Art. 419 Noul Cod Penal Abuzul de autoritate Infracţiuni săvârşite de militari


Art. 419

Abuzul de autoritate

Fapta superiorului sau a şefului care, prin încălcarea atribuţiilor de serviciu, cauzează o vătămare gravă a intereselor legale ale inferiorului sau subordonatului ori îl obligă să încalce îndatoririle de serviciu se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 3 ani.