Legea 188/1999. Drepturi salariale. Retineri


Legea 188/1999. Drepturi salariale. Retineri

Retinerile din salariul  cuvenit functionarului public se fac numai in baza aunui Ordin sau a unei Dispozitii de imputare emisa de conducatorul autoritatii sau institutiei  publice unde functioneaza cel caruia i se fac retinerile .

Reclamantii – functionari publici in cadrul Serviciilor Publice ale orasului D – au solicitat restituirea sumelor retinute necuvenit din drepturile salariale ale lunii decembrie 2003 si acordarea celui de-al 13-lea salariu pentru anul 2003 , in contradictoriu cu Primaria orasului D .

Reclamantii au aratat  ca in statul de salarii pentru luna decembrie 2003 au fost incluse si premiul individual acordat prin Dispozitia nr. 3056/2003 a Primarului orasului D, dar si retrineri sub forma de „poprire” ,fara baza legala.

Totodata ,  premiul anual ( al 13-lea salariu) nu a fost acordat .

Instanta retine ca celor 21 functionari publici li s-au facut retineri din salariu in luna decembrie 2003 fara ca organul in drept sa fi emis o Dispozitie de retinere .

Ori , potrivit art. 72 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,  raspunderea civila a functionarilor publici se autorizeaza pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in  care functioneaza ,  pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce li s-au acordat necuvenit  si pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica , in calitate de comitent , unor terte persoane ,  in temeiul unei hotariri judecatoresti definitive si irevocabile .

Potrivit art. 73 repararea pagubelor se impune de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice prin Ordin sau Dispozitie  de imputare in 30 zile de la constatarea pagubei .

In speta , pentru suma de 27. 159.755 lei  rezultata din expertiza contabila , nu a fost emis Ordin sau Dispozitie de imputare , astfel ca retinerile au fost efectuate nelegal si nejustificat. In consecinta ,  Primarul orasului D va fi obligat la restituire, conform art. 269 din legea 53/2003 privind codul muncii .

In privinta celui de-al 13-lea salariu , stabilit de expertiza la suma totala 69.521.261 lei , instanta constata ca acesta a fost platit in cursul  judecarii cauzei , astfel incit reclamantii au renuntat la judecata .