Cauta in aceasta categorie:

Cerere de aajutor public pentru cererea de repunere pe rol

Deliberând asupra cauzei de fata, instanta retine urmatoarele: Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Sector 6 la data de 21.10.2011, în sedinta publica, petentul X a solicitat încuviintarea cererii de ajutor public judiciar, prin scutirea de la plata taxei judiciare de timbru aferenta cererii de repunere pe rol a dosarului nr. …. ...

Citeste mai mult...

Cerere de ordonanţă preşedinţială având ca obiect încredinţare provizorie a copilului minor în timpul căsătoriei. Condiţii de admisibilitate.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub numarul 1117/740 la data de 02.04.2009, reclamantul I. T., a chemat în judecata pe pârâta I.A.D. pentru ca pe cale de ordonanta presedintiala  sa-i fie încredintat I.A.C. În motivarea cererii reclamantul a aratat ca este casatorit cu pârâta din anul 2003, iar în luna martie...

Citeste mai mult...

Exercitare drepturi părinteşti, cerere reconvenţională

ROMANIA JUDECATORIA INEU, JUDETUL ARAD Operator 2826 DOSAR NR. SENTINTA CIVILA NR. 764/2011  Sedinta publica din 19 mai 2011 Presedinte: Grefier: S-a luat în examinare cauza civila privind pe reclamanta B.M.F. împotriva pârâtului P.F.N., si cererea reconventionala formulata de reclamantul reconventional -pârâtul...

Citeste mai mult...

Modificarea cererii de ordonanta presedentiala intr-o cerere de drept comun. Obligativitatea comunicarii precizarii de actiune cu celelalte parti.

În situatia în care a intervenit o modificare a cererii prin care reclamanta a înteles sa transforme cererea sa într-o actiune de drept comun, pentru respectarea dreptului la aparare al pârâtului instanta trebuia sa comunice acestuia modificarile intervenitePrin sentinta civila nr. 519/28 ianuarie 2009 a Judecatoriei Baia Mare s-a admis actiunea formulata de reclamanta...

Citeste mai mult...

Cerere exercitare exclusivă a autorităţii părinteşti respinsă. Exercitarea autorităţii părinteşti de către unul din părinţi este o măsură excepţională. Cerere intervenţie în interes propriu formulată de bunici.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Paşcani sub nr. 4441/866/19.08.2011 reclamantul T.S. a chemat în judecată pe pârâta B.M.P., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să-i fie încredinţat minorului T.D., născut la data de 27 iunie 2003, şi obligarea pârâtei la plata unei pensii lunare de întreţinere în beneficiul acestuia. În...

Citeste mai mult...

Imobil expropriat. Cerere în revendicare de drept comun formulată după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001. Admisibilitate

Imobil expropriat. Cerere în revendicare de drept comun formulată după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001. Admisibilitate C. civ., art. 480 ICCJ, Decizia nr. 33/2009 Este admisibilă cererea în revendicare formulată în contradictoriu cu Statul Român de către proprietarii bunului astfel recunoscuţi printr-o hotărâre judecătorească. Curtea de Apel...

Citeste mai mult...

Cerere reexaminare respinsa

Dosar civil nr. 4839/311/2014/a1 ROMÂNIA JUDECĂTORIA SLATINA ÎNCHEIERE Şedinţa din Camera de Consiliu din data de 08.09.2014 Completul constituit din: Preşedinte : Nicoleta Soare Grefier: Ani Mari Selea Pe rol se află soluţionarea cererii de reexaminare formulată de  petenta Stăvaru Raluca Constantina, împotriva...

Citeste mai mult...

Cerere pentru eliberare diplomă de studii. Forma de învăţământ la distanţă.

La data de 10.10.2014, prin cererea înregistrată sub nr. …/87/2014, reclamantul BP  a chemat în judecata pe pârâtul UNIVERSITATEA SPIRU HARET şi chematul în garanţie  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE,şi a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce va pronunţa să dispuna: -Obligarea  chematului  în garanţie  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  să puna la dispoziţie Universitaţii Spiru Haret ...

Citeste mai mult...

2.Cerere în anulare decizii recuperare sume încasate necuvenit. Prestaţii de asigurări sociale. Legalitatea cererii. Amnistie fiscală

La  data de 15.07.2014, prin cererea înregistrată sub nr. …/87/2014, reclamantul BR a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. 215991/30.06.2014, privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale şi a solicitat instanţei de judecata ca in contradictoriu cu pârât CASA JUDEŢEANA DE PENSII TELEORMAN să dispună anularea acesteia ca nelegala şi...

Citeste mai mult...

Cerere de revizuire impotriva unei decizii civile prin care s-a solutionat contestatia in anulare.Inadmisibilitate.

Potrivit deciziei civile nr. 364 din 24 aprilie 2007 Tribunalul Ialomiţa a respins ca nefondată contestaţia în anulare formulată de contestatorul C.C. împotriva unei decizii civile pronunţată de acelaşi tribunal în soluţionarea unei cereri de recurs formulată de acelaşi contestator. Decizia civilă prin care s-a respins contestaţia în anulare a fost atacată cu...

Citeste mai mult...

Ordonanţă preşedinţială. cerere de ordonanţă preşedinţială având ca obiect evacuarea pârâtei din imobilul adjudecat de reclamantă. neîndeplinirea condiţiilor prev. de art. 581 cod procedură civilă

Sentinţa civilă nr. 1793 din 24.08.2009 – dosar nr. 3151/740/2009 Ordonanţă preşedinţială. Cerere de ordonanţă preşedinţială având ca obiect evacuarea pârâtei din imobilul adjudecat de reclamantă. Neîndeplinirea condiţiilor prev. de art. 581 Cod procedură civilă.   Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, sub nr. 3151/740/2009 din 20.08.2009 reclamanţii T.A.C....

Citeste mai mult...

Cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 5 C.pr.civ. Înscris nou care relevă o situaţie de fapt ce a fost avută în vedere la soluţionarea cauzei de către instanţa care a pronunţat hotărârea supusă revizuirii

Cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 5 C.pr.civ. Înscris nou care relevă o situaţie de fapt ce a fost avută în vedere la soluţionarea cauzei de către instanţa care a pronunţat hotărârea supusă revizuirii Prin cererea înregistrată la Tribunalul Gorj revizuienţii V.V. şi V.V. au solicitat anularea sentinţei civile nr....

Citeste mai mult...

Cerere de revizuire. modul de interpretare a prevederilor art. 322 din codul de procedură civilă, coroborat cu cele ale art. 2 pct.1 lit. c şi ale art. 289 din codul muncii

Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – secţia civilă şi înregistrată la data de 11.07.2007, revizuienţii F.D., R.G., ş.a., au solicitat, în contradictoriu cu intimaţii M.J. Bucureşti, M.F.P., Curtea de Apel Suceava şi Tribunalul Suceava, revizuirea sentinţei civile nr. 307 din 12.02.2007 a Tribunalului Suceava, în temeiul dispoziţiilor art. 322 pct. 5 şi art. 324...

Citeste mai mult...

Ordonanţă preşedinţială- cerere de ridicare poprire pe conturi-excepţia inadmisibilităţii.

2.- ordonanţă preşedinţială- cerere de ridicare poprire pe conturi-excepţia inadmisibilităţii. SENTINŢA CIVILĂ NR. 783 Şedinţa publică din 24 septembrie 2009 Asupra cererii de faţă constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. /198/2009, reclamanta SC V. SRL,  a chemat în judecată pe pârâţii BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Cerere de anulare titlu de proprietate în vederea menţionării unei suprafeţe mai mari , invocându-se erori de măsurătoare. Titlu de proprietate în concordanţă cu actele premergătoare.

Fond funciar. Cerere de anulare titlu de proprietate în vederea menţionării unei suprafeţe mai mari , invocându-se erori de măsurătoare. Titlu de proprietate în concordanţă cu actele premergătoare. Dosar nr. ….. R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECŢIA I CIVILĂ Decizia Nr. 639/2012 Şedinţa...

Citeste mai mult...

Cerere de anulare hotărâre consiliul local privind ordinea de prioritate pentru repartizarea locuinţelor ce se închiriază tinerilor . Lista solicitanţilor se aprobă de consiliul local la propunerea unei comisii sociale

Potrivit prevederilor art. 15 din H.G. nr. 962/2001, de aprobare a normelor  pentru aplicarea Legii nr. 152/1993, lista solicitantilor care au acces  la locuintele pentru tineri  destinate închirierii , precum  si stabilirea listei de prioritati , se aproba  prin hotarâre a consiliului local.   Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante la data...

Citeste mai mult...

Revizuire. Examinare conditii admisibilitate formulare cerere în calea extraordinara de atac. Neevocarea fondului prin hotarârea a carei revizuire se solicita. Consecinte.

Prin cererea înregistrata sub nr. 2748/36/2007 la Curtea de Apel Constanta, B.I.R. – prin lichidator judiciar RVA I.S. SPRL Bucuresti a solicitat în contradictoriu cu SC G.P.C. I. SRL, revizuirea deciziei civile nr.2036/com/24.10.2007 pronuntata de Curtea de Apel Constanta. În motivarea cererii de revizuire s-a aratat ca dreptul la actiune nu este prescris,...

Citeste mai mult...

Cerere de radiere a societatilor comerciale formulate in baza art. 260 din Legea nr. 31/1990 republicata. Admiterea cererii.

Cerere de radiere a societatilor comerciale formulate in baza art. 260 din Legea nr. 31/1990 republicata. Admiterea cererii.   Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Olt, a fost inregistrata adresa ORC  OLT prin care a inaintat cererea formulata de lichidatorul judiciar AMT SERVICII INSOLVENTA SPRL CRAIOVA privind radierea SC A  SRL ....

Citeste mai mult...