Cauta in aceasta categorie:

Art. 569 Noul Cod de Procedură Penală Internarea medicală Punerea în executare a măsurilor de siguranţă Punerea în executare a hotărârilor

Art. 569 Internarea medicală (1) Măsura de siguranţă a internării medicale luată printr-o hotărâre definitivă se pune în executare prin comunicarea copiei de pe dispozitiv şi a unei copii de pe raportul de expertiză medico-legală autorităţii de sănătate publică din judeţul pe teritoriul căruia locuieşte persoana faţă de care s-a luat această măsură. (2) Judecătorul delegat cu executarea...

Citeste mai mult...

Art. 568 Noul Cod de Procedură Penală Înlocuirea sau încetarea obligării la tratament medical Punerea în executare a măsurilor de siguranţă Punerea în executare a hotărârilor

Art. 568 Înlocuirea sau încetarea obligării la tratament medical (1) Primind comunicarea, instanţa de executare sau instanţa prevăzută la art. 567 alin. (2) dispune internarea medicală, în situaţiile prevăzute la art. 567 alin. (1) lit. a) şi b), iar în situaţiile prevăzute la art. 567 alin. (1) lit. c) şi d) efectuarea unei expertize medico-legale cu privire...

Citeste mai mult...

Art. 570 Noul Cod de Procedură Penală Obligaţiile în legătură cu internarea medicală Punerea în executare a măsurilor de siguranţă Punerea în executare a hotărârilor

Art. 570 Obligaţiile în legătură cu internarea medicală (1) Autoritatea de sănătate publică este obligată să asigure internarea, încunoştinţând despre aceasta instanţa de executare. (2) În cazul în care persoana faţă de care s-a luat măsura internării medicale refuză să se supună internării, executarea acestei măsuri se va face cu sprijinul organelor de poliţie. În vederea executării măsurii...

Citeste mai mult...

Art. 571 Noul Cod de Procedură Penală Menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurii internării medicale Punerea în executare a măsurilor de siguranţă Punerea în executare a hotărârilor

Art. 571 Menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurii internării medicale (1) Judecătoria, după primirea încunoştinţării prevăzute la art. 570 alin. (4), dispune efectuarea unei expertize medico-legale. (2) Instanţa se pronunţă asupra sesizării prevăzute la art. 569 alin. (3) sau a încunoştinţării prevăzute la art. 570 alin. (4), după ascultarea concluziilor procurorului, ale persoanei faţă de care este luată măsura...

Citeste mai mult...

Art. 572 Noul Cod de Procedură Penală Măsurile de siguranţă provizorii Punerea în executare a măsurilor de siguranţă Punerea în executare a hotărârilor

Art. 572 Măsurile de siguranţă provizorii (1) În cazul în care măsura obligării la tratament medical sau a internării medicale a fost luată în mod provizoriu în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, punerea în executare se face de către judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de instanţa de judecată care a luat această măsură. (2) Dispoziţiile prevăzute...

Citeste mai mult...

Art. 574 Noul Cod de Procedură Penală Executarea confiscării speciale şi a confiscării extinse Punerea în executare a măsurilor de siguranţă Punerea în executare a hotărârilor

Art. 574 Executarea confiscării speciale şi a confiscării extinse Măsura de siguranţă a confiscării speciale sau a confiscării extinse, luată prin hotărârea instanţei de judecată, se execută după cum urmează: a) lucrurile confiscate se predau organelor în drept a le prelua sau valorifica potrivit legii; b) dacă lucrurile confiscate se află în păstrarea organelor de poliţie sau a altor...

Citeste mai mult...

Art. 573 Noul Cod de Procedură Penală Interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori o altă activitate Punerea în executare a măsurilor de siguranţă Punerea în executare a hotărârilor

Art. 573 Interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori o altă activitate (1) Măsura de siguranţă a interzicerii unei funcţii, profesii sau activităţi se pune în executare prin comunicarea unei copii de pe dispozitiv organului în drept să aducă la îndeplinire aceste măsuri şi să supravegheze respectarea lor. (2) Acest...

Citeste mai mult...

Art. 575 Noul Cod de Procedură Penală Avertismentul Punerea în executare a altor dispoziţii Punerea în executare a hotărârilor

Art. 575 Avertismentul (1) Executarea avertismentului are loc de îndată, în şedinţa în care s-a pronunţat hotărârea. (2) Dacă avertismentul nu poate fi executat îndată după pronunţare, punerea în executare a acestuia se face la rămânerea definitivă a hotărârii, prin comunicarea unei copii de pe aceasta persoanei căreia i se aplică....

Citeste mai mult...

Art. 576 Noul Cod de Procedură Penală Măsurile şi obligaţiile impuse de instanţă Punerea în executare a altor dispoziţii Punerea în executare a hotărârilor

Art. 576 Măsurile şi obligaţiile impuse de instanţă (1) Punerea în executare a măsurilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 85 alin. (1) şi (2) din Codul penal, a dispoziţiilor art. 87, 93, 95, art. 101 alin. (1) şi (2) şi ale art. 103 din Codul penal se face prin trimiterea unei copii de pe hotărâre serviciului de...

Citeste mai mult...

Art. 577 Noul Cod de Procedură Penală Amenzile judiciare Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat Punerea în executare a hotărârilor

Art. 577 Amenzile judiciare (1) Amenda judiciară se pune în executare de către organul judiciar care a aplicat-o. (2) Punerea în executare se face prin trimiterea unui extras de pe acea parte din dispozitiv care priveşte aplicarea amenzii judiciare organului care, potrivit legii, execută amenda penală. (3) Executarea amenzilor judiciare se face de organul arătat la alin. (2)....

Citeste mai mult...

Art. 579 Noul Cod de Procedură Penală Restituirea lucrurilor şi valorificarea celor neridicate Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre Punerea în executare a hotărârilor

Art. 579 Restituirea lucrurilor şi valorificarea celor neridicate (1) Când prin hotărârea penală s-a dispus restituirea unor lucruri care se află în păstrarea sau la dispoziţia instanţei de executare, restituirea se face de către judecătorul delegat cu executarea, prin remiterea acelor lucruri persoanelor în drept. În acest scop, sunt încunoştinţate persoanele cărora urmează să li se restituie...

Citeste mai mult...

Art. 578 Noul Cod de Procedură Penală Cheltuielile judiciare avansate de stat Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat Punerea în executare a hotărârilor

Art. 578 Cheltuielile judiciare avansate de stat (1) Dispoziţia din hotărârea penală sau din ordonanţa procurorului privind obligarea la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat se pune în executare prin trimiterea unui extras de pe acea parte din dispozitiv care priveşte aplicarea cheltuielilor judiciare organului care, potrivit legii, execută amenda penală. (2) În situaţia în care persoana obligată...

Citeste mai mult...

Art. 581 Noul Cod de Procedură Penală Despăgubirile civile şi cheltuielile judiciare Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre Punerea în executare a hotărârilor

Art. 581 Despăgubirile civile şi cheltuielile judiciare Dispoziţiile din hotărârea penală privitoare la despăgubirile civile şi la cheltuielile judiciare cuvenite părţilor se execută potrivit legii civile. Art. 5811 Anularea renunţării la aplicarea pedepsei (1) Anularea renunţării la aplicarea pedepsei se dispune, din oficiu sau la sesizarea procurorului, de instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea ce atrage...

Citeste mai mult...

Art. 580 Noul Cod de Procedură Penală Înscrisurile declarate false Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre Punerea în executare a hotărârilor

Art. 580 Înscrisurile declarate false (1) Dispoziţia hotărârii penale care declară un înscris ca fiind fals în totul sau în parte se execută sau se pune în executare de către judecătorul delegat cu executarea. (2) Când înscrisul declarat fals a fost anulat în totalitatea lui, se face menţiune despre aceasta pe fiecare pagină, iar în caz de anulare...

Citeste mai mult...

Art. 583 Noul Cod de Procedură Penală Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere Schimbări în executarea unor hotărâri Alte dispoziţii privind executarea

Art. 583 Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere (1) Asupra revocării sau anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute la art. 96 sau 97 din Codul penal se pronunţă, din oficiu, la sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea ce ar putea atrage revocarea sau...

Citeste mai mult...

Art. 582 Noul Cod de Procedură Penală Revocarea sau anularea amânării aplicării pedepsei Condamnarea în cazul anulării sau revocării renunţării la amânarea pedepsei sau a amânării aplicării pedepsei Alte dispoziţii privind executarea

Art. 582 Revocarea sau anularea amânării aplicării pedepsei (1) Asupra revocării sau anulării amânării aplicării pedepsei se pronunţă, din oficiu sau la sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea. (2) Dacă până la expirarea termenului prevăzut la art. 86 alin. (4)...

Citeste mai mult...

Art. 584 Noul Cod de Procedură Penală Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă Schimbări în executarea unor hotărâri Alte dispoziţii privind executarea

Art. 584 Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă (1) Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa închisorii se dispune, la cererea procurorului ori a persoanei condamnate, de către instanţa de executare, iar dacă persoana condamnată se află în stare de deţinere, de către instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere. (2) Hotărârea de înlocuire, rămasă...

Citeste mai mult...

Art. 586 Noul Cod de Procedură Penală Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii Schimbări în executarea unor hotărâri Alte dispoziţii privind executarea

Art. 586 Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii (1) Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în cazul prevăzut la art. 63 din Codul penal, se dispune de instanţa de executare. (2) Sesizarea instanţei se face din oficiu sau de către organul care, potrivit legii, execută amenda. (3) Condamnatul este citat la judecarea sesizării, iar dacă nu are avocat instanţa...

Citeste mai mult...

Art. 585 Noul Cod de Procedură Penală Alte modificări de pedepse Schimbări în executarea unor hotărâri Alte dispoziţii privind executarea

Art. 585 Alte modificări de pedepse (1) Pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive, existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii: a) concursul de infracţiuni; b) recidiva; c) pluralitatea intermediară; d) acte care intră în conţinutul...

Citeste mai mult...

Art. 588 Noul Cod de Procedură Penală Anularea şi revocarea liberării condiţionate Schimbări în executarea unor hotărâri Alte dispoziţii privind executarea

Art. 588 Anularea şi revocarea liberării condiţionate (1) Asupra anulării liberării condiţionate prevăzute la art. 105 alin. (1) din Codul penal se pronunţă, din oficiu sau la sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea care atrage anularea. (2) Instanţa prevăzută la alin. (1) se pronunţă şi asupra revocării...

Citeste mai mult...