Art. 406 Noul Cod Penal Compromiterea unor interese de stat Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate


Art. 406

Compromiterea unor interese de stat

Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o putere străină, dacă prin aceasta sunt puse în pericol sau vătămate interesele de stat, se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.