Cauta in aceasta categorie:

Obligaţii comerciale.Dobânda legală

Potrivit art. 3 din O.G. nr. 9/2000 modificata prin Legea 356/2002, dobânda legala în materie comerciala se stabileste la nivelul dobânzii de referinta a Bancii Nationale a României. Prin sentinta civila nr. 6132 din 14.10.2004 a Judecatoriei Baia Mare s-a admis actiunea formulata de S.C. A. S.A. împotriva pârâtei S.C. E.L. S.A. si...

Citeste mai mult...

Impunere vamală nelegală. Hotărâre penală de condamnare.

Impunere vamală nelegală. Hotărâre penală de condamnare. C. civ. art. 998 Este nelegală calcularea unor dobânzi de întârziere, printr-un titlu de creanţă vamală, în ipoteza când debitul principal vamal îl constituie o despăgubire civilă acordată în cadrul acţiunii civile, în procesul penal, în condiţiile art. 998 C. civ. Curtea de Apel...

Citeste mai mult...

Reorganizare judiciară şi faliment. Creanţe reprezentând obligaţii fiscale. Aplicarea greşită a legii.

Reorganizare judiciară şi faliment. Creanţe reprezentând obligaţii fiscale. Regim juridic. Aplicarea greşită a legii. O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală – art. 117 alin. 4 Pentru obligaţii fiscale neplătite la termen, atât înainte, cât şi după deschiderea procedurii de reorganizare judiciară, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere până la...

Citeste mai mult...

Reorganizare judiciară. Penalităţi şi dobânzi de întârziere.

Reorganizare judiciară. Penalităţi şi dobânzi de întârziere. O.G. nr. 92/2003 – art. 117 alin. 4 Pentru creanţe  fiscale, accesoriile sunt datorate până la data deschiderii procedurii de faliment. Curtea de Apel Timişoara, Secţia comercială şi de contencios administrativ,  decizia nr. 15 din 12 ianuarie 2006 Prin sentinţa civilă nr....

Citeste mai mult...

Reorganizare judiciară şi faliment. Creanţe reprezentând obligaţii fiscale. Regim juridic. Aplicarea greşită a legii.

Reorganizare judiciară şi faliment. Creanţe reprezentând obligaţii fiscale. Regim juridic. Aplicarea greşită a legii. O.G. nr. 92/2003– art. 117 alin. 4 Pentru obligaţii fiscale neplătite la termen, atât înainte, cât şi după deschiderea procedurii de reorganizare judiciară, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data deschiderii procedurii de faliment. ...

Citeste mai mult...

Somatia de plata. Calcularea dobânzilor.

Sentinta civila nr. 1264/2006 Somatia de plata. Calcularea dobânzilor. Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr, 1215/2006 creditoarea U-F. a solicitat obligarea debitorilor F.A. si F.C, in solidar, la plata sumei de 500 lei RON împrumut acordat si a sumei de 437 lei RON dobânda aferenta cu motivarea ca a acordat...

Citeste mai mult...

Somaţie de plată. Neacordarea penalităţilor de întârziere.

Somaţie de plată. Neacordarea penalităţilor de întârziere. Prin cererea înregistrată la pe rolul Judecătoriei Giurgiu, creditoarea S.C. V. România S.A. a chemat în judecată pe debitoarea C.G. solicitând instanţei emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată pentru suma de 2.265 lei, din care 359 lei reprezintă debit principal, respectiv valoarea serviciilor...

Citeste mai mult...

Apel. Dobânzi, penalităţi de întârziere, actualizarea valorii pretenţiilor în funcţie de rata inflaţiei. Neacordarea acestora de către intimată în apel în cazul în care nu au fost cerute la judecata în primă instanţă. Cereri noi.

Apel. Dobânzi, penalităţi de întârziere, actualizarea valorii pretenţiilor în funcţie de rata inflaţiei. Neacordarea acestora de către intimată în apel în cazul în care nu au fost cerute la judecata în primă instanţă. Cereri noi. Codul de  procedură civilă: art.294 În apel se pot cere dobânzi, penalităţi de întârziere, actualizarea în funcţie...

Citeste mai mult...

Impozit pe salarii – Obligatie fiscala datorata urmare întocmirii declaratiei rectificative. Aplicarea dispozitiilor art.110 din O.G.nr.92/2003.

Domeniul asociat - Impozit pe salarii - Obligatie fiscala datorata urmare întocmirii declaratiei rectificative. Aplicarea dispozitiilor art.110 din O.G.nr.92/2003. In conformitate cu dispozitiile art.l 14 si 115 din Codul de procedura fiscala, pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata se datoreaza dupa acest, termen dobânzi si penalitati pâna...

Citeste mai mult...

Deciziile prin care s-au stabilit dobânzi şi penalităţi de întârziere, emise potrivit art.115 alin.4 din O.G.nt.92/2003 reprezintă titluri legale de constatare a creanţei fiscale, fiind acte administrative fiscale asimilate deciziei de impunere ( ar…

Judecătorul sindic, prin sentinţa  civilă nr.28/18.01.2007, pronunţată în dosarul  nr.79/LJ/2006 al Tribunalului Galaţi a admis în parte contestaţia formulată de debitoarea SC B SRL Galaţi. A admis cererea formulată de creditoarea AFP  Galaţi. A dispus deschiderea procedurii simplificate împotriva debitoarei. A desemnat  lichidator judiciar provizoriu pe SC S 2000 SRL Galaţi,...

Citeste mai mult...

Curgerea dobânzilor de la data punerii în întârziere conform art.1586 C.civ. în situaţia în care părţile contractante nu au stabilit o dată.

MATERIE CIVILĂ Sentinţa civilă nr. 653 / 28.03.2008 Curgerea dobânzilor  de  la  data  punerii  în întârziere conform  art.1586 C.civ.  în  situaţia  în  care părţile  contractante  nu  au stabilit  o  dată. Prin acţiunea  înregistrată  sub  nr. X  la  Judecătoria  Tecuci,  reclamantul MD a  chemat  în  judecată ...

Citeste mai mult...

Acţiunea întemeiată pe prevederile art. 9 din Legea nr. 554/2004. Netemeinicie

Acţiunea întemeiată pe prevederile art. 9 din Legea nr. 554/2004. Netemeinicie Legea nr. 554/2004, art. 1 alin. (1), art. 9 alin. (1) Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 modificată, privind contenciosul administrativ, persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe,...

Citeste mai mult...

Plata nedatorată. Obligaţia de restituire a dobânzii

Potrivit art. 994 Cod civil cel care a primit plata cu bună-credinţă este ţinut numai la restituirea echivalentului îmbogăţirii realizate, fără dobânzi sau fructele capitalului. Potrivit art. 994 Cod civil cel care a primit plata cu bună-credinţă este ţinut numai la restituirea echivalentului îmbogăţirii realizate, fără dobânzi sau fructele capitalului. Per a...

Citeste mai mult...

Somatie de plata. Cumulul dobanzilor cu penalitatile

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 22.05.2008 sub nr. 1077/188/2008 creditoarea EOS KSI Romania SRL a chemat în judecata pe debitorul CCN, solicitând instantei ca prin hotarârea pe care o va pronunta sa îl someze pe debitor sa plateasca creditoarei urmatoarele sume: 1. suma de 560,47 Ron reprezentând debitul principal;...

Citeste mai mult...

Dobânda legală şi procedura de restituire a sumelor de la bugetul de stat contribuabilului – Norme derogatorii, art. 124 din Codul de procedură fiscală.

Potrivit art. 117 alin. 1 lit. d) se restituie la cerere sumele plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, iar potrivit art. 124 -pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art. 117 alin. (2) sau la art. 70,...

Citeste mai mult...

Obligatia chematului in garantie de a achita dobinda

Dosar nr. 12862./299/2008 R O M Â N I A TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A-VI-A COMERCIALĂ DECIZIA COMERCIALA  NR. 238 Şedinţa publica de la 26 Februarie 2010 Completul compus din: PREŞEDINTE : TOMA RALUCA ECATERINA JUDECATOR: BALAN IONICA JUDECATOR: ISPAS MARIUS CRISTIAN GREFIER:  DUNCA MEDA RALUCA...

Citeste mai mult...

Cerere in anulare. Admisibilitate

SENTINTA CIVILA NR.1240/2009 Sedinta publica din 1 iunie 2009 Presedinte: … Grefier: … J U D E C A T A, Constata ca prin cererea în anulare înregistrata la data de 15 mai 2009, legal timbrata debitoarea SC,,A,, SRL, cu sediul în orasul I., Sos. Ineu-Bocsig...

Citeste mai mult...