Art. 363 Cod penal INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE CIVILI


Art. 363

Prezentul cod intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1969.