Art. 352 Cod penal Sustragerea de la rechiziţii militare INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE MILITARI SAU DE CIVILI


Art. 352

Sustragerea de la rechiziţii militare

Refuzul nejustificat de a pune la dispoziţia forţelor armate bunurile legal rechiziţionate, sustragerea de la îndeplinirea acestor obligaţii, ori nedeclararea la recensământ a bunurilor supuse rechiziţionării, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.

În cazul când fapta se săvârşeşte în timp de război, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani.