Cauta in aceasta categorie:

Dobândirea calităţii de audit financiar

SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV Materie : DOBÂNDIREA CALITATII DE AUDIT FINANCIAR. Înscrierea în tabelul expertilor de audit financiar poate avea loc în conditiile reglementate de legea speciala privitoare la activitatea de audit financiar în vigoare la momentul solicitarii înscrierii, neputându-se solicita înscrierea în tablou în conditiile reglementate  de actul normativ...

Citeste mai mult...

Expertiza medico-legală psihiatrică. Acte medico-legale cu concluzii contradictorii.

Expertiza medico-legală psihiatrică. Acte medico-legale cu concluzii contradictorii. Existenţa a două rapoarte de expertiză medico- legală psihiatrică privitoare  la acelaşi  inculpat, care concluzionează diferit asupra discernământului acestuia, impuneau obligaţia instanţelor de a dispune efectuarea unei noi expertize  medico-legale la nivelul I.N.M.L. ...

Citeste mai mult...

Expertiză efectuată fără citarea părţilor. Consecinţe.

Expertiză efectuată fără citarea părţilor. Consecinţe. Potrivit art. 208 Cod procedură civilă, dacă pentru efectuarea unei expertize este nevoie de o verificare la faţa locului, ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor, prin carte poştală recomandată cu dovadă de primire, arătându-se zilele şi orele când începe şi continuă lucrarea. Prin...

Citeste mai mult...

Expertiză medico-legală psihiatrică. Internarea într-o instituţie sanitară de specialitate.

Expertiză medico-legală psihiatrică. Internarea într-o instituţie sanitară se specialitate. C. pr. pen. – art. 117 Expertiza medico-legală psihiatrică se efectuează cu internarea obligatorie a învinuitului sau inculpatului într-o instituţie medicală de specialitate. Curtea de Apel Timişoara, Secţia penală, decizia  nr. 64 din 8 februarie 2006 Curtea de Apel Timişoara a...

Citeste mai mult...

Stabilire paternitate. Administrarea probelor cu expertize medico-legale pentru stabilirea filiaţiei. Necercetarea fondului cauzei. Casare cu trimitere spre rejudecare

Pentru  dovedirea acţiunii în stabilirea paternităţii sunt admise toate mijloacele de probă şi anume: - interogatoriul pârâtului, prin care poate recunoaşte că este tatăl copilului; - martori, putând fi ascultate şi rudele cele mai apropiate, cu excepţia descendenţilor (art.190 Cod procedură civilă); - înscrisuri, cum ar fi scrisori, bonuri, chitanţe de...

Citeste mai mult...

Competenţă. Litigiu comercial

Competenţă. Litigiu comercial Decizia civilă  nr. 573/05.07.2006 Prin sentinţa civilă nr. 848 din 31.01.2005 a Judecătoriei Iaşi, s-a respins acţiunea formulată de S.C. „CRISCHIM”SRL Târgu-Ocna în contradictoriu cu Spitalul Clinic de Urgenţe Iaşi. Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că între părţi s-a încheiat un contract de...

Citeste mai mult...

Anularea Deciziei nr.2/6 ianuarie 2006 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea şi a actului de control nr.29950/1 noiembrie 2005, prin care s-au stabilit obligaţii bugetare în sumă de 25.129 lei debit, 203.933 lei dobândă şi 20.449 …

La ordine fiind soluţionarea recursului declarat de pârâta DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA, cu sediul  în  Focşani, B-dul independenţei nr.24, judeţul Vrancea,  împotriva sentinţei civile nr.66/09.05.2006 pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr.91/C+C/2006. La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimata S.C. "CALIPSO IMPEX" S.R.L. FOCŞANI prin avocat Ciobotaru  Mircea ...

Citeste mai mult...

Cerere pentru efectuarea unei expertize judiciare ca să fie folosită ca mijloc de probă la c.e.d.o. Prematuritate.

Cerere pentru efectuarea unei expertize judiciare ca să fie folosită ca mijloc de probă la C.E.D.O. Prematuritate. O.G. nr. 94/1999 – art. 7 Potrivit art. 7 din O.G. nr. 94/1999 privind participarea României la  procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi...

Citeste mai mult...

Temeiul acordării cheltuielilor de judecată îl reprezintă culpa procesuală. Respingerea acţiunii ca rămasă fără obiect nu înlătură obligaţia pârâtului de la plata cheltuielilor de judecată

Temeiul acordării cheltuielilor de judecată îl reprezintă culpa procesuală. Respingerea acţiunii ca rămasă fără obiect nu înlătură obligaţia pârâtului de la plata cheltuielilor de judecată Pârâtul care a recunoscut la prima zi de înfăţişare pretenţiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, afară numai dacă a...

Citeste mai mult...

Obligativitatea efectuarii expertizei medico-legale în cazul solutionarii unei cereri de întrerupere a executarii pedepsei din motive medicale. conditii

OBLIGATIVITATEA EFECTUARII EXPERTIZEI MEDICO-LEGALE ÎN CAZUL SOLUTIONARII UNEI CERERI DE ÎNTRERUPERE A EXECUTARII PEDEPSEI  DIN MOTIVE MEDICALE. CONDITII Potrivit art.455 cu referire la art.453 alin.1 lit.a Cod procedura penala executarea pedepsei închisorii sau a detentiunii pe viata poate fi amânata când se constata pe baza unei expertize medico-legale ca cel condamnat  sufera de...

Citeste mai mult...

Raport de expertiză medico-legală. Valoare probatorie

Raport de expertiză medico-legală. Valoare probatorie. Art. 87 alin.1 din O.U.G. 195/2002 Raportul de expertiză  medico-legală are numai o valoare pur teoretică şi nu poate infirma celelalte probe anterior administrate.  (Decizia penală nr.297/20.05.2008) Prin sentinţa penală cu numărul 669 din 14 septembrie 2007, pronunţată...

Citeste mai mult...

Judecata. Administrarea probei cu expertiza. Incidenţa art. 212 Cod procedură civilă

Potrivit art. 212 alin. 1 Cod procedură civilă dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută, poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. În condiţiile în care cu ocazia judecării cauzei în primă instanţă, pentru evaluarea imobilului supus partajului şi stabilirea sultei cuvenite reclamantului s-au efectuat trei expertize, toate având aceeaşi valoare...

Citeste mai mult...

Plangere impotriva actelor porcurorului. Expertiza contabila efectuata in faza actelor premergatoare. Incalcarea garantiilor prevazute de art. 118 c.p.p. Nelegalitate.

Plangere impotriva actelor porcurorului. Expertiza contabila efectuata in faza actelor premergatoare. Incalcarea garantiilor prevazute de art. 118 c.p.p. Nelegalitate. Prin sentinţa penală nr. 625/27.08.2008 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti s-a dispus respingerea ca neintemeiata a exceptiei inadmisibilitatii plangerii, iar in baza art. 278 ind.1 al.1 lit.b C.pr.pen. a fost admisa plangerea formulata de...

Citeste mai mult...

Administrarea dovezilor. Expertiza. Art.201 Cod procedură civilă.

Prin cererea înregistrată sub nr. 3178/233/2007 la Judecătoria Galaţi, reclamanta SC A SA Galaţi a chemat în judecată pe pârâta A.P. nr. 216 Galaţi solicitând obligarea acesteia la plata sumei totale de 36.862,25 lei cu titlu de contravaloare majorări de întârziere calculate pentru facturile de energie termică şi apă caldă menajeră. A solicitat...

Citeste mai mult...

Expertiza extrajudiciara contestata de una din partile in proces. Necesitatea efectuarii unei expertize judiciare.E

In baza dispozitiilor art. 138 Cod pro¬ce¬dura civila cât si în virtutea rolului sau activ,instanta trebuie sa puna în discutia partilor ne¬ce¬sitatea administrarii unei expertize judiciare, atunci cand expertiza extrajudiciara depusa de una din parti nu este acceptata de cealalta parte. Prin sentinta civila nr. 424 din data de 03.07.2008 a Judecatoriei Târgu La¬pus,...

Citeste mai mult...