Nerespectarea procedurii obligatorii prevăzute de art.162 Cod procedură penală în situaţia luării măsurii internării medicale. Consecinţa -casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe


Prin sentinţa penală nr. 282 din 24 octombrie 2012, Judecătoria Vişeu de Sus a admis sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus şi, în baza art.114 Cod penal, a dispus internarea medicală a învinuitului Maszkalyuk Ian la Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei până la însănătoşire sau noi dispoziţii.

În considerentele sentinţei s-a reţinut faptul că prin rezoluţia din 15 martie 2012 dată în dosarul nr. 1385/P/2011 al Parchetului  de pe lângă Judecătoria Viseu de Sus instanţa a fost sesizată în vederea luării faţă de învinuitul Maszkalyuk Ian a măsurii de siguranţă a internării medicale până la însănătoşire prev. de art. 114 Cod penal.

În fapt s-a reţinut că învinuitul a condus pe drumurile publice un autovehicul fără a poseda permis de conducere şi a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea organelor care efectuează cercetarea.

Prin rechizitoriul din 15 martie 2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus s-a dispus faţă de învinuitul Maszkalyuk Ian scoaterea de sub urmărire penală pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 86 al. 1 şi art. 89 al. 1 din O.U.G. 195/2002.

Potrivit raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 241/06 septembrie 2011 al Serviciului Medico-Legal Judeţean Maramureş, acesta este cunoscut  cu antecedente psihiatrice, având diagnosticul de schizofrenie paranoidă.

Numitul Maszkalyuk Ian  nu are capacitatea psihică de a aprecia conţinutul şi consecinţele faptelor sale, nu a avut discernământ în momentul comiterii faptelor şi nu îl are nici în prezent.

Prin acelaşi raport comisia a recomandat aplicarea faţă de învinuit a măsurii de siguranţă  prev. de art. 114 Cod penal.

Constatându-se că există una dintre cauzele care înlătură caracterul penal al faptei, respectiv  iresponsabilitatea, cauza prev. de art. 48 Cod penal, învinuitul fiind lipsit de discernământ, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală şi a fost sesizată Judecătoria Viseu de Sus pentru luarea faţă de învinuit a măsurii de siguranţă a internării medicale prev. de art. 114 Cod penal.

Potrivit art. 114 Cod penal, când făptuitorul este bolnav mintal ori toxicoman şi se află într-o stare care prezintă pericol pentru societate se poate lua măsuri internării într-un institut medical de specialitate până la însănătoşire.

În consecinţă, constatând că numitul Maszkalyuk Ian nu are capacitatea psihică de a aprecia conţinutul şi consecinţele faptelor sale, neavând discernământ, judecătoria, în temeiul art. 114 Cod penal, a admis sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus şi a dispus internarea medicală a acestuia într-o unitate medicală specializată  până la însănătoşire sau noi dispoziţii.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs învinuitul care a arătat că nu s-a prezentat în instanţă pentru că nu a primit nici o citaţie, fiind plecat la muncă în pădure la Braşov, iar atunci când a ajuns acasă a primit sentinţa.

În cuprinsul notelor de şedinţă de la fila 19 acesta a arătat că nu are probleme de natură psihică, nu doreşte să fie internat la psihiatrie, nu prezintă pericol social, iar în şedinţa publică din 12 februarie 2013 a solicitat a i se schimba măsura internării medicale cu cea a obligării de a se prezenta la tratament medical cu motivarea că nu consumă băuturi alcoolice, contrar celor reţinute în raportul medico-legal.

Examinând sentinţa penală recurată, tribunalul reţine următoarele:

Prin rezoluţia dată la 15 martie 2012 în dosarul nr.1385/P/2011 Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus a dispus scoaterea de sub urmărire penală a recurentului-învinuit Maszkalyuk Ian pentru infracţiunile de conducere fără permis prev. de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2012 şi de părăsire a locului accidentului prev. de art.89 alin.1 din acelaşi act normativ. S-a dispus, de asemenea, neînceperea urmăririi penale faţă de acesta pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă prev. de art.184 alin.1-3 Cod penal.

În motivarea acestei rezoluţii s-a reţinut, în esenţă, faptul că există una din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei (iresponsabilitatea), conform raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr.241/06.09.2011, acesta suferă de schizofrenie paranoidă, nu a avut discernământ  în momentul comiterii faptelor şi nu îl are nici în prezent, comisia a recomandat şi avizat încadrarea acestuia în prevederile art.114 Cod penal.

În prezenta cauză parchetul a solicitat a se lua faţă de acesta măsura de siguranţă a internării medicale până la însănătoşire.

Recurentul-învinuit a fost citat la mai multe termene de judecată şi s-au emis mai multe mandate de aducere pe seama acestuia ce s-a dispus a se executa de către organele de poliţie, acestea nefiind executate întrucât recurentul-învinuit nu s-a aflat la domiciliu, se ascunde în pădurile de la locul numit Obcina de pe raza comunei Poienile de sub Munte, are o constituţie robustă, este predispus la comiterea de fapte împotriva organelor de poliţie pentru a-şi asigura scăparea, pentru îndeplinirea acestor sarcini de serviciu fiind necesară intervenţia jandarmilor care dispun de lucrători şi mijloace specifice pentru executarea acestui tip de misiuni. Cu toate acestea, judecătoria în mod greşit nu a apelat la serviciile jandarmeriei pentru a se asigura prezenţa în instanţă a recurentului-învinuit a cărui audiere este obligatorie, conform art.162 alin.11 Cod procedură penală.

Prin raport de expertiză medico-legală psihiatrică nr.241/06.09.2011 întocmit de Cabinetul medico-legal Sighetu Marmaţiei s-a constatat că recurentul-învinuit suferă de schizofrenie paranoidă, nu are capacitatea psihică de a aprecia conţinutul şi consecinţele faptelor sale, nu a avut discernământ la momentul comiterii faptelor şi nici la data întocmirii raportului de expertiză. De asemenea, s-a recomandat şi s-a avizat încadrarea în art.114 Cod penal (fila 3 din dosarul judecătoriei).

Tribunalul constată că, în speţă, în mod greşit nu s-a urmat procedura prev. de art.162 Cod procedură penală, ci prin raportul de expertiză medico-legală menţionat întocmit la solicitarea parchetului s-a recomandat şi avizat luarea măsurii internării medicale.

Pentru aceste considerente se va casa sentinţa penală recurată şi se va trimite cauza spre rejudecare primei instanţe care va proceda în sensul celor de mai sus (va apela la serviciile jandarmeriei şi va solicita avizul comisiei medicale prevăzut de textul legal mai sus menţionat).