Casare cu trimitere spre rejudecare pentru administrarea probei cu expertiza.


Domeniu asociat  – Casare cu trimitere spre rejudecare pentru administrarea probei cu expertiza.

Administrarea acestei probe nu este posibila direct în recurs, având în vedere dispozitiile art. 305 Cod procedura civila la care se adauga si Decizia de recurs în interesul legii nr. XXI/2006 a ÎCCJ, care stabileste în mod general obligatoriu inadmisibilitatea probelor ori la judecarea în recurs.

Sectia civila. Decizia civila nr.479/RC din data de 04.04.2007

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Tg. Neamt cu nr. 3113 din 24.11.2003, reclamantul C.V. a chemat în judecata pe pârâta D.m. pentru partajarea bunurilor comune dobândite în timpul casatoriei, invocând ca au dobândit prin contributie egala cu cote-parti de 50%.

Prin cerere reconventionala, pârâta-reclamanta Diacon Mihaela a solicitat sa fie excluse de la masa de partaj  bunurile mobile pe care le-a primit cu titlu de zestre de la mama sa, respectiv: un sifonier cu 3 usi, un covor iuta, o plapuma, o patura, un pat, un recamier, un pat obisnuit, 2 garnituri lenjerie, 2 cearsafuri, perdele de la casa, oala inox, o cratita cu capac, vesela si tacâmurile, un motor abric, o cada de 250 l., o balerca de 50 l., o canistra din plastic;

Prin aceiasi cerere, pârâta-reclamanta a solicitat admiterea cererii de interventie accesorie  formulata de intervenienta D.M., mama sa, deoarece mama sa împreuna cu tatal sau decedat au construit cu cheltuiala lor în proportie de 90% imobilul supus partajului. Pârâta reclamanta a mai sustinut ca împreuna cu reclamantul au edificat la imobilul de locuit numai urmatoarele lucrari: instalatia de energie electrica, montarea ferestrelor, soba, zugraveli interioare, feroneria la usi si la ferestre, praguri, lambriuri si dusumele.

La termenul din 19.01.2004, au formulat cerere de interventie în interesul reclamantului, intervenientii C.M. si C.V.( f. 43), si C.G.C.( f. 46), invocând ca au donat celor doi soti, în timpul casatoriei acestora terenul aferent casei de locuit, ca au contribuit cu prestatie de munca si mâncare pentru lucratori la edificarea imobilului, au suportat costul instalatiei electrice si bucataria anexa a fost ridicata dupa despartirea în fapt definitiva a sotilor.

Prin cererea de interventie, intervenientul C.G.C. a invocat ca a suportat integral cheltuielile aferente obtinerii autorizatiilor de construire si avizelor aferente, si a efectuat direct lucrari de manopera importante la edificarea imobilului.

Prin sentinta civila nr. 1786 din 18.10.2004 a Judecatoriei Tg. Neamt, a fost admisa în parte actiunea civila pentru partaj bunuri comune si cererea reconventionala formulata de reclamantul-pârât C.V. în contradictoriu cu pârâta-reclamanta D.M..

A fost admisa în parte cererea de interventie în interesul reclamantului – pârât C.V., formulata de intervenientii C.M., C.V. si C.G.C., si cererea de interventie în interesul pârâtei – reclamante D.M., formulata de intervenienta D.M.

S-a constatat ca partile au dobândit în timpul casatoriei urmatoarele bunuri comune:

– o casa de locuit, compusa din 3 camere, bucatarie, baie si 2 holuri, situata în orasul Tg. Neamt, în val. de 165.191.00 lei;

– suprafata de 599 m.p., teren, situat în intravil. Orasului Tg. Neamt, str. V. Alecsandri, nr. 57, jud. Neamt, în val. de 17.970.000 lei;

– bunuri mobile: set mobila bucatarie, un recamier, un pat din scândura, un pat tip studio, un sifonier, un sifonier cu 3 usi, un covor lâna, 2 perdele, o patura din lâna, o masina pentru tocat carne, un covor iuta, vesela si tacâmuri, un fier de calcat si filtru de cafea, valoarea totala a bunurilor comune fiind stabilita în suma de 199.471.00 lei.

S-a constatat ca în dobândirea acestor bunuri, reclamantului-pârât îi revine cota – parte de 40% si pârâtei-reclamante îi revine cota-parte de 60 %.

S-a dispus sistarea comunitatii de bunuri a sotilor prin atribuirea bunurilor comune, mobile si imobile în lotul pârâtei-reclamante.

S-a constatat ca pârâta-reclamanta D.M. are dreptul la bunuri în val. de 119.682.000 lei, a primit bunuri în valoare de 199.471.000 lei, astfel ca a fost obligata sa plateasca reclamantului-pârât cu titlu de sulta suma de 79.788.000 lei.

A fost respins capatul de cerere formulat de pârâta-reclamanta D.M. în contradictoriu cu reclamantul-pârât C.V., privind restituirea bunurilor proprii si au fost compensate în parte cheltuielile de judecata suportate de partile cauzei, fiind obligata pârâta-reclamanta  sa plateasca diferenta ramasa necompensata în favoarea reclamantului-pârât diferenta ramasa necompensata în suma de 3.000.000 lei.

În baza probelor administrate în cauza si a sustinerilor partilor, instanta de fond a retinut urmatoarele împrejurari:

Partile au dobândit în timpul casatoriei bunurile mobile si imobile retinute prin dispozitivul sentintei, mai putin urmatoarele bunuri pretins de catre reclamantul – pârât prin cererea de chemare în judecata si precizarile ulterioare: vitrina toaleta, oglinda, aragaz, butelie, bibelouri, mileuri lenjerie, 6 scaune tapitate, un covor, un covor persan, 3 covoare de perete, un covor din lâna, o patura, o cerga, 3 mese, un televizor color, un aparat video si camera video, servicii de masa, 4 cratite, 6 castroane, 6 cani si suma de 4.000 Euro, deoarece din probele administrate nu s-a retinut existenta acestor bunuri în comunitatea de bunuri a sotilor.

De asemenea, instanta a retinut ca mama pârâtei, intervenienta D.C, împreuna cu sotul sau decedat, D.M., au contribuit la constructia casei de locuit cu materiale de constructii, cu contributie în bani la achitarea costului unei parti din lucrarile efectuate, contributia acestora fiind mai mare decât contributia prestata de catre parintii reclamantului-pârât, respectiv intervenientii în interesul acestuia.

Astfel, parintii reclamantului si fratele acestuia, C.M., C.V. si C.G.C. au ajutat la construirea casei de locuit, realizând racordul instalatiei electrice si instalatiei de apa, tencuirea casei, construirea unei sobe si suportarea cheltuielilor pentru plata unor lucrari.

Aceste contributii ale ambilor intervenienti în interesul reclamantului si, respectiv, ale pârâtei instanta de fond le-a retinut ca fiind facute cu titlu de donatie în interesul exclusiv al fiecaruia dintre soti cât timp nu s-a precizat în mod expres ca aceste contributii sunt prestate pentru gratificarea ambilor soti.

În temeiul acestor considerente, instanta a admis ca fiind întemeiate cererile de interventie formulate în cauza, în baza dispozitiilor art. 49 C. pr. civila, a constatat în favoarea pârâtei-reclamante o cota-parte de 60% si în favoarea reclamantului-pârât, corelativ, o cota parte de 40%, retinând aportul mai mare al pârâtei la constructia casei prin luarea în considerare a banilor si ajutorului primit de la parintii sai, si a respins ca nefondat capatul de cerere în restituire bunuri proprii formulat de pârâta-reclamanta D.M., deoarece aceasta nu a administrat nicio proba în sustinerea acestor pretentii iar existenta acestor bunuri personale în afara comunitatii de bunuri a sotilor nu poate fi prezumata.

Ca modalitate concreta de iesire din indiviziune a partilor, instanta a atribuit în totalitate bunurile mobile si imobile în lotul pârâtei- reclamante în considerarea cotei-parti de contributie de 60% retinuta în favoarea acesteia, stabilind în sarcina ei obligatia de plata a sumei de 79.788.000 lei, cu titlu de sulta, pentru echilibrarea valorica a loturilor.

Împotriva sentintei au declarat apel reclamantul-pârât C.V. si intervenientii C.M., C.V. si C.G.C., invocând în esenta urmatoarele motive:

Cota diferentiata de 60% retinuta în favoarea intimatei este neîntemeiata, deoarece la constructia casei a fost ajutat în egala masura de intervenientii-recurenti, parintii si, respectiv, fratele sau, iar contractul de vânzare cumparare nr. 3136/8.02.1994, ascunde în realitate o donatie deghizata, deoarece el si reclamanta nu au platit nici un pret pentru terenul în supr. de 599 m.p., pe care s-a construit casa.

Lemnul necesar pentru constructie a fost achizitionat de parintii pârâtei- reclamante, însa acestia au achitat pretul cu bani primiti de la recurent cu rea credinta întocmind actele de achizitionare pe numele lor. Pârâta-reclamanta si parintii sai au sustras foarte multe bunuri de la domiciliul comun, si fara  motive întemeiate aceasta a solicitat atribuirea casei si terenului în lotul sau.

Prin decizia civila nr. 269 AC din 2.06.2005 a Tribunalului Neamt, pronuntata în dosarul nr. 524/AC/2005 a fost admis apelul declarat de reclamantul C.V. si intervenientii C.M., C.V. si C.G.C, a fost schimbata în parte sentinta civila nr. 1786 din 18.10.2004, s-a constat ca reclamantul si pârâta au fiecare câte o cota- parte de contributie de 50% si s-a dispus iesirea din indiviziune a partilor  conform variantei I din raportul de expertiza- expert C N.( f. 42-52, ds. apel) si a fost respins capatul de cerere privind includerea nor bunuri mobile la masa de partaj.

Prin decizia civ. nr.  354 din 22.03.2006 a Curtii de Apel Bacau, pronuntata în dosarul nr. 424/2006, a fost admis recursul declarat de pârâta-reclamanta Diaconu Mihaela, a fost casata decizia civila nr. 269 din 2.06.2005 a Tribunalului Neamt si s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.

În considerentele deciziei de casare cu trimitere, s-a stabilit ca în masura în care instanta de apel a încuviintat suplimentarea probelor prin efectuarea unei expertize în constructii, instanta avea obligatia sa dispuna si refacerea raportului de expertiza cu privire la teren de catre un expert cu specialitate topo-cadastru, pentru a se evita situatia care a fost creata de a se atribui recurentei un lot la care nu exista cale de acces.

De asemenea, prin raportul de expertiza în constructii nu s-a facut o delimitare concreta, prin vecinatati, punctare si hasurare a suprafetelor atribuite în cele trei variante de lotizare , încât este imposibil de realizat executarea acestei hotarâri.

Cauze de rejudecare a fost înregistrata în recurs,prin recalificarea caii de atac, la aceasta instanta cu nr. 241/RM/2006 din 28.04.2006.

Analizând motivele de recurs invocate si examinând cauza sub toate aspectele conform dispozitiilor art. 304, 304/1 C. procedura civila, în limitele casarii cu trimitere spre rejudecare dispusa prin decizia civila nr. 354 din 22.03.2006 a Curtii de Apel Bacau, se constata ca fiind întemeiat recursul declarat de reclamantul-pârât C.V. si intervenientii C.M., C.V. si C.G.C.

Potrivit îndrumarilor obligatorii pentru instanta de trimitere stabilite prin decizia civila nr. 354/22.03.2006 a Curtii de Apel Bacau, în cauza este necesara administrarea probei cu expertiza pentru teren, care sa stabileasca o lotizare corespunzatoare cu lotizarea realizata în natura prin raportul de expertiza în constructii. În aceeasi masura prin expertiza tehnica în constructii nu au fost realizate toate delimitarile necesare, prin vecinatati, punctare si hasurare.

Administrarea acestor probe nu este posibila direct în recurs având în vedere ca potrivit dispozitiilor art. 305 Cod procedura civila, nu se pot administra probe noi în recurs, cu exceptia înscrisurilor,  si ca potrivit dispozitiilor art. 312 al. 3 si 5 Cod procedura civila, exista motiv de casare cu trimitere, când nu este posibila modificarea hotarârii atacate în recurs fiind necesar sa fie administrate probe noi.

În acelasi sens se retine si Decizia de recurs în interesul legii nr. 21/2006 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie care stabileste în mod general obligatoriu inadmisibilitatea probelor noi la judecata în recurs, astfel ca pentru motivele analizate se admite ca fiind întemeiat recursul declarat împotriva sentintei civile nr. 1786 din 18.10.2004 a Judecatoriei Tg. Neamt, se caseaza în întregime sentinta si se trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta, instanta de trimitere urmând a administra probele necesare pentru justa solutionare a cauzei, astfel cum au fost precizate anterior.