Inadmisibilitatea unei cereri de revizuire Revizuire


În motivare, revizuientul a aratat ca nu a avut aparator pe tot parcursul procesului desi a solicitat iar decizia nr. 1691/12.12.1995 nu a fost semnata de conducatorul sectiei care nu si-a adat astfel avizul cerut de lege. Decizia a carei revizuire se solicita nu mentioneaza probele aflate la dosar.

Prin întâmpinare, pârâta Directia Regionala Drumuri si Poduri a solicitat respingerea cererii ca inadmisibila întrucât decizia atacata nu evoca fondul, în acceptiunea art. 322 alin. 1 C.pr.civ.

Analizând cauza, Curtea constata ca prezenta cerere de revizuire este inadmisibila.

Astfel, în conformitate cu prev. art. 322 alin. 1 C.pr.civ., revizuirea unei hotarâri data de o instanta de recurs este admisibila numai atunci când aceasta evoca fondul.

În speta, decizia nr. 1137 din 2.09.2008 a Curtii de Apel Suceava a carui revizuire se solicita nu evoca fondul, neretinând o alta situatie de fapt decât cea stabilita de prima instanta. Oricum, ambele instante au considerat ca este tardiva contestatia formulata de revizuient împotriva deciziei nr. 1691 din 12.12.1995, emisa de intimata.

Având în vedere aceste considerente, în conformitate cu art. 322 alin. 1 C.pr.civ., Curtea a respins cererea de revizuire ca inadmisibila.