Stabilire paternitate si stabilire pensie de intretinere Cereri


I N S T A N T A:

A. ASUPRA CERERII DE FATA:

1. La data de 19.12.2008 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea (dosar nr. …………..) cererea de chemare in judecata formulata de către reclamanta …………….. in calitate de reprezentant al minorei ……………., in contradictoriu cu paratul ………………, solicitând instanţei ca prin hotărârea sa să constate ca paratul este tatăl minorei …………, născuta 30.09.2006 si sa i se încuviinţeze purtarea numelui de familie a acestuia, respectiv acela de “…………..”. De asemenea, s-a mai solicitat, ca urmare a admiterii acţiunii si obligarea paratului la plata unei pensii lunare de întreţinere.

2. In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat a trăit in concubinaj cu paratul in perioada octombrie 2004 – iunie 2006. In timpul convieţuirii a fost conceputa minora …………, care s-a născut la data de 30.09.2006, când paratul era plecat la in Italia. In toata aceasta perioada …………. a prestat întreţinere copilului, trimiţând regulat suma de bani si pachete pentru aceasta.

3. La termenul de judecata din data de 14.01.2009, reclamanta a solicitat administrarea probei cu interogatoriul paratului, proba care a fost administrata la termenul de judecată din data de 11.02.2009. De asemenea, tot la acest termen, fiind întrebat de către instanţa, paratul a arătat ca este de acord cu acţiunea formulata, recunoscând ca este tatăl minorei, fiind si de acord cu purtarea numelui sau de familie si cu stabilirea unei pensii lunare de întreţinere in sarcina sa.

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, INSTANTA RETINE URMATOARELE:

4. Conform art. 59(1) din Codul familiei „acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei aparţine copilului şi se porneşte în numele său de către mamă, chiar dacă este minoră, ori de reprezentantul lui legal”, acţiune care nu se prescrie – art. 60(4) din Codul Familiei.

5. Potrivit art. 56 din Codul Familiei, „filiaţia fata de tata se stabileşte […] prin recunoaştere sau hotărâre judecătoreasca”.

6. De asemenea, art. 57 din Codul Familiei arata ca „Recunoaşterea se face prin declaraţie făcută la serviciul de stare civilă, fie odată cu înregistrarea naşterii, fie după această dată; recunoaşterea poate fi făcută şi prin înscris autentic sau prin testament”. Cum paratul a recunoscut atât in fata instanţei, cat si prin răspunsurile date la interogatoriu ca in perioada octombrie 2004 – iunie 2006a trăit in concubinaj cu reclamanta, ca in timpul acestei relaţii s-a născut minora …………. la data de 30.09.2006 si ca el este tatăl minorei, instanţa urmează a considera exprimarea acestei poziţii ca fiind o recunoaştere in înţelesul art. 57 din Codul Familiei.

7. In ceea ce priveşte capătul de cerere privind purtarea de către minoră a numelui de familie al paratului („……………..”), instanţa constata, ca si la primul capăt de cerere, ca paratul a fost de acord cu acest capăt de cerere in cuprinsul interogatoriului. Conform art. 64(2) din Codul Familiei, „in cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, instanţa judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă.”

8. Având in vedere cele arătate mai sus, instanţa va admite acţiunea formulata, va constata ca paratul ………………….. este tatăl minorei ……………. (născuta 30.09.2006) si dispune ca acesta sa poarte numele de familie ………….

9. Totodată, in baza art. 94(3) din Codul Familiei, va fi admis si capătul de cerere privitor la obligarea paratului la plata pensiei de întreţinere in folosul minorei, stabilindu-se o contribuţie lunara in cota prevăzuta de textul de lege anterior menţionat.