Cauta in aceasta categorie:

Art. 309 Cod penal Contaminarea venerică şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit INFRACŢIUNI CONTRA SĂNĂTĂŢII PUBLICE

Art. 309 Contaminarea venerică şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit Transmiterea unei boli venerice prin raport sexual, prin relaţii sexuale între persoane de acelaşi sex sau prin acte de perversiune sexuală, de către o persoană care ştie că suferă de o astfel de boală, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit...

Citeste mai mult...

Art. 311 Cod penal Infectarea apei INFRACŢIUNI CONTRA SĂNĂTĂŢII PUBLICE

Art. 311 Infectarea apei Infectarea prin orice mijloace a surselor şi reţelelor de apă, dacă este dăunătoare sănătăţii oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă. Lege nr. 169/2002 - privind modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a unor legi speciale din...

Citeste mai mult...

Art. 313 Cod penal Falsificarea de alimente sau alte produse INFRACŢIUNI CONTRA SĂNĂTĂŢII PUBLICE

Art. 313 Falsificarea de alimente sau alte produse Prepararea de alimente ori băuturi falsificate, alterate sau interzise consumului, vătămătoare sănătăţii, expunerea spre vânzare sau vânzarea unor astfel de alimente sau băuturi, cunoscând că sunt falsificate sau alterate ori interzise consumului, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează falsificarea sau...

Citeste mai mult...

Art. 314 Cod penal Punerea în primejdie a unei persoane în neputinţă de a se îngriji INFRACŢIUNI PRIVITOARE LA ASISTENŢA CELOR ÎN PRIMEJDIE

Art. 314 Punerea în primejdie a unei persoane în neputinţă de a se îngriji Părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, în orice mod, a unui copil sau a unei persoane care nu are putinţa de a se îngriji, de către acela care o are sub pază sau îngrijire, punându-i în pericol iminent viaţa, sănătatea sau integritatea...

Citeste mai mult...

Art. 316 Cod penal Lăsarea fără ajutor prin omisiunea de înştiinţare INFRACŢIUNI PRIVITOARE LA ASISTENŢA CELOR ÎN PRIMEJDIE

Art. 316 Lăsarea fără ajutor prin omisiunea de înştiinţare Neînştiinţarea autorităţii de către cel ce găseşte o persoană abandonată sau pierdută, care are nevoie de ajutor, fiindu-i pusă în pericol viaţa, sănătatea ori integritatea corporală, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă....

Citeste mai mult...

Art. 317 Cod penal Instigarea la discriminare ALTE INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA SOCIALĂ

Art. 317 Instigarea la discriminare Instigarea la ură pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni...

Citeste mai mult...

Art. 318 Cod penal Împiedicarea libertăţii cultelor ALTE INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA SOCIALĂ

Art. 318 Împiedicarea libertăţii cultelor Împiedicarea sau tulburarea libertăţii de exercitare a vreunui cult religios, care este organizat şi funcţionează potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta de a obliga o persoană, prin...

Citeste mai mult...

Art. 320 Cod penal Tulburarea folosinţei locuinţei ALTE INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA SOCIALĂ

Art. 320 Tulburarea folosinţei locuinţei Fapta prin care se tulbură în mod repetat folosinţa locuinţei locatarilor dintr-un imobil, ori prin care se împiedică normala folosinţă a locuinţei, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală....

Citeste mai mult...

Art. 321 Cod penal Ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice ALTE INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA SOCIALĂ

Art. 321 Ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice Fapta persoanei care, în public, săvârşeşte acte sau gesturi, proferează cuvinte ori expresii, sau se dedă la orice alte manifestări prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public ori se tulbură, în alt mod, liniştea şi ordinea publică, se pedepseşte...

Citeste mai mult...

Art. 322 Cod penal Încăierarea ALTE INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA SOCIALĂ

Art. 322 Încăierarea Participarea la o încăierare între mai multe persoane se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. Dacă în cursul încăierării s-a cauzat o vătămare gravă integrităţii corporale sau sănătăţii unei persoane, cel care a săvârşit această faptă se pedepseşte pentru infracţiunea săvârşită, al cărei maxim se reduce cu...

Citeste mai mult...

Art. 323 Cod penal Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni ALTE INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA SOCIALĂ

Art. 323 Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni Fapta de a se asocia sau de a iniţia constituirea unei asocieri în scopul săvârşirii uneia sau mai multor infracţiuni, altele decât cele arătate în art. 167, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asocieri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani,...

Citeste mai mult...

Art. 324 Cod penal Instigarea publică şi apologia infracţiunilor ALTE INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA SOCIALĂ

Art. 324 Instigarea publică şi apologia infracţiunilor Fapta de a îndemna publicul prin grai, scris sau prin orice alte mijloace, de a nu respecta legile, ori de a săvârşi fapte ce constituie infracţiuni, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la...

Citeste mai mult...