Art. 404 Noul Cod Penal Comunicarea de informaţii false Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate


Art. 404

Comunicarea de informaţii false

Comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false ori de documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.