Infr. de viloare de domiciliu si viol-individualizarea pedepsei Cereri


R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

DECIZIA PENALĂ NR.57

Şedinţa publică din 28 aprilie 2009

Referitor la apelul penal declarat de inculpatul (…), împotriva sentinţei penale numărul 73 din 23 ianuarie 2009 a Judecătoriei Tulcea, tribunalul reţine următoarele :

Prin rechizitoriul nr. 3424/P/6 noiembrie 2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului (…) pentru comiterea infracţiunilor de violare de domiciliu, prevăzută de art. 192 alin. 1 şi 2 Cod penal şi viol, prevăzută de art. 197 alin. 1 c.pen., ambele în stare de recidivă postcondamnatorie.

Prin actul de sesizare al instantei s-a reţinut că în noaptea de 4/5 octombrie 2008 inculpatul a pătruns fără drept în locuinţa numitei (…), unde, prin ameninţare şi violenţă, a întreţinut relaţii sexuale cu aceasta.

Prezent la fond in stare de arest preventiv, inculpatul a precizat că nu doreşte să mai dea declaraţii.

Prin sentinţa penală nr. 73 din 23 ianuarie 2009 Judecătoria Tulcea, în temeiul art. 192 alin. 1 şi 2 cod penal. cu aplic. art. 37 lit. a c.penal a dispus condamnarea inculpatului (…), la o pedeapsă de 5 ani închisoare.

În temeiul art. 61 c.pen. s-a revocat beneficiul liberării condiţionate pentru restul de 1000 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 53/2002 a Judecătoriei Măcin şi s-a dispus contopirea acestuia cu pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin hotărâre în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare.

În temeiul art. 197 alin. 1 c.pen. cu aplic. art. 37 lit. a c.pen., a fost condamnat inculpatul (…) la o pedeapsă de 10 ani închisoare şi 6 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi e c.pen.

În temeiul art. 61 c.pen., a fost revocat beneficiul liberării condiţionate pentru restul de 1000 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 53/2002 a Judecătoriei Măcin şi s-a dispus contopirea acestuia cu pedeapsa de 10 ani închisoare şi 6 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi e c.pen. aplicată prin hotărâre în pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare şi 6 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi e c.pen. la care a fost adăugat un spor de 2 ani închisoare, rezultând o pedeapsă de 12 ani închisoare şi 6 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi e c.pen.

În baza art. 33-34 c. penal, au fost contopite pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 12 ani închisoare şi 6 ani şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi e c.pen. ce va fi executată de inculpat.

Totodată au fost interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi e c.pen. pe durata prevăzută de art. 71 c.pen.

În baza art. 350 c.pr.pen., a fost menţinută măsura arestării preventive a inculpatului (…), iar în temeiul art. 88 Cod penal s-a dedus din pedeapsă durata reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 15 octombrie 2008 şi până la data rămânerii definitive a hotărâri.

Prima instanta a admis în parte acţiunea civilă formulată de (…) şi în temeiul art. 14 c.pr.pen. raportat la art. 998 – 999 c.civ a obligat inculpatul (…) la plata sumei de 15.000 lei cu titlul de despăgubiri morale către partea civilă.

În temeiul art. 191 c.pr.penală a fost obligat inculpatul la plata sumei de 1000 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că în seara zilei de 4 octombrie 2008, în jurul orei 22,00, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice,

inculpatul (…) s-a deplasat cu căruţa la domiciliul părţii vătămate (…) cu intenţia de a se răzbuna pentru un conflict mai vechi legat de folosinţa unui imobil.

După ce a escaladat gardul locuinţei şi a pătruns în curte, inculpatul a rupt fereastra de la bucătărie şi a pătruns în casă.

Auzind zgomotul produs de spargerea geamurilor, partea vătămată s-a refugiat în ultima cameră a locuinţei.

A mai reţinut prima instanţă ca inculpatul a spart apoi şi geamul unei uşi pentru a ajunge la această cameră. De aici a luat-o pe partea vătămată şi a târât-o în camera unde dormea de obicei, aplicându-i şi mai multe lovituri cu palmele şi pumnii, apoi prin constrângere, inculpatul a întreţinut mai întâi relaţii sexuale orale şi apoi normale şi anale cu partea vătămată. În momentul când inculpatul se îmbrăca şi nu era atent partea vătămată a reuşit să fugă, ascunzându-se în grădină până a plecat inculpatul, iar apoi a mers la vecina sa (…) căreia i-a povestit cele întâmplate. Aceasta a anunţat-o telefonic pe fiica părţii vătămate care, la rândul său, a anunţat organele de poliţie prin serviciul de urgenţă 112.

Inculpatul a părăsit locuinţa părţii vătămate, dar a uitat aici o brichetă găsită de organele de poliţie şi pe care inculpatul a recunoscut-o ca fiind a lui.

Ajuns la domiciliu, inculpatul i-a spus concubinei sale, (…) că s-a răzbunat pe (…), după care şi-a luat câteva lucruri şi a plecat, spunându-i concubinei să ia copiii şi să plece că el este urmărit de poliţie.

Ulterior inculpatul a fost reţinut şi apoi arestat preventiv prin încheierea din 16 octombrie 2008 a Judecătoriei Tulcea.

Din raportul medico-legal nr. 843/29 octombrie 2008 întocmit de Serviciul medico-legal judeţean Tulcea rezultă că partea vătămată a suferit mai multe leziuni create prin lovire cu un corp dur, ce au necesitat pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale. De asemenea, rezultă că victimei i s-a cauzat o fisură anală de circa 1,5 cm, care s-ar fi putut produce prin dilatarea forţată a sfincterului.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a declarat apel inculpatul (…).

În motivarea apelului inculpatul a arătat că pedeapsa aplicată este foarte mare deoarece nu a mers să comită fapta, ci s-a dus să stea de vorbă cu numita (…) în legătură cu imobilul pe l-a făcut la ea în curte şi, atunci când a ajuns la dânsa, a început să blesteme şi să îl facă puşcăriaş, iar el fiind sub influenţa alcoolului şi-a pierdut controlul şi nu a mai judecat ceea ce face.

A mai arătat inculpatul că are 6 copii minori din care cel mai mic 8 luni şi că aceştia nu au un sprijin de la nimeni şi, deşi merită să fie condamnat pentru ceea ce a făcut, solicită ca instanţa să aibă în vedere că această situaţie şi să aplice o pedeapsă mai uşoară.

Analizând apelul, prin prisma motivelor invocate,dar şi sub toate aspectele, tribunalul apreciază că acesta este nefondat pentru următoarele considerente :

Astfel, cu privire la vinovăţia inculpatului, aceasta a fost corect reţinută având în vedere plângerea şi declaraţia părţii vătămate (…), concluziile raportului medico-legal nr. 843 din 20.10.2008 a S.M.L. Tulcea (care confirmă agresiunea sexuală) şi declaraţiile inculpatului din cursul urmării penale, care recunoaşte că a lovit şi violat partea vătămată.

Referitor la individualizarea pedepsei, aceasta a fost corect dozată, având în vedere criteriile prevăzute de art. 72 Cod penal, justificându-se atât pedeapsa de 10 ani închisoare cât şi revocarea beneficiului suspendării condiţionate şi sporul de 2 ani închisoare.

Nu poate fi omis că inculpatul se află în stare de recidivă postcondamnatorie, suferind alte două condamnări anterioare pentru infracţiuni de viol şi violare de domiciliu, cerea ce denotă o perseverenţă constantă în comiterea de fapte împotriva vieţii sexuale prin prisma recidivei specializate.

Nu în ultimul rând, pedeapsa de 12 ani închisoare se justifică şi prin modul de operare al infractorului, care a pătruns în locuinţa părţii vătămate în stare de ebrietate, victima infracţiunii fiind o persoană în vârstă de 62 de ani.

Faţă de cele expuse şi nefiind motive de nulitate absolută care să fie invocate din oficiu şi care să ducă la desfiinţarea hotărârii atacate, urmează ca apelul declarat de inculpatul (…) să fie respins ca nefondat.

În consecinţă, va fi menţinută sentinţa penală nr. 73 din 23 ianuarie 2009 a Judecătoriei Tulcea ca legală şi temeinică.

În baza art. 350 Cod pr. penală, va fi menţinută măsura arestării preventive a inculpatului (…) pe o perioadă de 60 zile începând cu data de 28 aprilie 2009 şi până la 26 iunie 2009, inclusiv.

În baza art. 88 Cod penal, se va deduce durata reţinerii şi arestării preventive de la 15 octombrie 2008 până la zi.

Ca urmare a respingerii apelului, în baza art. 192 alin. 2 Cod pr. penală va fi obligat apelantul la plata sumei de 360 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariu apărător oficiu în sumă de 200 lei se va deconta din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţii Tulcea pentru avocat Chiosa Genovel.

??

??

??

??

4