Cauta in aceasta categorie:

Art. 421 Noul Cod Penal Capitularea Infracţiuni săvârşite de militari

Art. 421 Capitularea Predarea în mâinile inamicului de către comandant a forţelor armate pe care le comandă, lăsarea în mâinile inamicului, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare de către comandant a mijloacelor de luptă sau a altor mijloace necesare pentru purtarea războiului, fără ca vreuna dintre acestea să fi fost determinată de condiţiile de luptă, se...

Citeste mai mult...

Art. 422 Noul Cod Penal Părăsirea câmpului de luptă Infracţiuni săvârşite de militari

Art. 422 Părăsirea câmpului de luptă Părăsirea câmpului de luptă sau refuzul de a acţiona, săvârşite în timpul luptei, ori predarea în captivitate sau săvârşirea altor asemenea fapte de natură a servi cauzei inamicului se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi....

Citeste mai mult...

Art. 423 Noul Cod Penal Zborul neautorizat Infracţiuni săvârşite de militari

Art. 423 Zborul neautorizat (1) Zborul cu o aeronavă aparţinând forţelor armate ale statului român, fără prealabilă autorizare, precum şi nerespectarea regulilor de zbor, dacă prin aceasta se periclitează securitatea zborului în spaţiul aerian sau a aeronavei, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. (2) Dacă fapta a avut ca urmare distrugerea...

Citeste mai mult...

Art. 424 Noul Cod Penal Părăsirea navei Infracţiuni săvârşite de militari

Art. 424 Părăsirea navei (1) Părăsirea unei nave militare în caz de naufragiu de către comandant, înainte de a-şi fi exercitat până la capăt îndatoririle de serviciu, precum şi de către orice alte persoane ce fac parte din echipajul navei, fără ordinul comandantului, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. (2) Dacă fapta este săvârşită...

Citeste mai mult...

Art. 425 Noul Cod Penal Părăsirea comenzii Infracţiuni săvârşite de militari

Art. 425 Părăsirea comenzii (1) Părăsirea comenzii de către comandantul unei nave militare sau al unei grupări de nave militare, în situaţii care ar fi putut periclita nava militară sau navele militare ori echipajul acestora, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. (2) În cazul în care părăsirea comenzii s-a săvârşit în timpul luptei, de...

Citeste mai mult...

Art. 426 Noul Cod Penal Neluarea măsurilor necesare în operaţiunile navale Infracţiuni săvârşite de militari

Art. 426 Neluarea măsurilor necesare în operaţiunile navale Fapta comandantului unei nave militare sau grupări de nave militare care, fără a fi fost oprit prin vreun ordin sau fără a fi fost împiedicat de misiunea specială pe care o avea: a) nu ia măsurile necesare să atace, să lupte împotriva inamicului, să ajute o navă a statului român...

Citeste mai mult...

Art. 427 Noul Cod Penal Coborârea pavilionului Infracţiuni săvârşite de militari

Art. 427 Coborârea pavilionului Coborârea pavilionului în timpul luptei, în scopul de a servi cauza inamicului, săvârşită de către comandantul unei nave militare sau al unei grupări de nave militare, precum şi de către orice altă persoană ambarcată, se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi....

Citeste mai mult...

Art. 432 Noul Cod Penal Sustragerea de la serviciul militar în timp de război Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili

Art. 432 Sustragerea de la serviciul militar în timp de război Fapta persoanei care, în timp de război sau pe durata stării de asediu, îşi provoacă vătămări integrităţii corporale sau sănătăţii, simulează o boală sau o infirmitate, foloseşte înscrisuri false sau orice alte mijloace, în scopul de a se sustrage de la serviciul militar, se pedepseşte cu...

Citeste mai mult...

Art. 434 Noul Cod Penal Sustragerea de la luarea în evidenţa militară Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili

Art. 434 Sustragerea de la luarea în evidenţa militară (1) Sustragerea de la luarea în evidenţa militară, selecţia, stabilirea aptitudinilor şi a opţiunilor privind modul de îndeplinire a îndatoririlor militare, în timp de pace, se pedepseşte cu amendă. (2) Dacă fapta este săvârşită în timp de război sau pe durata stării de asediu, pedeapsa este închisoarea de la...

Citeste mai mult...

Art. 435 Noul Cod Penal Neprezentarea la încorporare sau concentrare Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili

Art. 435 Neprezentarea la încorporare sau concentrare (1) Neprezentarea la încorporare, concentrare sau mobilizare în timp de război sau pe durata stării de asediu, în termenul prevăzut în ordinul de chemare, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi neprezentarea celui încorporat sau concentrat la unitatea la care a...

Citeste mai mult...

Art. 436 Noul Cod Penal Jefuirea celor căzuţi pe câmpul de luptă Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili

Art. 436 Jefuirea celor căzuţi pe câmpul de luptă (1) Jefuirea pe câmpul de luptă a morţilor sau răniţilor se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta prevăzută în alin. (1) care, fără să fie săvârşită pe câmpul de luptă, este urmarea unor operaţii...

Citeste mai mult...

Art. 437 Noul Cod Penal Folosirea emblemei Crucea Roşie în timpul operaţiunilor militare Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili

Art. 437 Folosirea emblemei Crucea Roşie în timpul operaţiunilor militare Folosirea, fără drept, în timp de război sau pe durata stării de asediu, în legătură cu operaţiunile militare, a emblemei ori denumirii de Crucea Roşie sau a celor asimilate acesteia se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani....

Citeste mai mult...

Art. 438 Noul Cod Penal Genocidul Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii

Art. 438 Genocidul (1) Săvârşirea, în scopul de a distruge, în întregime sau în parte, un grup naţional, etnic, rasial sau religios, a uneia dintre următoarele fapte: a) uciderea de membri ai grupului; b) vătămarea integrităţii fizice sau mintale a unor membri ai grupului; c) supunerea grupului la condiţii de existenţă de natură să ducă la distrugerea fizică, totală sau...

Citeste mai mult...

Art. 439 Noul Cod Penal Infracţiuni contra umanităţii Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii

Art. 439 Infracţiuni contra umanităţii (1) Săvârşirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populaţii civile, a uneia dintre următoarele fapte: a) uciderea unor persoane; b) supunerea unei populaţii sau părţi a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în parte, la condiţii de viaţă menite să determine distrugerea fizică, totală sau parţială,...

Citeste mai mult...

Art. 440 Noul Cod Penal Infracţiuni de război contra persoanelor Infracţiuni de război

Art. 440 Infracţiuni de război contra persoanelor (1) Săvârşirea, în cadrul unui conflict armat, cu sau fără caracter internaţional, asupra uneia sau mai multor persoane protejate de dreptul internaţional umanitar, a uneia dintre următoarele fapte: a) uciderea; b) luarea de ostatici; c) aplicarea de tratamente cu cruzime sau inumane, cauzându-i vătămări ale integrităţii fizice sau psihice ori suferinţe fizice sau...

Citeste mai mult...