Art. 362 Cod penal INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE CIVILI


Art. 362

Dispoziţiile din partea generală a acestui cod se aplică şi faptelor sancţionate penal prin legi speciale, afară de cazul când legea dispune altfel.