În soluţionarea unei cereri de ordonanţă preşedinţială se impune verificarea condiţiilor de admisibilitate ce se desprind din prevederile art. 581 Cod procedură civilă: urgenţa, vremelnicia şi neprejudecarea fondului.


Pâna la lamurirea situatiei litigioase dintre parti prin solutionarea actiunii formulata pe calea dreptului comun privind stabilirea unei servituti de trecere, se impune mentinerea ve¬chiului drum, întrucât nu s-a probat ca reclamantii ar avea iesire la calea pu¬bli¬ca (faptul ca ar putea trece peste terenul altor proprietari, chiar si rude fiind, nu schimba cu nimic caracterul terenului aflat în proprietatea reclamantilor), iar obstructionarea vechii cai de acces le produce prejudicii, întrucât detin o gos¬¬podarie, este necesara asigurarea hranei animalelor, asigurarea cultivarii te¬re¬nu¬lui.

Decizia civila nr.721/R din 15.07.2009

Prin sentinta civila nr. 596/17.06.2009 a Judecatoriei Dragomiresti s-a respins cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamantii R. S. si R. I. în contradictoriu cu pârâtii D. I, D.I si C.A.Reclamantii au fost obligati sa plateasca pârâtilor, în solidar, suma de 100 lei cheltuieli de judecata.

În considerentele sentintei s-a retinut ca, pe rolul instantei de judecata exista dosarul civil nr. 160/224/2008 având ca obiect constituirea unei servituti de trecere solicitata de reclamanti în contradictoriu cu pârâtii.

Potrivit art. 1169 Cod civil „Cel ce face o propunere înaintea judecatii tre¬buie s-o dovedeasca”.

Reclamantii nu au dovedit ca singurul drum de acces spre gospodaria lor trece peste terenul folosit de pârâti.

Din raportul de expertiza tehnica judiciara întocmit reiese ca pe limita estica a terenului detinut de reclamanti exista un drum de acces la gospodaria acestora.

Dosarul sus mentionat nu a fost solutionat din culpa reclamantilor, deoarece ulterior, dupa o completare la raportul de expertiza tehnica judiciara, au mai solicitat la termenul din 21.05.2009 o noua completare, fixând noi obiective care puteau fi stabilite anterior.

În noua completare la raportul de expertiza, expertul mentioneaza ca reclamantii pot sa-si deschida drum peste terenul mostenit de la parintii re-clamantei, în prezent detinut de sora sa G. N., fapt confirmat si prin depozitiile martorilor.

Cererea de ordonanta presedintiala are ca obiect obligatia de „a face” si vizeaza fondul cauzei, fiind inadmisibila solutionarea ei deoarece nu sunt întrunite conditiile prevazute de art. 581 Cod procedura civila.

Reclamantii au formulat mai multe cereri de ordonanta presedintiala cu a¬cest obiect, dar toate au fost respinse prin sentintele nr. 89/06.02.2008 si nr. 272 din 11.03.2009 pronuntate de Judecatoria Dragomiresti. Aceste sentinte au fost mentinute prin respingerea recursurilor declarate de reclamanti.

Împotriva acestei hotarâri au declarat recurs reclamantii solicitând modificarea sentintei în sensul admiterii cererii.

În motivarea cererii de recurs s-a aratat ca, prima instanta în mod gresit a apreciat faptul ca nu sunt întrunite prevederile art. 581 Cod procedura civila, si anume faptul ca nu s-a dovedit urgenta, vremelnicia si neprejudecarea fondului cauzei.

Prin întâmpinarea depusa, intimatii au solicitat respingerea recursului aratând ca instanta s-a mai pronuntat asupra ordonantelor depuse de reclamanti si care au fost respinse. În plus, pe rolul judecatoriei exista un dosar având ca obiect servitute de trecere, care sufera amânare în plus pe motiv ca reclamantii au solicitat o completare la raportul de expertiza.

În solutionarea unei cereri de ordonanta presedintiala se impune veri-ficarea conditiilor de admisibilitate ce se desprind din prevederile art. 581 Cod procedura civila: urgenta, vremelnicia si neprejudecarea fondului.

Analizând conditia urgentei se constata ca nimeni nu neaga în cauza faptul ca, ani de-a rândul reclamantii au folosit ca si cale de acces drumul ce trece peste proprietatea pârâtilor.

Lovindu-se de refuzul pârâtilor de a le permite trecerea, reclamantii au ales calea promovarii unei actiuni pe dreptul comun, având ca obiect servitute de trecere.

Pâna la lamurirea situatiei litigioase dintre parti se impune mentinerea vechiului drum, întrucât nu s-a probat ca reclamantii ar avea iesire la calea publica (faptul ca ar putea trece peste terenul altor proprietari, chiar si rude fiind, nu schimba cu nimic caracterul terenului aflat în proprietatea reclamantilor), iar obstructionarea vechii cai de acces le produce prejudicii, întrucât detin o gospodarie, este necesara asigurarea hranei animalelor, asigurarea cultivarii terenului.

Trenarea pe rolul instantei de fond datorita complexitatii cauzei de drept comun si prelungirea perioadei de îngreunare a accesului reclamantilor înspre si dinspre propria gospodarie, dovedeste urgenta în luarea masurii cerute de reclamanti.

Aceasta masura are caracter vremelnic, întrucât îsi va produce efectele doar pâna la ramânerea definitiva a sentintei ce se va pronunta asupra fondului si nu prejudeca fondul, analizând doar aparenta dreptului, care este în favoarea reclamantilor.

Constatând asadar îndeplinite conditiile de admisibilitate a cererii de or-donanta presedintiala, instanta în temeiul art. 304 pct. 9 Cod procedura civi-la, a admits recursul si în temeiul art. 312 alin. 3 Cod procedura civila a mo-dificat sentinta în sensul admiterii cererii reclamantilor, cu obligarea pârâtilor în temeiul art. 274 Cod procedura civila la plata cheltuielilor de judecata în prima instanta ,intimatii pârâti fiind obligati si la plata cheltuielilor de judecata în recurs .