Revizuirea, întemeiată pe dispoziţiile art.394 alin.1 lit.a Cod procedură penală.


 Revizuirea, întemeiată pe dispoziţiile art.394 alin.1 lit.a Cod

procedură penală.

 

 

 

 

Este greşită soluţia respingerii cererii de revizuire a

unei

hotărâri de condamnare, întemeiată pe dispoziţiile

art.394

alin.1 lit.a Cod  procedură penală, cu motivarea că

„faptele

sau împrejurările ce nu au fost cunoscute de instanţă

la

soluţionarea cauzei, să fi existat la acea dată, iar nu

să fi

fost produse ulterior”

(decizia penală nr.211/R/27.04.2006)

Prin sentinţa penală nr.530 din 29 septembrie 2005,

pronunţată de Judecătoria Curtea de Argeş, a fost respinsă, ca

neîntemeiată, cererea de revizuire formulată de G.N., împotriva sentinţei

penale nr.346 din 4 iunie 2004, a aceleiaşi judecătorii, prin care fusese

condamnat pentru infracţiunile prevăzute de art.32 alin.3 din O.G.

nr.96/1998 şi art.98 alin.3 din Codul silvic. Instanţa de fond a apreciat că

revizuirea ar fi admisibilă numai în ipoteza în care acţiunea civilă în

grăniţuire, prin care s-a stabilit că arborele tăiat de revizuient se afla pe

proprietatea acestuia, s-ar fi soluţionat anterior cauzei penale.

Tribunalul Argeş, prin decizia penală nr.9 din 12 ianuarie

2006, a respins ca nefondat apelul formulat de revizuient, apreciind că

faptele şi împrejurările existau la momentul judecării cauzei penale, „dar

au fost cu totul străine dosarului, iar instanţa nu le-a sesizat sub nici o

formă”.

Prin decizia penală nr.211/R din 27 aprilie 2006, pronunţată

de Curtea de Apel Piteşti, s-a admis recursul revizuientului s-au casa cele

două hotărâri atacate şi s-a trimis cauza spre rejudecare la prima instanţă.

Curtea a apreciat, în mod corect, că în conformitate cu art.394

alin.1 lit.a Cod procedură penală şi art.408 Cod procedură penală,

hotărârea judecătorească civilă, prin care se stabileşte că arborele a fost

tăiat de pe proprietatea revizuientului şi nu a părţii vătămate, chiar dacă a

fost pronunţată anterior condamnării revizuientului, constituie motiv de

revizuire, pe baza căruia se poate dovedi netemeinicia hotărârii de

condamnare.