Cereri în baza oug 116/2009


TRIBUNALUL BRASOV

– Sectia  a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal  –

SENTINTA CIVILA  NR. 54/C DOSAR NR.6614/62/2011

 Sedinta publica din data de 30 ianuarie 2012

Completul compus din:

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra litigiului  comercial intervenit  intre  petenta  SC  PRO  ROMAN SA  prin O.I., intervenientele  in nume propriu B.  R.  M., SC  PRO ROMAN SA prin  V. I. si C. R. si  ASOCIATIA  PRO BRASOV, prin O.  I. ,  avand ca obiect „ cereri in baza  OUG nr. 116/2009”.

 La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare, se constata lipsa partilor.

 Procedura de citare legal indeplinita.

 Dezbaterile asupra cererii de fata au avut loc in sedinta publica din  data de 23 ianuarie 2012, cand  s-au pus concluzii  in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din aceea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta pentru a da posibilitatea  partilor  sa depuna concluzii scrise , in temeiul  art. 146  Cod procedura civila, a amanat pronuntarea pentru data de 30 ianuarie 2012.

T R I B U N A L U L

Deliberand, constata urmatoarele:

Prin cererea nr. 30735/11.05.2010 inregistrata  la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov petentul O. I. pentru SC  PRO  ROMAN SA a solicitat, in temeiul  Hotararii Consiliului  de Administratie  din data de 04.05.2011, sa se mentioneze in registrul comertului  structura  actionariatului  SC  PRO  ROMAN SA si cota de  participare  la  capitalul social, dupa cum urmeaza: ASOCIATIA  PRO BRASOV 10 lei  valoare actiune, 33.002 numar de actiuni numerotate de la 00.001 la 33.002, cu un procent de 80%, P.A. (M) Sdn. Bhd. 10 lei  valoare actiune, cu 4,125 numar de  actiuni numerotate de la 33.003 la 37.127, cu un procent de 10%, Camera de Comert si Industrie  Brasov 10 lei valoare actiune, cu 2063 numar de actiuni  numerotate  de la 37.128 la 39.190 lei, cu 5% procent, Uniunea Generala  a Industriasilor  din Romania  UGIR 1903 BV. 10 lei  valoare actiune, cu 1237 numar de actiuni numerotate de la 39.191 la 40.427 si 3% procent si Universitatea Transilvania Brasov 10 lei valoare  actiune, cu 825 numar de actiuni numerotate de  la 40.428 la 41.250 si 2% procent din capitalul social.

In motivarea cererii, petentul  a aratat ca aceasta structura  rezulta  in temeiul  sentintei civile  nr. 753/CA/2007 a Tribunalului Alba,  ramasa  irevocabila prin decizia  nr. 1106/2010 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si  din  decizia irevocabila  nr. 1/R/CC/21.01.2011 pronuntata in dosarul nr. 610/64/2006 de Curtea de Apel Brasov si din  sentinta civila  executorie  nr. 31/CC/06.04.2011 pronuntata de Tribunalul  Brasov in dosarul nr. 5189/62/2008 conexat  cu dosarul nr. 3401/62/2010.

Impotriva cererii de mai sus  a formulat cerere de interventie in interes propriu  intervenienta  B. R. , in calitate  de actionar  al SC  PRO  ROMAN SA , care  a invocat  autoritatea de lucru  judecat  avand in vedere  faptul ca  dispozitivul  sentintei  ce face  obiectul  prezentei cereri  a mai fost  depus  de catre  petenta ASOCIATIA PRO  BRASOV in data de 27.04.2011 prin cererea de inregistrare  mentiuni  nr. 27549. In urma cererii de interventie  promovata de B. R. dosarul nr. 27549/27.04.2011 a fost trimis spre solutionare  Tribunalului Brasov si face  obiectul dosarului 6040/62/2011.

In urma cererii de interventie a numitei B. R., cererea  nr. 30735//11.05.2010 a fost trimisa  Tribunalului Brasov, formandu-se, la data de 16.05.2011, dosarul nr. 6614/62/2011.

La data de 23.06.2011, petentul  O. I.  pentru SC  PRO  ROMAN BRASOV SA, a  depus nota  de sedinta  prin care solicita admiterea cererii nr. 30735/11.05.2011, aratand ca solicita inscrierea actionariatului in componenta care a fost depusa la ORC Brasov in baza urmatoarelor hotarari judecatoresti: Sentinta civila nr. 753/CA/2007 a Tribunalului Alba, ramasa irevocabila prin pronuntarea Deciziei nr. 1106/2010 de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie; Decizia irevocabila nr. 1/R/CC/21.04.2011 a Curtii de Apel Brasov; Sentinta civila executorie nr. 31/CC/06.04.2011 a Tribunalului Brasov.

Astfel, in baza primelor doua hotarari mentionate mai sus s-a dispus radierea falsului actionar N.I.din registrul comertului, inscris fraudulos atat in anul 2004, cat si in anul 2006 iar in a treia hotarare precizata anterior s-a aratat in mod explicit faptul ca – consecinta radierii din registrul actionarilor SC PRO ROMAN SA a asa zisului transfer de actiuni prin care s-a inscris falsul actionar N.I.era revenirea la situatia anterioara, respectiv la structura actionariatului consacrata de HG. 24/2004.

De asemenea in sentinta civila nr. 31/CC/06.04.2011 pronuntata de catre Tribunalul Brasov in cadrul dosarului nr. 5189/62/2008 s-a retinut de catre instanta de judecata ca in speta sunt aplicabile principiile “quod nullum est nullum producit effectum” si “resolute jure dantis resolvitur jus accipientis” – nulitatea absoluta a hotararilor AGA si CA subsecvente deriva din nulitatea absoluta a primei hotarari adoptate in mod nelegal de I.N.– acest aspect de nelegalitate reflectandu-se in mod direct si asupra mentiunilor inscrise in Registrul Comertului in baza hotararilor declarate nule.

Arata ca Asociatia Pro Brasov are calitatea de actionar majoritar al SC Pro Roman SA, cu o cota de participare de 80%, conform H.G. nr.24/2004.

Numitul N.I.s-a inscris in Registrul Comertului si in 2004 si in 2006 ca actionar al SC Pro Roman SA asupra aceluiasi pachet de actiuni luat abuziv de la Asociatia Pro Brasov, pachet ce reprezinta 80% din capitalul social al SC Pro Roman SA.

In anul 2006 N. I. s-a inregistrat ca actionar al SC Pro Roman SA in Registrul Comertului, in baza unei declaratii pe proprie raspundere privind structura actionariatului.

Aceasta declaratie a fost data in baza inregistrarilor din registrului actionarilor societatii Pro Roman SA, inregistrare nelegala a carei radiere a fost dispusa de instanta de judecata.

In conformitate cu prevederile art. 98 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative emise in forma materiala se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor si prin mentiunea facuta pe titlu, semnata de cedent si cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative emise in forma dematerializata se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si cesionar sau de mandatarii lor.”

Arata ca nu exista nici o declaratie facuta in registrul actionarilor semnata de cedent, respectiv de Asociatia Pro Brasov, nu a existat nici o executare silita, nu a existat nici o dare in plata si nici un alt mod de transmitere a actiunilor de la Asociatia Pro Brasov catre numitul N.I..

Din aceste considerente, prin sentinta civila nr.753/CA/30.05.2007 pronuntata de catre Tribunalul Alba (sentinta ce a ramas definitiva prin Decizia nr.14/A/06.11.2008 a Curtii de Apel Alba – Iulia si irevocabila prin Decizia nr. 1106/17.03.2010 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie) s-a dispus “anularea declaratiei inscrise de paratul N. I. in Registrul Actionarilor SC Pro Roman SA privind transferul dreptului de proprietate de la Asociatia Pro Brasov la N.I., asupra unui pachet de 33.002 actiuni si radierea din registrul actionarilor si din Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov a mentiunii privind calitatea de actionar a paratului N. I. la SC Pro Roman SA.”, revenindu-se astfel  la situatia anterioara, respectiv situatia in care Asociatia Pro Brasov este actionar al SC Pro Roman SA cu o cota de participatie la capitalul social de 80%.

In consecinta, orice hotarare adoptata cu votul nelegal al pretinsului actionar N.I., sau cu votul oricarui alt tert (SC Prescon BV SA, R. M. B., R. V., V. M. C.) ce au actiuni de la N. I., este afectata de nulitate absoluta.

Actele subsecvente acelui “act” (inscrierea in registrul actionarilor si in registrul comertului) prin care N. I. a preluat nelegal actiunile SC Pro Roman SA, sunt afectate de nulitate absoluta, intrucat “actul” (inscrierea in registrul actionarilor si in registrul comertului) prin care s-au dobandit actiunile a fost anulat de catre instanta de judecata a Tribunalului Alba prin sentinta civila nr.753/CA/30.05.2007.

Astfel ca inclusiv numirea in functia de administrator a SC Pro Roman SA a d-lui F. G. este nula de drept, el neavand calitatea de a reprezenta SC Pro Roman SA, intrucat nu a fost numit de catre actionari reali ai acestei societati.

Sedinta adunarii generale a actionarilor SC PRO ROMAN SA este legala numai in conditiile participarii actionarului majoritar Asociatia Pro Brasov, ce detine 80% din capitalul social al acestei societati.

Sedinta adunarii generale a actionarilor SC PRO ROMAN SA este legala numai in conditiile participarii actionarului majoritar Asociatia Pro Brasov, ce detine 80% din capitalul social al acestei societati.

In speta, persoanele ce au adoptat hotararea de numire a unor administratori (inclusiv a d-lui F. G.) in perioada 2004 – 2010 nu sunt actionarii legali ai SC Pro Roman SA si pe cale de consecinta, hotararile adoptate de aceste persoane sunt afectate de nulitate absoluta.

Astfel, anumite persoane fizice sau juridice au dobandit calitatea de actionari luand nelegal actiuni de la N. I. (direct sau indirect), adica actul de dobandire (fie ca este cesiune, fie ca este traditiune) a acestor actiuni fiind afectat de nulitate absoluta (ca act subsecvent), este evident ca acestia nu detin calitatea de actionari ai SC Pro Roman SA si, drept urmare, nu pot adopta hotarari pentru SC Pro Roman SA, or, in perioada 2004 – 2010, tocmai aceasta au facut, adoptand astfel hotarari nelegale.

Avand in vedere ca hotararile adoptate in perioada 2004 – 2010 cu privire la numirea administratorilor SC Pro Roman SA sunt afectate de nulitate absoluta si prin urmare si numirea administratorilor in perioada 2004 – 2010 este afectata de nulitate absoluta, ca act subsecvent.

Prima sedinta tinuta in conditii legale si statutare s-a desfasurat la data de 12.07.2010, sedinta a adunarii generale a actionarilor SC Pro Roman SA cu participarea actionarului majoritar Asociatia Pro Brasov, sedinta in care a fost ales un nou consiliul de administratie al SC Pro Roman SA si a fost desemnat ca Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Pro Roman SA dl. O.I..

Arata ca se invoca in fata instantelor de judecata faptul ca actiunile SC Pro Roman SA sunt actiuni la purtator (aceste actiuni nelegal emise fiind detinute de R. V.., R. M. B., V. M.C. si SC Prescon BV SA – reprezentata prin N. I.) insa hotararea A.G.A. privind conversia actiunilor SC Pro Roman SA a fost atacata in instanta si anulata prin sentinta civila nr. 31/CC/06.04.2008 pronuntata de Tribunalul Brasov in cadrul dosarului nr. 3401/62/2010, conexat la dosarul nr. 5189/62/2008.

Prin aceasta hotarare instanta de judecata a retinut in mod legal si temeinic faptul ca actiunea Asociatiei Pro Brasov este fondata, avand in vedere ca ”anularea operatiunilor frauduloase prin care numitul N. I. s-a inscris in registrul actionarilor SC PRO ROMAN SA a format obiectul dosarului nr. 3447/57/2006 al Tribunalului Alba, care prin sentinta civila nr. 753/CA/2007 din 30.05.2007 ramasa irevocabila prin decizia ICCJ nr. 1106/17.03.2010 a dispus anularea declaratiei de inscriere a lui I. N. in registrul actionarilor SC PRO ROMAN SA privind transferul dreptului de proprietate de la Asociatia Pro Brasov asupra pachetului de 33.002 actiuni si radierea din registrul actionarilor si din Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov a mentiunii privind calitatea de actionar a reclamantei intrucat consecinta radierii din registrul actionarilor paratei a asa zisului transfer de actiuni era revenirea la situatia anterioara, respectiv structura actionariatului consacrata de HG. 24/2004”.

Potrivit Hotararii Guvernului Romaniei nr. 24/2004 prin care s-au aprobat conditiile de constituire si structura actionariatului SC PRO ROMAN SA – Asociatia Pro Brasov are calitatea de actionar majoritar detinand 80% din actiunile acestei societatii.

Mai mult decat atat, hotararea  judecatorului delegat de la ORC Brasov prin care s-a mentionat in Registrul Comertului  inscrierea nelegala a lui N.I.ca actionar al  SC Pro Roman SA – pentru a doua oara in anul 2006, a fost atacata cu recurs la Curtea de Apel Brasov, recurs ce a facut obiectul dosarului nr.610/64/2006, acesta fiind admis in mod irevocabil prin Decizia nr. 1/R/CC/21.04.2011 – inscrierea de mentiuni fiind respinsa si radiata din Registrul Comertului.

Prin urmare singura solutie care se impune ca fiind perfect legala si corecta este aceea a revenirii la situatia anterioara luarii primei hotarari nelegale de catre neactionarul N.I.– respectiv la structura actionariatului consacrata de HG 24/2004 – si inscrierea Asociatiei Pro Brasov la registrul comertului cu o cota de participare la beneficii/pierderi de 80,0010% din capitalul social al SC PRO ROMAN SA.

In probatiune, petenta a depus  la dosar  inscrisuri.

La termenul de judecata  din data de 27.06.2011 intervenienta B.I.si-a  precizat in scris cererea de interventie in nume propriu, aratand ca, prin cererea nr. 30735/11.05.2011, inregistrata la oficiul Registrului Comertului  Brasov, petenta Asociatia Pro Brasov (Ioan Olaru), a formulat, in conditiile  Legii nr. 26/1990 cerere de inregistrare  mentiuni in registrul comertului, cu referire  la SC PRO ROMAN SA, a unor  hotarari, sentinte, decizii  privitoare  la SC PRO ROMAN SA.

Potrivit  art. 91 din Legea nr. 31/1990 „ (1) In societatea  pe  actiuni, capitalul  social este  reprezentat  prin  actiuni  emise  de societate, care  dupa modul  de transmitere  pot fi nominative  sau la purtator.

(2) Felul  actiunilor  va fi determinat  prin actul  constitutiv; in caz contrar  ele  vor  fi nominative. Actiunile  nominative pot  fi emise  in forma materiala, pe suport  hartie, sau in forma  dematerializata, caz in care  se inregistreaza  in registrul  actionarilor.”

In conditiile  art. 91 alin. 1  teza a II-a  din Legea nr. 31/1990, in functie  de modul  de transmitere, actiunile  pot  fi nominative  sau  la purtator, iar conform  art. 91 alin. 2  felul actiunilor  va fi  determinat  prin actul  constitutiv, iar  in ipoteza  in care  actionarii  nu  au  reglementat  acest aspect, actiunile se vor considera  a fi nominative.

Precizarea  in actul constitutiv  a tipului de actiuni  nu reprezinta  o simpla  facultate asa cum  prevede art. 91 alin. 2  din LSC, ci ea  este totusi  o obligatie caci, art. 8 lit. f) din LSC  dispune  in mod  imperativ  ca actul constitutiv al societatii  pe actiuni va cuprinde numarul si valoarea  nominala  a actiunilor, cu specificarea  daca sunt  nominative  sau la purtator.

In ceea ce priveste  actiunile  din capitalul social al SC PRO ROMAN SA, acestea  sunt la purtator.

Actiunile la purtator sunt acele actiuni al caror proprietar nu este cunoscut, dovada proprietatii  rezultand din simpla  posesie  a acestora  sau altfel spus  proprietarul  actiunii  la purtator este posesorul  acestora, ori posesorul  actiunii  la purtator  este  prezumat  a fi proprietarul  acesteia.  Pentru acest  motiv,  actiunile  la purtator  pot fi  emise numai  in  forma materiala  pe suport  de  hartie  deoarece  nu exista o alta  modalitate de constatare a dreptului  de proprietate  asupra  acestora  si mai mult  acestea se transmit  prin simpla  traditiune  materiala.

Conform  art. 92 alin. 4  din Legea nr. 31/1990 „ Actiunile  nominative pot  fi convertite in actiuni  la purtator  si invers, prin hotararea  adunarii generale extraordinare  a actionarilor,  luata in conditiile  art. 115”.

In conformitate cu prevederile art. 92 alin. 4  din Legea nr. 31/1990, actiunile  nominative pot fi  convertite  in actiuni la purtator, iar actiunile  la purtator  pot  fi convertite  in actiuni  nominative  prin hotararea  adunarii generale  extraordinare  a actionarilor, hotarari care se  iau  in  conditiile  de cvorum  si de majoritate  prevazute de  art. 115 din Legea nr. 31/1990.

Relativ la SC PRO ROMAN SA aceasta  conversie  s-a realizat  prin hotararea  AGEA  din  data de 07.06.2006 privind conversia  actiunilor  paratei  din actiuni  nominative  in actiuni l purtator.

Potrivit art. 99 din Legea nr. 31/1990 „  Dreptul  de proprietate  asupra  actiunilor  la purtator  se transfera  prin simpla  traditiune  a acestora.”

Astfel cum s-a putut  observa, daca dreptul  de proprietate  asupra  actiunilor  nominative  emise  atat in  forma materiala, cat si in forma  dematerializata se transmite  prin simplul  consimtamant  valabil exprimat  al partilor, formalitatile  cerute  de art. 98 alin. 1  avand efecte  probatorii  si de opozabilitate, transmiterea dreptului  de proprietate  asupra actiunilor  la purtator  necesita, pe  langa  consimtamantul  partilor  si  traditiunea materiala, efectiva  a acestora  de la cedent la cesionar.

Astfel, transmiterea  dreptului  de proprietate  asupra actiunilor  la purtator  se  face, ad validitatem, prin predarea  actiunilor  respective  de la cedent la cesionar (traditio longa manus) fara a fi necesara  respectarea  vreunei formalitati, deci  nefiind  necesar sa incheie ad probationem  vreun inscris specific.

Avand  in vedere aspectele  mentionate, prevederile  art. 99 din Legea nr. 31/1990  se trage concluzia ca  actul de cesiune  a actiunilor  la purtator  este un act  juridic real  care se incheie  in mod valabil  prin simpla  remitere  materiala a acestor  actiuni.

Pentru ca societatea  sa  recunoasca  noul  titular  al actiunilor  la purtator este  necesar  ca acesta sa infatiseze societati  actiunile dobandite  pentru  ca, in caz  contrar, societatea nu poate sa cunoasca  cine este  adevaratul actionar. Asadar, noul dobanditor al actiunilor la purtator  va putea  sa  isi exercite  drepturile  conferite  de actiunile la purtator  numai  in ipoteza  in care  acesta prezinta  efectiv societatii  aceste titluri  de valoare.

Acesta inseamna ca simpla posesie a actiunilor  la purtator  creeaza  o prezumtie  relativa  de proprietate  in favoarea  posesorului, prezumtie care  dispensa de orice  alta  dovada  in ce priveste  detinerea  calitatii de actionar.

Plecand de la considerentul ca actiunile SC PRO ROMAN SA sunt actiuni  la purtator  au fost  prezentate  adevaratele  raporturi  juridice relativ la  actionari si  actiuni.

Secretariatul  tehnic al ultimelor  sedinte AGOA SI  AGEA  la SC PRO ROMAN SA, ales  potrivit art. 129 alin. 5  din Legea nr. 31/1990 republicata  si modificata, in vederea  constatarii  depunerii  actiunilor  in termenul  prevazut de lege de  catre actionarii acesteia, format din doamna D.M.C.si S.C., cu certificarea  Auditorului financiar  SC DUO  EXPERT  SRL  prin administrator L.P.  si al  Auditorului  financiar  SC RAMIBO FINANCIAL  SRL prin administrator  R.S., a constatat  ca  s-au prezentat  urmatorii actionari:

1. R. M.  B., care a depus  un numar de 20.858 actiuni, cu valoare  nominala de 500 lei/actiune, numerotate  de la 0000001 la 0010828, de  la 0011054 la 0021063 si de la 0010973 la 0010992 reprezentand 25,7306% din capitalul social;

2. V.R. care  depus  un numar de 20 de actiuni  cu valoare nominala  de 500 lei/actiune, numerotate  de  la 0010953 la 0010972 reprezentand 0,0247 % din capitalul social.

3. SC PRESCON BV SA  care a depus  un numar de 60.148 actiuni, cu  valoare  nominala  de 500 lei/actiune numerotate de la 0010829 la 0010952, de la 0011013 la 0011036, de la 0021064 la 0081063, reprezentand 74,1990% din capitalul  social.

Rezulta  ca actionari ai SC PRO ROMAN SA, la data  desfasurarii  ultimelor  AGA din 12.07.2010 si  din data de 09.09.2010 au fost:

1. R.M.B., cu un numar de 20.858 actiuni reprezentand 25,7306% din capitalul social;

2. V. R.,  cu  un numar de 20 de actiuni  reprezentand 0,0247 % din capitalul social.

3. SC PRESCON BV SA, cu  un numar de 60.148 actiuni reprezentand 74,1990% din capitalul  social.

Asa cum reiese  din Procesul-verbal  de depunere  actiuni  in vederea  participarii  la AGOA din data de 12/13.07.2010 si AGOA  din data de 09.09.2010 si  ulterioarele, intocmit  conform  art. 123 alin. 1  din Legea nr. 31/1990 republicata  si modificata si a prevederilor Actului  Constitutiv al societatii, este evident  ca Asociatia Pro Brasov  nu are calitatea de actionar.

A fost depusa cerere  de interventie  in interes propriu  si de catre SC PRO ROMAN SA, prin V. I. si C. R. care, la randul  lor, pretind  a avea calitatea de reprezentanti  legali ai SC PRO ROMAN SA.

In motivarea cererii  de  interventie  formulata  de aceste ultime doua  persoane  in numele SC PRO ROMAN SA, au fost  invocate  argumente identice  cu cele  invocate  in cererea de interventie  formulata de  intervenienta B. R. M., cu exceptia  faptului  ca  a  fost indicat in plus, cu referire la  structura actionariatului, pe langa B.  M. R., V. R. si SC PRESCON  BV SA si actionarul  M.  C. V., cu un numar de 20 actiuni cu valoare nominala de 500 lei/actiune, numerotate de la 0010993 la 0011012, reprezentand 0,0247 % din capitalul social (filele 66 si 70 din dosarul nr. 6614/62/2011, vol. I).

S-a mai aratat ca  si ca  Asociatia Pro Brasov isi aroga calitatea de actionar invocand  sentinta civila  nr. 753/CA/30.05.2007 a Tribunalului Alba, definitiva si irevocabila prin decizia  nr. 34/A/16.04.2009 a Curtii de  Apel  Alba Iulia si prin decizia  nr. 1106/17.03.2010 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie iar dispozitivul acelei  hotarari este urmatorul: „ dispune  anularea declaratiei  inscrise de parat (adica de I. N.) in Registrul  actionarilor SC PRO ROMAN SA prin transferul dreptului de proprietate de  la reclamanta (s.n. Asociatia  Pro Brasov) la parat  (I.N.) cu privire la  pachetul  de 33.002 actiuni si radierea din Registrul actionarilor  si Registrul  Comertului a mentiunii  privind  calitatea de actionar al paratului  (I. N.) la SC PRO ROMAN SA; respinge  petitul privind anularea  contractului  de imprumut  incheiat  fara  data, pentru  suma  de 165.008 ron  intre  reclamanta si parat si a  contractului  accesoriu  de garantie reala  mobiliara inserat in  contractul  de imprumut.”

Analiza  chiar  literala  si mai  ales  una de jure, arata ca prin  hotararea mai sus amintita, in care  parti litigante au  fost in exclusivitate  ASOCIATIA  PRO ROMAN – reclamanta si I.  N. – parat, s-a dispus  in mod limitativ  si exclusiv:

 – anularea  declaratiei  inscrise  de I.N. in Registrul  actionarilor  Pro  Brasov SA privind  transferul  dreptului de proprietate  de la Asociatia Pro  Brasov la I. N. cu privire la  pachetul  de 33.002 actiuni

– radierea  din Registrul  actionarilor  si Registrul Comertului  a mentiunii privind  calitatea de actionar a lui I. N. la SC PRO ROMAN  SA.

In schimb, instanta  nu dispune, reinscrierea in Registrul Actionarilor si Registrul Comertului  a Asociatiei Pro Brasov in calitate de  actionar.

In sensul  respectarii  acestei  dispozitii  legale, prin cererea  nr. 65946/18.06.2010, Inalta Curte de Casatie si Justitie  a trimis  din oficiu  Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, copia legalizata a  hotararii  irevocabile – decizia nr. 1106/17.03.2010 a Inaltei Curti de casatie si Justitie.

In baza acestei cereri, prin  inscrierea  de mentiuni  nr. 65.946/18.06.2010 ORC de pe  langa Tribunalul Brasov dispune  si ca  atare  se realizeaza urmatoarea  mentiune „ se  radiaza calitatea de actionar la SC PRO ROMAN  SA  a lui N.I., calitate  inregistrata  prin cererea de mentiune  nr. 26.969/03.05.2004.

La termenul  de judecata  din data de 17.10.2011, aceasta ultima cerere  de interventie in interes  propriu a fost  precizata, aratandu-se  ca se invoca exceptia  inadmisibilitatii  cererii  formulate  de Asociatia  Pro Brasov fata de faptul  ca structura  actionariatului  a carei  inregistrare  este  solicitata  prin prezenta nu poate  fi avuta  in vedere pentru urmatoarele argumente:

Prin  cererea ce face obiectul  prezentei  cauze  Asociatia  Pro Brasov  a solicitat  ORC  Brasov inregistrarea  structurii  actionariatului  SC PRO ROMAN SA  conform  HG nr. 34/2004, respectiv: Asociatia Pro Brasov – 80%, P.A.  (M) Sdn. Bhd. – 10%, Universitatea  Transilvania  Brasov – 2%, Uniunea  Generala  a Industriasilor  din Romania  „ UGIR 1903” Brasov – 3% si Camera de Comert  si Industrie  Brasov – 5%.

Aceasta structura  a actionariatului  a fost  valabila  la momentul  constituirii  SC PRO ROMAN  SA  suferind  in timp  modificari majore:

1. capitalul social majorat  de la 412.520,00 lei  in 2004 la 405.315.11,00 lei in prezent.

2. valoarea  actiunilor  de la 10 lei in 2004 la 500 lei  in  prezent.

3. cesionarea  actiunilor  de catre P. A.  (M) Sdn. Bhd,  Uniunea  Generala  a Industriasilor  din Romania  „ UGIR 1903” Brasov si Camera de Comert  si Industrie  Brasov  catre  alte persoane.

4. conversia actiunilor  din nominative  la purtator.

Sunt reluate  apoi argumentele  din cererea  de interventie  initiala, indicandu-se  ca actionari, doar numitii  B. R. M., V.  R. si SC  PRO ROMAN  BV SA (fila 80 din dosarul nr. 6614/62/2011, vol. I), fara  mentionarea si a numitului M. C. V.  indicat  in cererea de  interventie  initiala ( fila 70 din dosarul 6614/62/2011, vol. I), acesti actionari indicati  la fila 80 corespunzand  cu  cei  mentionati la fila 66 de intervenienta B. R. M.

La acelasi termen  de judecata, 17.10.2011 intervenienta  B. R. M. a depus o  noua  precizare a cererii  sale  de interventie  in nume propriu  in care  mentioneaza exact  aceleasi  argumente  cu  cele invocate  in cererea  precizatoare facuta  de V. I. si C.R. pentru SC PRO ROMAN SA, dar in care  indica, spre deosebire  de  acestia din urma, ca  actionar si pe numitul  M.  C. V. cu un numar de 20 de actiuni  cu valoare  nominala de 500 lei/ actiune, numerotate de  la 0010993 la 0011012, reprezentand  0,0247% din capitalul  social ( filele 84 si 87 din dosarul  nr. 6614/62/2011, vol. I).

Se observa deci ca cererea de  interventie  precizata initial  depusa  de  B. R.M. nu indica ca actionar  pe numitul  M.  C.  V., asa  cu este  indicat  acesta  in precizarea  ulterioara  facuta  de  B. R. M. (filele 66 si 84, 87 din dosarul nr. 6614/62/2011, vol. I) in timp  ce cererea de  interventie  initiala  facuta  de V. I. si C.R. pentru SC PRO  ROMAN SA ( fila 70 din acelasi dosar) in  indica  ca actionar  si pe numitul  M.C.V.,  care  insa este omis in precizarea cererii  de  interventie depusa  ulterior de  aceleasi persoane (fila 80 a aceluiasi  dosar).

De asemenea, doar in precizarea  initiala  la cererea de interventie  facuta  de  B.I.M.  sunt  indicate  (fila 66) data notificarii  actionarilor  indicati, respectiv datele  de 13.07.2011 si 09.09.2010.

In urmatoarea  precizare  la cererea de  interventie  facuta  de B.I.M  (fila 84 din dosarul nr. 6614/62/2011) si in cererea de interventie  formulata  de V.I.si C.R. pentru S.C. Pro Roman S.A. (fila 70 din acelasi dosar) nu se  mentioneaza  decat  faptul ca  identificarea  actionarilor  s-a facut  avandu-se in vedere  „ultima sedinta  AGOA” (filele 70, 80 si 84 din dosarul nr. 6614/62/2011). 

In probatiune, intervenientii  B.R.M.si SC PRO ROMAN  SA prin reprezentanti V.I.si C.R., au depus la  dosar  certificatul  nr. 56706 eliberat  la data de 22.09.2011 de ORC  de pe langa Tribunalul Brasov, in care, la actionari persoane juridice este inscrisa Asociatia Pro Brasov, cu o cota de participare de 0% iar la actionari persoane  fizice  sunt inscrisi  „actionarii  persoane fizice” cu o cota  de participare  de 100% (fila 89 din  acelasi dosar).

Tot la termenul de judecata  din data de 17.10.2011 a fost  depusa  cerere de  interventie  in interes propriu si de intervenienta ASOCIATIA PRO BRASOV, prin care solicita sa se  dispuna inscrierea structurii actionariatului  la SC PRO ROMAN  SA  in care ASOCIATIA PRO BRASOV are calitate de actionar majoritar  cu 80% actiuni din capitalul social  reprezentand  33.002 actiuni  la ORC Brasov, sa se dispuna constatarea  nulitatii  absolute  a actiunilor la purtator detinute  de catre  intervenienta B.M.R., actiuni  dobandite de la o persoana  care  nu a  avut calitatea  de  actionar  in cadrul SC PRO ROMAN SA si sa se  dispuna  radierea  acestora  din Registrul Comertului  precum si  radierea  intervenientei  din calitatea de actionar  cu actiuni la  purtator, cu  obligarea  la plata  cheltuielilor de judecata.

In motivarea  acestei cereri, intervenienta ASOCIATIA PRO BRASOV a aratat ca, prin cererea  formulata SC PRO ROMAN SA, prin administrator O. I. s-a solicitat inscrierea la ORC Brasov a structurii actionariatului acestei societati conform HG nr. 24/2004 in care asociatia are calitatea de actionar majoritar.

In sustinerea acestei cereri s-a depus copia de pe registrul actionarilor, structura actionariatului si hotararile judecatoresti de care s-a facut vorbire in cadrul structurii actionariatului.

La cererea formulata s-a depus cerere de interventie de catre intervenienta B.R.M.prin care invoca exceptia autoritatii de lucru judecat si faptul ca este actionara a SC PRO ROMAN SA cu actiuni la purtator.

Astfel cererea petentei impreuna cu cererea de interventie au fost inaintate conform art.7 alin.7 din OUG nr.116/2009 catre Tribunalul Brasov in vederea judecarii competente.

Cu privire la interesul Asociatiei Pro Brasov in promovarea prezentei cereri se arata ca acesta are calitatea de actionar majoritar al SC Pro Roman SA, cu o cota de participare de 80%, conform H.G. nr.24/2004.

Astfel, conform actelor depuse la dosarul cauzei numitul N.I.s-a inscris in Registrul Comertului si in 2004 si in 2006 ca actionar al SC Pro Roman SA asupra aceluiasi pachet de actiuni luat abuziv de la Asociatia Pro Brasov, pachet ce reprezinta 80% din capitalul social al SC Pro Roman SA.

In anul 2006 N.I.s-a inregistrat ca actionar al SC Pro Roman SA in Registrul Comertului, in baza unei declaratii pe proprie raspundere privind structura actionariatului.

Aceasta declaratie a fost data in baza inregistrarilor din registrului actionarilor societatii Pro Roman SA, inregistrare nelegala a carei radiere a fost dispusa de instanta de judecata inca din anul 2004.

In conformitate cu prevederile art. 98 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative emise in forma materiala se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor si prin mentiunea facuta pe titlu, semnata de cedent si cesionar sau de mandatarii lor.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative emise in forma dematerializata se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si cesionar sau de mandatarii lor.

In atare situatie, solicita a se constata ca nu exista nici o declaratie facuta in registrul actionarilor semnata de cedent, respectiv de Asociatia Pro Brasov, nu a existat nici o executare silita, nu a existat nici o dare in plata si nici un alt mod de transmitere a actiunilor de la Asociatia Pro Brasov catre numitul N.I..

Arata  ca Tribunalul Brasov s-a pronuntat in dosarul nr. 2331/2004 prin sentinta civila nr.4/CC, in dispozitivul careia a retinut ca “la adoptarea hotararii A.G.E.A. din data de 16.07.2004 a participat I.N.fara ca acesta sa fie actionar al societatii parate  (respectiv al S.C. PRO ROMAN S.A. Brasov), cele 80% din actiunile pretinse a fi obtinute de I.N.nefiind dobandite cu respectarea dispozitiilor Legii nr.31/1990 …”

Din aceste considerente, prin sentinta civila nr.753/CA/30.05.2007 pronuntata de catre Tribunalul Alba (sentinta ce a ramas definitiva prin Decizia nr.14/A/06.11.2008 a Curtii de Apel Alba – Iulia si irevocabila prin Decizia nr.1106/17.03.2010 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie) s-a dispus “anularea declaratiei inscrise de paratul N.I.in Registrul Actionarilor SC Pro Roman SA privind transferul dreptului de proprietate de la Asociatia Pro Brasov la N.I., asupra unui pachet de 33.002 actiuni si radierea din registrul actionarilor si din Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov a mentiunii privind calitatea de actionar a paratului N.I.la SC Pro Roman SA.”, revenindu-se astfel  la situatia anterioara, respectiv situatia in care Asociatia Pro Brasov este actionar al SC Pro Roman SA cu o cota de participatie la capitalul social de 80%.

In consecinta, orice hotarare adoptata cu votul nelegal al pretinsului actionar N.I., sau cu votul oricarui alt tert (SC Prescon BV SA, B.M.R., R.V., V.M.C.) ce au actiuni de la N.I., este afectata de nulitate absoluta.

Actele subsecvente acelui “act” (inscrierea in registrul actionarilor si in registrul comertului) prin care N.I.a preluat nelegal actiunile SC Pro Roman SA, sunt afectate de nulitate absoluta, intrucat “actul” (inscrierea in registrul actionarilor si in registrul comertului) prin care s-au dobandit actiunile a fost anulat de catre instanta de judecata a Tribunalului Alba prin sentinta civila nr.753/CA/30.05.2007.

Astfel ca inclusiv numirea in functia de administrator a SC Pro Roman SA a d-lui F.G.este nula de drept, el neavand calitatea de a reprezenta SC Pro Roman SA, intrucat nu a fost numit de catre actionari reali ai acestei societati.

In speta, persoanele ce au adoptat hotararea de numire a unor administratori (inclusiv a numitului I.V.si C.R.) in perioada 2004 – 2010 nu sunt actionarii legali ai SC Pro Roman SA si, pe cale de consecinta, hotararile adoptate de aceste persoane sunt afectate de nulitate absoluta.

Cum intervenienta a dobandit calitatea de actionar luand nelegal actiuni de la N.I.(direct sau indirect), adica actul de dobandire (fie ca este cesiune, fie ca este traditiune) a acestor actiuni fiind afectat de nulitate absoluta (ca act subsecvent), este evident ca aceasta nu detine calitatea de actionar al SC Pro Roman SA si, drept urmare, nu poate adopta hotarari pentru SC pro Roman SA, or, in perioada 2004 – 2010, tocmai aceasta a facut, adoptand astfel hotarari nelegale.

Avand in vedere ca hotararile adoptate in perioada 2004 – 2010 cu privire la numirea administratorilor SC Pro Roman SA sunt afectate de nulitate absoluta apreciaza, prin urmare,  ca si numirea administratorilor in perioada 2004 – 2010 este afectata de nulitate absoluta, ca act subsecvent.

Prima sedinta tinuta in conditii legale si statutare s-a desfasurat la data de 12.07.2010, sedinta adunarii generale a actionarilor SC Pro Roman SA cu participarea actionarului majoritar Asociatia Pro Brasov, sedinta in care a fost ales un nou consiliul de administratie al SC Pro Roman SA si a fost desemnat ca Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Pro Roman SA dl. O.I..

Referitor la cererea de interventie formulata de catre B.., se arata ca cererea de interventie formulata la ORC Brasov si inregistrata la data de 12.05.2011 a fost formulata in numele acesteia, mentionandu-se ca este formulata in calitate de actionar al SC PRO ROMAN SA si semnata in nume propriu.

Prin aceasta s-a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat sustinandu-se ca s-a mai depus la ORC Brasov “dispozitivul sentintei ce face obiectul prezentei cereri”, dar nu se cunoaste la ce sentinta face referire si nici nu se motiveaza raportat la acest aspect.

La data de 27.06.2011 aceeasi intervenienta formuleaza, de aceasta data, precizare a cererii de interventie, dar nu se mai face precizarea ca in calitate de actionar al SC PRO ROMAN SA, prin care invoca exceptia lipsei calitatii de actionar al Asociatiei Pro Brasov.

Contrar actelor aflate la dosar se mentioneaza ca asociatia ar avea calitatea de petenta in dosar, aspect pentru care a formulat cererea de interventie.

La acelasi termen de judecata se depune cerere de interventie in interes propriu de catre SC PRO ROMAN SA prin V.I.si C.R. prin care, desi se vrea o cerere de interventie de sine statatoare, nu se emit pretentii proprii, astfel incat se apreciaza ca este vorba de o cerere fara petite.

Referitor la cele doua persoane care se pretind reprezentanti ai SC PRO ROMAN SA, a fost invocata exceptia lipsei calitatii de reprezentant si exceptia lipsei calitatii de reprezentant conventional al avocatului A. R. pentru SC PRO ROMAN SA.

Astfel, aspectele invocate de catre intervenienti sunt contrazise de  multitudinea hotararilor judecatoresti pronuntate din anul 2004 si pana in prezent referitor la modalitatea nelegala de acaparare a actiunilor SC PRO ROMAN SA de catre numitul N.I., persoana fata de care s-a inceput urmarirea penala de catre DNA Brasov raportat la aspectele invocate de Asociatie.

Hotararea  judecatorului delegal de la ORC Brasov prin care s-a mentionat in Registrul Comertului  inscrierea nelegala a lui N.I.ca actionar al  SC Pro Roman SA, a fost atacata cu recurs la Curtea de Apel Brasov, recurs ce a  facut obiectul dosarului nr.610/64/2006, solutionat prin decizia nr.1/R/C/21.04.2011 prin admiterea recursului si dispunerea radierii inscrierii la ORC Brasov.

Mai mult, prin sentinta civila nr.1243/2011 pronuntata de catre Tribunalul Brasov in dosarul nr.6040/62/2011, hotarare definitiva si irevocabila prin respingerea recursului declarat de catre B.R.M.si SC PRO ROMAN SA, s-a dispus inscrierea Asociatiei Pro Brasov in calitate de actionar majoritar la SC PRO ROMAN SA.

Din referatul intocmit de catre ORC Brasov rezulta ca administratorii anterior ai SC PRO ROMAN SA printre care si cele doua persoane care se pretind reprezentantii SC PRO ROMAN SA in aceasta cauza au mandatele expirate, sens in care nu au calitate de reprezentanti.

In drept sunt invocate dispozitiile art.133 L.31/1990, art.38 L.31/1990, art.1246, 1247, 1250 si 1254 Cod civil.

In probatiune, intervenienta ASOCIATIA PRO BRASOV a depus la dosar inscrisuri.

Prin cererea nr. 43273/04.07.2011 formulata de  petentul O.I.  pentru SC PRO ROMAN SA fost  solicitata inscrierea  in registrul comertului  a aceleiasi  structuri  a actionariatului  ca si  cea  mentionata  in cererea  nr. 30735/11.05.2010.

Temeiul  acestei  noi cereri  de inscriere  il reprezinta  Hotararea Consiliului  de Administratie  al SC PRO ROMAN  SA  din  04.07.2011 in care, pe langa  hotararile  judecatoresti  mentionate  in hotararea  CA  din  04.05.2011, este  invocata  si sentinta  civila nr. 1243/CA/28.06.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov in dosarul nr. 6040/62/2011.

A fost depusa  cerere de interventie  in interes propriu de intervenienta SC PRO ROMAN SA  prin V.I.si C.R. in care se invoca aceleasi  argumente  ca si  in cererea de interventie depusa l filele 67 – 70 din dosarul nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov, cu deosebirea ca  nu se  mentioneaza  ca  actionar numitul M.C.V.  si se  indica datele de identificare  a  celor trei  actionari  indicati ca fiind 13.07.2010 si 09.09.2011 (fila 39 verso din dosarul nr. 9210/62/2011).

Asadar  numarul  si datele  indicate  pentru actionari in aceasta  cerere de interventie de  SC PRO ROMAN  SA  prin V.I.si C.R. este acelasi cu cele mentionate  in precizarea  la cererea de interventie  de la fila 80 din  dosarul  nr. 6614/62/2011, vol. I al Tribunalului Brasov.

Se mai arata  si ca numitul B. A.  care a depus actele la ORC nu este  angajatul  SC PRO ROMAN SA neputand-o  reprezenta, cu atat mai mult  cu  cat nici  numitul O. I.  nu este reprezentant  ori presedinte  al Consiliului de  Administratie al SC PRO ROMAN SA,  stampila  aplicata pe  delegatia numitului  B. A., angajat  al lui  O. I.  nefiind  a SC PRO ROMAN SA, obtinerea  stampilei  facandu-se  prin  mijloace ilicite  prevazute de art. 287 Cod penal.

A fost  depusa  cerere de interventie in interes  propriu  si de catre  intervenienta  Balan  Roxana, care  a reiterat  aspectele  din  precizarile  la cererea de interventie  depuse la  filele  64– 66 si 83 – 88 din dosarul nr. 6614/62/2011 vol. I al Tribunalului Brasov, cu  precizarea ca intervenienta a  indicat, spre deosebire  de cererea de  la filele 64-66 de mai sus , ca  actionar  si pe  numitul M.C.V., asa cum  a facut-o  si in  precizarea  de la filele 83 – 88  de  mai sus (a se vedea fila 41 verso din  dosarul nr. 9210/62/2011 al Tribunalului Brasov).

De asemenea,  precizarile depuse la  cererile de interventie in dosarul nr. 9210/62/2011 al Tribunalului Brasov la  filele 63 – 75 sunt identice cu cele depuse  la filele 76 – 88 din  dosarul nr. 6614/62/2011 vol. I al Tribunalului  Brasov.

Cererea nr. 443273/04.07.2011 formulata de petentul O.I.  pentru SC PRO  ROMAN SA  a fost trimisa, in urma  formularii  cererii de interventie, la Tribunalul Brasov, fiind  inregistrat  la data de 11.07.2011 dosarul  nr. 9210/62/2011.

Prin cererea  nr. 49735/09.08.2011  formulata de petentul  O. I. pentru  SC PRO ROMAN SA  s-a  solicitat  inscrierea  in registrul comertului  a  structurii actionariatului  SC  PRO ROMAN SA ca fiind  ASOCIATIA  PRO BRASOV cu  un numar de 33.002 actiuni  nominative reprezentand 80% din capitalul social si actionari  tip lista  reprezentand 20% din capitalul  social, temeiul cererii fiind  hotararea  Consiliului de  Administratie  al  acestei  societati din data de 09.08.2011,  indicandu-se acelasi hotarari  judecatoresti ca cele  din  dosarul nr. 9210/62/2011 al Tribunalului Brasov. S-a  depus  si lista  a actionarilor  reprezentand 20% din capitalul social  (fila 23  din dosarul nr. 10556/62/2011.)

Si in raport de aceasta cerere cu nr. 49735/09.08.2011 au fost  formulate cereri de interventie din  partea lui B.R.si SCPRO ROMAN SA V.I.si C.R. (filele 11- 20 din dosarul nr. 10556/62/2011 al Tribunalului Brasov), cereri  identice cu cele  de la filele 38 – 42 din dosarul nr. 9210/62/2011 al Tribunalului Brasov.

Cererea  nr. 49735/09.08.2011 a fost  trimisa, in urma  formularii  cererilor de  interventie  de mai sus, Tribunalului Brasov, inregistrandu-se, la data de 16.08.2011, dosarul nr. 10556/62/2011 al acestei instante.

In respectivul dosar, petentul  O.I., pentru SC PRO ROMAN SA a depus  aceleasi  note de sedinta  cu cele  depuse  in dosarul  nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov.

Prin cererea nr. 50949/18.08.2011 formulata de petentul O.I.  pentru SC PRO ROMAN SA s-a solicitat inscrierea acelorasi mentiuni ca cele  din cererea nr. 49735/09.08.2011.

Temeiul  acestei cereri l-a  constituit  insa  Hotararea  Consiliului de Administratie  al SC PRO ROMAN SA  din 17.08.2011 in care  sunt indicate  aceleasi  Hotarari  judecatoresti  ca si  in hotararea CA  din 04.07.2011 in  temeiul careia  s-a  formulat cererea nr. 443273/04.07.2011 si  in hotararile CA  din 09.08.2011 in temeiul  careia  a fost  formulata  cererea nr. 49735/09.08.2011.

Au fost depuse si fata de  cererea nr. 50949/18.08.2011 cereri de interventie  in  nume propriu de catre  B.R.si SC PRO ROMAN SA prin V.I.si C.R., cereri  identice  cu cele din dosarul nr. 10556/62/2011 si 9210/62/2011, cu  singura deosebire  ca  intervenienta B.I.M. ca  nu  l-a  mai indicat  pe numitul  M.C.V.ca actionar al SC PRO ROMAN SA.

In urma formularii  cererilor  de interventie, dosarul a  fost  inaintat Tribunalului Brasov, fiind  inregistrat  la data de 25.08.2011, sub nr. 10858/62/2011.

In acest dosar, intervenientii  si-au precizat cererile  de interventie  identic cu cele  formulate in celelalte  dosare.

Trebuie  observat  din nou  ca intervenienta  B.R.a mentionat  in precizare,  in plus  fata de cererea formulata initial  in dosarul  nr. 10858/62/2011 al Tribunalului Brasov si pe  actionarul  M.  C.  V..

A  fost  depusa  nota de  sedinta  identica  cu cea  depusa  in celelalte  dosare  ale Tribunalului Brasov amintite anterior si de  petentul  O.I. pentru SC PRO ROMAN SRL.

La termenul din data de 04.10.2011 din  dosarul nr. 10556/62/2011 al Tribunalului Brasov, acest  dosar  a fost  conexat  cu dosarul  nr. 10858/62/2011 al aceleiasi instante.

La termenul  de judecata  din 07.11.2011 dosarele  nr. 9210/62/2011 si nr. 10556/62/2011 ale Tribunalului Brasov au fost conexate  la dosarul nr. 6614/62/2011 al  aceleiasi  instante.

La  acelasi termen  de judecata  au fost  incuviintate  in principiu  cererile  de interventie, a fost  respinsa  exceptia  lipsei  calitatii  de reprezentant  a  avocatului  R.A.  pentru  intervenienta SC PRO ROMAN SA prin V.I.si C.R., fiind unita  cu  fondul  exceptia  lipsei  calitatii  de reprezentant  a lui V.I.si C.R., cu motivarea  indicata  in  incheierea de sedinta.

La respectivul termen de judecata  exceptia  inadmisibilitatii  invocata de intervenienta  B.I.si SC PRO ROMAN SA  prin V.I.si C.R., a fost  calificata  ca o aparare de fond  iar exceptia  autoritatii de lucru judecat  invocata de aceeasi intervenienta  a fost  respinsa  pentru  considerentele  indicate  in incheierea de sedinta.

La  acelasi termen de judecata, instanta  a  pus in vedere  intervenientelor  in nume propriu B.I.si SC PRO ROMAN SA  prin V.I.si C.R. prin  aparatorul ales, sa  precizeze  daca  si  ulterior pronuntarii  deciziei Inaltei Curti de Casatie  si Justitie  ce  a mentinut  irevocabil  sentinta  Tribunalului Alba au mai avut loc majorari  ale capitalului  social si sa precizeze care este  modalitatea  in care  este  respectata  hotararea  ICCJ.

Aparatorul  ales  al  acestor intervenienti a aratat ca, ulterior deciziei  Inaltei Curti de Casatie  si Justitie, nu  au  mai fost adoptate  decat hotarari care privesc chestiuni  cotidiene  care tin de viata curenta a  societatii.

Prin nota de sedinta  depusa  la termenul  din data de 21.11.2011, intervenientii B.I.si SC PRO ROMAN SA  prin V.I.si C.R. au  aratat ca, in prezent, actionari ai societatii, care  detin actiuni la purtator sunt: B.M.R., cu un numar  de 20.858 actiuni cu  o valoare  nominala de 500 lei/actiune, numerotate  de la 0000001 la 0010828, de  la 0011054 la 0021063 si de la 0010973 la 0010992 reprezentand 25,7306% din capitalul social; V. R. cu un numar de 20 de actiuni  cu valoare nominala  de 500 lei/actiune, numerotate  de  la 0010953 la 0010972 reprezentand 0,0247 % din capitalul social si SC PRESCON BV SA  cu  un numar de 60.168 actiuni, cu  valoare  nominala  de 500 lei/actiune numerotate de la 0010829 la 0010952, de la 0011013 la 0011036, de la 0021064 la 0081063 si de la 0010993 la 0011012, reprezentand 74,2237 % din capitalul  social.

Cu privire la  posibilitatea sau imposibilitatea  punerii in executare  efectiva  a sentintei  Tribunalului Alba, in acest moment, in nota de sedinta  intervenientii au  aratat  ca  in dosarul nr. 5189/62/2008 al Tribunalului Brasov, Asociatia Pro Brasov a solicitat  instantei  constatarea nulitatii  absolute  a urmatoarelor  hotarari  AGA  si/sau CA: hotararea AGEA din 16.07.2004 de  modificare a actului constitutiv al paratei, hotararile AGEA si AGOA  din 11.10.2004, privind  modificarea actului constitutiv, respectiv revocarea  tuturor membrilor  Consiliului  de Administratie  si desemnarea  administratorului  unic  in persoana  lui I.N.,  hotararea AGEA  din 28.10.2005 privind aprobarea  cedarii  unei cote  de 10% din actiunile  paratei  catre Municipiul Brasov, hotararea AGEA  din 07.06.2006 privind conversia  actiunilor  paratei  din actiuni  nominative  in actiuni la purtator, hotararea  AGEA  din 16.10.2006 privind  delegarea  unor  atributii (inclusiv  majorare capital social) catre  Consiliul  de Administratie  al paratei, hotararea  CA din 30.10.2006 privind  majorarea  capitalului  social  al  paratei, hotararea  CA din 15.04.2006 privind  stabilire  structurii  actionariatului  paratei in vederea  inscrierii  acesteia  la Registrul  Comertului, hotararea  CA din 19.12.2007  privind aprobarea  majorarii  de capital  social  si  majorarea  valorii  nominale  a actiunilor  paratei, hotararea  CA  din 25.10.2007 privind  aprobarea  vanzarii  unor  active, hotararile  nr. 1-3 ale CA din 18.02.2008 privind  aprobarea  subscrierii  de actiuni  de catre SC PRESCON SA si majorarea  capitalului social, hotararea  CA din 19.02.2008 privind  majorarea capitalului social  al paratei  cu aportul  varsat  de SC PRESCON SA, hotararea AGEA  din 09.09.2009 privind  aprobarea  conversiei  unor  imprumuturi  in aport la capitalul  social al paratei. 

Prin sentinta civila nr. 31/CC/06.04.2011 instanta de fond a admis actiunea iar  impotriva acesteia a fost formulat recurs solicitandu-se suspendarea efectelor acestei  hotarari  pana la  solutionarea recursului precum si suspendarea provizorie a efectelor  acestei  hotarari  in temeiul art. 300 Cod procedura civila.

Prin incheierea pronuntata  in data de 11.04.2011 de catre  Curtea  de Apel Brasov in dosarul nr. 345/64/2011 s-a admis  cererea  formulata de S.C. Pro Roman S.A prin V.I.si C.R. si s-a dispus suspendarea provizorie a sentintei civile nr. 31/CC/06.04.2011.

Apreciaza ca sentinta civila nr. 1243/C/26.06.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov  in dosarul nr. 6040/62/2011 nu poate produce  efectele  scontate  in sensul  reinscrierii petentei cu  cota  de 80% din capitalul social al SC PRO ROMAN SA intrucat  actiunile  nominative  pe care  le reclama au fost convertite in  actiuni la  purtator prin  hotararea AGEA din 07.06.2006 si  hotararea CA din  15.04.2006 privind  stabilirea structurii actionariatului  paratei  in vedere  inscrierii  acesteia  la  Registrul Comertului  iar ulterior  conversiei  actiunilor  din nominative  in actiuni la purtator  a  avut loc  majorarea valorii  nominale  a actiunilor prin hotararea  CA din 19.12.2007. De asemenea, au avut loc multiple majorari de capital social, spre exemplu prin  hotararea CA din 30.10.2006 privind  majorarea  capitalului  social al paratei, hotararea CA din 19.12.2007 privind aprobarea majorarii de capital  social  si majorarea  valorii  nominale  a actiunilor paratei, hotararile  nr. 1-3 ale CA  din 18.02.2008 privind aprobarea  subscrierii  de actiuni  de catre SC PRESCON SA si majorarea  capitalului social, hotararea  CA din 19.02.2008 privind  majorarea capitalului social  al paratei cu aportul varsat de SC PRESCON SA, hotararea AGEA  din 09.09.2009 privind  aprobarea  conversiei  unor  imprumuturi  in aport la capitalul  social al paratei. 

Atata  vreme cat  instanta  nu a  statuat  intr-un mod  irevocabil  sau cel putin  executoriu  asupra  nelegalitatii  actelor care au condus la  dobandirea  de catre intervenientii B.I.si SC PRO ROMAN SA  prin V.I.si C.R. a actiunilor, la valoarea  mai sus aratata si numarul indicat si cu o natura juridica  mai sus precizata, apreciaza ca cererea  intervenientei Asociatia Pro Brasov de a fi inscrisa ca actionar titular al unor  actiuni  nominative  in suma de 33.002 cu o valoare  nominala de 50 de lei actiunea, nu poate  opera in acest moment.

Cererea  de mentiuni nr. 29914/18.05.2006 a  fost solutionata prin incheierea  nr. 6975/05.06.2006 pronuntata  de judecatorul delegat  la ORC de pe langa Tribunalul Brasov  si s-a dispus inscrierea  lui N.I.  ca si  actionar.

Prin decizia nr. 1/R/CC/21.04.2011 a Curtii de Apel Brasov a fost  admis  recursul  declarat  de catre Asociatia Pro Brasov impotriva  incheierii  nr. 6975/05.06.2006 pronuntata de judecatorul delegat  la ORC de pe langa Tribunalul Brasov si a fost respinsa  cererea de inscriere  de  mentiuni nr. 29914/18.05.2006 formulata de S.C. Pro Roman S.A.

Este fara putinta de tagada ca si aceasta  hotarare  a avut  la baza  sentinta  civila nr. 753/CA/30.05.2007 a Tribunalului Alba, definitiva si irevocabila prin decizia nr. 34/A/16.04.2009 a Curtii de  Apel  Alba  si prin decizia nr. 1106/17.03.2010 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Instanta nu dispune, nici in cadrul dosarului Tribunalului Alba si nici in caile de atac, reinscrierea  in Registrul  Actionarilor  si Registrul Comertului  a Asociatiei Pro Brasov in calitate de  actionar.

Pe parcursul  judecatii  cauzei  finalizata  prin sentinta 753/CA/30.05.2007 a Tribunalului Alba, definitiva si  irevocabila prin decizia  nr. 34/A/16.04.2009 a Curtii de  Apel  Alba  si prin decizia nr. 1106/17.03.2010 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Asociatia Pro Brasov a renuntat  la judecata cererii sale  referitoare  la constatarea  calitatii  de actionar  la SC PRO ROMAN SA.

Prin inscrisul numit „ precizari”, depus la Tribunalul Brasov  in data de 06.10.2004, inca inainte de  stramutarea acestuia  la Tribunalul Alba, Asociatia Pro Brasov arata expresis verbis ca „intelegem sa renuntam la petitul 1 al actiunii noastre prin care am solicitat sa constatati  ca  suntem titularii dreptului de proprietate  asupra  unui pachet  de 33.002 actiuni emise de SC PRO ROMAN SA, reprezentand 80% din capitalul  social  al acestei  societati”, instanta luand act  de aceasta renuntare.

Arata ca, de la operatiunile de transformare a actiunilor nominative  in actiuni la purtator, de majorare  a capitalului  social  si de  majorare  a valorii  actiunilor  mai sus aratate, SC PRO ROMAN SA si actionarii ei actuali nu au mai adus  alta modificare  in structura  actiunilor, valoarea  lor si  natura  lor juridica.

Sustine ca numitul N.I.este actionar al SC PRO ROMAN SA astfel: prin  contractul de vanzare cumparare  incheiat la data de 21.12.2007 UGIR 1903 Brasov a transmis  catre  SC PRESCON  SA  un numar de 1237 actiuni,  prin contractul  de vanzare cumparare  nr. 4120/06.04.2007 Camera de Comert si Industrie  Brasov  a vandut numitului  I.N. un numar de 2063 actiuni  iar prin contractul  de vanzare cumparare actiuni  incheiat  la data de 10.07.2007, numitul P.A.  a vandut lui  I.N. un numar de 4125 actiuni.

La termenul  de judecata din data de 21.11.2011, petentul O.I. pentru SC PRO ROMAN SA, a depus nota de sedinta, aratand ca la data de 14.07.2010, F.G.intitulat presedinte al Consiliului de Administratie prin imputernicit a depus la O.R.C. cu cererea nr. 71570,  Hotararea nr. 2 a A.G.O.A. S.C. Pro Roman S.A. Brasov din 12.07.2010, “Aprobarea reconfirmarii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie ai S.C. Pro Roman S.A. ce s-au incheiat la data de 11.07.2010, pentru o perioada de 4 ani de la data adoptarii prezentei hotarari. Prezenta hotarare se refera la mandatele urmatorilor administratori: Victor Iordache, Ioan Stamatopol, Tiberiu Foris, Radu Iovanas si Paul Habat”

Cererea formeaza obiectul Dosarului nr. 8746/62/2010 din 19.08.2010, in care prin incheierea din 08.06.2011, instanta a suspendat cauza in baza art.244 alin.1 pct.1 Cod procedura civila.

La data de 16.07.2010, I.N.intitulat administrator, prin imputernicit a depus la O.R.C. cu cererea nr. 72194 din 16.07.2010, Hotararea nr. 2 a A.G.O.A. S.C. Pro Roman S.A. Brasov din 12.07.2010, “Aprobarea reconfirmarii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie ai S.C. Pro Roman S.A. ce s-au incheiat la data de 11.07.2010, pentru o perioada de 4 ani de la data adoptarii prezentei hotarari.

Cererea formeaza obiectul Dosarului nr. 7675/62/2010 conexat la 7568/62/2010 si apoi suspendat.

La data de 23.07.2010, cu cererea nr. 73670, prin Rugacs Ludovic-Carol,  in calitate de director, se depune la O.R.C. aceeasi hotarare nr. 2 din 12.07.2010 a A.G.O.A.

Pentru ca existau alte cereri cu acelasi obiect, ce au fost trimise la Tribunal spre solutionare, a fost respinsa mentiunea (cererea) de catre O.R.C.

Arata ca s-a procedat la schimbarea intentionata a numelor partilor in vederea obtinerii unor hotarari judecatoresti favorabile lor, date in absenta petentului O.I..

Astfel, a fost depusa cererea de chemare in judecata ce formeaza obiectul dosarului 14263/62/2010 din 03.12.2010, cu obiect „Actiune in anulare a Hotararii A.G.A. din 29.08.2010”, in care B.R.M.persoana care pretinde ca este actionar la S.C. Pro Roman S.A. Brasov, prin inversarea literelor s-a intitulat Mona  Nalab – reclamant, cu domiciliul ales la cabinetul avocatului R.A.in contradictoriu cu SC MORAN SRL, asa denumind ea societatea la care pretinde ca detine actiuni S.C. PRO ROMAN S.A. si a cerut ca instanta de judecata, “sa constate nulitatea absoluta a hotararii AGOA a SC MORAN SRL adoptata la data de 29.08.2010 in Brasov, str. Zizinului, nr. 111 cu participarea tertului neactionar AS. PR. BV.”

La primul termen de judecata B.R.M., prin avocat, precizeaza denumirea corecta a partilor, in calitate de reclamanta si actionara la S.C. Pro Roman S.A. si apoi S.C. PRO ROMAN S.A. BRASOV, prin presedintele C.A. F. G., achieseaza la cererea de chemare in judecata solicitand admiterea ei asa cum a fost formulata.

Arata ca la momentul in care s-a prezentat in acest litigiu, la termenul din 14.02.2011, reclamanta a renuntat la judecata.

A fost depusa, de asemenea, cererea de chemare in judecata ce formeaza dosarul 14631/62/2010 din  07.12.2010, cu obiect “Actiune in anulare a Hotararii A.G.A. din 29.08.2010, acum folosind denumiri corecte, B.R.M.– reclamant, R.V. – reclamant, S.C. Prescon BV S.A.- reclamant,  S.C. Pro Roman S.A. prin reprezentant legal -parat. La termenul din 25.01.2011, instanta “Admite exceptia netimbrarii invocata din oficiu de catre instanta. Anuleaza ca netimbrata actiunea”.

 A fost inregistrat, de asemenea, dosarul 14632/62/2010 din 07.12.2010, cu obiect suspendare a Hotararii A.G.A. din 29.08.2010, acum folosind nume corecte, B.R.M.– reclamant, R.V. – reclamant, S.C. Prescon BV S.A.- reclamant, S.C. Pro Roman S.A. –prin reprezentant legal – parat. La termenul din 31.05.2011 dosarul a fost suspendat in temeiul art. 244 alin. 1 cod de procedura civila.

A urmat depunerea cererii de chemare in judecata ce formeaza dosarul 1274/62/2011 din 26.01/2011, cu obiect actiune in anulare a Hotararii A.G.A. din 29.08.2010, folosind nume corecte, B.R.M.– reclamant, R.V. – reclamant, S.C. Prescon BV S.A.- reclamant, S.C. Pro Roman S.A. –prin reprezentant legal – parat, la  cerere mentionandu-se sediul  din Poienelor.

Cererea este aceeasi ca in dosarul 14631/62/2010 din 07.12.2010 care nu a fost timbrata rezultand anularea actiunii.

La termenul din 08.06.2011 dosarul a fost suspendat in baza art.244 alin.1 pct.1 Cod procedura civila.

La data de 31.12.2010, F.G.intitulandu-se presedinte al  Consiliului de Administratie al S.C. Pro Roman S.A. prin imputernicit, a depus la O.R.C. cu cererea nr. 107361, Hotararea nr. 6  din 21.12.2010, a Consiliului de Administratie a S.C. Pro Roman S.A. din 21.12.2010 – “Aplicarea prevederilor art. 13.1 din actul constitutiv al societatii potrivit caruia mandatul membrilor Consiliului de Administratie se reinoieste de drept, dupa expirarea mandatului precedent, pentru o noua perioada de 4 (patru) ani”.

La dosarul de la O.R.C. s-a depus cerere de interventie de catre Asociatia Pro Brasov motiv pentru care tot prin F.G.a fost depusa cerere de renuntare la solutionare.

O.R.C. a trimis cererea de inregistrare la Tribunalul Brasov unde s-a format dosarul nr. 447/62/2011 iar instanta la termenul din 08.02.2011, prin incheiere, a luat act de renuntarea la judecata formulata de reclamanta S.C. Pro Roman S.A. Brasov.

Dupa data de 12.04.2010 au mai fost luate  o serie de hotarari si au mai fost formulate o serie de cereri la ORC si anume:

Dosarul nr. 9915/62/2010 din 17.09.2010 are ca obiect cererea nr. 82810 din 13.09.2010, depusa de catre F.G.prin imputernicit, avand ca obiect prelungirea mandatului de administrare a lui N.I.conform A.G.O.A. nr. 3 din 09.09.2010.

Dosarul nr. 1643/62/2011 din 02.02.2011 cu privire la cererea nr. 6296 din 28.01.2011, depusa de catre R.C.L. prin imputernicit, avand ca obiect revocarea administratorului F.G.si numirea lui B.R.Monica, pentru o perioada de 4 (patru) ani cu incepere din 15.01.2011, conform Hotararii A.G.O.A din data de 15.01.2011.

Dosarul nr. 7851/62/2011 din 10.06.2011 cu privire la cererea nr. 36089 din 03.06.2011, formulata de R.C.L., prin imputernicit prin care s-a solicitat inregistrarea la O.R.C. a Hotararii A.G.O.A. nr. 2 din 20.05.2011 – Situatia financiara a S.C. Pro Roman S.A. pentru anul 2010.

Dosarul nr.12254/62/2011 din 30.09.2011 cu privire la cererea nr. 56705 din 22.09.2011, formulata de R.C.L., prin imputernicit prin care s-a solicitat inregistrarea la O.R.C. a Hotararii A.G.O.A. nr. 3 din 07.09.2011 – Aprobarea numirii auditorilor.

Raportat atat la aspectele precizate anterior, cat si sustinerile din cererea introductiva si celelalte note de sedinta depuse la dosarul cauzei se apreciaza  ca singura solutie care se impune ca fiind perfect legala si corecta este aceea a revenirii la situatia anterioara luarii primei hotarari nelegale de catre neactionarul N.I.– respectiv la structura actionariatului consacrata de HG 24/2004 – si inscrierea Asociatiei Pro Brasov la registrul comertului cu o cota de participare la beneficii/pierderi de 80,0010% din capitalul social al SC PRO ROMAN SA. 

A fost depusa nota de sedinta si de intervenienta  ASOCIATIA PRO BRASOV, aratandu-se  ca SC PRO ROMAN SA prin “reprezentantii” acesteia au dispus de bunurile si actiunile societatii si dupa pronuntarea hotararilor definitive si irevocabile pronuntate de catre instantele de judecata din Alba Iulia si ICCJ, precum si dupa pronuntarea hotararilor irevocabile privind inregistrarile la ORC Brasov.

Sunt reluate argumentele expuse in nota de sedinta depusa de petentul O.I. oentru S.C. Pro Roman S.A.

Sustine ca societatea, prin persoane care nu mai detineau calitati legale, formuleaza pe rolul instantelor de judecata mai multe dosare, prin schimbarea intentionata a numelor partilor in vederea obtinerii unor hotarari judecatoresti favorabile lor – date in absenta asociatiei si incercand sa eludeze sistemul ECRIS astfel incat sa nu poata fi depistata actiunea formulata.

Dupa pronuntarea hotararilor irevocabile aceeasi parata, prin “reprezentantii nelegali”, intocmesc un nou act constitutiv si formuleaza actiuni in cadrul carora s-au invocat dispozitiile art. 13 din Actul Constitutiv al SC PRO ROMAN SA, cerere la judecata careia s-a renuntat.

Se arata ca pe rolul Tribunalului Brasov numitul N.I., dupa pronuntarea hotararii irevocabile de la ICCJ prin care s-a constatat nulitatea actului prin care acesta a dobandit cu titlu de cesiune actiunile Asociatiei Pro Brasov, a formulat actiunea care face obiectul dosarului nr. 3602/62/2010 al Tribunalului Brasov prin care solicita  sa se constate ca dreptul acestuia de proprietate asupra celor 33.002 actiuni ale sale la SC PRO ROMAN SA detinute initial de catre ASOCIATIA PRO BRASOV a fost dobandit ca urmare a executarii garantiei reale mobiliare instituita conform contractului de imprumut cu garantie reala mobiliara incheiat in februarie 2004, sa se constate ca potrivit Legii nr. 99/1999 orice persoana interesata, inclusiv ASOCIATIA PRO BRASOV avea dreptul de a solicita anularea actului de executare a actiunilor si sa se constate ca dreptul ASOCIATIEI PRO BRASOV de a solicita anularea actului mai sus mentionat este prescris incepand cu data de 15.05.2007 data la care s-ar fi implinit termenul de prescriptie de 3 ani.

Actiunea a fost suspendata fata de inceperea urmaririi penale a acestuia de catre DNA Brasov.

Tot dupa pronuntarea hotararilor irevocabile acelasi N.I.a introdus pe rolul Judecatoriei Brasov doua dosare: nr.19850/197/2010, prin actiunea formulata reclamantul solicitand , in principal, in baza art. 55 alin. 2 din OG nr.26/2000 sa se constate dizolvarea de drept a ASOCIATIEI PRO BRASOV, iar in subsidiar in baza art.26 alin.1 lit. b din acelasi act normativ sa se dispuna dizolvarea asociatiei si obligarea la plata cheltuielilor de judecata. Dosarul a fost suspendat pana la solutionarea irevocabila a actiunii formulate in dosarul nr.22837/197/2010; si dosarul nr.22837/197/2010, prin actiunea formulata numitul N.I.solicitand constatarea nulitatii absolute a hotararii adunarii generale a ASOCIATIEI PRO BRASOV din data de 27.05.2010, astfel cum a mentionat prin precizarea de actiune, dupa care reclamantul, care ar avea tot interesul sa se judece propriul dosar, a solicitat suspendarea cauzei pana la solutionarea dosarului nr.19850/197/2010 cu termen de judecata la data de 03.12.2010 ce are ca obiect constatarea dizolvarii de drept a asociatiei parate si obligarea la plata cheltuielilor de judecata, dupa care a solicitat conexarea celor doua dosare.

Dosarul a fost solutionat, iar actiunea acestuia a fost respinsa.

La termenul de judecata  din data de 21.11.2011 instanta  a pus  in vedere  intervenientilor B.I.si SC PRO ROMAN SA  prin V.I.si C.R. sa depuna la dosar  note scrise  cu privire la  data  operarii cesiunii  actiunilor, inclusiv  a celor la purtator  cu precizarea  persoanelor  de la  care  au fost  dobandite.

La termenul de judecata  din data de 28.11.2011, intervenientii  in nume propriu B.I.si SC PRO ROMAN SA  prin V.I.si C.R. au depus la dosar  nota de sedinta  (fila 123 din  dosarul nr. 6614/62/2011, vol. II) in care  precizeaza  ca,  dintr-o eroare,  a  prezentat  in mod  gresit  situatia actiunilor  si a  proprietarilor lor, aratand ca in prezent  capitalul social este de 40.531.511 lei, numarul  actiunilor este de 81.063 iar natura juridica  a  actiunilor este la purtator.  Mai arata ca  actionari sunt R.M.B., cu  un numar de 20.858 actiuni, cu valoare  nominala de 500 lei/actiune, numerotate  de la 0000001 la 0010828, de  la 0011054 la 0021063 si de la 0010973 la 0010992 reprezentand 25,7306% din capitalul social; V. R. cu un numar de 20 de actiuni cu valoare nominala de 500 lei/actiune, numerotate de  la 0010953 la 0010972 reprezentand 0,0247 % din capitalul social, SC PRESCON BV SA  cu un numar de 60.148 actiuni, cu  valoare  nominala  de 500 lei/actiune numerotate de la 0010829 la 0010952, de la 0011013 la 0011036, de la 0021064 la 0081063 si de la 0010993 la  0011012 reprezentand 74,1990% din capitalul  social,  M.C.V. cu un numar de 20 de actiuni, cu valoare nominala de 500 lei/ actiune numerotate  de la 0010993 la 0011012, reprezentand 0,0247 % din capitalul social, Universitatea  Transilvania  din Brasov cu un numar  de 16 actiuni  cu  valoare  nominala  de 500 lei/actiune, numerotate de la 0011038 – 0011053 reprezentand 0,021% din capitalul social.

Valoarea  nominala  a actiunilor  este de 500 lei/ actiune.

Numarul de actiuni  este de 81.063 actiuni (20.858 actiuni + 60.168 actiuni + 20 actiuni + 20 actiuni  +16 actiuni)

Lipsa  domnului M.C.V. si a Universitatii  Transilvania Brasov din categoria actionarilor, fie la diverse AGA, fie cu ocazia desfasurarii  diverselor  actiuni  in instanta se datoreaza faptului ca fi  acestia nu au participat  la AGA convocate, fie nu  au dorit  sa participe la actiunile desfasurate  de-a lungul timpului  in instantele de judecata.

La termenul de judecata  din data de 28.11.2011, petentul O.I., pentru SC PRO ROMAN SA, a depus nota de sedinta aratand ca depune la solicitarea instantei de judecata notificarile transmise de catre actionarul majoritar Asociatia Pro Brasov atat fiecarui membru al fostului Consiliu de Administratie al SC PRO ROMAN SA, cat si cenzorului societatii de la acea data, SC DUO EXPERT SRL.

Prin intermediul acestor notificari Asociatia Pro Brasov le-a solicitat sa inceteze sa se prevaleze cu evidenta rea credinta de un mandat acordat fara consimtamantul sau, aceasta fiind adevaratul proprietar al pachetului majoritar de actiuni din cadrul SC PRO ROMAN SA.

Cei notificati in loc sa respecte dispozitiile imperative ale hotararilor judecatoresti irevocabile mentionate in cuprinsul notificarilor, si anume sentinta nr. 753/2007 a Tribunalului Alba devenita irevocabila prin Decizia nr. 1106/2010 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si Decizia nr. 415/R/2004 a Curtii de Apel Brasov, au incercat prin orice modalitate sa-si prelungeasca mandatul de administratori. 

De asemenea, au facut tot ce le-a stat in puteri sa discrediteze Asociatia Pro Brasov si chiar sa o dizolve prin cereri formulate de acolitii lui N.I., in conditiile in care hotararile judecatoresti mentionate anterior fusesera publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in vederea opozabilitatii lor “erga omnes”.

In ceea ce priveste justificarea interesului petentului O.I. in stabilirea si inscrierea structurii reale a actionariatului SC PRO ROMAN SA in Registrul Comertului sunt aratate urmatoarele aspecte: 

In luna mai 2004, printr-o actiune frauduloasa numitul N.I.a intrat in posesia unui numar de 33.002 actiuni pe care le detinea Asociatia Pro Brasov si imediat, la 03.05.2004 a depus la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov o cerere de inregistrare a mentiunilor referitoare la o pretinsa cesiune de actiuni, fara a o dovedi in mod legal si fara a exista contract de cesiune semnat de catre cedent si cesionar.

Cererea a fost admisa imediat, la data de 04.05.2004 de catre judecatorul delegat cu incalcarea Legii 26/1990 si a art. 98 din Legea 31/1990 republicata care a dispus prin incheiere efectuarea mentiunilor in Registrul Comertului, N.I.primind astfel prin frauda si prin abuzul in serviciu al judecatorului delegat, “noua calitate” de actionar majoritar cu 80% din actiuni la S.C. Pro Roman S.A. furate de la Asociatia Pro Brasov.

Incheierea pronuntata a fost recurata de catre Asociatia Pro Brasov, recurs admis si prin Decizia 415/R din 12.10.2004 Curtea de Apel Brasov a respins cererea de inscriere mentiuni formulata de catre N.I.si a dispus radierea inscrierii in Registrul Comertului efectuata in baza incheierii .

In considerentele deciziei se arata in mod explicit ca o asemenea mentiune nu se poate realiza in lipsa unui contract care sa aiba ca obiect “cesionarea unui numar de actiuni” si in lipsa formalitatii prevazute de art. 98 din Legea 31/1990 (declaratie facuta in registrul actionarilor semnata de cedent si de cesionar ori de mandatarii acestora) respectiv, ea nu se poate face in baza unui contract de imprumut, in care nu se constatase  incalcarea de catre imprumutat a obligatiilor sale.

Decizia irevocabila a Curtii de Apel Brasov a fost inscrisa in registrul Oficiului Comertului conform mentiunilor cuprinse in cererea de inregistrare nr.13149/31.03.2005, prin Incheierea judecatorului delegat nr. 9230 din 05.04.2005.

Astfel la aceasta data s-a inregistrat  in mod efectiv in Registrul Comertului Brasov retragerea  asociatului N.I.si corelativ, in mod perfect normal si legal, ca efect al legii s-a revenit la situatia anterioara si s-a inregistrat efectiv intrarea  asociatului ASOCIATIA PRO BRASOV.

Ulterior, in mod inexplicabil, in data de 18.05.2006 prin cererea de inregistrare mentiuni nr. 29914, asociatul N.I.reintra in societatea PRO ROMAN S.A. (in baza unei simple declaratii personale) si in mod corelativ se inregistra retragerea din societate a asociatului ASOCIATIA PRO BRASOV.

Impotriva cererii de inregistrare mentiuni nr. 29914/18.05.2006 s-a formulat recurs prin care s-a solicitat respingerea cererii de mentiuni precizate anterior, actiune ce a format obiectul dosarului nr. 610/64/2006 al Curtii de Apel Brasov. Aceasta instanta in data de 21.04.2011 s-a pronuntat prin Decizia nr. 1/R/CC in sensul respingerii cererii de inregistrare mentiuni nr. 29914/18.05.2006 in mod irevocabil si prin completarea la hotarare a dispus si radierea din Registrul Comertului a respectivei cereri.

Desi, Curtea de Apel Brasov a comunicat Decizia nr. 1/R/CC/21.04.2011 pronuntata in dosarul nr. 610/64/2006, hotarare judecatoreasca irevocabila, directoarea ORC Brasov a mentionat dispozitivul hotararii judecatoresti fara insa a pune in valoare efectele acesteia, lipsind-o astfel de orice efect juridic.

Prin urmare, desi situatia este similara, in loc sa se procedeze ca in data de 05.04.2005, in sensul retragerii din societate a asociatului N.I.si corelativ sa se procedeze la inscrierea efectiva a intrarii in societate a asociatului ASOCIATIA PRO BRASOV, directoarea ORC Brasov a savarsit un abuz in serviciu care prejudiciaza grav atat societatea PRO ROMAN S.A., cat si pe actionarul sau majoritar ASOCIATIA PRO BRASOV.

Practic s-a refuzat sa se puna in executare hotararea judecatoreasca irevocabila si ca efect al legii sa repuna structura actionariatului SC PRO ROMAN SA in forma in care se gasea anterior datei de 18.05.2006.

Mai mult decat atat, in data de 29.06.2011 se mentioneaza in Registrul comertului hotararea judecatoreasca nr. 1243/CA/28.06.2011, fara a se inscrie in mod efectiv dispozitiile instantei de judecata, care prevedeau “inscrierea ca actionar a petentei Asociatia Pro Brasov”, acesta reprezentand unul din motivele pentru care a fost promovata plangerea initiala.

Ulterior, in data de 14.07.2011 se procedeaza “din oficiu” la inscrierea efectiva a dispozitiilor hotararii judecatoresti precizate anterior si anume se inscrie in registrul comertului ca actionar al SC PRO ROMAN SA,  Asociatia Pro Brasov, dar nu cum ar fi fost normal si legal sa se intample.

Astfel, Asociatia Pro Brasov a fost inscrisa cu un procent de 0.8142% din cota de participare la beneficii si pierderi a SC PRO ROMAN SA, in loc de 80,0010%, cat reprezinta procentul detinut in mod legal de Asociatie.

Apreciaza s-a abuzat in mod evident de functia detinuta si s-a procedat la o inscriere care nu se regaseste nicaieri in actul in baza caruia a fost efectuata, respectiv hotararea judecatoreasca nr. 1243/C/28.06.2011. Niciunde  in continutul acestei hotarari judecatoresti nu se face referire la procentul detinut de catre Asociatie, ci in mod normal se subintelege ca prin radierea actionarului N.I., care detinea la data cererii de inregistrare mentiuni radiate un procent de 80,0010% din capitalul social al  SC PRO ROMAN SA, noul actionar inscris in registru va prelua procentul insusit si detinut in mod ilegal de catre fostul actionar.

Arata ca din inscrisurile anexate rezulta faptul ca procentul detinut din capitalul social al SC PRO ROMAN SA de persoanele fizice figureaza in continuare ca fiind de 100%.

Prin urmare prin inscrierea abuziva a  Asociatiei Pro Brasov cu un procent de 0.8142%, capitalul social al SC PRO BRASOV SA a devenit, conform inregistrarilor ORC Brasov, de 100,8142%, ceea ce constituie in mod evident o anormalitate.

Apoi in data de 29.07.2011 s-a dispus radierea inregistrarii din oficiu nr. 45478/14.07.2011 ca urmare a solicitarii lui Iordache Victor, radiere care s-a operat efectiv de catre ORC Brasov, desi Asociatia Pro Brasov a formulat cerere de interventie si prin urmare singurul competent sa se pronunte in ceea ce privea radierea in discutie era Tribunalul Brasov.

In data de 24.08.2011 printr-o “Nota interna (eroare de operare)”, se procedeaza din nou la inscrierea Asociatiei Pro Brasov ca actionar al SC PRO ROMA SA , de data aceasta cu un aport la capitalul societatii 0,  cu numar actiuni si cota de participare la beneficii 0.

Arata ca si in prezent, cu toate mentiunile facute in registrul Comertului si cunoscandu-se prevederile din hotararile instantelor se accepta si se inregistreaza hotarari de la S.C. Pro Roman S.A. semnate de catre F.G.sau N.I.adoptate in sedinte prezidate de acesta, desi el nu mai are nici o calitate legala in conditiile in care s-a statuat ca nu a dobandit niciodata nici un drept cu privire la proprietatea celor 33.022 actiuni reprezentand 80,0010% din capitalul social al SC PRO ROMAN SA.

Nici membrii Consiliului de Administratie de la S.C. Pro Roman si nici conducerea oficiului Registrului Comertului nu respecta hotararile instantelor de judecata care sunt executorii si irevocabile si asa cum se precizeaza in considerentele Hotararii 753/CA/2007 a Tribunalului Alba “reaua credinta manifestata de paratul N.I.dezvaluie intentia acestuia de a obtine prin abuz proprietatea detinuta de reclamanta Asociatia Pro Brasov”.

 Arata ca o parte din actiunile care se desfasoara in cadrul S.C. Pro Roman S.A. coordonate de falsii membrii ai Consiliul de Administratie duc la instrainarea patrimoniului societatii prin vanzarea de active la preturi derizorii catre alte societati in care au interese.

Faptele descrise mai sus au fost si sunt creatoare de prejudicii incomensurabile aduse SC PRO ROMAN SA si Asociatiei Pro Brasov, detinatoarea legala a pachetului majoritar de actiuni de la S.C. Pro Roman S.A.

Raportat atat la aspectele precizate anterior, cat si la sustinerile din cererea introductiva si celelalte note de sedinta depuse la dosarul cauzei se apreciaza ca singura solutie care se impune ca fiind perfect legala si corecta este aceea a revenirii la situatia anterioara luarii primei hotarari nelegale de catre neactionarul N.I.,  respectiv la structura actionariatului consacrata de HG 24/2004 si inscrierea Asociatiei Pro Brasov la registrul comertului cu o cota de participare la beneficii/pierderi de 80,0010% din capitalul social al SC PRO ROMAN SA.

La termenul de judecata din data de 28.11.2011, intrebat de instanta, aparatorul  intervenientilor B.I.si SC PRO ROMAN SA  prin V.I.si C.R., a arata ca nu a putut  preciza  data  la care  au  avut loc  cesiunile de actiuni  insa urmeaza a preciza  acest lucru  pana la termenul  urmator, inclusiv data  la care  a avut  loc  fiecare cesiune.

De asemenea, instanta  a pus  in  vedere partilor  sa  precizeze  legaturile  care exista  intre cedentii  si  cesionarii actiunilor, in sensul de a se preciza  daca cesionarii  au detinut  functii  ori calitatea de actionari in  cadrul  SC PRO ROMAN SA  anterior datei  adoptarii  hotararii  AGA din 02.04.2008 si daca  intre acestia exista legaturi de  afaceri  ori sunt actionari ori asociati in alte societati comerciale  sau daca  unii  au calitatea  de  reprezentanti legali  ori administratori  in alte societati  la care  ceilalti sunt asociati  ori actionari.

La termenul de judecata din data de 12.12.2011 instanta a pus din nou in vedere  intervenientilor B.I.si SC PRO ROMAN SA  prin V.I.si C.R., prin aparatorul ales, sa precizeze datele cesiunilor, de la cine au fost acestea dobandite de actionarii indicati in nota de sedinta  depusa la termenul anterior, sa se indice transmisiunile ulterioare  ale actiunilor  si sa se  precizeze  daca  exista  intre cedenti  si cesionari  legaturi  de  afaceri ori sunt actionari ori asociati in alte societati comerciale, ori daca unii au calitatea de reprezentanti legali ori administratori  in alte societati  la care ceilalti sunt actionari ori asociati.

La termenul de judecata  din data de 23.01.2012, intervenienta  B.I. a  precizat  ca actiunile le-a  dobandit  de la  numitul I.N., in  doua  transe, respectiv primele 20 de actiuni  in 2006 iar  restul  actiunilor  le-a  dobandit  in anul 2008, mentionand  ca a dobandit actiuni la purtator  prin  simpla  traditiune a  acestora.

Intervenienta SC PRO ROMAN SA  prin C.R. a precizat ca cesiunile  actiunilor  nu privesc  societatea  ci doar  pe actionari  care  cesioneaza, societatea fiind  in imposibilitatea  tinerii unei evidente  a acestor tranzactii, obligatia  verificarii actionarilor intervine, conform  art. 123 din Legea nr. 31/1990 doar  in momentul  participarii la AGA, atunci societatea luand  cunostinta despre persoanele detinatoare  de  actiuni.

Arata ca platile  cesiunilor nu privesc  societatea iar la data  adoptarii  hotararii AGA de conversie a actiunilor  in actiuni  la purtator  din 07.06.2006 structura  actionariatului  era: I.N. 80%, UGIR – 3%, Camera de Comert si Industrie Brasov – 5 %,  Universitatea  Transilvania – 2% si P.A.  – 10%.

Prin nota  de sedinta depusa  la  termenul de  judecata  din 23.01.2012, intervenienta  ASOCIATIA  PRO BRASOV  a aratat ca  numitul Vlad Constantin  este  nepotul de sora al numitului  Ioan  Neculaie, ca numitul R.V.  este  administrator  impreuna cu N.I. la SC PRESCON SA , SC PRESCON Bv. SA SI SC PREFA  SA.

Mai arata ca s-a  incercat de catre SC PRO ROMAN SA  prin V.I.si C.R.  atat dizolvarea  asociatiei  cat  si constatarea  nulitatii  actelor  constitutive de numire  a  membrilor  de conducere , actiuni  care au  fost  respinse  de catre instantele de judecata.

De asemenea, s-a solicitat de  catre  aceleasi  persoane  mai sus mentionate  ca se constate starea de  insolventa a asociatiei , pentru  a putea  numitul  N.I. si asociatii  lui  sa-si desfasoare  activitatile de  praduire a  societatii in mod nestingherit.

Pe de alta parte, de la momentul  pronuntarii  deciziei civile  de catre Curtea de Apel Craiova la data de 19.12.2011 aceeasi  persoana, N.I., care a  fost exclus  de la SC PRO ROMAN SA a „ inventat” un proces de insolventa , sens in care  la data de 05-01-2012 a inregistrat pe rolul Tribunalului Brasov  dosarul nr. 97/62/2012 in care SC PREFA  SA, societatea acelorasi  persoane  ca si in  SC PRO ROAMNA SA, solicita  insolventa SC PRO ROAMNA SA pentru datorii  inventate  si nejustificate.

De asemenea, intervenienta Asociatia Pro Brasov, prin aparator, a  aratat la  termenul  de judecata din data de 23.01.2012 ca, desi  prin decizia nr. 2252/19.12.2011 pronuntata de Curtea de Apel Craiova  a fost  mentinuta  irevocabil  sentinta  nr. 31/06.04.2011  pronuntata de Tribunalul Brasov, prin care  au fost anulate mai  multe  hotarari AGA ale SC PRO  ROMAN SA  adoptate de  cei care se  pretindeau actionari ori asociati, numitul Victor  Iordache a  convocat  o  sedinta AGOA si  o noua AGEA  pentru  data  de 23.01.2012, chiar a termenului  de  judecata  in prezentul dosar, prin care  pe ordinea de  zi  figureaza  conversia  actiunilor  SC PRO  ROMAN SA  din nominative  la purtator  si ratificarea  AGEA  din data de 07.06.2006,  adica  a  hotararii prin care a  avut loc  prima conversie  anulata  irevocabil, precum si  readoptarea  hotararilor  anulate prin  sentinta civila nr. 31/CC/06.04.2011 in dosarul  nr. 5189/62/2008, ramasa  irevocabila  prin decizia  nr. 2252/19.12.2011.

La termenul de  judecata din data de 23.01.2011 instanta  a respins cererea  intervenientilor  B.R.M. si SC PRO ROMAN SA  prin V.I.si C.R., de suspendare, in temeiul  art. 244 pct. 1  Cod procedura civila, a  solutionarii  prezentului dosar pana la  solutionarea  dosarelor  nr. 14295/62/2011, 14296/62/2011 si 14299/62/2011 ale Tribunalului Brasov, avand ca obiect constatarea  nulitatii  actelor de cesiune  a actiunilor detinute de  actionarii  Camera de Comert si Industrie Brasov, P. A. (M) SDM BHD si Uniunea  Generala  a Industriasilor  din Romania  „ UGIR 1903” Brasov catre cedentul N.I. si respectiv SC PRESCON SA ( actualmente SC  LEVEL ACTIV CONSTRUCT SA), respectiv a vand ca obiect  cesiunea  unui procent de 18% din capitalul  social al SC PRO ROAMN SA  detinut  la  data  cesiunilor  de  catre  trei cedenti, cu  motivarea  mentionata in  incheierea de sedinta.

Prin concluziile scrise depuse la  data de 27.01.2012 la dosar, dupa inchiderea dezbaterilor din data de 23.01.2011, intervenientii B.I.si SC PRO ROMAN SA  prin V.I.si C.R.,  au solicitat  sa se aiba in vedere  solutia data de Tribunalul  Brasov  in dosarul nr. 14149/62/2011 prin care instanta  a respins  plangerea formulata de ASOCIATIA  PRO BRASOV  impotriva modului  de inregistrare la ORC, mai exact  impotriva  neinregistrarii  acesteia  cu procentul de 80 % prevazut de  HG nr. 24/2004. Apreciaza ca  intre prezenta cauza si dosarul nr. 14149/62/2011 exista o stransa legatura, scopul ambelor  solicitari  ale ASOCIATIEI  PRO BRASOV ca fac  obiectul cauzelor fiind identice.

De asemenea,  se solicita a se avea in vedere  momentul la care au fost  introduse cererile  de inregistrare  la ORC  de catre Asociatia Pro Brasov, mult anterior  fata de data pronuntarii  Curtii de Apel Craiova.

Arata ca Hotararea  nr. 31/C a Tribunalului Brasov, pronuntata in dosarul nr. 5189/62/2008, ramasa irevocabila  prin decizia  Curtii de  Apel Craiova nu  dispune  radierea  mentiunilor  facute in baza  hotararilor  atacate  de catre  Asociatia Pro Brasov, fiind la acest  moment imposibil  de  inregistrat  efectiv la ORC. Petitele  reclamantei  in dosarul 5189/62/2008 nu au fost  anularea  majorarilor  de capital ci hotararile  AGA  ce au  privit  ratificarea  unor majorari si care nu au produs efecte  in Registrul Comertului.

Au mai invocat  prin  aceleasi  concluzii  scrise  prematuritatea  cererii intervenientei Asociatia Pro Brasov  fata de  imposibilitatea  inregistrarii  efective  la ORC  a hotararilor  pronuntate  de catre  Curtea de Apel  Craiova, fata de lipsa  solicitarii  reclamantei  de radiere  a  mentiunilor  efectuate  in baza cererilor  de inscrierea  a Hotararilor  CA  si AGA.

 Se arata ca  Asociatia  Pro Brasov  a constientizat  acest  aspect  sens in care  a formulat  in cadrul  dosarului  nr. 6425/62/2011 solicitarea de radiere  a mentiunilor  aferente  hotararilor  anulate  in cadrul dosarului  nr. 5189/62/2008.  In atare  situatie si fata de  recunoasterea tacita a Asociatiei Pro Brasov privind  imposibilitatea  radierii  la acest moment  al hotararilor  anulate, cererea  apare ca  prematur  introdusa.

Neanularea  nici pana  la acest moment  a hotararilor  de majorare  a  capitalului  social a SC PRO ROMAN  SA sau  a hotararii  de majorare  a  valorii  nominative a  actiunii  de la 10 lei 500, ceea ce  face  imposibila  inscrierea  unui  capital  social  si a unor  cote de participare ce nu  corespund  cu cele  prezente.

Arata ca Asociatia Pro Brasov  a fost, la constituirea  SC PRO ROMAN SA,  actionar detinator  al unui  numar de 33.002 actiuni  cu valoare  nominala de 10 lei,  partial  varsat  la constituire.

Majorarile  de capital  social  s-au  efectuate  prin  Hotararea CA  din  data de 20.01.2007, Hotararea CA  nr. 7 din data de 30.05.2007, Hotararea  CA  nr. 8 din data de 22.08.2007, Hotararea  CA nr. 9 din data de 25.09.2007, Hotararea CA nr. 11  din data de 21.11.2007 si Hotararea  CA  nr. 3 din 19.02.2008,  hotarari  ce nu  au  facut  obiectul dosarului  nr. 5189/62/2008. aceste  hotarari  fac  obiectul  dosarului nr. 6425/62/2011 care se afla pe rolul  Tribunalului Brasov.

Arata ca  Asociatia Pro Brasov  incearca  prin  prezentele  inscrieri  sa sara  etapele  anularii  hotararilor  AGEA  de majorare  a capitalului  social  ce fac  obiectul  dosarului nr. 6425/62/2011 si etapele  de admitere  a  radierii  mentiunilor  efectuate  in baza hotararilor  ce  au facut  obiectul  dosarului  nr. 5189/62/2008.

Cu privire instrainarea  de catre  UGIR, P. A.  si Camera de  Comert si Industrie  a actiunilor  detinute la SC PRO ROAMN SA  arata ca  pe rolul  Tribunalului  Brasov  se  afla dosarele  14299/62/2011, 14296/62/2011 si 14295/62/2011 si fata de existenta  celor 3 dosare  se  solicita a se observa  ca Asociatia Pro Brasov recunoaste  existenta celor trei cesiuni si imposibilitatea  inregistrarii  vechii structuri  a actionariatului prin  insasi promovarea acestor  dosare.

Cel mai important argument  in sustinerea  pozitiei  intervenientilor  este faptul ca o astfel de inscriere  la ORC  Brasov ar  duce  la  imbogatirea fara  justa cauza a Asociatiei  Pro Brasov .

Conform actului  constitutiv al SC PRO ROMAN SA  de la momentul  constituirii, actionarii  aveau  obligatia  de a varsa capitalul  social aferent  cotelor  detinute  astfel:  – 50% la constituirea  societatii,  varsamant  efectuat de catre Asociatia Pro Brasov in baza imprumutului  acordat de  I.N. acesteia,  – 50% in maxim  un an de zile  de la constituire.

In anul 2005, Asociatia Pro Brasov  a  efectuat in conturile SC PRO  ROMAN SA o plata de 1.650.000 lei, plata  care, avand  in vedere schimbarile  actionariatului  de  la acea  vreme a fost restituita ca nedatorata.  Asociatia Pro Brasov nu a facut  nici pana  la  aceasta data  ( 2 ani  de la pronuntarea  recursului  de la  ICCJ in dosarul 60/57/2009) vreo  incercare  de depunere  in contul  SC PRO ROMAN SA  sau  consemnare  prin executor  la dispozitia  SC PRO ROMAN SA a varsamantului  pentru  cele 50% din actiuni  nesubscrise.

In atare  situatie, se  apreciaza ca  inscrierea  Asociatiei Pro Brasov in  maniera solicitata  de catre  aceasta ar aduce imbogatirea  fara justa cauza  a acesteia, in detrimentul altor persoane.

Apreciaza ca pozitia  instantelor de judecata  de a anula  hotarari AGA  fara  a  dispune restituirea  sumelor  de bani  varsate, de a anula  hotarari  fara a  incerca  sa inteleaga repercursiunile  asupra contractului  de  privatizare 33/2003 si a Conventiei  de Monitorizare , fara a  solicita  pozitia AVAS fata de aceste decizii  si pana  la urma  a imbogati  fara  justa cauza  Asociatia Pro Brasov si membrii acesteia, in conditiile in care  unicul  sau aport  a fost de 165.000 lei  imprumutati de la  domnul I.N.si consemnati  la CEC, fata de varsamintele efectuate de  actionarii actuali  in valoare de 40.000.000  lei , este criticabila.

Arata ca  varsamintele efectuate au  avut  ca scop  indeplinirea  obligatiilor asumate  prin  art. 13.1 din  Contractul de privatizare  si Contractul  de Monitorizare  incheiat cu AVAS.

Precizeaza, de  asemenea ca, uzina  ROMAN SA  este singura  fabrica  care  mai sta  in picioare, care  produce in continuare si care  asigura locuri de munca  din fostele  fabrici  ale Brasovului, lucru  realizat  prin  efortul  sustinut  a actualilor  actionari.

Fata de  aceste  aspecte  si  fata de adresa  ORC  nr. 59895/24.08.2011 se  solicita a se observa  imposibilitatea  inscrierii  Asociatiei Pro Brasov in modalitatea  solicitata  de  aceasta, prematuritatea  promovarii  unei  astfel  de solicitari, cu consecinta  respingerii  cererii formulate.

Apreciaza  ca admiterea  prezentelor cereri  ar  obliga  instanta sa  se  substituie  fazelor procedurale  ce trebuie  parcurse  in cadrul  dosarului 6425/62/2011, care ar  ramane  fara obiect.

Prin  concluziile  orale depuse in fata instantei  si prin concluziile  scrise depuse ulterior la dosar, petentul  O.I.  pentru  SC PRO ROMAN SA  si  intervenienta Asociatia Pro Brasov au solicitat admiterea  cererilor  in  sensul  inscrierii  in registrul comertului  ca actionar  majoritar  al SC PRO ROMAN SA  a Asociatiei  Pro Brasov cu un procent  de 80%  din capitalul  social al societatii.

Analizand  actele  si lucrarile dosarului, instanta  retine urmatoarele:

Esenta  litigiilor purtate intre Asociatia Pro Roman si numitul N.I.ori a cesionarilor acestuia este  detinerea  controlului  societatii  S.C. PRO ROMAN SA , respectiv a puterii decizionale  in cadrul acesteia.

Prezentul  litigiu vizeaza inscrierea in registrul comertului a actionariatului care detine 80 % din capitalul social, respectiv posibilitatea inscrierii Asociatiei Pro Brasov in registrul comertului cu aceasta cota, ori mentinerea inscrierii in registrul comertului a actionarilor persoane fizice tip lista, asa cum figureaza  in certificatele  emise de ORC de pe langa Tribunalul Brasov, respectiv  cu o cota  de  participare la capitalul social  de 100 % (a se vedea  filele 89 vol. I, 175 vol. I, 178 vol. III si 249 – 250 vol. II din dosarul nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov).

 Asociatia  Pro Brasov sustine ca este cea care detine 80% din actiunile societatii, respectiv din capitalul social al acesteia, asa  cum  erau ele stabilite  prin HG nr. 24/2004, argumentand ca numitul N.I. a  dobandit  in  mod fraudulos  cota de 80% din capitalul  social, tot astfel obtinand si  inscrierea  in registrul actionarilor  si registrul  comertului.

Invoca mai multe hotarari  judecatoresti  prin care  s-a  constatat ca numitul Necolaie Ioan nu a dobandit in mod legal calitatea de  actionar  la SC PRO ROMAN SA  si prin care  s-a dispus radierea  acestuia  din registrul  actionarilor  si din registrul comertului si inscrierea ca  actionar al SC PRO ROMAN SA a ASOCIATIEI  PRO BRASOV, ca urmare a repunerii partilor in situatia  anterioara.

Arata ca, cu  toate acestea,  datorita relei credinte inclusiv a  functionarilor  ORC de pe langa Tribunalul  Brasov, nu a obtinut  reinscrierea Asociatiei Pro Brasov in registrul  comertului  ca actionar  cu o  cota  de 80 %  din capitalul social.

In concret, desi sentinta Tribunalului Alba  care a  statuat  asupra lipsei calitatii de actionar a  numitului  N.  I.  la SC PRO ROMAN SA era executorie, acesta a  procedat  la  mai multe  majorari de capital si la instrainarea actiunilor la  purtator, ce in prealabil  fusesera  convertite  din  actiuni  nominative, catre  persoane  apropiate  acestuia care  se  pretind  in prezent  actionari.

In acest fel, SC PRO ROMAN SA  functioneaza cu  doua consilii de administratie, respectiv unul numit legal, constituit  prin votul  actionarului  ASOCIATIA  PRO BRASOV si un altul  constituit in fapt prin  votul unor persoane  care nu  au calitate de actionari  ai  societatii.

In combaterea celor de mai sus,  intervenientii  B.R.si SC PRO ROMAN SA prin V.I.si C.R. sustin ca „chiar daca  toata lumea si-ar dori”, in prezent  nu  se pot produce efectele scontate ale sentintei civile nr. 1243/C/26.06.2011 a Tribunalului Brasov, prin care  s-a  dispus inscrierea in registrul comertului a ASOCIATIEI PRO BRASOV ca actionar al  SC PRO ROMAN SA, deoarece actiunile  societatii au fost convertite  in actiuni  la purtator, capitalul  social  a fost  majorat  de  mai multe  ori  de la  cel initial,  in  cuantum de 412.520 lei in 2004, la cel  de 40.531.511 lei in prezent,  valoarea unei actiuni fiind  majorata de la 10 lei la 500 lei, fiind  cesionate de catre P. A. SDM BHD, UGIR si Camera de Comert si Industrie  Brasov actiunile acestora catre  N.I. si SC PRESCON SA, care  le-a  transmis  catre  alte persoane  ulterior.

Cu alte  cuvinte, intervenientii  de mai  sus invoca existenta  unei  stari de fapt, relatate in considerentele cererilor de interventie si in notele de sedinta, care ar  face  imposibila punerea  in executare a tuturor  hotararilor  judecatoresti irevocabile care  au  consfintit  calitatea  de  actionar  a ASOCIATIEI  PRO BRASOV  la SC PRO ROMAN SA.

Sub acest aspect, instanta retine ca, in speta, nu este vorba de o situatie de fapt nascuta anterior pronuntarii unora dintre hotararile judecatoresti invocate de ASOCIATIA PRO BRASOV, ori preexistenta  demersurilor  judiciare  initiate de ASOCIATIA  PRO  BRASOV  in privinta  procentului  de 80% din  capitalul social  al SC PRO ROMAN SA, ci este vorba  de o stare de  fapt  creata in mod  voit  de catre  numitul N.I., (cel care  a  pierdut  irevocabil  litigiile  cu Asociatia Pro Brasov) ulterior pronuntarii  unora dintre  hotararile  judecatoresti ce vor fi mentionate in continuare, ori pe parcursul unora dintre demersurile  judiciare ale ASOCIATIEI PRO BRASOV, tocmai  in vederea obtinerii imposibilitatii  aplicarii  hotararilor  judecatoresti in discutie.

Or, este de  principiu ca nu se pot  paraliza efectele  unei hotarari judecatoresti  prin fapte  ale celui care a pierdut  procesul  ori prin fapte  ale interpusilor acestuia, astfel incat este evident ca trebuie acordata preferinta hotararilor judecatoresti irevocabile invocate de ASOCIATIA PRO BRASOV  in detrimentul operatiunilor invocate de intervenienti.

Aceste din urma operatiuni ar putea da  nastere la eventuale  drepturi de creanta ale celor care au facut invocatele majorari  de capital impotriva  societatii PRO ROMAN SA ori ale cesionarilor actiunilor  impotriva cedentilor.

Descrierea  cronologica a starii de fapt si a modului in care s-a actionat de catre numitul N.I.este elocventa in  privinta celor retinute  mai sus de instanta.

Astfel, prin HG nr. 24/15.01.2004 (fila 27 vol. I din dosarul nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov) a fost  constituita SC PRO ROMAN SA Brasov, avand un capital  social de 4.125.200.000 lei ROL, respectiv 412.520 lei  RON, prin denominare (fila 245, vol. III a aceluiasi dosar) si modificarea  structurii  actionariatului, cu cotele de participare  la capitalul social astfel: Asociatia Pro Brasov – 80%, P. A. (SDM) BHD. UGIR -10%, Universitatea Transilvania Brasov – 2 %, Uniunea Generala a Industriasilor din Romania ” UGIR 1903” Brasov – 3 % si Camera de Comert  si Industrie Brasov – 5% (a se vedea  si filele 242 verso – 243, vol. III din acelasi dosar).

Prin cererea nr. 26969/03.05.2004 s-a solicitat  inscrierea  in  registrul comertului  a dispozitiilor  contractului  de  imprumut si garantie  reala  imobiliara incheiat anterior intre numitul N.  I.  si Asociatia Pro Brasov (a se vedea  fila 28, vol. I a aceluiasi dosar, respectiv cele mentionate  in decizia nr. 409/R/12.10.2004 de Curtea de Apel Brasov).

Prin  incheierea  nr. 26969/04.05.2004 cererea de mai sus  este admisa de judecatorul  delegat  la ORC de pe langa Tribunalul Brasov (a se vedea  fila  243, vol. III a aceluiasi dosar), iar  in urma admiterii  cererii, ca actionar nou al  SC PRO ROMAN SA cu un procent  de 80% din capitalul social este mentionat in registrul  comertului ca intra  in societate  numitul  N.I., fiind mentionata iesirea din societate a Asociatiei  Pro Brasov ce detinea respectivul  procent de  80% din capitalul social (fila 243 si 243 verso, vol. III din dosarul nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov).

Impotriva  acestei  incheieri  a judecatorului  delegat  din data de 04.05.2004 a promovat recurs Asociatia Pro Brasov.

De asemenea, la data de 05.07.2004, reclamanta  Asociatia Pro Brasov a solicitat, in contradictoriu cu paratul  N.I., anularea contractului de  imprumut de mai sus, a celui de garantie reala mobiliara  amintit, a declaratiei de inscriere a paratului in registrul comertului  ca actionar al SC PRO  ROMAN SA  si radierea  acestuia  din registrul actionarilor si registrul comertului, cererea fiind precizata ulterior  la data de  15.09.2004 si 06.10.2004 (fila 37, vol. I din dosarul nr. 6614/62/2011) formandu-se dosarul nr. 2083/2004 al Tribunalului Brasov, stramutat la Tribunalul Alba  sub nr. de  dosar 3447/57/2006 (fila 33, vol. I din  dosarul nr. 6614/62/2011).

Prin decizia nr. 415/R/12.10.2004  pronuntata de Curtea de Apel Brasov in dosarul nr. 709/R/C2004 recursul Asociatiei Pro Brasov impotriva incheierii  judecatorului delegat  la ORC de pe langa Tribunalul Brasov din 04.05.2004, in urma careia numitul N.I.fusese  mentionat in registrul comertului  ca actionar al SC PRO ROMAN SA, cu o  cota de 80% din capitalul social este admis, instanta de recurs  dispunand in mod irevocabil respingerea cererii de inscriere  de mentiuni nr. 26969/03.05.2004 formulata de N.I.si radierea  inscrierii din registrul comertului efectuata in baza acestei  incheieri (fila 32, vol. I, dosarul  nr. 6614/62/2011).

Instanta de recurs a retinut ca judecatorul delegat  a dispus  nelegal  inscrierea  in registrul comertului a  mentiunii, nefiind  vorba de  cesionarea unui numar de actiuni , pentru care trebuie respectate  cerintele art. 98 alin. 1  din Legea  nr. 31/1990, neexistand  declaratia  facuta in registrul actionarilor de cedent si cesionar sau de mandatarii lor, pentru a se putea  considera ca  s-ar fi realizat transferul dreptului de proprietate  asupra actiunilor  respective (filele 31 si 31 verso din acelasi dosar).

Aceasta decizie  nr. 415/R/12.10.2004 a Curtii de Apel Brasov, prin care se dispunea  radierea din registrul comertului a inscrierii efectuate  in baza cererii efectuate 26969/03.05.2004 formulata de N.I., deci inclusiv radierea  inscrierii  acestuia ca actionar al SC PRO ROMAN SA  cu o cota de 80%  din capitalul social, a fost mentionata  in registrul comertului  prin  incheierea nr. 9230/05.04.2005, in urma cererii nr. 13149/31.03.2005 (a se vedea filele 92 verso si 178  verso, vol. I din dosarul nr. 6614/62/2011).

Cu toate acestea, ORC de pe langa Tribunalul Brasov arata ca mentiunea nr. 26969/04.05.2004 a fost radiata abia la data de  05.07.2007,  sub nr. 44800 ( filele 241 verso si 243, vol. III din acelasi dosar).

Se poate observa insa ca, in urma cererii  nr. 13149/31.03.2005, prin incheierea nr. 9230/05.04.2005, s-a mentionat in registrul comertului ca iese din societate actionarul  N.I., detinator  a  unui numar de 33.002 actiuni, respectiv a unei cote de 80% din capitalul social  si intra in  SC PRO ROMAN SA  ca actionar cu un numar de 33.002 actiuni si o cota de 80% din capitalul  social , Asociatia Pro Brasov ( fila 244 verso, vol. III din dosarul nr. 6614/62/2011).

Ulterior pronuntarii  deciziei nr. 415/R/12.10.2004 de catre Curtea de Apel Brasov, dar anterior mentionarii, la data de 05.04.2005, a acesteia in registrul comertului, este pronuntata de Tribunalul  Brasov sentinta  civila nr. 4/CC/18.01.2005 in dosarul nr. 2331/2004 (filele 51-53, vol. I din dosarul nr. 6614/62/2011) prin care este anulata  hotararea AGEA SC PRO ROMAN SA  din 16.07.2004 prin care N.  I.  era  desemnat in Consiliul de Administratie  al SC PRO ROMAN SA (fila 59 din acelasi dosar), adunare ce fusese convocata la cererea lui N.I., retinandu-se ca la adoptarea acestei hotarari AGEA a participat prin mandatar, doar  N.I. fara ca acesta  sa fie actionar al societatii  parate, cele 80% din  actiunile pretinse a fi  obtinute de N.I. nefiind  dobandite  cu respectarea  dispozitiilor  art. 98 alin. 2  din Legea nr. 31/1990 rep., neexistand o declaratie in registrul actionarilor  semnata  de cedent si cesionar pentru  a se  putea  dobandi in mod  valabil  actiunile ( file 52 verso din acest  dosar).

Prin decizia nr. 10/AP/10.02.2006 pronuntata  de Curtea de Apel Brasov in dosarul nr. 253/C/AP/2005, apelul declarat de SC PRO  ROMAN SA  impotriva  sentintei de mai sus  a fost respins, retinandu-se ca, prin decizia  civila nr. 415/12.10.2004 pronuntata  irevocabil de  Curtea de Apel Brasov s-a  constatat ca N.I. nu are calitatea de  actionar, nefiind  intrunite conditiile  art. 98 alin. 1  din  Legea nr. 31/1990, neexistand o declaratie  de cesiune  dintre cedent si cesionar inscrisa in registrul actionarilor si nici un  alt act valabil  pentru a proba transferul proprietatii  actiunilor  de la  ASOCIATIA PRO BRASOV  catre N.I. (filele 54 – 56, vol. I din dosarul nr. 6614/62/2011).

Recursul  formulat  de catre SC PRO ROMAN SA  a fost anulat ca insuficient timbrat prin decizia  nr. 3981/06.12.2006 pronuntata in dosarul nr. 6721/1/2006 de Inalta Curte de Casatie si Justitie ( filele 57 – 58 din  acelasi dosar), sentinta nr. 4/CC/18.01.2005 a  Tribunalului  Brasov devenind irevocabila.

Este important de subliniat  ca, in  aceste ultime trei  hotarari  judecatoresti SC PRO ROMAN SA a  sustinut ca  numitul N.I. ar fi  dobandit in mod legal  actiunile de la ASOCIATIA PRO BRASOV  potrivit  contractului de imprumut  cu garantie  imobiliara, SC PRO ROMAN SA exercitand apelul si recursul, instantele  de judecata infirmand  pozitia  acestei  societati mentionate mai sus.

Contrar celor retinute irevocabil  prin decizia  nr. 415/R/12.10.2004 pronuntata de  Curtea de Apel Brasov si a celor statuate prin decizia definitiva si executorie  nr. 10/AP/10.02.2006 de  catre  Curtea de Apel  Brasov cu privire  la lipsa  transferului dreptului  de proprietate  asupra actiunilor SC PRO ROMAN SA  de la ASOCIATIA PRO BRASOV, numitul N.I., la data de 18.05.2006, prin cererea  cu nr. 29914 SC PRO ROMAN SA a solicitat  inscrierea  in registrul  comertului  a urmatoarei  structuri  a actionariatului: N. I. – 80% din capitalul social, P. A. – 10% din capitalul social, Camera de Comert si Industrie  Brasov – 5 % din capitalul social, Uniunea Generala  a Industriasilor  din Romania  „UGIR 1903” Brasov – 3 % si Universitatea  Transilvania  Brasov – 2 % din capitalul social.

Prin incheierea  judecatorului  delegat  la ORC  de pe langa Tribunalul  Brasov  nr. 6975/05.06.2006  cererea SC PRO ROMAN SA  a  fost admisa mentionandu-se  modificarea structurii  actionariatului  in sensul ca  in societate  intra  N.I., cu  un numar de 33.0002 actiuni  si 80% din capitalul  social si iese  din societate  ASOCIATIA PRO BRASOV ce detinea  acelasi numar de actiuni , reprezentand aceeasi cota din capitalul social, restul  actionariatului ramanand  neschimbat ( filele 245 verso – 246, vol. III din dosarul nr. 6614/62/2011).

Impotriva  acestei  incheieri  a formulat recurs  inregistrat  la ORC de pe langa Tribunalul Brasov la data de 13.10.2006 ASOCIATIA  PRO BRASOV.

Dosarul  a  fost  inaintat Curtii de Apel  Brasov, formandu-se dosarul  nr. 610/64/2006 al acestei instante ( filele 49 – 50, vol. I a dosarului nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov).

Din cuprinsul  intampinarii  depuse  in dosarul  nr. 610/64/2006 al  Curtii de Apel Brasov de SC PRO ROMAN SA, rezulta  ca aceasta  si-a justificat  cererea de inscriere  a numitului  N.I.pe calitatea  acestuia de  actionar care  pretindea ca ar rezulta  din subrogarea  acestuia in drepturile  ASOCIATIEI PRO BRASOV printr-o operatiune de dare in plata ( fila 49 verso din dosarul nr. 6614/62/2011, vol. I), existand o declaratie de inscriere in registrul actionarilor  data de  N.I..

Aceasta cu toate ca, prin  decizia irevocabila  nr. 415/R/12.10.2004 pronuntata  de Curtea de Apel Brasov, precum si  prin sentinta  civila nr. 4/CC/18.01.2005 pronuntata de Tribunalul Brasov si decizia  nr. 10/Ap/10.02.2006, definitiva si executorie pronuntata de Curtea de Apel Brasov se statuase  in mod clar ca transferul  dreptului  de proprietate asupra  actiunilor  de la ASOCIATIA PRO BRASOV  catre N.I. nu  a  operat, nefiind  indeplinite  cerintele  art. 98 alin. 1  din Legea nr. 31/1990 rep., care  prevad cerintele unei declaratii  unei declaratii  in registrul  actionarilor  cu privire  la  transferul actiunilor  nominative si care  trebuie semnata de  cedent  si cesionar,  nu doar de cesionar.

Cu alte cuvinte, procedand  conform art. 65 din Norma  nr. 773/1998 si  confirmand efectuarea  transmiterii  dreptului  de proprietate in registrul actionarilor doar in temeiul  declaratiei  lui N.  I., administratorul SC PRO ROMAN SA a nesocotit, la data de 18.05.2006, cand a cerut inscrierea in registrul comertului a modificarii structurii  actionariatului, dispozitiile  hotararilor judecatoresti  mentionate mai sus.

Solutionarea  recursului  in cadrul  dosarului  nr. 610/64/2006 al Curtii de Apel Brasov a  fost suspendata la data de 30.11.2006 pana la solutionarea procesului penal declansat  impotriva  lui N.I. pentru  infractiunea de  insusire a unui  numar de 33.002 actiuni reprezentand  80% din capitalul  social  al SC PRO ROMAN SA  (a se vedea  datele din sistemul ECRIS cu privire la  acest dosar).

Cauza  a fost repusa  pe rol la data de 28.03.2011 iar prin  Decizia nr. 1/R/CC/21.01.2011 pronuntata  irevocabil  de  Curtea de Apel Brasov a fost admis recursul ASOCIATIEI PRO  BRASOV, dispunandu-se  respingerea  cererii  de inscriere  mentiuni  nr. 29914/28.05.2006 formulata de SC PRO ROMAN SA, datorita faptului ca, prin sentinta  civila nr. 753/CA/30.05.2007 a Tribunalului  Alba , devenita irevocabila, (respectiv cea pronuntata  ca urmare a actiunii  promovate  de ASOCIATIA PRO BRASOV la data de 05.07.2011), s-a dispus  anularea  declaratiei  inscrise de  N. I.  in registrul actionarilor SC PRO ROMAN SA, privind transferului  dreptului de proprietate de la ASOCIATIA  PRO BRASOV  catre  N.I. asupra pachetului de 33002 actiuni, adica tocmai a solutii pe care  s-a  intemeiat  incheierea  nr. 6975/05.06.2006 pronuntata  ca urmare  a cererii  nr. 29914/18.05.2006.

S-a retinut  si ca nulitatea  produce  efecte  pentru trecut, de la data  incheierii  actului (ex tunc) iar  hotararea judecatoreasca  irevocabila  a Tribunalului Alba nu poate  fi ignorata (filele 49 – 50, vol. I din dosarul  nr. 6614/62/2011 al Tribunalului  Brasov si filele 186 – 187, vol. II ale aceluiasi dosar).

Prin  decizia nr. 2/R/CC/17.06.2011  pronuntata  de Curtea de Apel Brasov s-a dispus  completarea  dispozitivului  deciziei  nr. 1/R/CC/21.04.2011 a Curtii  de Apel Brasov in sensul  ca s-a dispus  radierea  din registrul  Comertului  Brasov  a  inscrierii  aferente incheierii  nr. 6975/05.06.2006 ( fila 188, vol. II din dosarul  nr. 6614/62/2011) iar prin incheierea  din 24.06.2011 pronuntata de Curtea de Apel Brasov s-a mentionat ca  decizia nr. 2/R/CC/17.06.2011 a acestei instante este irevocabila.

La data de 27.04.2011  mentionarea structurii actionariatului dispusa  prin incheierea  nr. 6975/05.06.2006 in registrul comertului a fost radiata (fila 245 verso, vol. III din dosarul nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov), radiere operata prin inscrierea  nr. 27549 (a se vedea la aceeasi fila si celelalte mentiuni ale  deciziei  nr. 1/CC/21.04.2011 a Curtii de Apel Brasov).

Revenind la data de 05.06.2006, respectiv la momentului celei  de-a doua  inscrieri  in registrul  comertului  a calitatii  de  actionar la SC PRO ROMAN SA  a numitului N.I. cu o cota de 80% din capitalul social, inscriere declarata irevocabila  nula  cu efect  retroactiv  de catre  Curtea de Apel Brasov, instanta  retine  ca  imediat  ulterior  acestei  date de 05.06.2006, la data de 07.06.2006  (deci dupa  doua zile), prin hotararea AGEA SC PRO  ROMAN SA  luata cu  votul decisiv a  lui  N.I.(a se vedea in acest sens considerentele  sentintei civile  nr. 31/CC/06.02.2011 a Tribunalului Brasov, ramasa  irevocabila, care a anulat aceasta  hotarare – fila 45 verso din dosarul nr. 6614/62/2011) s-a dispus conversia actiunilor  SC PRO ROMAN SA  din actiuni  nominative  in actiuni la purtator, hotararea  fiind  inscrisa  in registrul  comertului, in urma cererii 39661/22.06.2006, prin incheierea  nr. 7851/26.06.2006 (filele 92 verso, vol. I, 178 verso, vol. I, 181 verso, vol. II si 241 verso  vol. III din  dosarul  nr. 6614/62/2011).

Trebuie  observat  ca  numarul si valoarea  actiunilor  au  ramas  acelasi, respectiv 41252 actiuni  in valoarea de 10 lei  fiecare, la fel  si numerotarea  acestora  si  capitalul social.

Prin decizia  nr. 575/R/17.11.2006 pronuntata irevocabil de Curtea de Apel  Brasov  in dosarul  nr. 933/62/2006, s-a dispus  suspendarea  executarii  hotararii  AGEA SC PRO ROMAN SA din 07.06.2006 pana  la solutionarea  in prima instanta  a actiunii  in anulare a hotararii  atacate  ce  forma obiectul  dosarului  nr. 932/62/2006 al Tribunalului Brasov (a se vedea  cele retinute  in considerentele  sentintei civile  nr. 753/CA/30.05.2007 a Tribunalului  Alba – fila 35, vol. I din dosarul  nr. 6614/62/2011).

Din evidentele sistemului ECRIS rezulta ca solutia  in dosarul nr. 932/62/2006 al Tribunalului Brasov a fost  pronuntata  la data de 20.02.2008  (cand s-a luat act de  renuntarea la  judecata  si la renuntarea  la dreptul  pretins, dispunandu-se respingerea cererii).

Se observa si ca aceasta conversie a actiunilor din nominative in actiuni la purtator a fost  facuta pe  parcursul solutionarii  dosarului nr. 3447/57/2006 al Tribunalului Alba (unde fusese  stramutata de ICCJ cererea ASOCIATIEI  PRO  BRASOV avand ca obiect  anularea  contractelor de imprumut  si garantie mobiliara  incheiat cu N.I., anularea declaratiei  lui N.I.inscrise in registrul  actionarilor SC PRO ROMAN SA privind transferul  dreptului de proprietate  asupra  celor 33002 actiuni, precum si radierea din registrul actionarilor  si din registrul  comertului Brasov a mentiunilor ilegal facute privind calitatea de actionar  a numitului N.I. la SC PRO ROMAN SA), invocandu-se de paratul N.I.exceptia  lipsei de obiect a petitelor  2 si 3, exceptie respinsa de Tribunalul Alba pe considerentul  ca hotararea AGEA din 07.06.2006 fusese suspendata prin decizia  nr. 575/R/C/17.11.2006 pronuntata  de Curtea de Apel  Brasov iar ASOCIATIA PRO BRASOV  are interesul  ca  mentiunile existente in registrele publice, respectiv registrul actionarilor si registrul comertului  sa reflecte structura reala  a actionariatului  in conditiile in care  N.I. figurasera in aceste  registre  ca actionar  majoritar (fila 35, vol. I din dosarul nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov).

In registrul comertului  Brasov mentionarea actiunilor ca fiind la purtator apare  la data de 24.04.2007, in urma unei note interne facuta ca urmare  a unei erori de operare (fila 246 verso, vol. III din acelasi dosar), desi fusese pronuntata decizia civila nr. 575/R/17.11.2006 a Curtii de Apel Brasov de suspendare a hotararii AGEA din 07.06.2006 prin care actiunile nominative fusesera convertite la actiuni la purtator.

In urma cererii numarul 27996/08.05.2007, prin incheierea numarul 6665/21.05.2007  este inscrisa in registrul comertului Brasov structura actionariatului tip lista, mentionandu-se acelasi numar de  41252 actiuni  la purtator in valoare de 10 lei  fiecare, precum si ca intra in societate actionari persoane  fizice  tip lista cu  cota de 100%, precizandu-se ca ies din societate actionarii N.I.– 80%, P. A. SDM BHD – 10 %, Camera de Comert  si Industrie Brasov – 5 %, Uniunea Generala a Industriasilor din Romania ” UGIR 1903” Brasov – 3 % si Universitatea Transilvania Brasov – 2% ( actiunile fiind nedivizibile, se rotunjeste  procentul in sensul  mentionat – fila246 verso si 247, vol. III din dosarul nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov).

Prin sentinta civila nr. 753/CA/30.05.2007 pronuntata de Tribunalul Alba, sentinta executorie, s-a dispus anularea declaratiei inscrise de N.I. in registrul actionarilor SC PRO ROMAN SA privind transferul dreptului de proprietate  de la ASOCIATIA PRO BRASOV la N.I. asupra unui  pachet de 33.002 actiuni ( este vorba  declaratia in temeiul careia administratorul SC PRO ROMAN SA  confirmase si se obtinuse astfel, la 05.06.2006 inscrierea  in registrul comertului Brasov a calitatii de actionar a lui N.I.cu  o cota de 80% din capitalul social).

De asemenea,  prin aceeasi sentinta se dispune in mod expres si radierea din registrul actionarilor, precum si  din registrul  comertului Brasov a mentiunii privind  calitatea de actionar a paratului N.I. la SC PRO ROMAN SA.

Trebuie subliniat aici scopul  pentru care, pe parcursul solutionarii acestui dosar de  catre Tribunalul Alba, care avea ca obiect  anularea  declaratiei de inscriere a lui N.I., precum si  radierea din registrul  actionarilor si  registrul comertului  a calitatii de  actionar la SC PRO ROMAN SA, cu  votul decisiv a lui N.I. s-a  procedat la data de 07.06.2006 la  conversia  actiunilor SC PRO  ROMAN SA  din nominative la purtator.

S-a  incercat  in acest fel  sa se speculeze in mod contrar scopului legii, prin deturnarea finalitatii normelor de drept, regimul specific al  titlurilor la purtator, respectiv  modul de transfer al proprietatii asupra acestora si modul in  care o societate comerciala este  obligata sa evidentieze calitatea  de titular al actiunilor la purtator.

De asemenea, in acelasi mod s-a incercat  sa se speculeze si faptul ca ORC  nu evidentiaza, ca regula generala, in registrul comertului, titularii actiunilor la purtator decat sub mentiunea  actionari tip lista, fara mentionarea numelui acestora, tocmai datorita modului  prin care se transmite proprietatea asupra acestor titluri la purtator, respectiv simpla traditiune, care nu presupune evidentierea ori inscrierea in registrul comertului, transferul proprietatii putand opera oricand prin simpla traditiune, care nu este necesar a se mentiona in vreun registru pentru a opera in mod valabil.

Altfel spus, daca numitul N.I.era necesar sa figureze, in cazul actiunilor nominative, ca actionar inscris in registrul actionarilor SC Pro Roman SA si in registrul comertului pentru a-si putea justifica pretinsa calitate de actionar al acestei societati, iar in caz de radiere din aceste registre calitatea de pretins actionar al acesteia nu mai putea fi mentinuta si justificata, in cazul actiunilor la purtator, dreptul de proprietate nu mai era conferit ori dobandit prin inscriere iar necesitatea inscrierii in registrul comertului si in registrul actionarilor nu ar mai fi subzistat, altfel  incat dispozitiile instantelor judecatoresti de radiere din aceste registre s-a considerat ca ar ramane fara obiect si nu ar putea fi executate, numitul N.I.pastrand in acest fel calitatea de pretins actionar al SC Pro Roman SA (evident, prin traditiune, acesta putea instraina fara o evidentiere atat de stricta a noilor proprietari – cesionari actiunile, ceea ce ar ingreuna aplicarea hotararilor judecatoresti care au consfintit in mod irevocabil  ca N.I.nu a avut vreodata calitatea de actionar al SC Pro Roman SA cu cota de 80% din capitalul social).

Scopul conversiei actiunilor din nominative in la purtator reiese atat din invocarea, in cadrul dosarului Tribunalului Alba, a exceptiei lipsei de obiect a petitelor formulate de Asociatia Pro Brasov prin care se solicita anularea declaratiei Numitului N.I.de inscriere in registrul actionarilor SC Pro Roman SA cu privire la transferul pachetului de 33002 actiuni, precum si radierea din registrul comertului si registrul actionarilor a calitatii acestuia de actionar, cat si din operatiunile ulterioare  efectuate de acesta in calitate de pretins actionar.

Instanta retine ca in speta este vorba de deturnarea legii de la finalitatea ei, scopul pentru care legiuitorul a creat si reglementat existenta si circulatia titlurilor la purtator, precum si conversia actiunilor dintr-o categorie in alta (din nominative in la purtator in speta) nefiind conferirea posibilitatii fraudarii drepturilor adevaratului actionar si nici posibilitatea obtinerii, de catre partea care a pierdut procesul si careia i s-a stabilit lipsa calitatii de actionar, a ocolirii dispozitiilor unei hotarari judecatoresti irevocabile.

De asemenea, ratiunea instituirii posibilitatii convertirii actiunilor din nominative la purtator nu este nici crearea unei imposibilitati, pentru cel care se pretinde adevaratul actionar, de a demonstra si dovedi ca el este cel care detine in drept calitatea de actionar, respectiv ca este adevaratul proprietar al actiunilor.

Instanta retine ca a respecta litera legii, violand spiritul ei, constituie o abatere de la lege.

De asemenea, instanta retine ca aceasta conversie a actiunilor trebuie facuta de catre adevaratul actionar, ceea ce nu s-a intamplat in speta, motiv pentru care, prin sentinta civila nr. 31/CC/06.04.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov, mentinuta irevocabil prin decizia nr.2252/19.12.2011 a Curtii de Apel Craiova, hotararea AGEA din 07.06.2006 de conversie a actiunilor a si fost anulata  cu efect retroactiv  (filele 43-46 vol. II si 76-80 vol. III si 220-235 vol. III din dosarul nr.6614/62/2011 al Tribunalului Brasov).

Scopul contrar legii in care a fost facuta la data de 07.06.2006 conversia actiunilor SC Pro Roman SA din actiuni nominative in actiuni la purtator reiese cu evidenta si din imprejurarea  ca, pentru  data de 23.01.2012, a  fost convocata, inclusiv pentru actionarii care se pretind titulari ai actiunilor reprezentand 80% din capitalul social ( actiuni ce au fost dobandite de la  o persoana care  nu aveau calitatea de actionar al societatii, respectiv N.I.), sedintele AGOA si AGEA avand ca ordine de zi si ratificarea (deci cu  efect retroactiv si  nu doar pentru  viitor) hotararii AGEA din data de 02.07.2006 de conversie a actiunilor, ce  fusese  anulata  irevocabil  prin decizia nr.31/CC/06.04.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov si decizia  nr. 2252/19.12.2011 a Curtii de Apel Craiova (fila 117, vol. III din dosarul nr. 6614/62/2011).

In sentinta civila nr. 753/CA/30.05.2007 pronuntata de Tribunalul Alba in dosarul nr. 3447/57/2006 mentionata anterior se retine  in mod expres reaua – credinta a numitului N.I. si intentia acestuia de a  obtine prin abuz  proprietatea actiunilor  detinute de Asociatia Pro Brasov  la SC PRO ROMAN SA (fila 36 din  dosarul nr. 6614/62/2011, vol. I, al Tribunalului Brasov).

S-a mai retinut ca numitul N.I.a efectuat in mod nelegal in registrul  actionarilor SC PRO ROMAN SA  mentiunea dobandirii  calitatii de actionar  majoritar si ca  prin decizia  irevocabila  nr. 415/R/12.10.2004 pronuntata de Curtea de Apel Brasov se  dispusese  modificarea  incheierii  judecatorului  delegat  la ORC  de pe langa Tribunalul Brasov, in sensul  ca a fost respinsa  prima cerere de inscrierea  in registrul comertului (cea  cu nr. 26969/03.05.2004) a mentiunii  referitoare la cesiunea actiunilor.

Anularea declaratiei  inscrise  de Numitul N.I.in registrul  actionarilor SC PRO ROMAN SA  privind transferul dreptului de proprietate  de la ASOCIATIA PRO BRASOV la Neculaiei Ioan asupra  unui pachet de 33000 actiuni emise de SC PRO ROMAN SA, anulare dispusa  prin sentinta civila  nr. 753/CA/30.05.2007 (sentinta executorie, ce nu a fost desfiintata ori modificata in caile de  atac), produce efecte si pentru  trecut (ex tunc), numitul N.I. fiind considerat a nu fi avut calitatea de actionar  majoritar pentru  procentul de 80% din capitalul social al SC PRO ROMAN SA  inca  din momentul  respectivei  declaratii inscrise  de  acesta  in registrul  actionarilor  si ulterior, la 05.06.2006, in registrul  comertului.

De asemenea, in raport de dispozitiile deciziei nr. 415/R/12.10.2004 pronuntata de Curtea de Apel Brasov, numitul N.I. nu a avut  calitatea de actionar majoritar  pentru  procentul de 80% din capitalul social  al SC PRO ROMAN SA  nici anterior momente indicate mai sus.

Demersurile judiciare  facute in aceste doua dosare de  mai sus  si solutiile pronuntate  in mod irevocabil de catre  instante au vizat tocmai nelegala dobandire de catre N.I.a calitatii de actionar  al SC PRO ROMAN SA cu o cota de 80%, indiferent de  felul actiunilor si de transformarea lor ulterioara in actiuni la purtator iar aceasta operatiune de conversie a actiunilor in la purtator  nu poate acoperi nelegala dobandire a calitatii de actionar.

Anterior  cu aproximativ  o luna  fata de da  pronuntarii  sentintei  Tribunalului Alba, la data de 06.04.2007, cu toate  ca prin decizia  nr. 575/R17.11.2006 pronuntata  de Curtea de Apel Brasov in dosarul  nr. 933/62/2006, hotararea AGEA SC PRO ROMAN SA din 07.06.2006, de conversie  a actiunilor in la purtator, fusese suspendata pana la solutionarea  in prima instanta a actiuni in anularea acesteia, solutionare care a avut  loc in dosarul nr. 932/62/2006 al Tribunalului Brasov la data de 20.02.2008, numitul N.I.cumpara, prin act notarial,  toate cele 2063 actiuni (mentionate  in contractul de vanzare cumparare ca fiind  la purtator), in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 5% din capitalul social, numerotate de  la 37128 la 39190, detinute de Camera de Comert si Industrie Brasov la SC  PRO  ROMAN SA  (filele 149 – 151, vol. I, din  dosarul nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov), mentionandu-se ca inceteaza calitatea de actionar  la aceasta societate  a  vanzatoarei concomitent  cu  semnarea  actului de vanzare cumparare.

De asemenea, trebuie mentionat si aici ca  hotararea  AGEA  a SC PRO ROMAN SA din  07.06.2006  de  conversie  a actiunilor societatii  din  nominative  in la purtator, luata  cu votul  decisiv al numitului N.I., despre  care s-a  retinut  ca nu  era actionar  al societati, a  fost anulata cu efect retroactiv prin  sentinta  civila nr. 31/CC/06.02.2011 pronuntata  de Tribunalul Brasov in dosarul nr. 5189/62/2008 ( filele 43 – 46, vol. I al dosarului nr. 6614/62/2011) sentinta ce a fost  mentinuta  irevocabil prin decizia  nr. 2252/19.12.2011 a Curti de Apel Craiova ( filele 80 si 220 – 235, vol. III al aceluiasi  dosar).

Dupa cum  rezulta din  mentiunea de la fila 246  verso din dosarul  nr. 6614/62/2011, vol. III al Tribunalului Brasov, la data de 21.05.2007 capitalul social al SC  PRO ROMAN SA  inscris  in registrul  comertului  Brasov era de 412.520 lei, existand  un numar de 41252 actiuni  in valoare  de 10 lei  fiecare, corespunzator  celor stabilite  la  infiintarea societatii  prin HG  nr. 24/2004.

Prin hotararea CA  al SC PRO ROMAN SA nr. 7/30.05.2007 (sentinta Tribunalului Alba a fost  pronuntata  in aceeasi zi) se consfinteste  majorarea de capital social mentionat a fi efectuata de numitul N.I.cu suma de 1.687.480 lei, capitalul social  al SC PRO  ROMAN SA mentionandu-se ca devine  de 2.100.000 lei RON (412.520 lei + 1.687.480 lei).

In procesul verbal din data de 12.06.2008 (fila 130, vol. II al dosarului  nr. 6614/62/2011) se mentioneaza  ca au  fost emise  pentru  aportul de 1.687.480 lei  un numar  de 168.748 actiuni cu valoare  nominala de 10 lei reprezentand 3.375 actiuni cu o valoare nominala de 500 lei (se observa  din compararea  acestei  file cu mentiunea  din registrul comertului  de la  fila 53 vol. II al aceluiasi  dosar  si cu  cea din  concluziile scrise  de  la filele 146 si 152, vol. III depuse  de  intervenientii B.R.si SC PRO ROMAN SA  prin V.I.si C.R. ca este  vorba  de  o eroare  materiala  cu privire la  luna  inserata  in procesul verbal  de mai sus, luna corecta  fiind  luna 05).

Se mentioneaza in registrul comertului (fila 247 vol. II al dos. nr. 6614/62/2011) un numar total de actiuni avute in urma majorarii de 4200.

Aceasta majorare de capital social este inscrisa in registrul comertului Brasov la data de 27.07.2007, prin incheierea judecatorului delegat nr. 16118/26.07.2007, in urma cererii nr. 42969/26.06.2007 (fila 247 vol. II din dos. nr. 6614/62/2011).

La aceeasi data, 27.07.2007,  prin incheierea judecatorului delegat  nr. 10195/27.07.2007, in  urma cererii  nr. 47161/20.07.2007, este  inscrisa in registrul comertului  Brasov si sentinta  civila nr. 753/CA/30.05.2007 pronuntata de Tribunalul Alba privind anularea  declaratiei  inscrise de paratul N.I. in registrul actionarilor  SC PRO ROMAN SA privind transferul dreptului de  proprietate de la ASOCIATIA  PRO BRASOV la N.I. asupra  pachetului de 33002 actiuni  emise de SC PRO ROMAN SA, radierea  din registrul  actionarilor  si din registrul comertului de pe langa Tribunalul Brasov a mentiunii  privind calitatea de actionar a lui N.I.la SC PRO ROMAN SA (fila 93, vol. I din dosarul nr. 6614/62/2011).

Prin decizia  irevocabila nr. 17/R/CC/26.06.2008 pronuntata de Curtea de Apel Brasov in dosarul nr. 477/64/2008, recursul declarat de SC PRO ROMAN SA impotriva incheierii  judecatorului delegat mentionate mai sus este respins iar aceasta decizie este mentionata in registrul  comertului Brasov la data de 26.06.2008 (fila 93 verso, vol. I si 242, vol. III).

Trebuie mentionat ca si hotararea AGEA SC PRO ROMAN SA  din 16.10.2009 privind delegarea unor atributii, inclusiv de majorare a capitalului social  al SC PRO ROMAN SA  CATRE  Consiliul de Administratie  al acestei societati a fost  anulata cu efect  retroactiv  prin sentinta  civila nr. 31/CC/06.04.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov (fila 46, vol. I  din dosarul nr. 6614/62/2011) ramasa irevocabila  prin decizia  nr. 2252/19.12.2011 a Curtii de Apel Craiova.

La data de 10.07.2007, in aceleasi conditii ale suspendarii efectelor  hotararii AGEA SC PRO ROMAN SA din 07.06.2006 de conversie a actiunilor din nominative in la purtator, suspendare dispusa prin  decizia nr. 575/R/17.11.2006 de Curtea de Apel Brasov pana la data pronuntarii  solutiei  in prima instanta  cu privire la cererea de anulare  a acestei  hotarari (solutie data  la 20.02.2008 in dosarul nr. 932/62/2006 al Tribunalului Brasov), numitul N.I. cumpara, prin inscrisul  sub semnatura privata depus la filele 152 – 153 vol. I al dosarului  nr. 6614/62/2011 (inscris  care  nu poarta  stampila cumparatorului), de la P. A. (M) SDM BHD toate cele 4125 actiuni, numerotate de la 33.003 la 37.127 reprezentand 10% din capitalul social SC PRO ROMAN SA, mentionandu-se ca la  data  indeplinirii operatiunilor  de  predare primire a actiunilor  inceteaza calitatea  de  actionar  al vanzatorului  la SC PRO ROMAN SA.

Spre deosebire de primul contract de vanzare cumparare  de actiuni  din 06.04.2007, in acest  al doilea  contract de vanzare  cumparare  de actiuni  nu este  specificat felul  actiunilor, respectiv daca  sunt  nominative  ori la  purtator.

Trebuie  din nou  amintit  ca  Hotararea AGEA SC PRO ROMAN SA din 07.06.2006 de conversie a actiunilor in actiuni la purtator  a fost  anulata  retroactiv prin  sentinta nr. 31/2011 a Tribunalului  Brasov, irevocabila  prin decizia nr. 2252/2011 a Curtii de Apel Craiova.

La data de 22.08.2007 (asadar dupa mentionarea  in  registrul  comertului  la data de 27.07.2007 a sentintei civile executorii nr. 753/CA/30.05.2007 a Tribunalului Alba, de anulare a  calitatii de actionar  a numitului N.I., despre care orice tert putea avea cunostinta), prin hotararea CA SC PRO ROMAN SA nr. 8, are  loc o a doua majorare de capital  social  de la suma  de 2.100.000 lei la 5.526.500 lei ( filele 241 verso si 247 verso  din  vol. III al dosarului  nr. 6614/62/2011 si fila 130 vol. I din acelasi dosar).

Majorarea  capitalului  social  s-a  mentionat a fi facuta  tot de catre  numitul N.I.  cu suma de 3.426.500 lei  (2.100.000+3.426.500 lei =5.526.500 lei) emitandu-se un numar  de 6853 actiuni  in valoare de 500 lei, rezultand  un total de 11.053 actiuni in valoare  de 500 lei fiecare.

Aceasta  majorare de  capital  social  este  inscrisa in registrul comertului  Brasov, la data de 07.09.2007 prin  incheierea judecatorului delegat  nr. 11783/06.09.2007, in urma  cererii nr. 53024/29.08.2007.

La data de 21.11.2007, prin  hotararea CA SC PRO ROMAN SA nr. 11, este consfintita  a treia  majorare de capital social  de la  suma de 5.526.500 lei,  la suma de 10.531.511 lei  ( fila 247 verso si 241 verso, vol. III al dosarului  nr. 6614/62/2011 si filele 131 – 132, vol. II al  aceluiasi dosar).

Majorarea s-a mentionat a fi fost efectuata tot de numitul N.I.cu suma de 5.005.001 lei (5.526.500+5.005.001=10.531.511 lei), emitandu-se  un numar de 10.010 actiuni , rezultand  un numar  total de 21.063 actiuni in valoare de 500 lei  fiecare ( 11053+10.010=21063 actiuni).

Inscrierea in registrul  comertului  a celei de-a treia  majorari de capital social  s-a facut  la data de 28.12.2007, prin incheierea  nr. 16773/27.12.2007, in  urma cererii nr. 70898/19.12.2007.

La data de 21.12.2007, in aceleasi conditii  ale suspendarii  efectelor  hotararii AGEA SC PRO ROMAN SA din 07.06.2006 de conversie  a actiunilor  din nominative  in la purtator, dispusa  prin decizia nr. 575/R/17.12.2006 de Curtea de Apel Brasov pana la data  pronuntarii in prima instanta  a solutiei  cu privire  la cererea de anulare a acestei  hotarari AGEA (solutie pronuntata la data de 20.02.2008 in dosarul nr. 932/62/2006 al Tribunalului Brasov), SC PRESCON BV. SA cumpara, prin  inscrisul sub semnatura  privata  depus la filele 147 – 148 din vol. I al dosarului  nr. 6614/62/2011, de la Uniunea Generala a Industriasilor  Romani – UGIR 1903 Brasov, toate  cele 1237 actiuni  mentionate  a fi la purtator, in valoare  nominala  de 10  lei fiecare, numerotate de  la 39.191 la 40.427, reprezentand 3% din capitalul social  al SC PRO ROMAN SA, stipulandu-se  ca  concomitent  semnarii actului de vanzare cumparare, calitatea  vanzatorului de  actionar  la SC PRO ROMAN SA inceteaza. Din nou trebuie  amintita anularea  retroactiva a  conversiei actiunilor  din nominative in la purtator  dispusa prin sentinta civila  nr. 31/2011 a Tribunalului Brasov, irevocabila  prin decizia  nr. 2252/2011 a Curtii de Apel Craiova.

Trebuie observat  faptul ca, desi anterior  datei acestei  vanzari de actiuni, s-a mentionat  in registrul comertului  ca  au  avut loc  trei majorari de  capital social  iar valoare  nominala a actiunilor a fost  modificata  de la 10  lei  la 500 lei si desi  este cunoscut faptul ca  actiunile  unei societati comerciale au toate  aceeasi valoare  nominala, in acest ultim act de vanzare  cumparare  de actiuni se mentioneaza ca se vand  si respectiv se cumpara  actiuni in valoare de 10 lei fiecare.

Aceeasi  valoare  a  fiecareia dintre actiunile  vandute  de 10  lei  este mentionata  si in  primul act de vanzare  cumparare  de actiuni  din 06.04.2007, desi  intervenientii  Balan  Roxana  si SC PRO ROMAN SA  prin V.I.si C.R. au sustinut in concluziile scrise (filele 146 si 152, vol. III din  dosarul nr. 6614/62/2011) ca a mai existat o hotarare  a CA al  SC PRO ROMAN SA  anterioara, respectiv din data de 20.01.2007 de  majorare a capitalului social  iar in cererea de la file 108 vol. I al aceluiasi dosar  intervenienta ASOCIATIA PRO BRASOV a mentionat ca  la data de 20.01.2007 se hotarase si majorarea  valorii  nominale  a actiunilor SC PRO ROMAN SA de la 10 lei, la 500 lei fiecare (a se vedea mentiunile  nr. 6319 si 6321 din registrul comertului – fila 93, vol. I din  acelasi dosar).

Cu privire la acest  ultim act de vanzare cumparare a actiunilor de catre SC Prescon SA din data de 21.12.2007, instanta retine ca el a fost semnat, in numele cumparatorului, de numitul  R.V., in calitate de reprezentant.

De asemenea, din inscrisurile de la filele 1, 2, 98 si 99 – 109, vol. III al dosarului nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov,  rezulta  ca SC PRESCON SA  are  in prezent  denumirea  de SC LEVEL ACTIV  CONSTRUCT  SA, aflandu-se  in prezent  in procedura insolventei, numitul N.I.detinand conform istoricului  firmei, calitatea de actionar  al acestei  societati, la care  administrator  a figurat  si numitul R.V..

Din aceleasi inscrisuri rezulta ca, atat  fosta SC PRESCON SA, cat si SC PRESCON BV SA, fac parte  din  grupul  de firme al numitului N.I., avand aceeasi  adresa ca sediu, respectiv Brasov, str. Poienelor, nr. 5, pavilion administrativ  la fel ca si SC PRO ROMAN SA .

Din toate cele trei acte de vanzare-cumparare de actiuni rezulta ca este vorba de o cota totala de 18% din capitalul social al S.C. Pro Roman S.A. ce excede cotei de 80%, apartinand Asociatiei Pro Brasov, in discutie in speta de fata.

La data de 01.02.2008 Curtea de Apel Alba Iulia  a respins  apelul  impotriva sentintei nr. 753/CA/30.05.2007 a Tribunalului Alba (a se vedea fila 38 verso, vol. I din dosarul nr. 6614/62/2011).

La data de 19.02.2008, prin  hotararea CA al SC PRO ROMAN SA  nr. 3, are loc  o  ultima majorare de capital social de la suma  de 10.531.511 lei, la suma  de 40.531.511 lei (a se vedea  filele 131, vol. II si  filele  242 si 248 vol. III  din dosarul  nr. 6641/62/2011, precum  si fila 93, vol. I), capitalul  social  al societatii  care  exista  si in  prezent, asa cum rezulta din  relatiile  ORC de pe langa Tribunalul Brasov de la filele 193 si 249 verso, vol. III al dosarului  nr. 6614/62/2011, precum si  din nota  de sedinta depusa de intervenienta SC PRO ROMAN SA prin V.I.si C.R., precum si de interveninta B.R.la fila 123 vol. II al aceluiasi dosar.

Ultima majorare de capital social  a fost  mentionata ca fiind  facuta de SC PRESCON SA cu suma de 30.000.000 lei (10.531.511 + 30.000.000 = 40.531.511 lei), emitandu-se  un numar de 60.000 actiuni cu valoare  nominala de 500 lei  fiecare, numarul total al  actiunilor  fiind  de 81.063, existent  si  in prezent.

Aceasta majorare  a fost  inscrisa  in registrul  comertului Brasov  la data de 03.03.2008, prin  incheierea nr. 2694/29.02.2008, ca urmare a cererii  nr. 13832/25.02.2008.

Aceasta  hotarare  a CA  din 12.08.2008 a fost  anulata  cu efect  retroactiv prin  sentinta civila  nr. 31/CC/06.04.2011 a Tribunalului Brasov ( fila 46 vol. I din dosar), ramasa irevocabila  prin decizia  nr. 2252/19.12.2011 a Curtii de Apel Craiova, la fel ca si hotararile nr. 1 – 3 ale CA SC PRO ROMAN SA  din 18.02.2008 privind aprobarea subscrierii  de actiuni  de catre SC PRESCON  SA si majorarea a capitalului social.

Din insumarea tuturor cifrelor mentionate in procesul  verbal de la filele 130 – 131, vol. II din dosar  precum si a celor  indicate  in  relatiile ORC  de pe langa Tribunalul Brasov  la filele 247 – 248, vol. III din dosar nr.6614/62/2011, rezulta ca, in fapt, aceste patru majorari  de capital social au fost  facute  de la data infiintarii SC PRO ROMAN SA prin HG nr. 24/2004 si pana  in prezent, iar ele au fost facute incepand  cu data de 30.05.2007 la care a fost pronuntata  si sentinta  nr. 753/CA/30.05.2007 a Tribunalului Alba.

De asemenea, din  procesul verbal  de la  fila 131 vol. II al dosarului  rezulta  ca  doar aceste majorari  de capital  social  aratate mi sus au fost  avute in vedere  la data de 12.06.2008, cand s-au distribuit noile actiuni  tiparite  ale SC PRO ROMAN SA catre  persoanele  acolo indicate  ca avand  calitatea  de actionari.

Este esential a se  observa faptul ca  toate  aceste  modificari ale capitalului  social  si delegari de atributii  catre  consiliul de administratie  au fost  adoptate  ca urmare  a  puterii decizionale  in SC PRO ROMAN SA  conferite  numitului N.I.de  procentul de 80% din capitalul social al societatii, pretins  fi  dobandite de la ASOCIATIA PRO BRASOV si nu  ca urmare a  procentului de 15% despre  care  Neculaie Ioan  afirma ca le-a cumparat de la P.A.  (M) SDM. BHD si Camera de Comert  si Industrie  Brasov  ori  al  celui  de 3% pe care  SC PRESCON SA, societate  controlata  tot de N.I.pe care  l-a dobandit de la Uniunea Generala a Industriasilor  din Romania  – UGIR 1903 Brasov.

Este  evident faptul ca, daca numitul N.I.ar fi  respectat  dispozitiile  deciziei  irevocabile  nr. 415/R/12.10.2004 a Curtii de Apel Brasov si cele  ale sentintei  civile nr. 753/CA/30.05.2007 pronuntata  de Tribunalul Alba, sentinta ce era executorie, procentul de 80% ce se  stabilise  ca apartine ASOCIATIEI  PRO BRASOV nu  ar mai fi  dat  posibilitatea numitului N.I.sa opereze modificari esentiale  in capitalul social  si structura  actionariatului SC PRO  ROMAN SA.

Nu se poate accepta ca, dupa bunul plac al partii care a  pierdut  litigiile, sa se  ajunga la  nerespectarea  unor hotarari  judecatoresti, prin adoptarea repetata de hotarari AGA si prin  ratificarea  ulterioara a  acestora.

Prin decizia nr. 14/01.02.2008 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia au fost respinse apelurile  impotriva sentintei civile nr. 753/CA/30.05.2007 a Tribunalului Alba.

Chiar daca  prin decizia  nr. 3290/06.11.2008 pronuntata de ICCJ decizia  de mai sus a Curtii de Apel Alba Iulia  a fost casata, cauza  a fost  trimisa  spre rejudecare  instantei de apel  fara a avea loc o desfiintare a sentintei  Tribunalului Alba, care a ramas executorie  si deplin aplicabila.

In rejudecare, Curtea de Apel Alba Iulia, prin decizia  comerciala nr. 34/CA/16.04.2009 a respins apelurile  impotriva sentintei  nr. 753/CA/30.05.2007 a  Tribunalului Alba.

Aceasta este mentionata si in registrul  comertului prin  incheierea  nr. 21502/18.12.2009, in urma cererii nr. 111826/16.12.2009 (fila 93 verso, vol. I si fila 242, vol. III).

Prin decizia  nr. 18/R/CC/08.04.2010 a Curtii de Apel Brasov este respins recursul SC PRO ROMAN SA impotriva  incheierii judecatorului delegat  nr. 21502/12.02.2002, decizia mentionandu-se  in registrul comertului  prin incheierea  nr. 46601/18.05.2010 ( fila 93 verso, vol. I si 242, vol. III).

Prin decizia nr. 1106/17.03.2010  pronuntata de ICCJ in dosarul nr. 60/57/2009, au fost  respinse recursurile formulate  impotriva  deciziei comerciale nr. 34/A/16.04.2009 a Curtii de Apel  Alba Iulia, decizia ICCJ fiind irevocabila (filele 37/42, vol. I din dosarul nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov).

Trebuie observat ca prin decizia imitiala nr. 3290/06.11.2008 data in dosar ICCJ a dispus  in sensul  verificarii situatiei reale  a actiunilor si mentiunilor din registrul actionarilor si in registrul comertului datorita  sustinerii  transformarii  actiunilor  pe parcursul  litigiului, din nominative  in actiuni  la purtator (fila 39, vol. I din dosarul nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov).

Dupa cum deja s-a aratat, chiar si in atare situatie, a fost dispusa de instanta si mentinuta de ICCJ prin decizia nr. 1106/17.03.2010 anularea mentiunilor din registrul  actionarilor, prin care  N.I.se  inscrisese ca actionar al SC PRO ROMAN SA pentru cele 33002 actiuni detinute de ASOCIATIA PRO BRASOV si radierea din acest registru  precum si din registrul comertului a calitatii de actionar a numitului N.I., deoarece lipseste suportul legal  al inscrierilor considerandu-se ca acesta nu a dobandit calitatea de actionar.

Asadar, demersul  judiciar si  solutiile  pronuntate  au avut in vedere si au statuat asupra calitatii de actionar  la SC PRO ROMAN SA in privinta cotei de 80% din capitalul social , indiferent de faptul ca numitul N.I.a incercat  sa converteasca, in scopul  mentionat deja de prezenta instanta, actiunile  din nominative  in la purtator, prin aceasta conversie si prin cesiuni ulterioare catre interpusi ai acestuia  neputandu-se acoperi lipsa  calitatii de actionar la SC PRO ROMAN SA  pentru procentul de 80% apartinand ASOCIATIEI PRO BRASOV, consfintita prin hotarari judecatoresti irevocabile.

La data de 07.06.2010, din oficiu, sub nr.63110, ORC de pe langa Tribunalul Brasov mentioneaza in registrul comertului sentinta  civila  nr. 753/CA/30.05.2007 pronuntata in dosarul nr. 3447/57/2008 de  Tribunalul Alba, ramasa irevocabila  prin decizia  nr. 1106/17.03.2010 pronuntata  in dosarul nr. 60/57/2009 de ICCJ, mentionandu-se inclusiv cele  dispuse de instanta cu privire la anularea declaratiei inscrise de numitul N.I.actionarilor SC PRO ROMAN SA privind transferul dreptului de proprietate  de al ASOCIATIA  PRO BRASOV la  asupra  unui pachet de 33002 actiuni precum si la radierea  din registrul actionarilor  si din registrul comertului  de pe langa Tribunalul Brasov a mentiunii privind calitatea  de actionar  a numitului N.I. la SC PRO ROMAN SA (fila 94, vol. I si 242, vol. III din dosarul nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov).

Tot din oficiu, la 06.09.2010, sub nr. 81204 se mentioneaza in registrul comertului  Brasov renuntarea la judecata plangerii  formulata impotriva  inregistrarii  nr. 63110/07.06.2010 de mai sus ( filele 94, vol. I si 242, vol. III al aceluiasi dosar).

La data de 18.06.2010,  sub nr. 65946, se radiaza din oficiu, din registrul comertului, in temeiul  sentintei civile nr. 753/CA/30.05.2007, ramasa irevocabila, calitatea  de actionar  la SC PRO ROMAN SA a lui N.I., calitate intregistrata prin cererea de mentiuni nr. 26969/03.05.2004 (filele 94, vol. I si 242, vol. III al aceluiasi dosar).

Este vorba de aceeasi cerere cu nr. 26969/03.05.2004 care fusese respinsa de la inscriere in registrul comertului  prin decizia nr. 415/R/12.10.2004 a Curtii de Apel Brasov, decizie mentionata in registrul comertului prin incheierea  nr. 3230/05.04.2005, in urma cererii nr. 13149/31.03.2005 (amintite deja anterior), decizie care statua in mod irevocabil ca nu s-a realizat transferul  dreptului de proprietate  asupra actiunilor de la ASOCIATIA PRO  BRASOV la N.I. datorita nerespectarii prevederilor  art. 98 alin. 1  din Legea nr. 31/1990.

De asemenea, aceasta inscriere facuta in baza  cererii nr. 26969/03.05.2004 mai fusese anterior  radiata si prin  mentionarea nr. 34800/05.07.2007 (a se vedea filele 241 verso si 243 ale vol. III din dosarul  nr. 6614/62/2011).

La data de 02.09.2010,  prin rezolutia  nr. 12248/01.09.2010, in urma cererii de mentiuni nr. 79887/30.08.2010, este inscris in registrul comertului  Brasov capitalul social initial al SC PRO ROMAN SA  in suma de 412.520 lei RON, precum si un  numar de 41.252 actiuni  nominative, in valoare de 10 lei fiecare. 

Se mentioneaza ca ies din societate  prin excludere  actionarii de tip  lista ce aveau o cota de participare  la capitalul social  de 100% pentru un numar de 81063 actiuni, aportul fiind de 40.531.511 lei.

Se mentioneaza ca intra in societate vechii actionari (cei consfintiti prin HG nr. 24/2004), respectiv ASOCIATIA PRO BRASOV, cu 33002 actiuni  si o cota de 80% din capitalul social, P.A. (M) SDM. AHD cu 4125 actiuni, cu o cota de 10% din capitalul social, Camera de Comert si Industrie Brasov, cu 2063 actiuni si o cota de 5% din capitalul social, Uniunea generala a Industriasilor  din Romania  cu 1237 actiuni si o cota de 3% din capitalul social  si Universitatea Transilvania  Brasov, cu un numar de 825 actiuni si o cota de 2% din capitalul social al SC PRO ROMAN SA ( filele 242, 248 si 249 vol. III al aceluiasi dosar).

Se observa ca, dupa pronuntarea  deciziei  nr. 1106/17.03.2010 de ICCJ, prin care  sentinta civila nr. 753/CA/2007 a Tribunalului Alba a ramas irevocabila s-a mentionat radierea  calitatii de  actionar a lui N.I.si s-a inscris  structura actionariatului  si capitalului  initial al SC PRO ROMAN SA.

Prin sentinta civila nr. 31/CC/06.04.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov, a fost  admisa  actiunea formulata  de ASOCIATIA PRO BRASOV impotriva SC PRO ROMAN SA,  constatandu-se nulitatea, cu efecte pentru trecut (ex tunc), a  mai multor hotarari AGOA, AGEA si ale Consiliului de Administratie al SC PRO ROMAN SA, printre care si hotararea  AGEA din 07.06.2006 privin  conversia actiunilor SC PRO ROMAN SA din nominative in actiuni la purtator.

Efectul constatarii  acestei  nulitati este revenierea la situatia  anterioara, respectiv a existentei actiunilor  nominative pentru SC PRO ROMAN SA.

De asemenea, dupa cum s-a aratat anterior, au mai fost anulate si hotararea AGEA  din 26.10.2006 privind delegarea  unor atributii inclusiv de  majorare a capitalului social, catre consiliul de administratie  al SC PRO ROMAN SA, hotararea  CA nr. 1-3 din 18.02.2008 privind aprobarea subscrierii de actiuni  de catre SC PRESCON SA si majorare de capital social precum si hotararea  CA din 19.02.2008 privind majorarea de capital social al SC PRO ROMAN SA cu aportul varsat de SC PRESCON SA (cea  de-a patra majorare  de capital social indicata in procesul verbal de la filele 124 – 134, vol. II din dosarul  nr. 6614/62/2011).

In sentinta nr. 31/06.04.2011 instanta a retinut ca in urma anularii operatiunii  frauduloase  prin care numitul N.I.s-a inscris  ca actionar in registrul  actionarilor SC PRO ROMAN SA, anulare dispusa prin sentinta  civila nr. 753/CA/30.05.2007 a Tribunalului Alba, mentinuta irevocabil prin decizia  nr. 1106/17.03.2010 a ICCJ precum si  a radierii din registrul actionarilor si din registrul comertului a calitatii de actionar a lui N.I.la SC PRO ROMAN SA, radiere dispusa prin aceleasi hotarari judecatoresti, a fost confirmata cu efect declarativ si nu constitutiv calitatea de actionar a ASOCIATIEI  PRO BRASOV la SC PRO ROMAN SA.

S-a mai retinut si ca radierea din registrul  actionarilor SC PRO ROMAN SA  a asa-zisului transfer de actiuni era revenirea la situatia anterioara, respectiv la structura actionariatului consacrata de HG nr. 24/2004.

Pentru aceste considerente s-a  constatat  ca hotararile adoptate de SC PRO ROMAN SA, prin adunarea generala ori  consiliul de administratie, au fost luate cu votul  decisiv al unei persoane, N.I., ce nu este actionar al SC PRO ROMAN SA si cu neparticiparea  reprezentantilor  actionarului majoritar ASOCIATIA PRO BRASOV, al carui  consimtamant a lipsit.

A mai retinut  instanta si ca asa-zisul actionar majoritar a folosit abuziv pozitia detinuta, creeand premisele prejudicierii celorlalti actionari.

Sentinta de mai sus a intrat in puterea lucrului judecat, devenind irevocabila prin decizia  nr.2252/19.12.2011 pronuntata de Curtea de Apel Craiova in dosarul nr. 5189/62.2008, prin care a fost respins recursul SC PRO ROMAN SA (filele 80 si 220 – 235, vol. III din  dosarul nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov).

Sentinta nr. 31/06.04.2011 a Tribunalului Brasov a fost mentionata in registrul comertului  la data de 25.05.2011, sub nr. 33960 (filele 94 verso, vol. I si 242, vol. III din dosarul nr. 6614/62/2011).

Inclusiv in decizia  nr. 2252/19.12.2011 a Curtii de Apel Craiova  s-a retinut ca  radierea  mentiunii  privind calitatea  de  actionar  a numitului N.I. din registrul comertului  si registrul  actionarilor, radiere  dispusa  prin hotarare definitiva si irevocabila a condus la  revenirea  societatii la structura  actionariatului consacrata  de HG nr. 24/2004.

 Or acest  act normativ prevede  inclusiv capitalul social al  societatii  si cota de participare  la acesta. Se  indica o cota de 80% din capitalul social  initial de 412.520 lei, pentru ASOCIATIA PRO BRASOV si o cota de 2 % pentru Universitatea Transilvania Brasov, actiunile fiind nominative, fiind anulata irevocabil inclusiv conversia din 07.06.2006.

Pentru restul de 18 % din capitalul social, procent detinut initial de  actionarii  P.A. (M) SDM.BHD – 10%, Camera de Comert si Industrie  Brasov – 5% si Uniunea Generala a Industriasilor  din Romania ” UGIR 1903” Brasov – 3% si nepus in discutie in dosarul de fata de catre Asociatia Pro Brasov, prezenta instanta retine ca urmeaza a se stabili, in cadrul dosarelor nr. 14295/62/2011, 14296/62/2011 si 14299/62/2011 ale Tribunalului Brasov (filele  60 – 62, vol. III) in care se pune in discutie  nulitatea actelor de vanzare cumparare  a acestor actiuni incheiate intre  actionarii de mai sus si N.I.ori SC Prescon SA si indicate  la filele 147 – 153, vol. I din dosarul nr. 6614/62/2011 al Tribunlului Brasov, cine este indreptatit a fi figura ca actionar al SC PRO ROMAN SA.

De asemenea, trebuie observat ca, inclusiv in cuprinsul deciziei  nr. 2252/19.12.2011 a Curtii de Apel Craiova, respectiva instanta a retinut efectul retroactiv al nulitatii, care  produce efecte  si pentru trecut, inca  din momentul  incheierii  actului juridic civil ( fila 232, vol. III din dosarul nr. 6614/62/2011), precum si faptul ca, din moment ce actiunile in discutie au fost  dobandite prin  abuz de numitul N.I., este neintemeiata sustinerea SC PRO ROMAN SA ca acesta ar fi  avut calitatea de actionar al societatii  la momentul adoptarii hotararilor  a caror nulitate  s-a constatat  de instanta de fond, sustinerea invocata de SC PRO ROMAN SA motivat de faptul ca hotararile AGA au fost adoptate anterior pronuntarii  sentintei civile nr. 753/30.05.2007 a Tribunalului Alba ( a se vedea filele 225 si 233 ale vol. III din dosarul nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov).

S-a mai retinut  si ca, restabilirea legalitatii incalcate prin inscrierea declaratiei numitului N.I.ca actionar in registrul actionarilor SC PRO ROMAN SA implica luarea in considerare  tocmai a perioadei care incepe cu acest moment al  inregistrarii, astfel incat se impune  desfiintarea tuturor actelor  subsecvente  acestei operatiuni de inregistrare, pentru ca  partile sa ajunga in situatia in  care s-ar fi aflat  daca respectivul act  nu s-ar fi incheiat, fiind  aplicabil  principiul ” resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis” nemaifiind  necesar ca printr-o hotarare judecatoreasca sa se constate  ca ASOCIATIA PRO BRASOV  are calitatea de actionar majoritar.

Fata de cele mentionate mai sus cu privire la efectele nulitatii si tinand seama ca  majorarile de capital social  invocate de  intervenientii  B.R.si SC PRO ROMAN SA prin V.  I. si C.R., au fost efectuate  doar incepand cu data de 30.05.2007, la care a fost pronuntata si sentinta civila  nr. 753/CA de catre  Tribunalul Alba, precum si de imprejurarea ca, asa cum rezulta atat din  calculele privind majorarile de capital  social, cat si din  procesul verbal  de la filele  124 – 134, vol. II ale dosarului  nr. 6614/62/2011 intocmit de SC PRO ROMAN SA si semnat inclusiv de cei  care invoca calitatea de actionari, in fapt, au existat  doar cele patru majorari de capital social  din datele  de 30.05.2007, 22.08.2007, 21.11.2007 si 19.02.2008 (ultima fiind anulata prin sentinta civila nr. 31/2011 a Tribunalului  Brasov), prezenta instanta  nu poate retine  apararile acestor intervenienti  in sensul ca  nu se poate admite  cererea formulata de  numitul O.I. pentru SC PRO ROMAN SA si cea formulata de  intervenienta Asociatia Pro Brasov datorita faptului ca ar exista majorari de capital social  care nu au fost anulate de instanta.

De altfel, se observa cu usurinta  ca intervenientii B.R.si SC PRO ROMAN SA prin Victor  Iordache si C.R. incearca sa obtina, sub o aparenta de legalitate, tocmai ceea ce aceasta legalitate este  menita  sa impiedice.

Astfel,  in concret, acestia sustin imposibilitatea  inscrierii in registrul comertului  a cotei de participare  de 80% a Asociatiei Pro Brasov, invocand faptul ca  ar exista o serie de hotarari  AGA ale SC PRO ROMAN SA  neanulate inca de instante prin hotarari irevocabile sau macar executorii.

Or, tocmai cel de la care pretind ca au dobandit actiunile actionarii indicati de intervenienti a fost cel care nu respectat, asa cum rezulta din istoricul prezentat mai sus, decizia irevocabila nr. 415/R/12.10.2004  pronuntata de Curtea de Apel Brasov, sentinta civila executorie nr. 753/CA/30.05.2007 pronuntata de Tribunalul Alba, sentinta  civila nr. 4/CC/18.01.2005 pronuntata de Tribunalul Brasov si decizia  nr. 10/Ap/10.02.2006, definitiva si executorie pronuntata de Curtea de Apel Brasov, care statuasera asupra lipsei calitatii de actionar a numitului N.I.si decizia  nr. 575/R/17.11.2006 pronuntata irevocabil de Curtea de Apel  Brasov, de suspendare a hotararii de conversie a actiunilor din 07.06.2006.

De asemenea, pretinsii actionari indicati de aceeasi intervenienti sunt cei care nu respecta sentinta civila nr. 31/CC/06.04.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov, ramasa irevocabila prin decizia  nr. 2252/19.12.2011 a Curtii de Apel Craiova prin care s-a anulat conversia actiunilor din 07.06.2006 si majorarea de capital social facuta de S.C. Prescon S.A., asa cum reiese in mod clar din convocatorul de la fila 117 vol II din dos. nr. 6614/62/2011.

Se obrerva ca, dupa anularea irevocabila  de instante a anumitor  hotarari  adoptate de ei in cadrul SC PRO ROMAN SA, cum sunt cele  privind  conversia actiunilor  in actiuni nominative facuta  la 07.06.2006, precum si a celorlalte mentionate  in sentinta civila  nr. 31/CC/06.04.2011 a Tribunalului Brasov, mentinuta irevocabil  prin decizia  nr. 2252/19.12.2011 a Curtii de Apel  Brasov, este  convocata o  noua sedinta AGA pentru  data de  23.01.2012, prin Victor Iordache, in care se discuta ordinea de zi ca fiind  ratificarea hotararii AGEA SC PRO ROMAN SA din data de 07.06.2006 de conversie  a  actiunilor din nominative in actiuni la purtator  si readoptarea  hotararilor anulate  prin cele doua hotarari judecatoresti  enumerate (fila 117, vol. III din dosarul nr.  6614/62/2011 al Tribunalului Brasov).

Asadar, se doreste  inclusiv mentinerea  efectelor  hotararii AGEA  de conversie a actiunilor  din 07.06.2006 inca din momentul  adoptarii  acesteia pentru a se putea conferi  o aparenta de legalitate  operatiunilor efectuate de la acel moment  si care au la baza tocmai sustinerea  ca  actiunile SC PRO ROMAN SA ar fi  la purtator.

Nu se poate admite ca acesti intervenienti sa solicite instantei protectia drepturilor lor, invocand o pretinsa chestiune de nelegalitate procedurala referitoare la neanularea unor hotarari AGA prin solutii executorii ori irevocabile ale instantelor de judecata, din moment ce tocmai ei ori autorul lor sunt sau au fost cei care au nesocotit astfel de hotarari judecatoresti executorii sau irevocabile.

Este de principiu ca nu poate fi admis  a se perpetua o asemenea stare  de nelegalitate  prin faptul nerespectari  hotararilor irevocabile  ale instantelor judecatoresti de  catre  cei care  au pierdut respectivele  litigii ori de catre interpusii acestora, caci s-ar ajunge la un sir interminabil de procese  care sa vizeze anularea  hotararilor adoptate in mod repetat  si nelegal  de catre respectivele persoane, cu consecinta  refuzului de a se recunoaste drepturile  adevaratului actionar, ASOCIATIA PRO BRASOV, aceasta in conditiile in care  aceasta din urma invoca instrainari importante de active ale SC PRO ROMAN SA catre societatile  apartinand numitului N.I.(a se vedea fila 113, vol. I din dosarul nr. 6614/62/2011) precum si dorinta de a fi introdusa in insolventa SC PRO ROMAN SA prin cereri formulate  de societati  controlate de N.I., respectiv SC PREFA SA ( a se vedea filele 71 – 75, vol. III din acelasi dosar).

Instanta  retine si ca, fata de pozitia intervenientilor B.R.si SC PRO ROMAN SA prin V.I.si C.R. in raport de  hotararile  judecatoresti irevocabile, inclusiv fata de sentinta civila  nr. 753/CA/30.05.2007 a Tribunalului Alba, ramasa irevocabila  prin decizia nr. 1106/17.03.2010 a ICCJ, exista in mod evident interesul ASOCIATIEI PRO BRASOV de a obtine  inscrierea in registrul  comertului a  cotei sale de participare  la capitalul social  al SC PRO ROMAN SA.

Instanta are in vedere notificarile facute de ASOCIATIA  PRO BRASOV catre SC PRO ROMAN SA incepand cu data de 05.06.2008 cu privire la respectarea hotararilor judecatoresti precizate, inclusiv  publicarea in Monitorul Oficial  al Romaniei  a continutului  unora dintre aceste  hotarari judecatoresti, respectiv sentinta civila nr. 753/2007 a Tribunalului Alba si sentinta civila nr. 1243/2011 a Tribunalului Brasov (a se  vedea  filele 138 – 181, vol. II din dosarul nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov).

Prin sentinta civila nr. 1243/C/28.06.2011 pronuntata de  Tribunalul Brasov in dosarul nr. 6040/62/2011 ( filele  136 –  137, vol. I din dosarul nr. 6614/62/2011) a fost admisa cererea ASOCIATIEI PRO BRASOV, prin O.I., dispunandu-se  radierea din registrul  comertului  a cererii nr. 29914/18.05.2006 (cea prin care inscrisa  in registrul comertului  structura actionariatului SC PRO ROMAN SA in urma declaratiei  lui N.I.si a inscrierii acestuia  ca actionar in registrul  actionarilor), precum si a calitatii de actionar a lui N.I.la SC PRO ROMAN SA  dobandita in baza acestei  cereri, fiind respinsa cererea de interventie  formulata de B.A..

S-a retinut  ca incheierea  judecatorului delegat care a stat la baza admiterii cererii  nr. 29914/18.05.2004 (incheierea  nr. 6075/05.06.2006) a fost desfiintata in mod irevocabil prin decizia nr. 1/R/CC/21.04.2011 a Curtii de Apel Brasov.

S-a mai precizat si ca  instant  dispune restabilirea  situatiei  anterioare mentiunilor efectuate  in registrul comertului  in baza cererii  nr. 29914/18.05.2006, prin inscrierea ca actionar a ASOCIATIEI PRO BRASOV.

Trebuie  subliniat  ca  restabilirea situatiei  anterioare aratata anterior presupune tocmai  inscrierea ASOCIATIEI  PRO BRASOV cu o cota de 80% din capitalul social al SC PRO ROMAN SA, intrucat, prin decizia  nr. 415/R/12.10.2004 a Curtii de Apel Brasov fusese  respinsa si prima cerere  nr. 26969/03.05.2004, prin care N.I.se inscrisese  ca actionar la SC PRO ROMAN SA pentru aceasta cota de  80%, mentiunea respectiva  fiind radiata (dupa cum s-a aratat anterior  in cuprinsul  considerentelor) si prin mentiunea  nr. 44800/05.07.2007, ulterior, la 27.07.2007, 18.12.2009 si 08.04.2010 fiind inscrise  si sentinta civila nr. 723/2007 a Tribunalului Alba, decizia nr. 3412/2009 a Curtii de Apel Alba Iulia si decizia nr. 1106/2010 a ICCJ care vizau aceeasi radiere a cererii  nr. 26969/03.05.2004.

De altfel, la de 14.02.2012, instanta care a pronuntat sentinta civila nr. 1243/C/28.06.2011 a lamurit  dispozitivul  acesteia in sensul  ca inscrierea  ca actionar a ASOCIATIEI PRO BRASOV la SC PRO ROMAN SA priveste  procentul de 80% din capitalul  social  (fila 254 vol. III  din dosarul nr. 6614/62/2011).

La data de 14.07.2011, sub nr. 45478 este  inscrisa din oficiu in registrul comertului sentinta civila nr. 1243/28.06.2011 a Tribunalului Brasov ( fila 95 verso, vol. I, 242, vol. III si 249, Vol. III din dosarul nr. 6614/62/2011).

De la fila 249  vol. III din dosarul  nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov rezulta  ca ASOCIATIA PRO BRASOV  a  fost  inscrisa  ca actionar  ca  intra in SC PRO ROMAN SA cu o cota de 0,8142306858% din capitalul social.

Prin  nota interna nr. 51966/24.08.2011 mentionandu-se o eroare de operare, ASOCIATIA PRO BRASOV a fost  inscrisa  cu o cota de 0% din capitalul social, in timp ce actionarii  persoane  fizice tip lista au fost inscrisi cu  o cota de 100% din capitalul social (a se vedea  filele 89 si 175 vol. I si 178 vol. III din  prezentul dosar).

Prin decizia nr. 538/R/21.09.2011 pronuntata  in dosarul nr. 6064/62/2011 de  catre Curtea de Apel Brasov, a fost respins recursul  formulat de  intervenientii  SC PRO ROMAN SA, B.R.si N.I. impotriva  sentintei civile  nr. 1243/C/28.06.2011 a Tribunalului Brasov, care a  devenit irevocabila.

S-a retinut  de catre instanta de recurs ca aspectele referitoare la structura  actuala a actionariatului  nu pot  fi  avuta in vedere  la  operarea in registrul comertului a hotararilor  judecatoresti si nu se  pot constitui  intr-o imposibilitate de  executare (fila 134 verso din dosarul  nr. 6614/62/2011).

Au fost respinse astfel sustinerile  formulate de recurenti  in cadrul  recursului  referitoare la faptul ca  structura  actuala a actionariatului  si capitalul  social  inscris  in prezent, precum si faptul  ca  actiunile  sunt la purtator ar face imposibila  inscrierea  unui actionar  cu actiuni nominative  in registrul  comertului (a se vedea fila 134, vol. I din  dosarul nr. 6614/62/2011).

Instanta de recurs  din dosarul nr. 6040/62/2011 al Curtii de Apel Brasov a  mai retinut ca, datorita respingerii cererii  de inscriere  mentiuni nr. 29.914/18.05.2010 ( ce de-a doua  cerere  prin care N.I.a fost inscris  ca actionar  la SC PRO  ROMAN SA) prin decizia  nr. 1/R/CC/21.04.2011 a Curtii de Apel  Brasov, toate drepturile conferite  de  aceasta inscriere  trebuie  radiate,  la fel  si calitatea de actionar  a lui N.I., impunandu-se  restabilirea  situatiei  anterioare acelei inscrieri, respectiv reinscrierea  ca actionar  a ASOCIATIEI PRO BRASOV ( fila 134 verso  vol. I  din dosarul nr. 6614/62/2011).

La data de 08.11.2011, prin  rezolutia  directorului ORC de  pe langa  Tribunalul Brasov nr. 14470, in urma  cererii nr. 68815/04.11.2011, este  mentionata decizia  nr. 538/R/21.09.2011 a Curtii de Apel Craiova prin care  sentinta  nr. 1243/2011 a Tribunalului Brasov a devenit irevocabila  ( filele 185 si 242 verso , vol. III din  dosarul nr. 6614/62/2011).

Cu toate acestea, ASOCIATIA PRO BRASOV a ramas inscrisa  in  registrul comertului cu un  procent de 0% din capitalul  social  in timp ce  asociatii persoane  fizice  de tip lista  au  fost  mentionati  cu o cota de 100% din capitalul social (a se vedea  fila 178, vol. III  din dosarul nr. 6614/62/2011, certificatul nr. 4159 eliberat  de  ORC de pe langa Tribunalul Brasov la data de 27.01.2012).

Din informatiile sistemului ECRIS rezulta  ca  ORC  de pe langa Tribunalul Brasov a  formulat cerere de lamurire a  intelesului  intinderii sau aplicarii  dispozitivului  sentintei civile nr. 1243/2011 a Tribunalului Brasov doar la data de 18.11.2011, termenul fixat  pentru  solutionarea acesteia conform art. 281 ind. 1 Cod procedura civila,  cu citarea partilor, fiind  stabilit  la 07.02.2012, pronuntarea avand  loc, dupa  cum deja s-a mentionat, la data de 14.02.2012.

Trebuie observat  si ca, asa cum  rezulta  din  inscrisul de la  fila 75  vol. III al  dosarului nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov, SC PREFA  SA,  prin  administrator B.I.Monica, care  solicitase declansarea procedurii  insolventei  SC PRO  ROMAN SA prin cererea inregistrata  la data de 05.01.2012 (fila 71, vol. III al aceluiasi dosar) solicita  instantei  investite  cu aceasta  ultima cerere  preschimbarea  termenului de judecata  stabilit  in dosarul de insolventa nr. 91/62/2012 pentru data de 20.02.2012, la o data  anterioara, cererea e  preschimbare  a termenului  fiind  formulata  la 06.01.2012.

Instanta retine  si  ca  intervenientii  B.R.M.si SC PRO ROMAN SA  prin V.I.si C.R., au invocat doar in cuprinsul concluziilor scrise depuse la dosar la data de 27.01.2012 ( filele 144 – 154, vol. III  din dosarul  nr. 6614/62/2012) faptul ca , in dosarul nr. 14149/62/2011 Tribunalul Brasov a respins  plangerea  formulata  de ASOCIATIA PRO BRASOV  impotriva  modului de  inregistrare  a acesteia  la ORC, in sensul  neinregistrarii  procentului de 80% prevazut de HG nr. 24/2004, sustinand ca nici instanta de  fata  nu ar putea  admite aceasta  inscriere.

Lasand la o parte  momentul procesual  la care  a fost  invocata  aceasta  exceptie instanta retine din evidentele sistemului ECRIS ca, in dosarul  nr. 14149/62/2011 al Tribunalului Brasov, prin sentinta  civila nr. 29/C/23.01.2012 a fost  respinsa plangerea  ASOCIATIEI PRO BRASOV impotriva rezolutiei nr. 14470/08.11.2011 emisa de ORC  de pe langa Tribunalul Brasov motivat de  faptul ca  inscrierea in registrul comertului  s-a  facut  fara a se  mentiona numarul de actiuni deoarece sentinta civila nr. 1243/2011 a Tribunalului Brasov, ramasa  irevocabila, nu a  dispus cu privire  la  acest aspect si pentru ca, la acel moment,  nu era solutionat in mod irevocabil dosarul nr. 5189/62/2008 ( in care  ulterior  s-a pronuntat  decizia nr. 2252/19.11.2008 a  Curtii de Apel Brasov).

Se observa ca dosarul nr. 14149/62/2011 al Tribunalului Brasov, avea un alt obiect decat  prezentul dosar  cu nr. 6614/62/2011, deoarece  era formulata plangere impotriva rezolutiei  prin care  se dispusese, la data de 08.11.2011, sub nr. 14470, mentionarea  doar a deciziei  nr. 538/R/21.09.2011 a  Curtii a Apel  Brasov prin care se respinsese recursul  impotriva  sentintei civile nr. 1242/2011 a Tribunalului Brasov, mentionandu-se si cota de 80% pentru  ASOCIATIA PRO BRASOV, in  timp  ce  obiectul prezentului  dosar  il constituie cererea de inscriere  la ORC  a unor mentiuni referitoare  la structura  actionariatului si  capitalului social formulata in temeiul  unor  hotarari ale consiliului de administratie  al SC PRO ROMAN SA  adoptate  prin si cu concursul actionarului ASOCIATIA PRO BRASOV.

De asemenea,  se observa ca, la data de 23.01.2012 nu fusese lamurit dispozitivul  sentintei  nr. 1243/C/28.06.2011 al Tribunalului  Brasov, lamurirea  avand  loc la data de 14.02.2011, anterior  pronuntarii  solutiei  in prezentul  dosar cu nr. 6614/62/2011.

Or, a impartasi rationamentul intervenientilor din concluziile scrise, ar insemna ca inclusiv  instanta  care a pronuntat  sentinta  nr. 1243/2011 sa nu mai poata proceda la precizarea  procentului  de 80%.

In plus,  in prezent,  respectiv la  data  pronuntarii  solutiei  in dosarul  de fata, exista  pronuntata deciziei  nr. 2252/19.12.2011 a Curtii de Apel  Craiova prin care  sentinta civila  nr. 31/CC/06.04.2011 a Tribunalului Brasov  a devenit  irevocabila, inclusiv sub  aspectul  nulitatii conversiei actiunilor  si a  majorarii  de capital social  facuta de  SC PRO ROMAN SA.

Sub  acest aspect, este  lipsit de  relevanta  faptul ca  cererile de inregistrare au fost depuse  la ORC  de  pe langa Tribunalul  Brasov anterior  pronuntarii  deciziei nr. 2852/2011 a Curtii de Apel Brasov, trebuind  a fi avut  in vedere  faptul ca, la momentul  pronuntarii  acestei  sentinte, dosarul nr. 5189/62/2008 fusese solutionat  irevocabil  prin decizia  de mai  sus a Curtii de Apel  Craiova.

Instanta  nu poate  retine  nici sustinerile  acestor intervenienti  de la fila 82 vol. I din dosarul  nr. 6614/62/2011, in sensul ca, dupa ce ICCJ a  trimis din oficiu la ORC de pe langa Tribunalul Brasov decizia  nr. 1106/2010, s-ar fi executat dispozitiile instantei supreme prin inscrierea de mentiuni nr. 65946/18.06.2010 efectuata de ORC, radiindu-se calitatea  de  actionar la SC PRO ROMAN SA  a lui N.I..

Este evident ca respectarea deciziei ICCJ si eficientizarea acesteia presupune redobandirea  calitatii de actionar  cu o cota de 80 % din capitalul social  al SC PRO ROMAN SA de catre ASOCIATIA  PRO  BRASOV, iar efectele acestei  hotarari judecatoresti  irevocabile nu pot fi anulate prin  operatiunile frauduloase si  abuzive  ale numitului N.I., efectuate  pe parcursul  derularii fazelor procesuale, constand  in  conversia  actiunilor, majorari de capital si  traditiunea actiunilor  catre persoane  cu care  acesta are  interese  comune in grupul  sau de firme.

Sustinerile acelorasi intervenienti  in  sensul ca,  in prezent, ASOCIATIA PRO BRASOV detine  un procent de 0,082% din capitalul social  al SC PRO ROMAN SA, intrucat prin decizia  nr. 1106/17.03.2012 a ICCJ a fost  recunoscut  doar dreptul  de  proprietate  al acesteia  privitor  la  cele 33002 actiuni iar  nu  asupra unui  numar de actiuni care  sa-i permita  sa detina 80% din actualul capital  social al SC PRO ROMAN SA este lipsita de relevanta, fiind valabile  considerentele expuse mai sus de instanta referitoare la efectele hotararilor judecatoresti  pronuntate in litigiile enumerate anterior, inclusiv in cel care s-a pronuntat decizia  nr. 1106/2010 a ICCJ.

In plus,  instanta retine  ca,  in privinta procentului  de 0,082 % invocat  de intervenienti, acestia, desi recunosc ca ASOCIATIA  PRO  BRASOV are in proprietate un numar de 33.002 actiuni potrivit deciziei  ICCJ si indica un numar total al actiunilor din prezent ca fiind 81.063, atunci cand calculeaza procentul ce i-ar  reveni  ASOCIATIEI PRO BRASOV din capitalul  social  nu se  mai  raporteaza la numarul actiunilor (respectiv nu raporteaza cele 33.002 actiuni  la totalul  pretins  de 81.063 actiuni), ci se raporteaza  la o valoare diferita avute de actiuni, respectiv 10 lei pentru fiecare  dintre  cele 33.002 actiuni  ale ASOCIETIEI  PRO BRASOV, indicand o valoare  totala a  acestora de 330.020 lei si 500 lei pentru  cele 81.063 actiuni pentru  care indica  o valoare  totala de 40.531.511 lei (a se vedea si filele 28, vol. III  din dosarul nr. 6614/62/2011).

Or, este de principiu ca valoarea actiunilor unei societati comerciale nu  poate fi diferita, neputand exista actiuni cu valoare de 10 lei  in acelasi  timp  cu actiuni cu  valoare de 500 lei, asa cum rationeaza intervenientii atunci cand, pretinzand ca respecta hotararea ICCJ, calculeaza cota de participare la capitalul social avuta de Asociatia Pro Brasov.

Instanta  retine insa ca,  potrivit  hotararilor judecatoresti irevocabile deja mentionate  si a considerentelor expuse referitoare la motivele pentru care operatiunile abuzive efectuate de numitul N.I.nu pot paraliza efectele hotararilor judecatoresti, in speta este vorba de  un capital  social  al SC PRO ROMAN SA asa cum fusese  aprobat prin HG nr. 24/2004, valoarea unei actiuni fiind de 10 lei, existand  un numar de 41252 actiuni.

In alta ordine de idei, instanta retine ca  intervenientii B.R.M.si SC PRO ROMAN SA  prin V.I.si C.R., au invocat ca inscrierea  cotei de 80% a ASOCIATIEI PRO BRASOV nu poate  fi admisa  si datorita  faptului ca exista cesiuni ale actiunilor  facute  de numitul N.I., precum si  datorita  faptului  ca titlurile (actiunile) ar fi la purtator, simpla posesie a acestora creand o prezumtie relativa de proprietate  in favoarea  posesorului, respectiv a celor ce  se  pretind  in prezent  actionari ai SC PRO ROMAN SA si care detin astfel de actiuni.

Cu privire la actiunile SC PRO ROMAN SA, instanta retine  urmatoarele:

Asa cum rezulta din inscrisurile depuse la dosar, actiunile SC PRO ROMAN SA la infiintarea societatii  prin HG nr. 24/2004  erau  in numar de 41250, fiind  numerotate de 00001 la 41250, avand  o valoare  nominala de 10 lei fiecare, fiind  actiuni  nominative.

La data de 07.06.2006, dupa cum s-a mai aratat, prin hotararea AGEA a SC PRO ROMAN SA adoptata cu votul decisiv al neactionarului N.I., pe parcursul  solutionarii  dosarului nr. 3447/57/2006 al Tribunalului Alba (stramutat la aceasta instanta de la Tribunalul Brasov, unde avea numarul 2083/2004), in care  se  punea in discutie  tocmai  nelegala dobandire a calitatii de actionar  a lui N.I.  si nelegalitatea  inscrierilor  acestuia  ca actionar cu actiuni  nominative  in registrul  actionarilor  si registrul comertului, se procedeaza  la  conversia actiunilor din  nominative in  actiuni la purtator.

Scopul pentru care  prezenta  instanta  a retinut ca a fost facuta aceasta conversie, precum si  argumentele  care atesta o atare  concluzie  au fost  expuse anterior, in cuprinsul prezentelor considerente.

Prin sentinta civila nr. 31/CC/06.01.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov, ramasa irevocabila  prin decizia nr. 2252/19.12.2011 a Curtii de Apel Craiova, hotararea  AGEA din 07.06.2006 de mai sus a fost anulata cu efect retroactiv, consecintele fiind  aceea ca actiunile au redevenit  nominative.

Pana la data  de 21.05.2007 (fila 24 verso  si 247 vol. III din dosarul  nr. 6614/62/2011) in registrul comertului  au fost  mentionati  ca actionari ai SC PRO ROMAN SA N.I.cu 80% din capitalul social, P.A. (M) SDM.BHD cu 10 % din capitalul social, Camera de Comert  si  Industrie  Brasov  cu 5 %  din capitalul social, Uniunea Generala a Industriasilor  din Romania – UGIR 1903 Brasov  cu 3% din capitalul social  si Universitatea  Transilvania  Brasov  cu 2 % din capitalul social.

Doar la aceasta  data  au fost  mentionati  in registrul  comertului actionarii persoane  fizice tip lista  ca fiind nou intrati  in SC PRO ROMAN SA in locul celor  mentionati anterior, cota  fiind de 100%.

Cu toate acestea, se observa din  procesual verbal  de la filele 124 – 134, vol. III din dosarul nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov ca, la data de 12.06.2008, atunci cand s-au  predat cele 41250 actiuni, preluandu-se noile actiuni tiparite si numerotate, erau mentionati  urmatorii  actionari ai SC PRO ROMAN SA: 1.) SC PRESCON SA cu 1425 actiuni numerotate de  la 33003 la 40427; 2.) N.I. cu 30.002 actiuni, numerotate de la 00.001 la 30002, 3.) S. (actuala B.) R. M. cu 1000 de actiuni, numerotate de la 31.003 la 32002, 4.) V.M.C. cu 1000 actiuni, numerotate de la 32003 la 33002, 5.) R.  V. cu 1000 actiuni, numerotate de la 30003 la 31002 si 6.) Universitatea Transilvania  Brasov cu 825 actiuni, numerotate de la 40.428 la 41.252.

Din aceasta  evidenta si din  numerotarea actiunilor  reiese ca, la data de 12.06.2008,  pe langa cele 1237 actiuni numerotate de la 39.191 la 40.427 despre care  se arata ca SC PRESCON SA le-a  cumparat  la data de 21.12.2007 de la Uniunea Generala a Industriasilor din Romania – UGIR 1903 Brasov, SC PRESCON SA a mai  dobandit si 2063 actiuni numerotate de la 37.128 la 39.190, precum si 4125 actiuni numerotate de la 33.003 la 37.127.

Este vorba despre cele 2063 actiuni despre care  s-a  aratat  ca ar  fi  fost  cumparate de  N.I.la 06.04.2007 de la Camera de Comert  si Industrie Brasov si de cele 4125 actiuni  cumparate de acelasi  N.I.la data de 10.07.2007 de  la P.A. (M) SDM.BHD.

Adunand 1237 actiuni cu 2063 actiuni si cu 4125 actiuni rezulta  un total de 7245 actiuni cu care  este  mentionata SC PRESCON SA la data de 12.06.2008 in procesul verbal de la fila 115, vol. II din dosarul nr. 6614/62/2011.

Ar rezulta asadar existenta  unor  cesiuni  facute  anterior  datei de 12.06.2008 de catre N. I. catre SC PRESCON SA pentru cele 6188 actiuni cumparate de primul de la Camera  de Comert si  Industrie Brasov si de la P.A. (M) SDM.BHD.

Procentul de 18 % din capitalul social  al SC PRO ROMAN SA, corespunzator  totalului  procentelor detinute de P.A. (M) SDM.BHD – 10%, Camera de Comert si Industrie – 5% si Uniunea Generala a Industriasilor  din Romania – UGIR 1903 Brasov – 3%, figura la data de 12.06.2008, cand actiunile  erau mentionate  a fi  la purtator, ca apartinand SC  PRESCON SA (a se observa numerotarea actiunilor detinute de SC PRESCON SA si cea a actiunilor  detinut  de celelalte trei persoane juridice  de mai sus, numerotare  care  coincide, la fel si numarul de actiuni).

Din acelasi proces verbal rezulta  si existenta, anterior datei de 12.06.2008 a  unor cesiuni facute  de numitul N.I.catre B. (fosta S.) R. (a se vedea si cele aratate  de  aceasta la  filele 68 – 69, vol. III din dosarul nr. 6614/62/2011), V. C. M. si R.V..

In concret, este  vorba de cesiunea unui numar de 1000 actiuni numerotate de la 31003 la 32002 catre B. R., a unui numar de 1000 actiuni, numerotate de la 32003 la 33002 catre V. C. M si a unui numar de 1000 actiuni, numerotate de la 30.003 la 31.002 catre R.  V., N.I. ramanand cu  un numar de 30.002 actiuni numerotate de la 00.001 la 30.002.

Din compararea numerotarilor actiunilor cedate cu numerotarea actiunilor  detinute  conform HG nr. 24/2004 de catre ASOCIATIA PRO BRASOV, rezulta ca cesiunile totalului de 3000 actiuni facuta de numitul N.I.catre B. R., V. C. M. si R.V. anterior datei de 12.06.2008 au fost facute din procentul de 80% corespunzator celor 33002 actiuni despre care N.I.pretindea  fara  temei  si  suport  legal  ca le-ar  fi  dobandit de la ASOCIATIA PRO BRASOV (33.002 minus 3000 actiuni cesionate, rezulta 30.002 actiuni mentionate pentru N.I.in procesul verbal din data de 12.06.2008, iar  numerotarea celor 3000 de actiuni cesionate se inscrie in numerotarea celor 33.002 actiuni avute in proprietate  de ASOCIATIA PRO BRASOV).

Cu alte cuvinte, cesionarea  a cate 1000 de actiuni  pentru fiecare  dintre  numitii B.A., V.C.Msi R.V. a fost facuta de numitul N.I.din procentul  de 80% si cele 33.002 actiuni care erau proprietatea ASOCIATIEI PRO  BRASOV.

La data de 12.06.2008, Universitatea Transilvania Brasov ramanea inscrisa cu acelasi numar de  actiuni, 825, numerotate la fel cu numaratoarea initiala de la  infiintarea SC PRO ROMAN SA.

Din procesul verbal  de la filele 124 – 134, vol. II din dosarul nr. 6614/62/2011, rezulta  ca la acea data s-a  dorit a se consfinti noua structura a actionariatului SC PRO ROMAN SA  in conformitate cu noile actiuni emise, numerotate de la 000.000.1 la 008.106.3 in valoare  nominala de 500 lei fiecare, tinandu-se  seama  de cele  patru majorari de capital  social  indicate in procesul verbal  precum si de cota din capitalul  social  detinuta de actionarii  indicati ca fiind N.I., R.V., S. (actuala B.) R., V. M., SC PRESCON SA si Universitatea Transilvania Brasov.

In  concret, s-a  consemnat ca s-a procedat  la  predarea  de catre  cei de mai sus  catre SC PRO ROMAN SA  a  vechilor actiuni numerotate  de la 00.001 la 41.252, totalizand 41252 actiuni si la preluarea de catre pretinsii actionari, proportional cu cotele pe care le detineau din totalul actiunilor anterioare, a noilor  actiuni, totalizand 81.063 actiuni, avand numerotarea de mai sus.

Astfel, corespunzator procentului obtinut cu privire la vechile actiuni, numitului N.I.i-au revenit un numar de 20.838 actiuni, dintre care 10.828 numerotate de  la 000.000.1 la 001.082.8 si 10.010 actiuni numerotate de la 001.105.4 la 002.106.3.

In acelasi mod au revenit:

– numitului R.V. un numar de 20 actiuni noi numerotate  de la 001.095.3 la 001.097.2, – – numitei S. (actuala B.) R.  un numar de 20 actiuni, numerotate de la 001.097.3 la 001.099.2,

– numitului V.M.C. 20 de actiuni noi, numerotate de  la 001.099.3 la 001.101.2, – SC PRESCON SA un numar  de 60.148 actiuni  noi, numerotate de la 001.082.9 la 001.095.2, de la 001.101.3 la 001.103.6 si de la 002.106.4 la 008.106.3,

– precum si Universitatii Transilvania Brasov un numar de 16 actiuni noi, numerotate de la 001.203.8 la 001.105.3 (filele  131 si 132, vol. II din dosarul nr. 6614/62/2011).

Comparand actionarii, numarul actiunilor fiecaruia, numerotarea acestor actiuni existenta la data de 12.06.2008 (indicata la filele 131 si 132, vol.II din dosarul nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov), cu numarul  actiunilor  detinute  la data de 28.11.2011 (a se vedea nota de sedinta de la fila 123, vol. II) de aceleasi persoane, precum si cu numerotarea actiunilor acestora, rezulta ca structura actionariatului  nu a mai suferit in intervalul 12.06.2008 – 28.11.2011 decat o singura modificare, in privinta denumirii actionarilor, in sensul ca cele 60.148 actiuni numerotate de la 001.082.9 la 001.095.2, de  la 001.101.3 la 001.103.6 si de la 002.100.4 la 008.106.3, reprezentand  74,1990% din capitalul social, ce apartinea SC PRESCON SA au fost cesionate in totalitate catre noul actionar SC PRESCON BV.SA, respectiv  tot  catre o firma  controlata de numitul N.I..

Includerea in nota de sedinta de la fila 123 verso, vol. II al dosarului nr. 6614/62/2011si a actiunilor numerotate de la 001.099.3 la 001.101.2 ca apartinand  tot SC PRESCON BV. SA este o eroare, aceste 20 de actiuni fiind trecute si la V. M. C. despre care se  afirmase ca a ramas actionar al societatii tot cu 20 de  actiuni.

De asemenea, din compararea inscrisurilor de la filele 123 verso si 131 – 132 ale vol. II din dosarul nr. 6614/62/2011 rezulta ca, la data de 28.11.2011, numitii R.V., M.C.V. precum si Universitatea Transilvania Brasov au ramas tot cu acelasi numar de actiuni ca cel avut la data de 12.06.2008, corespunzand inclusiv numerotarile actiunilor.

Numitul N.I.se observa ca a cesionat intervenientei B.R.M., de la data de 12.06.2008 pana la data de 28.11.2011, toate cele 20.838 actiuni pe care pretindea ca le detine la SC PRO ROMAN SA, B.R.M. ajungand sa fie mentionata ca detinatoare a unui numar de 20.858 actiuni (20 actiuni initiale + 20.838 actiuni cedate de N.I.) reprezentand 25,7306 % din capitalul social.

Asadar, SC PRESCON BV. SA a dobandit in totalitate procentul de 74,1990% din capitalul social al SC PRO ROMAN SA, inscris in prezent in registrul comertului de la SC PRESCON SA, care la randul sau, il detinea in temeiul cesiunii actiunilor facute de P.A. (M) SDN. BHD si Camera de Comert si Industrie Brasov lui N.I., cedent la randul  sau catre SC PRESCON SA, al cesiunii facute de Uniunea Generala a Industriasilor  din Romania – UGIR 1903 Brasov catre SC PRESCON SA si din majorarea de capital social  facuta de aceasta societate prin  hotararea CA din 19.02.2008, anulata irevocabil  prin sentinta civila nr. 31/2011 a Tribunalului Brasov, mentinuta prin decizia  nr. 2252/2011 a Curtii de Apel Craiova.

B.R.M., R. V. si M.C.V. au dobandit un numar de 20 de actiuni fiecare ca urmare a anularii vechilor actiuni, respectiv a celor 1000 actiuni vechi detinute de fiecare si a acordarii in schimbul acestora, pentru fiecare dintre cei trei, a unui numar de 20 de actiuni noi.

Or, dupa cum s-a aratat deja, cele 1000 de actiuni vechi detinute de fiecare dintre cei trei fusesera dobandite in urma cesiunii facute de N.I.a unui numar total de 3000 actiuni din cadrul celor 33.0023 actiuni avute in proprietate de ASOCIATIA PRO BRASOV, deci din procentul de 80% in discutie, asupra caruia N.I.nu  avea nici un drept.

In privinta restului de 20838 actiuni noi detinute de intervenienta B.R.M.in urma cesiunii realizate de numitul N.I.dupa data de 12.06.2008, trebuie observat faptul ca, din procesul-verbal  incheiat la aceasta din urma data, rezulta ca cele 20.838 actiuni noi au fost atribuite numitului N.I.tinandu-se seama de procentul de capital social detinut  anterior de acesta, respectiv de numarul de actiuni vechi  indicate  ca fiind detinute de acesta (30.002) si de majorarile de capital social consemnate in procesul-verbal de la filele 130 –  131, vol. II din dosarul nr. 6614/62/2011, ca fiind facute de N.I..

Or, aceste actiuni detinute de N.I.in numar de 30.002 reprezinta o parte din totalul  de 33.002 actiuni apartinand  ASOCIATIEI PRO BRASOV, deci  tocmai o parte din procentul  de 85% in discutie.

Concluzia este aceea ca cele 20.858 actiuni detinute in prezent de B.R.M.provin din procentul de 80% apartinand ASOCIATIEI PRO BRASOV cesionat catre ea de N.I.,  precum si din trei majorari de capital facute de o persoana care nu avea calitatea  de actionar al SC PRO ROMAN SA, respectiv N.I..

Instanta retine ca niciuna dintre actiunile indicate la fila 123 verso din vol. II al dosarului nr. 6614/62/2011 ca fiind detinute de B.R.M., R.V. si M.C.V. nu sunt detinute ca urmare a anularii, la data de 12.08.2008, a vechilor actiuni achizitionate de la P.A. (M) SDN. BHD, Camera de Comert si Industrie  Brasov si Uniunea Generala a Industriasilor  din Romania – UGIR 1903 Brasov prin actele  de la filele 147-153, vol. I din dosar (respectiv procentul de 18 %  din capitalul social initial al SC PRO ROMAN SA), anulare in temeiul careia  s-a  facut  distribuirea  noilor actiuni.

Dimpotriva, noile actiuni distribuite ca urmare a respectarii procentului de 18 % reprezentand vechile actiuni achizitionate de la cei trei fondatori, se regasesc, asa cum  s-a aratat,  in totalitate, intre actiunile noi detinute de SC PRESCON BV. SA.

Intr-o atare situatie, intervenienta B.R.M. neaflandu-se in procentul  de 18% din capitalul social initial al SC PRO ROMAN SA ramas dupa scaderea procentului de 80% apartinand ASOCIATIEI PRO BRASOV si al celui de 2% apartinand Universitatii Transilvania Brasov,  urmeaza a fi radiata din registrul  comertului calitatea acesteia de actionar la SC PRO ROMAN SA, cu atat mai mult cu cat, dupa anularea conversiei de  actiuni dispusa  prin sentinta  civila nr. 31/2011 a Tribunalului Brasov si prin decizia nr. 2252/2011 a Curtii de Apel Craiova, actiunile SC PRO ROMAN SA sunt nominative si nu la purtator.

Instanta retine si ca in registrul comertului  sunt  mentionati actionari persoane fizice de tip lista, cu o cota de 100% din capitalul social, iar la fila 123 verso, vol. II din dosarul nr. 6614/62/2011, intervenienta B.R.M.pretinde si sustine ca ar fi actionar al  SC PRO ROMAN SA cu o cota de 25,7306 % din capitalul social, astfel incat radierea acesteia din  registrul comertului, respectiv dintre actionarii tip lista, se impune.

Aceleasi considerente, referitoare la procentul de 18% impun si admiterea cererii de  constatare a nulitatii  actiunilor la purtator detinute de  intervenienta B.R.M..

Cu privire la cesiunile de actiuni si regimul titlurilor la purtator invocate de  intervenientii B.R.M.si SC PRO ROMAN SA  prin V.I.si C.R., instanta  retine  urmatoarele:

Referitor la cesiunile de actiuni si la persoanele care au ajuns sa detina actiuni in urma acestui circuit al actiunilor descris anterior, instanta retine ca, in cauza, nu poate fi retinuta buna-credinta a dobanditorilor actiunilor, in sensul ca nu au cunoscut adevaratul proprietar al procentului de 80% din capitalul social al S.C. Pro Roman S.A.

Mai intai trebuie mentionat ca, la data de 05.04.2005 fusese mentionata in registrul comertului dec. irevocabila nr. 415/R/12.10.2004 a Curtii de Apel Brasov, prin care se arata clar ca nu operase transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor de la Asociatia Pro Brasov catre numitul N.I.pentru actiunile emise de S.C. Pro Roman S.A., respectiv pentru procentul de 80% in discutie.

Apoi trebuie mentionat ca la S.C. Prescon BV S.A., societate care a dobandit (dupa cum s-a explicat mai sus), toate actiunile detinute in prezent, in numar de 60.148, de la S.C Prescon S.A., figureaza ca actionar majoritar (85,98197%) N.I. (fila 105 vol. II din dos. nr. 6614/62/2011), iar ca actionari si numitii R.V. si I. V., precum si S.C. Level Construct S.A., adica S.C. Prescon S.A. (filele 105 si 107 ale aceluiasi dosar).

De asemenea, S.C. Prescon S.A. (in prezent S.C. Level Activ Construct S.A.), respectiv cea care a dobandit actiuni de la N.I., precum si prin majorarea de capital si emitere de noi actiuni din 19.02.2008 (anulata irevocabil prin sent. nr. 31/2011 a Tribunalului Brasov, ramasa irevocabila prin dec. nr. 2252/2011 a Curtii de Apel Craiova), are ca actionar majoritar pe acelasi N.I., cu o cota de 91,44516% din capitalul social, precum si pe I.V.si R.V., toti acestia avand si calitatea de administratori ai societatii (filele 100 si 101 ale aceluiasi dosar, vol. III).

Este evident ca, vointa sociala a S.C. Prescon BV S.A. si a S.C. Prescon S.A., formandu-se prin intermediul actionarului majoritar N.I., aceste societati dobanditoare a actiunilor S.C. Pro Roman S.A. aveau cunostinta despre hotararile judecatoresti, despre situatia litigioasa si despre faptul ca adevaratul proprietar al cotei de 80% este Asociatia Pro Brasov.

In plus, o parte din actiuni au fost dobandite de S.C. Prescon S.A. prin majorarea de capital social din 19.02.2008, deci dupa pronuntarea sent. executorii nr. 753/CA/30.05.2007 a Tribunalului Alba si mentionarea acesteia, la data de 27.07.2007, in registrul comertului, transmiterea respectivelor actiuni catre S.C. Prescon BV S.A. fiind ulterioara datei de 12.06.2008 cand s-a incheiat procesul verbal de la filele 124-134 vol. II din dosar, in care figura inca ca actionar tot S.C. Prescon S.A.

Cu privire la R.V., pe langa calitatile indicate mai sus ca fiind avute de acesta in cadrul celor doua societati, instanta retine ca, din inscrisul depus la fila 56 vol. II din dosarul nr. 6614/62/2011 rezulta ca acesta a fost numit administrator al S.C. Pro Roman S.A. la data de 12.07.2006, pe parcursul procesului inceput la 05.07.2004, aflat pe rolul Tribunalului Alba si anterior datei de 30.05.2007, cand instanta a statuat prin hotarare executorie ca numitul N.I.nu are calitatea de actionar la S.C. Pro Roman S.A., astfel incat si aceasta persoana a putut lua la cunostinta despre disputa asupra actiunilor, pe care le-a achizitionat pe riscul sau.

Cu privire la numitul M.C.V., instanta retine ca acesta figureaza pe pagina de internet www.bestjobs.ro/mariuconstantin.vlad ca fiind inginer constructor la S.C. Prescon BV S.A., adica la societatea la care N.I.este actionar majoritar.

De asemenea, intervenienta Asociatia Pro Brasov a mentionat in nota de sedinta depusa la termenul din 23.01.2012 (fila 81 vol. III din dos. nr. 6614/62/2011) ca numitul M.C.V. este nepotul de sora al numitului N.I., aspect necontestat in vreun fel de partile adverse.

Din cuprinsul dec. civ. nr. 30/A/11.02.2008 pronuntata de Tribunalul Calarasi (filele 12-16 din acelasi dosar) rezulta ca numitul M.C.V. a fost cel care a formulat apelul impotriva sent. civ. nr. 4003/12.05.2006 a Judecatoriei Brasov, dosar in care partea adversa era Asociatia Pro Brasov.

Din inscrisurile depuse la filele 7-53 vol. III din dos. nr. 6614/62/2011 al Tribunalului Brasov rezulta ca in fazele procesuale ale acelui litigiu s-au ridicat si invocat si chestiuni privind inscrierea ca actionar al S.C. Pro Roman S.A. a lui N.I.asupra cotei de 80% din capitalul social.

Apelul a fost formulat in urma transmisiunii calitatii procesuale de la reclamantul din dosarul Judecatoriei Brasov catre M.C.V., cesiune care a avut loc la data de 26.05.2006 (a se vedea fila 24 din acelasi dosar al Tribunalului Brasov), deci anterior conversiei actiunilor S.C. Pro Roman S.A. din 07.06.2006 si posibilitatii cesiunii actiunilor la purtator catre numitul M.C.V..

Rezulta ca si numitul M.C.V. a avut cunostinta, in momentul in care a dobandit actiunile, despre situatia cotei de 80% din capitalul social al S.C. Pro Roman S.A. si despre calitatea de proprietar al acesteia invocata de Asociatia Pro Brasov.

Referitor la actiunile dobandite de intervenienta Balan (fosta Surubaru) Roxana Monica, instanta retine din nota depusa la fila 68 din volumul III al dos. nr. 6614/62/2011, ca doar primul pachet de 20 de actiuni l-a achizitionat in anul 2006 de la N.I., restul actiunilor fiind achizitionate in anul 2008, deci ulterior pronuntarii sent. executorii nr. 753/CA/30.05.2007 a Tribunalului Alba si mentionarii acesteia, la data de 27.07.2007, in registrul comertului.

Instanta retine si ca in registrul comertului erau inscrisi, la data de 21.05.2007, ca actionari ai S.C. Pro Roman S.A., N.I.si restul fondatorilor, mai putin Asociatia Pro Brasov, nefigurand si intervenienta B.A., iar sent. nr. 753/CA a Tribunalului Alba a fost pronuntata la data de 30.05.2007, deci doar dupa 5 zile.

Din inscrisurile de la filele 85,-86 din acelasi dosar rezulta ca B.R.este administrator al S.C. Prefa S.A., societate care-i are ca actionari pe N.I.si S.C. Prescon S.A., iar din inscrisurile de la filele 98 si 110 rezulta ca aceasta este administrator la S.C. Lemexim S.A., unde este administrator si N.I..

De asemenea, instanta retine ca sediul social al S.C. Pro Roman S.A., S.C. Prescon BV S.A., S.C. Level Activ Construct S.A. (fosta S.C. Prescon S.A.) si S.C. Prefa S.A. este acelasi, respectiv Brasov, Str. Poienelor – Pavilion Administrativ, nr. 5 (filele 85, 92, 96, 99, 100 si 105).

 Fata de toate aceste aspecte, instanta constata ca nu poate fi vorba despre o necunoastere, la data cesiunilor, de catre detinatorii actiunilor indicati la file 123 verso vol. II al dosarului nr. 6614/62/2011, a proprietarului cotei de 80% din capitalul social al S.C. Pro Roman S.A. stabilit prin dec. nr. 415/R/12.10.2004 a Curtii de Apel Brasov si prin sent. civ. nr. 753/CA/30.05.2007 a Tribunalului Alba, astfel incat sa poata fi retinuta buna-credinta a acestora la dobandirea actiunilor.

Cu privire la actiunile la purtator si la regimul juridic al acestora, instanta retine urmatoarele:

Regimul juridic al titlurilor la purtator presupune ca exercitarea drepturilor conferite de catre posesorului titlului la purtator se poate face numai daca acesta se legitimeaza calificat, in sensul ca a dobandit de la adevaratul proprietar (“a domino”), ori, in caz contrar, ca a fost de buna-credinta in momentul dobandirii, respectiv ca nu a cunoscut adevaratul proprietar si ca acesta nu invocase public deposedarea involuntara cu privire la titluri.

Datorita circulatiei titlurilor la purtator prin simpla traditie, este necesara o legitimare calificata in sensul dobandirii de la adevaratul proprietar, pentru a se evita exercitarea drepturilor conferite de titlu de catre un purtator-neproprietar.

Principiul aparentei dreptului recunoscut purtatorului titlului nu este unul absolut, caci exista situatii in care adevaratul proprietar a fost lipsit involuntar de drepturile conferite de acesta, iar stapanirea materiala a titlului ajunge fara voia sa la alta persoana.

Exista asadar posibilitatea ca adevaratul proprietar sa dovedeasca cine este indreptatit sa exercite drepturile conferite de calitatea de actionar, ratiunea recunoasterii de catre legiuitor a existentei unor asemenea titluri la purtator nefiind de a crea o imposibilitate de a se dovedi cine este titularul de drept al actiunilor.

Chiar intervenientii au aratat in cererile de interventie si in precizarile la acestea ca posesia titlului creeaza doar o prezumtie relativa cu privire la calitatea de a exercita drepturile conferite de acesta.

In conditiile in care este contestata legitimarea purtatorului titlului de a exercita drepturile conferite de acestea, se impune verificarea modului in care titlurile au ajuns in stapanirea materiala a respectivului purtator.

Legitimarea calificata in calitatea de proprietar al valorilor mobiliare la purtator se verifica nu doar prin detinerea titlurilor materiale ale valorilor, ci si prin dobandirea de la adevaratul proprietar al acestora, ca efect al subscrierii si consecutiv subscrierii, al transmiterii proprietatii.

Asadar, intr-o prima ipoteza, legitimarea calificata presupune sa nu se faca dovada ca titlul a fost emis de un fals reprezentant al emitentului (“falsus procurator”), de la care posesorul a si dobandit apoi.

Cu alte cuvinte, este necesar a nu se face dovada ca actiunile au fost puse in circulatie fara existenta unei vointe a emitentului exprimata de cei in drept a forma vointa sociala.

Or, acesta ipoteza este intalnita in speta de fata, in care actiunile (dobandite de intervenienti si de cei indicati de acestia ca fiind actionari), au ajuns a fi la purtator printr-o conversie (anulata irevocabil de instante) facuta cu votul decisiv al unei persoane care nu avea calitatea de actionar majoritar (N.I.), urmata de majorari ulterioare de capital social si de emiterea de actiuni la purtator, adoptate in aceeasi modalitate, deci fara nici un drept, actiuni cesionate apoi intervenientilor si celorlalte persoane indicate de acestia.

O a doua ipoteza presupune ca titlul la purtator sa nu fi fost dobandit de la neproprietar, caci daca s-a dobandit de la neproprietar, dobanditorul nu poate fi protejat decat daca a fost de buna-credinta la data traditiunii actiunilor, in sensul ca nu cunostea adevaratul proprietar.

Instanta retine ca, in principiu, absenta dreptului cedentului de a transfera titlurile la purtator creeaza dubiul cu privire la buna-credinta a dobanditorului iar reaua-credinta a acestuia se va confirma dovedind ca acesta cunostea ca a primit de la un neproprietar (“a non domino”).

Pe de alta parte, este de principiu ca, in cazul deposedarii involuntare de actiuni a adevaratului proprietar, posesorul actual caruia i s-a transmis titlul la purtator nu va putea exercita drepturile conferite de titlu decat daca nu a avut cunostinta de aceasta deposedare.

In cazul de fata, in care este vorba de o lipsire involuntara a Asociatiei Pro Brasov de drepturile conferite de calitatea de actionar, dobanditorii titlurilor (indicati la fila 123 verso vol. II din dos. nr. 6614/62/2011) aveau cunostinta de existenta litigiilor (inclusiv cel inceput la 05.07.2004, in care s-a pronuntat sentinta Tribunalului Alba) dintre cedentul N.I.si adevaratul proprietar al actiunilor, Asociatia Pro Brasov, care, de altfel, au si fost pe larg mediatizate cel putin in presa din Brasov incepand cu acea data.

In plus, o parte dintre actiuni au fost dobandite chiar dupa data de 30.05.2007, a pronuntarii sentintei executorii nr. 753/CA a Tribunalului Alba si publicarii acesteia in registrul comertului la 27.07.2007.

In concret, dupa cum s-a aratat mai sus, trei dintre cei care se pretind in prezent actionari, respectiv B.M, R.V. si M.C.V. au dobandit prin cesiune de la N.I.(din cota de 80% ce apartine Asociatiei Pro Brasov), vechile actiuni (convertite in actiuni la purtator) dupa data de 07.06.2006 (data conversiei), dar pana la 12.06.2008, (respectiv data inmanarii noilor actiuni), in conditiile in care litigiul aflat pe rolul Tribunalului Alba incepuse inca din data de 05.07.2004.

Intr-o atare situatie, instanta retine ca dobanditorii enumerati mai sus au dobandit actiunile pe riscul lor, cu consecinta acceptarii efectelor hotararii judecatoresti pronuntate de Tribunalul Alba prin care s-a stabilit ca N.I.nu dobandise calitatea de actionar la S.C. Pro Roman S.A., deci cu consecinta acceptarii riscului evingerii lor (desigur, cesionarii au dreptul de a-l actiona in judecata pe cedent conform regulilor garantiei contra evictiunii).

In plus, exista pronuntata inca de la data de 12.10.2004 si decizia nr. 415/R a Curtii de Apel Brasov, care mentiona clar ca nu operase transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor de la Asociatia Pro Brasov catre numitul N.I.pentru actiunile emise de S.C. Pro Roman S.A., iar aceasta hotarare judecatoreasca fusese mentionata in registrul comertului inca de la data de 05.04.2005.

Ulterior pronuntarii, la data de 30.05.2007, a sentintei nr. 753/CA a Tribunalului Alba, si dupa data de 12.06.2008 (a distribuirii noilor actiuni), B.R.si S.C. Prescon BV S.A. au dobandit actiuni provenite din majorari de capital social si emitere de noi actiuni facute dupa data pronuntarii hotararii judecatoresti executorii a Tribunalului Alba, prin votul decisiv al unei persoane care nu avea calitatea de actionar majoritar al S.C. Pro Roman S.A., respectiv N.I.(de reamintit ca hotararea de majorare de capital social prin aport al S.C. Prescon S.A., societate controlata tot de N.I., de la care, ulterior datei de 12.06.2008, S.C. Prescon BV S.A. a dobandit ulterior o parte dintre actiuni aferenta acestei majorari, a fost anulata irevocabil prin sent. nr. 31/2011 a Tribunalului Brasov si prin dec. nr. 2252/2011 a Curtii de Apel Craiova).

Rezulta ca cei care se pretind actionari au cunoscut pe deplin, anterior cesiunilor facute catre ei, situatia titlurilor pe care le-au dobandit de la o persoana care nu avea calitatea de actionar majoritar al S.C. Pro Roman S.A. si care nu detinea cota de 80% din capitalul social, astfel incat, in speta nu se poate vorbi de o buna-credinta a acestora si de o legitimare calificata care sa le confere drepturile ce decurg din felul ”la purtator” al actiunilor.

Instanta retine si ca mentionarea calitatii de actionar a unei persoane in registrul comertului nu are efecte constitutive, ci doar de opozabilitate fata de terti.

Dar doar tertii care nu au avut cunostiinta de realitate pot invoca inscrierile facute in registrul comertului, cei care se pretind actionari al S.C Pro Roman S.A. in urma cesiunilor si majorarilor de capital social  nefiind, dupa cum s-a aratat, in aceasta situatie, asa cum s-a aatat mai sus.

In alta ordine de idei, faptul ca titlurile sunt la purtator nu exclude tinerea unei evidente a acestora de catre emitent ori societatea de registru independent.

Nominalizarea purtatorului titlului in evidentele societatii nu contrazice natura titlului la purtator, deoarece ratiunea pentru care legiuitorul a permis existenta felului instrumentului de a fi “la purtator” nu este aceea de a se ascunde adevaratul proprietar si a pierde sirul transferurilor titlurilor, ci acela de a permite o legitimare facila a posesorului titlului, asigurandu-se in acest fel rapiditatea circulatiei acestor valori mobiliare.

Dimpotriva, emitentul valorilor mobiliare la purtator este obligat sa inregistreze in evidentele sale, odata cu emiterea actiunilor si transferul proprietatii catre subscriitori, numarul si seria titlurilor valorilor mobiliare la purtator emise, sa elibereze titlurile si sa le inmaneze proprietarilor (in acest sens trebuie vazut si procesul-verbal din data de 12.06.2008 – fila 124-134 vol. II al dos. nr. 6614/62/2011).

Ulterior se inregistreaza toate operatiunile survenite cronologic si sistematic asupra fiecarei valori mobiliare iar ratiunea pentru care este necesara o asemenea evidenta rezulta din insasi pericolul deposedarii de titlu a adevaratului proprietar, cu consecinta intrarii acestuia in posesia altei persoane care sa exercite drepturile conferite de titlu, desi nu l-a dobandit in mod legal.

In acest fel, proprietarul valorilor mobiliare la purtator poate fi identificat prin intermediul inregistrarilor efectuate in registrul acelor valori cu privire la numarul si seria titlurilor de valoare emise si in raport de data de referinta prevazuta de art. 123 din Legea nr. 31/1990.

Astfel art. 123 din Legea nr. 31/1990 rep. prevede:

”(1) La adunarile generale, actionarii care poseda actiuni la purtator au drept de vot numai daca le-au depus la locurile aratate prin actul constitutiv sau prin instiintarea de convocare, cu cel putin 5 zile inainte de adunare. Secretarul tehnic, desemnat potrivit art. 129 alin. (5), va constata, printr-un proces-verbal, depunerea la timp a actiunilor. Actiunile vor ramane depuse pana dupa adunarea generala, dar nu vor putea fi retinute mai mult de 5 zile de la data acesteia.

(2) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de referinta astfel stabilita va fi ulterioara publicarii convocatorului si nu va depasi 60 de zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara.

3) Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor, corespunzatoare datei de referinta”.

Identificarea titlurilor astfel depuse permite si identificarea celor care le detin.

Tinandu-se seama de acest ultim text de lege, este limpede ca proprietarii actiunilor la purtator sunt evidentiati si identificati la un moment dat de catre societate, iar in speta au avut loc numeroase adunari generale ale pretinsilor actionari ai S.C. Pro Roman S.A., astfel incat ar trebui sa existe o evidenta a detinatorilor in timp a actiunilor cel putin pana la ultima sedinta AGA S.C. Pro Roman S.A., evidenta care poate releva si sirul transmiterilor actiunilor.

Sub acest aspect instanta retine ca, desi intervenientei S.C. Pro Roman S.A., prin V.I.si C.R., i s-a pus in vedere sa precizeze sirul cesiunilor actiunilor care ar releva si sirul proprietarilor, precum si sa depuna o copie a registrului actionarilor cu privire la aceste chestiuni, aceasta nu s-a conformat, depunand la dosar nota de la fila 69 vol. III al dos. nr. 6614/62/2011 in care a aratat ca este in imposibilitate de a cunoaste cesiunile si ca singurul moment la care poate cunoaste detinatorii actiunilor este cel prevazut de art. 123 de mai sus, indicand structura actionariatului la data conversiei actiunilor. 07.06.2006, desi ulterior acestei date au avut loc numeroase sedinte ale adunarii generale a actionarilor.

Nici intervenienta B.R.nu a precizat in concret datele cesiunilor, aratand la fila 68 vol. III din dosar doar ca a dobandit de la N.I.in doua transe, respectiv 20 de actiuni in anul 2006 si restul actiunilor in anul 2008. Aceasta cu toate ca era vorba, cel putin in cazul celei de-a doua cesiuni, de o transmitere importanta a unei parti din totalul actiunilor de 81.063.

Instanta retine, de asemenea si faptul ca s-a refuzat predarea originalului registrului actionarilor de la infiintare si pana in prezent S.C. Pro Roman S.A. inclusiv la solicitarea DNA – Serviciul Teritorial Brasov, care a dispus ridicarea silita a acestuia, relevandu-se aceeasi conduita de ascundere a circulatiei titlurilor si a modificarii proprietarilor acestora (filele 4 si 5 vol. III din dos. nr. 6614/62/2011).

Referitor la sustinerea acelorasi intervenienti in sensul ca sent. nr. 753/CA/30.05.2007 a Tribunalului Alba nu ar fi opozabila S.C. Pro Roman S.A. instanta retine ca respectiva hotarare a fost mentionata in registrul comertului la data de 27.07.2007, fiind opozabila in prezent tertilor, asa cum s-a retinut si in dec. nr. 2252/19.12.2011 a Curtii de Apel Craiova.

In plus, chestiunea nu este cea a opozabilitatii hotararii fata de S.C. Pro Roman S.A., ci fata de persoanele care si-au disputat calitatea de actionar la aceasta societate ori fata de cesionarii acestora, iar persoana fata de care instantele judecatoresti au stabilit irevocabil ca nu are calitatea de actionar la S.C. Pro Roman S.A. ori cesionarii acestora nu mai pot reprezenta in mod valabil societatea, sens in care nu pot nici acorda mandat valabil de reprezentare administratorilor, care, la randul lor, sa adopte, ca fiind din partea societatii, o pozitie care se pretinde ca ar fi independenta de cea a actionarului a caror interese reprezinta si datorita carora au fost numiti, pozitie care sa fie asimilata cu o pozitie independenta de disputa partilor referitoare a calitatea de actionar avuta de societate.

In acest sens, instanta va admite exceptia lipsei calitatii de reprezentant a lui V.I.si C.R. pentru S.C. Pro Roman S.A.

    R.V. a fost numit administrator al S.C. Pro Roman S.A. la 2006, deci stia de litigiul referitor la adevaratul proprietar al actiunilor acestei societati.

Instanta retine ca prin nerespectarea hotararilor judecatoresti (una irevocabila iar cealalta executorie) care statuasera cu putere de lucru judecat ca partea care a pierdut procesul, respectiv N.I., nu a dobandit in mod legal calitatea de actionar la S.C. Pro Roman S.A. si prin majorarile de capital social facute ulterior acestor hotarari, cu votul decisiv al acestei persoane care nu detinea calitatea de actionar, numitul N.I.nu si-a putut conferi singur calitatea de actionar la S.C. Pro Roman S.A., contrar vointei adevaratului actionar majoritar al societatii, Asociatia Pro Brasov.

A admite aceasta ipoteza ar insemna a se accepta dobandirea proprietatii in alte moduri decat cele prevazute de constitutie si de legile in vigoare, ceea ce evident, nu poate fi admis, echivaland cu o “autoimproprietarire”.

Similar acestui rationament, conversia actiunilor in la purtator (anulata de altfel irevocabil de instante, cu efect retroactiv) si cesiunea actiunilor catre persoane cu care partea care a pierdut litigiul are legaturi si interese comune in cadrul altor societati comerciale (a se vedea in acest sens filele 85-116 vol. II al dos. nr. 6614/62/2011), nu poate conduce la o lipsire a Asociatiei Pro Brasov de actiunile S.C. Pro Roman S.A. si de drepturile conferite de respectivele actiuni, cu atat mai mult cu cat aceasta deposedare a avut loc prin nerespectarea hotararilor judecatoresti si prin deturnarea legii de la finalitatea ei.

Instanta retine ca inclusiv procentele din capitalul social pretins detinute de numitul N.I.si cedarea acestora catre tertii amintiti mai sus conduce la concluzia ca cesiunile au fost facute pentru a se putea eluda hotararile judecatoresti care statuau asupra calitatii de actionar la S.C. Pro Roman S.A.

Astfel, in concret, in urma tuturor acestor cesiuni, majoritatea capitalului social si deci si controlul societatii S.C. Pro Roman S.A. apartinand in continuare S.C. Prescon BV S.A., societate la care acelasi N.I., care a pierdut calitatea de actionar in urma hotararilor irevocabile, are calitetea de actionar majoritar, conform celor aratate mai sus, detinand astfel controlul asupra acestei societati si deci si asupra S.C. Pro Roman S.A.

Chestiunile invocate de intervenientii B.R.M.si S.C. Pro Roman S.A., prin V.I.si C.R., ce vizeaza pretinsa nerespectare de catre adevaratul actionar al S.C. Pro Roman S.A. (consfintit ca atare de hotararile judecatoresti irevocabile enumerate), respectiv de catre Asociatia Pro Brasov, a anumitor etape a anularii anumitor hotarari AGEA despre care se sustine ca ar trebui parcurse, nu pot fi avute in vedere si acceptate de instanta, cata vreme tocmai intervenientii si autorul lor sunt cei care au actionat in dispretul legalitatii statuate de hotararile judecatoresti irevocabile anterioare, continuand sa procedeze in acelasi mod, prin ratificarea si readoptarea unor hotarari AGA anulate irevocabil de instantele de judecata, incercand in acest fel sa paralizeze prin propria lor vointa efectele respectivelor solutii ale instantelor si sa perpetueze o stare de fapt care sa-l puna pe adevaratul actionar majoritar in imposibilitate de a-si exercita drepturile conferite de aceasta calitate (elocventa este convocarea AGA pentru data de 23.01.2012, cu ordinea de zi specificata la fila 117 vol. III al dosarului nr. 6614/62/2011).

Intervenientii incearca, prin invocarea unor astfel de argumente cum este cel de mai sus, transpunerea conduitei lor abuzive sub o aparenta de legalitate, menita sa estompeze ilegalitatea propriilor actiuni.

Dupa cum s-a aratat, intervenientii doresc sa realizeze la adapostul ideii de securitate juridica tocmai ce aceeasi securitate este menita sa impiedice.

Instrainarea actiunilor de catre trei dintre fondatori, respectiv P.A. (M) SDN.BHD, Camera de Comert si Industrie Brasov si Uniunea Generala a Industriasilor din Romania – UGIR 1903, nu conduce la imposibilitatea inscrierii Asociatiei Pro Brasov in registrul comertului, cata vreme cota de 18% ce se arata a fi fost vanduta de catre cei trei fondatori nu are legatura si nu se suprapune cu cota de 80% avuta de Asociatia Pro Brasov, nu a fost contestata in prezentul litigiu, iar actiunile noi acordate in schimbul celor vechi cumparate de la cei trei fondatori (corespunzator cotei de 18%) nu se regasesc la nici una dintre persoanele fizice ce se pretind actionari ai S.C. Pro Roman S.A. (a se vedea cele expuse anterior cu privire la modul in care au circulat si s-au distribuit atat vechile, cat si noile actiuni).

Nici argumentul pretinsei imbogatiri fara justa cauza invocat de intervenientii B.R.M.si S.C. Pro Roman S.A., prin V.I.si C.R., in concluziile scrise nu poate fi avut in vedere de instanta in solutionarea prezentei cereri de inscriere in registrul comertului a structurii actionariatului si a cotei de 80% a Asociatiei Pro Brasov.

Dupa cum s-a aratat, cesionarii au posibilitatea regresarii impotriva cedentului cu privire la pretul cesiunilor ori la eventualele daune, iar cei care invoca aporturi la capitalul social al S.C. Pro Roman S.A. sunt indreptatiti a actiona in judecata societatea pentru recuperarea sumelor aduse acesteia.

In plus, intervenientii de mai sus sustin ca instantele judecatoresti au dispus anularea hotararilor AGA fara a dispune restituirea sumelor de bani varsate, insa din nici un inscris depus la dosar nu rezulta ca, in respectivele procese, ar fi existat formulata vreo cerere reconventionala in acest sens de catre parati.

Trimiterile intervenientilor la faptul ca Uzina Roman S.A. este singura fabrica care mai sta in picioare, care produce in continuare si care asigura locuri de munca nu pot fi avute in vedere de instanta, nefacandu-se dovada ca actionarul majoritar Asociatia Pro Brasov ar dori inchiderea uzinei, sistarea productiei ori trimiterea angajatilor in somaj.

Dimpotriva, la dosar s-a depus o cerere formulata de S.C. Prefa S.A., la care actionar figura acelasi N. I. si o alta firma unde acesta figura actionar si administrator, respectiv S.C. Prescon S.A., inregistrata la Tribunalul Brasov la data de 05.01.2012, prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei fata de S.C. Pro Roman S.A. (a se vedea filele 71-74, 81-82 si 98-102 ale vol. II din dos. nr. 6614/62/2011).

De asemenea, din inscrisul de la fila 75 din acelasi dosar rezulta ca intervenienta B.A., in calitate de administrator al S.C. Prefa S.A., a solicitat, la data de 06.01.2012, preschimbarea termenului de judecata stabilit in cererea de deschidere a procedurii insolventei fata de S.C. pro Roman S.A. la o data anterioara celei de 20.02.2012.

Este de principiu ca celeritatea care caracterizeaza raporturile comerciale presupune pronuntarea unei solutii la timp si nu in timp.

Inscrierea Asociatiei Pro Brasov cu o cota de 0% din capitalul social al S.C. Pro Roman S.A., la care se adauga cererea facuta de S.C. Prefa S.A. (societate la care N.I.are calitatea de actionar, impreuna cu o alta societate la care acesta detine controlul) de intrare in prodedura insolventei a S.C. Pro Roman S.A., cerere in care, evident, se ridica aceeasi chestiune a detinerii puterii decizionale a societatii si deci a reprezentarii acesteia, impune, o data in plus, admiterea cererii de inscriere a Asociatiei Pro Brasov in registrul comertului cu cota de 80% din capitalul social al societatii.

Avand in vedere argumentele mentionate, tinand seama de faptul ca respectarea celor dispuse prin hotarari judecatoresti irevocabile nu poate fi ocolita prin artificii juridice facute de partea care a pierdut procesul ori de cesionarii carora acesta le-a transmis actiunile si cu care are interese comune in alte societati comerciale,  neputandu-se obtine pe cale indirecta ceea ce nu a fost obtinut pe cale directa, respectiv detinerea majoritatii capitalului social al S.C. Pro Roman S.A. prin interpusi, instanta va admite cererea petentului O.I. pentru S.C. Pro Roman S.A. si cererea de interventie formulata de intervenienta Asociatia Pro Brasov si va respinge celelalte cereri de interventie, cu aplicarea art. 274 C. proc. civ. referitor la cheltuielile de judecata efectuate in prezentul proces de intervenienta Asociatia Pro Brasov.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia lipsei calitatii de reprezentant a lui V.I.si C.R. pentru S.C. Pro Roman S.A, cu sediul  ales in  Brasov, str. Zizinului, nr. X.

Admite cererile formulate de petentul O.I. pentru S.C. Pro Roman S.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. 3075/11.05.2011, nr. 49735/09.08.2011 si nr. 50949/18.08.2011, astfel cum au fost precizate, in contradictoriu cu intervenientii B.R.in nume propriu, precum si cu V.I.si C.R., ca pretinsi reprezentanti ai S.C. Pro Roman S.A. care a formulat in mod disctinct cerere de interventie.

Admite cererea de interventie formulata de intervenienta Asociatia Pro Brasov, cu sediul  ales in  Brasov, str. Zizinului, nr. X,  in contradictoriu cu intervenientii de mai sus.

Dispune inscrierea in Registrul Comertului a intervenientei Asociatia Pro Brasov ca actionar al S.C. Pro Roman S.A. cu o cota de 80% din capitalul social al acestei societati si a Universitatii Transilvania cu o cota de 2% din capitalul social al S.C Pro Roman S.A., urmand a se mentiona urmatoarea structura a capitalului social al S.C. Pro Roman S.A.: 80% din capitalul social pentru Asociatia Pro Brasov, 2% din capitalul social pentru Universitatea Transilvania,18% din capitalul social pentru ”Alti actionari”.

Constata nulitatea absoluta a actiunilor la purtator detinute de intervenienta B.A., cu domiciliul ales  in  Brasov, str. 13 Decembrie, nr. 1, Kronstadt Plaza, et. 4.

Dispune radierea din Registrul Comertului acestor actiuni si radierea intervenientei B.R.din calitatea de actionar cu actiuni la purtator. 

Respinge cererea de interventie formulata de intervenienta B.R.in nume propriu.

 Respinge cererea de interventie formulata de V.I.si C.R., ca pretinsi reprezentanti ai S.C. Pro Roman S.A., ca fiind formulata de persoane fara calitate de reprezentant.

Obliga intervenienta B.R.precum si pe V.I.si C.R. la plata catre intervenienta Asociatia Pro Brasov a sumei de 1897,2 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi. 30.01.2012.

 

50