Acordarea grupei I de muncă. Adeverinţă emisă de angajator sub acest aspect. Nevalorificarea adeverinţei referitor la grupa de muncă de către Casa judeţeană de pensii cu prilejul emiterii deciziei de pensionare anticipată parţial. Legitimare procesuală p


Acordarea grupei I de muncă. Adeverinţă emisă de angajator sub acest aspect.

Nevalorificarea adeverinţei referitor la grupa de muncă de către Casa judeţeană de pensii cu prilejul emiterii deciziei de pensionare anticipată parţial.

Legitimare procesuală pasivă.

Ordinul 50/1990- anexa 1

cu modificările şi completările ulterioare

Art.4 şi 112 Cod procedură civilă

Prin valorificarea unei adeverinţe prin care se efectuează menţiuni cu privire la grupa I de muncă emisă de un angajator-de către Casa judeţeană de pensii- se pot cenzura de către aceasta condiţiile legale pentru acordarea grupei de muncă în condiţiile în care din carnetul de muncă nu rezultă îndeplinirea acestor condiţii.

Are calitate procesuală pasivă angajatorul la care şi-a desfăşurat activitatea contestatorul în perioada în litigiu, instanţa de judecată urmând să stabilească dacă este cazul acordării acestei grupe de către angajator şi în consecinţă, în raport de aceste constatări, să dispună eventual valorificarea acestei grupe de muncă de către casa de pensii prin emiterea unei noi decizii de pensionare.

Curtea de Apel Ploieşti

Decizia civilă nr.548 din 10 martie 2011

Prin contestaţia introductivă de instanţă s-a solicitat de către P.D.G. anularea deciziei având ca obiect acordarea pensiei anticipate parţial şi emiterea unei noi decizii de pensionare prin care să se valorifice şi adeverinţa nr.50/24 martie 2001 emisă de fostul angajator privind acordarea grupei I-a de muncă, intimată fiind Casa Judeţeană de Pensii Dâmboviţa, ceea ce îi afectează cuantumul legal al pensiei ce i se cuvenea.

Tribunalul Dâmboviţa prin sentinţa civilă nr.2430 din 15 decembrie 2010, a admis contestaţia, a anulat decizia de pensionare şi a obligat intimata să emită o nouă decizie de pensionare prin care să fie valorificată şi adeverinţa sus-menţionată din care a rezultat că, în perioada în litigiu, contestatorul şi-a desfăşurat activitatea în grupa I de muncă, reţinând în esenţă prima instanţă că intimata nu era îndreptăţită să cenzureze cuprinsul acestei adeverinţe cu privire la grupa de muncă.

Recursul declarat de intimata Casa Judeţeană de Pensii Dâmboviţa, a fost admis prin decizia nr.548 din 10 martie 2011 de către Curtea de Apel Ploieşti, care a modificat în parte sentinţa primei instanţe, iar pe fond contestaţia a fost respinsă ca neîntemeiată.

Instanţa de recurs a reţinut că în mod corect intimata nu a procedat la emiterea deciziei de pensionare, de valorificarea adeverinţei în raport de menţiunile din cuprinsul acesteia întrucât, pe de o parte, nu cuprinde toate elementele necesare pentru a se în favoarea contestatorului grupa I de muncă în raport de prevederile Ordinului nr.50/1990 anexa 1, o situaţie similară rezultând şi din carnetul de muncă.

Pe de altă parte, cadrul procesual prin care contestatorul avea posibilitatea să solicite acordarea grupei I de muncă, era în raporturile cu fostul angajator, care are calitate procesuală pasivă şi nu Casa judeţeană de pensii, aceasta din urmă putând proceda la valorificarea grupei de muncă solicitate doar după clarificarea situaţiei juridice în litigiu în cadrul procesual corespunzător cu angajatorul după verificarea tuturor condiţiilor prevăzute de Ordinul nr.50/1990.

Judecător,

Traian Logojan

2