Cauta in aceasta categorie:

Acţiunea primarului pentru plata sporului de vechime în muncă şi a primei individuale. Competenţa materială. Litigiu de muncă.

Acţiunea  primarului  pentru plata  sporului  de  vechime  în  muncă  şi  a  primei  individuale. Competenţa  materială. Litigiu de muncă. Acţiunea reclamantului pentru obligarea Consiliului local la plata sporului de vechime în muncă şi a primei individuale pe durata îndeplinirii funcţiei de demnitate publică, supun judecăţii un raport juridic atipic de muncă, iar ca litigiu...

Citeste mai mult...

Sancţiune disciplinară. Autoritatea administrativă care trebuie să figureze în proces în calitate de pârâtă.

Prin sentinţa din 13 octombrie 2003, Tribunalul Iaşi a admis acţiunea reclamantului în contradictor cu şeful I.P.J. Iaşi, anulând dispoziţia prin care aceasta a fost sancţionat disciplinar, pe motiv că nu s-a dovedit că măsura ar fi fost luată doar după ce fapta a fost cercetată în  cadrul procedurii administrative prevăzută de art. 59...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale cuvenite magistraţilor. Acordare

Drepturi salariale cuvenite magistraţilor. Acordare. Regulile de interpretare logică sistematică impun lămurirea înţelesului unei norme juridice în funcţie de locul pe care îl ocupă acesta în cadrul aceluiaşi articol de lege sau în cadrul capitolelor legii,ţinând seama de sistematizarea actului normativ şi în corelaţie cu normele cuprinse în alte acte normative. Astfel...

Citeste mai mult...

Asigurările sociale de sănătate. Salarizarea şi alte drepturi ale personalului auxiliar din autorităţile judecătoreşti. o.g. 83/2000. Legea nr. 118/2001 ce a modificat Legea nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească.

Reclamanţii R.M. şi alţii au solicitat în contradictoriu Tribunalul Suceava, Ministerul Justiţiei Bucureşti şi Casa OPSNAJ Bucureşti, obligarea pârâţilor să plătească reclamanţilor contribuţia de asigurări de sănătate de 7% încasată pe perioada ianuarie 2000 – martie 2001, actualizată în raport de rata inflaţiei. Prin sentinţa civilă 283/21.04.2003, pronunţată de Tribunalul Suceava a fost...

Citeste mai mult...

Termen.

Termenul de 30 de zile în care angajatorul poate aplica sancţiunea disciplinară este un termen de prescripţie suspendat în perioada incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical. Decizia civilă nr. 827/05.12.2004 ...

Citeste mai mult...

Nulitatea raportului de evaluare. Evaluarea performantelor individuale ale functionarului public. Etape.

Nulitatea raportului de evaluare. Evaluarea performantelor  individuale ale functionarului public. Etape. Nerespectarea procedurii de evaluare a functionarilor publici instituita de Legea 188/1999 R si H.G. 1084/01 , atrage nulitatea raportului de evaluare .. Reclamanta I.I.S.  a chemat in judecata pe piritul I.T.M. Olt , solicitind anularea raportului de evaluare a...

Citeste mai mult...

Recurs declarat de camera de conturi. inadmisibilitate.

II. CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.  RECURS DECLARAT DE CAMERA DE CONTURI. INADMISIBILITATE. Prin incheierea  I 20 din 30 septembrie 2002 Camera de Conturi Suceava a solicitat colegiului jurisdictional stabilirea raspunderii juridice in sarcina salariatilor de la Primaria V.D. pentru diferite sume, reprezentand obligatii, venituri si majorari de intarziere. Tribunalul Suceava  - sectia...

Citeste mai mult...

Dosar 2127/2005

ROMÂNIA CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Sos.Oltenitei nr.107-111, sector 4 Dosar nr.2127/2005 DECIZIA CIVILA NR.1961/R Sedinta publica din 30.08.2005 Pe rol fiind pronuntarea recursului declarat de recurenta DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA...

Citeste mai mult...

Federaţie sindicală. modificări în statut. nerespectare termen. consecinţe.

FEDERAŢIE SINDICALĂ. MODIFICĂRI ÎN STATUT. NERESPECTARE TERMEN. CONSECINŢE. Potrivit art.49 din Legea sindicatelor nr.54/2003, reclamanta în calitate de organizaţie sindicală, constituită prin asociere avea obligaţia să aducă la cunoştinţa tribunalului, în termen de 30 zile modificarea ulterioară a statutului, precum şi orice schimbări în compunerea...

Citeste mai mult...

Încetare raport de muncă funcţionar public. Condiţii

Prin decizia nr. 2 din 12 ianuarie 2006, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Botoşani, a dispus încetarea raporturilor de muncă ale angajatului său – Sandu Alexandru, cu începere de la 01.02.2006, pentru îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de vârstă şi stagiu minim de cotizare, conform art. 84 al.2 lit. „d” din...

Citeste mai mult...

Sancţiune disciplinară. Nelegalitate. Nerespectarea procedurii cercetării administrative.

Sancţiune disciplinară. Nelegalitate. Nerespectarea procedurii cercetării administrative. Este nelegală sancţionarea disciplinară a unui funcţionar public din cadrul poliţiei, cu nerespectarea prevederilor O.M.I. nr. 400/2004. Curtea de Apel Timişoara, secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 298 din 13 iunie  2006 Prin sentinţa civilă nr. 95 din 14 februarie...

Citeste mai mult...

Contestatie împotriva deciziei de încetare a raporturilor de munca . Nelegalitate. Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.

Domeniu asociat  - Contestatie împotriva deciziei de încetare a raporturilor de munca . Nelegalitate. Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa. Potrivit art.65 din Codul muncii “Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea...

Citeste mai mult...

Indemnizaţia de dispozitiv de 25% prevăzută de punctul 9.2 din Ordinul mai 496/2003, se acordă personalului contractual în măsura în care sunt alocate fondurile financiare de către autoritatea publică

Prin acţiunea formulată de petenta I.M. înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj sub nr.2207/CM/2006 s-a solicitat instanţei ca, prin sentinţă ce se va pronunţa, să fie anulată dispoziţia nr.195/31.07.2006 emisă de către primarul comunei Bumbeşti-Piţic şi obligarea intimaţilor la plata către petent a indemnizaţiei de dispozitiv conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.496/28.07.22003...

Citeste mai mult...

Plata primei de vacanţă pentru funcţionarii publici. prescripţia dreptului la acţiune

Prin sentinţa civilă nr.1827/7.11.2006 pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul nr.3400/121/2006,a fost admisă  în parte acţiunea formulată de reclamanta B. M. în contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de  Sănătate Galaţi. A fost obligată pârâta către reclamantă  la plata  primelor de vacanţă pe perioada 2003-2005 actualizate cu rata inflaţiei până la data  efectuării...

Citeste mai mult...

Interpretarea art. 45 alin. 1 din legea nr. 128/1997. reducerea cu 2 ore a normei didactice pentru personalul didactic cu peste 25 ani vechime şi gradul didactic i conferă dreptul acestor persoane de a fi salarizată pentru activitatea depusă suplimen…

Prin sentinţa civilă nr.1003/9.11.2006 pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr.2772/91/2006, a fost respinsă ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâtul Inspectoratul  Şcolar Judeţean Vrancea. A fost admisă acţiunea privind conflictul de muncă intervenit între reclamanţii A. M., P. M., P. F., V. L.şi L. G. reprezentaţi de Sindicatul Liber...

Citeste mai mult...

Salarizare controlori financiari pe perioada 2005-2006

Prin acţiunea civilă înregistrată sub nr. 1940 din 29.06.2006 la Tribunalul Galaţi reclamanţii  au chemat în judecată pârâta Curtea de Conturi a României solicitând obligarea acesteia la plata diferenţelor calculate între îndemnizaţiile cuvenite conform prevederilor legale şi cele efectiv acordate pentru perioada 01.01.2005 – 31.05.2006, defalcate pe fiecare lună în parte şi actualizate cu...

Citeste mai mult...