura dispusă de Tribunalul Ilfov prin care a prelungit măsura preventivă a persoanei juridice, inculpata  S.C. XXX S.R.L., de la data de 19.08.2014 la 17.10.2014, inclusiv, este suspensivă de executare, astfel încât măsura preventivă prev. de art. 493 al. 1 lit. c C.p.p. a interzicerii operaţiunilor patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice luată faţă de inculpata S.C. XXX

S.R.L. a încetat la data de 18.08.2014, faţă de faptul că abia la data de 04.09.2014, Curtea de Apel a soluţionat prezenta contestaţie.

Chiar dacă s-ar admite că disp. art. 204al. 3 C.p.p se aplică prin analogie, astfel încât contestaţia nu ar suspenda executarea, faţă de soluţia Curţii de Apel prin care s-a desfiinţat încheierea Tribunalului Ilfov prin care s-a dispus prelungirea măsurii preventive de la 19.08.2014 la 17.10.2014, măsura ar fi încetat la data de 04.09.2014, data pronunţării Curţii de Apel Bucureşti în contestaţia la încheierea prin care s-a dispus prelungirea măsurii preventive.

In aceste conditii, judecatorul de drepturi si libertati, in baza art. 241 al. 1 lit. a C.p.p. va constata încetată de drept măsura preventivă prev. de art. 493 al. 1 lit. c C.p.p. a interzicerii operaţiunilor patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice luată faţă de inculpata S.C. XXX S.R.L., reprezentată de administrator judiciar S.C. CIS.P.R.L. şi mandatar Popa Cristina. 

De asemenea, va constata că cererea de prelungire a măsurii preventive prev. de art. 493 al. 1 lit. c C.p.p.  formulată de Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DNA este rămasă fără obiect.

În baza art. 275 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.