Cauta in aceasta categorie:

Concurs de infracţiuni rezultând din hotărâri de condamnare distincte. Constatarea şi sancţionarea concursului de infracţiuni, pentru prima dată, în calea de atac exercitată de inculpat. Nelegalitate. Încălcarea principiului neagravării situaţiei jur…

Drept penal. Partea Generală. Concurs de infracţiuni rezultând din hotărâri de condamnare distincte. Constatarea şi sancţionarea concursului de infracţiuni, pentru prima dată, în calea de atac exercitată de inculpat. Nelegalitate. Încălcarea principiului neagravării situaţiei juridice a inculpatului în propria cale de atac C.pen., art. 33 – art. 36 C. proc.pen., art. 372...

Citeste mai mult...

Civil – interdicţie

R O M A N I A JUDECATORIA RUPEA JUDETUL BRASOV Dosar nr. 145 /293 /2009 SENTINTA CIVILA NR.176/2009 Sedinta publica din data de  30 martie 2009 Completul format din: PRESEDINTE :H.  A. P. GREFIER  : L. S. Cu participarea procurorului...

Citeste mai mult...

Aplicarea prevederilor art.42 alin.1 din oug nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.

Aplicarea prevederilor art.42 alin.1 din OUG nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. Interpretarea corectă a art. 42, alin.1 din OUG 102/1999 presupune să fi existat un refuz de angajare a persoanelor cu dizabilităţi deoarece scopul prevăzut de lege este acela de protecţie specială prin integrarea socială...

Citeste mai mult...

Competenţa de colectare a vărsămintelor de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap, monitorizarea şi controlul aplicării Legii 448/2006

Competenţa de colectare a vărsămintelor de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap, monitorizarea şi controlul aplicării Legii 448/2006. Prin prisma dispoziţiilor Codului de procedură fiscală care reglementează competenţa organelor fiscale de a administra impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat al statului, a rolului pe care îl are MFP...

Citeste mai mult...

Primă instanţă.

Indemnizaţie persoane cu handicap. Data acordării prestaţiei sociale. Prin sentinţa nr.538/CA/2009 a Tribunalului Bihor, s-a admis în parte cererea formulată de reclamantul N.I., în contradictoriu cu pârâtele CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR şi DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI BIHOR, şi în consecinţă, au fost obligate pârâtele să acorde reclamantului drepturile cuvenite în...

Citeste mai mult...

Contestatie împotriva hotarârii si certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap

Contestatie împotriva hotarârii si certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap (CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A III-A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE - DOSAR NR.39857/3/2008 - DECIZIA CIVILA NR.142/04.02.2010) Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Sector 6 Bucuresti la data de 22.07.2008, reclamantii D.G....

Citeste mai mult...

Pensie pentru limită de vârstă. Acordarea pensiei pentru limită de vârstă în cazul asiguraţilor nevăzători cu handicap preexistent dobândirii calităţii de asigurat

Pensie pentru limită de vârstă. Acordarea pensiei pentru limită de vârstă în cazul asiguraţilor nevăzători cu handicap preexistent dobândirii calităţii de asigurat Legea nr. 19/2000, art. 47 alin. (1) şi alin. (2) Dispoziţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Înlocuirea administratorului judiciar provizoriu. Condiţii. Existenţa în dispozitivul hotărârii a unor omisiuni de ordin formal. Consecinţe

Procedura insolvenţei. Înlocuirea administratorului judiciar provizoriu. Condiţii. Existenţa în dispozitivul hotărârii a unor omisiuni de ordin formal. Consecinţe  Legea nr. 85/2006, art. 11, art. 19 C. proc. civ., art. 121, art. 258, art. 261, art. 377 La recomandarea comitetului creditorilor, în cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor sau ulterior, creditorii care...

Citeste mai mult...

Stagiul complet de cotizare în cazul nevăzătorilor pensionaţi anterior intrării în vigoare a Legii 19/2000

Stagiul complet de cotizare în cazul nevăzătorilor pensionaţi anterior intrării în vigoare a Legii 19/2000 Persoanelor nevăzătoare beneficiare al unei pensii stabilite în condiţii prevăzute de un act normativ cu caracter special (respectiv OUG 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap) le este aplicabil stagiul complet de cotizare...

Citeste mai mult...

Punerea sub interdicţie.

SENTINTA CIVILA NR. 15316/03.11.2011 Civil - punere sub interdictie Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti sub nr. 28380/301/2011 la data de 28.07.2011, petenta SA, în contradictoriu cu  intimata PI, a solicitat instantei punerea sub interdictie a intimatei şi instituirea curatelei fata de aceasta, in favoarea reclamantei. In motivare,...

Citeste mai mult...

Interdicţie judecătorească

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Topliţa a fost reprezentat de prim procuror C.E.. Pe rol judecarea cauzei privind pe reclamanta S.E., domiciliată în comuna X,  judeţul Harghita în contradictoriu cu pârâtul S.T., cu acelaşi domiciliu, parte interesată PRIMĂRIA X, având ca obiect ocrotirea interzisului judecătoresc. Procedura este...

Citeste mai mult...

Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Olt sub nr. 4534/104/2012 reclamanta BRD Grope Societe generale SA, în contradictoriu cu Agenţia Judeţeană de Plăţi Olt, a solicitat instanţei să dispună anularea Procesului - Verbal de Control nr. 133 din 30.11.2011 şi anularea măsurii dispuse, asa cum...

Citeste mai mult...

Contestatia hotararii Comisiei de Protectia Copilului.

RO M Â N I A TRIBUNALUL PENTRU MINORI ŞI FAMILIE BRAŞOV SENTINŢA CIVILĂ NR. 379/S Şedinţa publică din data de 11.10.2013 Cu participarea procurorului ... din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra cauzei civile de faţă, care...

Citeste mai mult...

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – litigiu având ca obiect refuz acordare drepturi protecţie socială, persoane cu handicap. Lipsa dovezilor privind debutul precoce al afecţiunii generatoare de handicap.

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - litigiu având ca obiect refuz acordare drepturi protecţie socială, persoane cu handicap. Lipsa dovezilor privind debutul precoce al afecţiunii generatoare de handicap. În speţă, aşa cum rezultă din actele medicale coroborate cu expertiza medico-legală reclamanta prezintă astm bronşic. Contrar opiniei...

Citeste mai mult...

Punere sub interdicţie a persoanei ocrotite

Dosar nr. ………. -punere sub interdicţie a persoanei ocrotite- R O M Â N I A JUDECĂTORIA BUHUŞI SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. ……….. Şedinţa publică de la …………………… Completul compus din: PREŞEDINTE ………… Grefier ………………. Ministerul Public procuror: ………………….. Pe rol fiind judecarea cererii formulată de...

Citeste mai mult...

Suportarea de către autoritătile administratiei publice locale, din bugetul local, a sumelor necesare pentru asigurarea activitătii de protectie a copiilor aflati în sistem rezidential si de asistentă maternală si a persoanelor majore.

Obligaţia autorităţilor publice locale de a contribui la finanţarea activităţii de protecţie reglementată de Legea nr.272/2004, pentru perioada 2010 – 2013, rezultă chiar din prevederile art.5 alin.3 din lege, conform cărora „În subsidiar, responsabilitatea revine colectivităţii locale din care fac parte copilul şi familia sa. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini...

Citeste mai mult...