Lăsarea în nelucrare a unei cereri din culpa pârâtei. Perimarea acţiunii


R.P.A. ale C.A.C.I. de pe lângă C.C.I.R., art. 90

Potrivit art. 90 din Regulile de procedură arbitrală, cererca de arbitrare se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de şase luni. în consecinţă, în temeiul art. 90 alin. (2) din Regulile de procedură arbitrală. Preşedintele Curţii a numit un arbitru unic şi a fixat termen pentru 24 aprilie 2009, cu citarea părţilor, pentru a se constata, din oficiu, perimarea acţiunii.

Rcciamanta, care a primit citaţia la 18 martie 2009, nu a achitat restul de taxă arbitrală, nu a formulat nicio cerere privind continuarea procedurii arbitrale şi nici nu s-a prezentat la termen în faţa Tribunalului arbitral pentru a pune concluzii.

în raport de cele reţinute. Tribunalul arbitral a constatat că reclamanta a lăsat acţiunea sa în nelucrare mai mult de şase luni, astfel că a intervenit perimarea ei de drept, constatându-se perimată acţiunea.

în cauza de faţă, reclamanta a fost reprezentată de S.C’.P.A. „P.. Ş. şi A.” din Baroul Bucureşti şi prin nota telefonică a cerut comunicarea actcior procedurale la sediul său din Bucureşti, str. Amiral Murgescu nr. 5, sector 2.

Sentinţa arbitrală nr. 90 din 24 aprilie 2009