Art. 601 Noul Cod de Procedură Penală Contestaţia privitoare la amenzile judiciare Dispoziţii comune


Art. 601

Contestaţia privitoare la amenzile judiciare

(1) Contestaţia împotriva executării amenzilor judiciare se soluţionează de către instanţa care le-a pus în executare.

(2) Dispoziţiile art. 597 alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător.