Cauta in aceasta categorie:

Litigiu de muncă. Diferenţe de drepturi salariale solicitate de personalul auxiliar din sistemul justiţiei în temeiul H.G. nr. 403/2001. Incidentele prevederilor Legii nr. 100/2005 şi H.G. nr. 687/2005. Salarizare

Potrivit art. 183 din Legea nr. 19/2000, la data intrării în vigoare a acestei legi contribuţia de asigurări sociale suportată de asiguraţi nu va diminua venitul net al acestora, actul normativ care a instituit procentul de majorare a salariului brut la asiguraţilor fiind H.G. nr. 403/2001. Având în vedere că potrivit art. 1 pct. 6 din...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Personalul auxiliar din sistemul de justiţie. Aplicabilitatea H.G. nr. 403/2001 Salarizare

Scopul prevederilor H.G. nr. 403/2001 a fost acela de a proteja veniturile nete ale asiguraţilor ca urmare a majorării cotelor de contribuţii al asigurările sociale, ceea ce conferă acestui drept caracterul de compensaţie pentru majorarea cotelor de contribuţie menţionate. Întrucât prin Legea nr. 100/2005, care a fost aprobată cu modificări prin O.G. nr. 23/2005 privind...

Citeste mai mult...

Anulare act administrativ Raporturi de muncă

Se arata ca actul contestat a carui suspendare se solicita contravine dispozitiilor art. 15 alin. 1 din Constitutia României, întrucât desi este emis la 02.07.2009, se dispune suspendarea platii sporului de risc si suprasolicitare neuropsihica retroactiv, începând cu 01.06.2009. De asemenea, decizia contravine dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004, încalcându-se grav drepturile omului, legislatia interna...

Citeste mai mult...

Litigiu privind functioarii publici Contracte de muncă

R O M Â N I A TRIBUNALUL ARGEŞ SECŢIA CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ Nr. 911/CAF Şedinţa publică de la 17 Septembrie 2010 Pe rol soluţionarea cauzei de administrativ şi fiscal formulat de reclamantul A.M.V. în contradictoriu cu pârâtul PRIMARUL COMUNEI X, având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999). La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile. ...

Citeste mai mult...

Acordarea grupei I de muncă. Adeverinţă emisă de angajator sub acest aspect. Nevalorificarea adeverinţei referitor la grupa de muncă de către Casa judeţeană de pensii cu prilejul emiterii deciziei de pensionare anticipată parţial. Legitimare procesuală p

Acordarea grupei I de muncă. Adeverinţă emisă de angajator sub acest aspect. Nevalorificarea adeverinţei referitor la grupa de muncă de către Casa judeţeană de pensii cu prilejul emiterii deciziei de pensionare anticipată parţial. Legitimare procesuală pasivă. Ordinul 50/1990- anexa 1 cu modificările şi completările ulterioare Art.4 şi 112 Cod procedură civilă Prin valorificarea unei adeverinţe prin care...

Citeste mai mult...

Desfacerea contractului de muncă în timpul mandatului şi în termen de doi ani de la încetarea mandatului reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale Restructurare, Reorganizare

În aceste condiţii, au fost încălcate şi prevederile art. 10 din Legea nr. 54/2003 privind sindicatele, respectiv aceea că în timpul mandatului şi în termen de doi ani de la încetarea mandatului reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale nu li se poate modifica sau desface contractul individual de muncă pentru motive neimputabile...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională Contracte de muncă

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI Dosar nr. 310/829/2010 SENTINŢA CIVILĂ NR. 1386 Şedinţa publică de la 16.12.2010 Completul compus din: PREŞEDINTE : JUDECĂTOR PANFIL SIMONA-CARMEN GREFIER : BRADEA ANGELICA Pe rol judecarea cauzei civile, având ca obiect „plângere contravenţională” formulată de petenta SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE NATURALE ROMGAZ SA – SUCURSALA ___ în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ___. La apelul nominal...

Citeste mai mult...

Încetarea raportului de muncă în baza art. 65(2) C. Muncii datorită desfiinţării locului de muncă Desfacerea contractului de muncă

- anularea deciziei nr.4108/2010 prin care i s-a desfăcut contractul individual de muncă, urmare a desfiinţării locului de muncă; - reîncadrarea pe postul deţinut anterior; - obligarea intimatei să-i plătească salariile restante pentru lunile august (parţial), septembrie, octombrie 2010 şi în continuare până la reintegrarea efectivă, indexate, majorate sau reactualizate; - obligarea intimatei să-i plătească tichetele de masă...

Citeste mai mult...