Cauta in aceasta categorie:

Cerere incidentală. Nepronunţarea asupra acesteia. Consecinţe

  Reclamanţii au solicitat, în contradictoriu cu pârâţii, persoane fizice şi Comisia municipală de aplicare a Legii nr. 18/1991, constatarea nulităţii absolute a procesului-verbal de punere în posesie a primilor pârâţi pentru suprafaţa de 126 mp, cu motivarea că această suprafaţă este proprietatea lor, făcând parte din terenul cumpărat în 1964-1965, pe care ulterior...

Citeste mai mult...

Calitate procesuală activă. Cerere de evacuare a unei persoane fizice ce locuieşte ca tolerat

  Prin acţiunea civilă reclamantul Consiliul Local, prin direcţia de specialitate, proprietar al unor locuinţe închiriate, a solicitat evacuarea din spaţiul închiriat pârâtei B.D., a pârâţilor C.A. şi C.D. Instanţele de fond şi de apel au admis acţiunea reclamantului şi au dispus evacuarea pârâţilor C.A şi C.D. din spaţiul de locuit închiriat pârâtei B.D.,...

Citeste mai mult...

Nepronunţarea asupra tuturor capetelor de cerere. Nepronunţare asupra fondului pricinii

  Prin sentinţa civilă nr. 470/2003 a Judecătoriei Bistriţa, s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamant împotriva pârâţilor şi, pe cale de consecinţă, s-a constatat valabilitatea contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 8 iunie 1999 între reclamantă, în calitate de cumpărătoare, şi pârâta R.L., în calitate de vânzătoare, cu privire la imobilele identificate...

Citeste mai mult...

Suspendarea cauzei întemeiată pe dispoziţiile art. 242 pct 2 Cod procedură civilă. Cerere de amânare formulată de unul din pârâţi

Prin încheierea din 7 martie 2003 dată de Tribunalul Bihor s-a dispus suspendarea soluţionării cauzei, în temeiul art. 242 pct. 2 Cod procedură civilă. Curtea de Apel Oradea a admis recursul declarat de intimata D.V.I., a casat încheierea de mai sus şi a trimis cauza pentru soluţionarea apelului. Pentru a hotărî astfel, s-a reţinut că, pentru...

Citeste mai mult...