Cauta in aceasta categorie:

Durata rezonabila a procedurii. Consecintele încalcarii art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului sub aspectul duratei procedurii. Dreptul reclamantului la despagubiri materiale si morale. Calitatea procesual pasiva a Statului Român.

În conditiile societatii moderne, înfaptuirea justitiei este una dintre atributele statului, realizat prin intermediul serviciului public înfiintat în acest scop. Raspunderea pentru îndeplinirea idealului de justitie – justitie realizata în numele legii, eficienta, impartiala si egala pentru toti – revine în primul rând Statului, în calitate de garant al legalitatii activitatii judiciare, pentru organizarea...

Citeste mai mult...

Nerespectarea procedurii de citare a pârâtului ; nulitatea dovezii de îndeplinire a procedurii de citare .

Curtea a admis recursul declarat de pârâtul G.V. împotriva sentinţei nr. 501 pronunţată în Camera de Consiliu din 18 mai 2006 de Tribunalul Prahova –Secţia Civilă , reclamantă –intimată fiind D.G.A.S. şi P. C. P. , a casat susmenţionata sentinţă şi a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Prahova , cu procedura de citare...

Citeste mai mult...

Nerespectarea procedurii concilierii directe reglementată de disp. art 7201Cod proc civ

Litigiu comercial;Nerescpectarea procedurii concilierii directe reglementata de disp. art 7201Cod proc civ.Sanctiune-respingerea actiunii ca prematur formulata.  Reclamanta K M a chemat în judecata pe pârâta SC X prin administrator , solicitând instantei  ca prin hotarârea ce se va pronunta  sa dispuna obligarea pârâtei la restituirea sumei de 324 mil.lei rol reprezentând diferenta dintre...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesionişti. deschiderea procedurii insolvenţei. fişa sintetică emisă de creditoare în care sunt enumerate titlurile de creanţă, nu constituie prin ea însăşi, o dovadă a unei creanţe certe, lichide şi exigibile.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI. FIŞA SINTETICĂ EMISĂ DE CREDITOARE ÎN CARE SUNT ENUMERATE TITLURILE DE CREANŢĂ, NU CONSTITUIE PRIN EA ÎNSĂŞI, O DOVADĂ A UNEI CREANŢE CERTE, LICHIDE ŞI EXIGIBILE. -art.3 pct.6  din Legea nr.85/2006. Decizia nr.300/07.05.2013...

Citeste mai mult...

Efectuarea procedurii de citare cu incalcarea dipoz. art.88 c.p.c

Efectuarea procedurii de citare cu  incalcarea dipoz. art.88 c.p.c. Prin sentinta civila nr. 8119/21.07.2011, pronuntata in dosarul nr. 8047/311/2011, judecatoria Slatina a admis exceptia netimbrarii cererii de chemare in judecata, invocata din oficiu, si a anulat ca netimbrata contestatia la executare formulata de contestatoarea SC S E SRL in contradictoriu cu intimata D....

Citeste mai mult...

Potrivit art. 87 pct.5 C.pr.civ. cei supuşi procedurii reorganizării judiciare si a falimentului vor fi citaţi prin administratorul judiciar, ori, după caz, prin lichidatorul judiciar

41 Citare.  Potrivit art. 87 pct.5 C.pr.civ. cei supusi procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului vor fi citati prin administratorul judiciar, ori, dupa caz, prin lichidatorul judiciar. Tribunalul Dolj Sectia a II a Civila, dosar nr. 2600/215/2009*, decizia nr. 405/2012 Asupra cauzei de fata deliberând asupra recursului declarat împotriva sentintei nr....

Citeste mai mult...

Recurs – litigiu cu profesionişti. deschiderea procedurii insolvenţei. neîndeplinirea procedurii de citare cu debitoarea în conformitate cu legea, prin nerespectarea termenului prevăzut de art.95 alin.3 cod procedură civilă anterior termenului de judecată

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. RECURS - LITIGIU CU PROFESIONIŞTI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI. NEÎNDEPLINIREA PROCEDURII DE CITARE CU DEBITOAREA ÎN CONFORMITATE CU LEGEA, PRIN NERESPECTAREA TERMENULUI PREVĂZUT DE ART.95 ALIN.3 COD PROCEDURĂ CIVILĂ ANTERIOR TERMENULUI DE JUDECATĂ FIXAT. -art.95 alin.3 Cod procedură civilă;; -art.105...

Citeste mai mult...

Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea creditorilor. Bilete la ordin neplătite. Consecinţe. Hotărâre judecătorească. Motivare

Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea creditorilor. Bilete la ordin neplătite. Consecinţe. Hotărâre judecătorească. Motivare Legea nr. 85/2006, art. 31, art. 33, raportat la art. 3 pct. 1, 6 şi 12 Legea nr. 58/1934, art. 61, art. 106 C. proc. civ., art. 260 alin. (1) pct. 5 Biletul la ordin este...

Citeste mai mult...

Reorganizare judiciara si faliment. deschiderea procedurii. obligarea creditorului care a formulat cererea introductiva la plata unei cautiuni. sanctiunea neachitarii cautiunii.

SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Materie : REORGANIZARE JUDICIARA SI FALIMENT. DESCHIDEREA PROCEDURII. OBLIGAREA CREDITORULUI CARE A FORMULAT CEREREA INTRODUCTIVA LA PLATA UNEI CAUTIUNI. SANCTIUNEA NEACHITARII CAUTIUNII. Din prevederile art.38 alin.4 ale Legii nr.64/1995 republicata rezulta ca stabilirea unei cautiuni în sarcina creditorului care a formulat cererea introductiva pentru deschiderea...

Citeste mai mult...

Procedura insolventei. Cerere privind închiderea procedurii formulata de lichidatorul judiciar, dupa aprobarea raportului final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite si când fondurile nereclamate au fost depuse…

Legea 85/2006 art.132 alin.2, Procedura insolventei se finalizeaza prin sentinta de închidere a procedurii. Este cunoscut ca închiderea procedurii poate fi pronuntata de judecatorul sindic, conform legii insolventei, în 5 situatii diferite: -insuficienta fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor administrative ale procedurii; -executarea cu succes a planului de reorganizare; ...

Citeste mai mult...

Rolul activ al judecătorului în cadrul procedurii adopţiei, reglementată prin Legea nr. 273/2004, republicată privind procedura adopţiei

10.Rolul activ al judecătorului în cadrul procedurii adopţiei, reglementată prin Legea nr. 273/2004, republicată privind procedura adopţiei Drepturile asistentului maternal în procedura adopţiei Calitatea procesuală activă a administratorului maternal în exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţă în materia cererilor vizate de art. 74 din Legea nr. 273/2004 ...

Citeste mai mult...

Deschiderea procedurii adopţiei interne, îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 29 din Legea nr.273/2004.

Deschiderea procedurii adopţiei interne, îndeplinirea condiţiilor prevăzute  de art. 29 din Legea nr.273/2004.  Măsurile de protecţie specială prevăzute de Legea nr.273/2004 sunt măsuri cu caracter temporar, minorii având  dreptul de a beneficia de şansa de a fi integraţi într-o familie adoptativă,  cu consimţământul lor şi după consilierea psihologică aferentă. Aceasta cu atât...

Citeste mai mult...

Dreptul familiei – adopţie Deschiderea procedurii adopţiei interne Art.9 ; art 13 din Lg.nr.273/2004

Dreptul familiei – adopţie Deschiderea procedurii adopţiei interne Art.9 ; art 13  din Lg.nr.273/2004 Prin sentinţa civilă nr. 84/18.12.2012, pronunţată de Tribunalul Călăraşi în dosarul nr. …./116/2012 a fost respinsă cererea reclamantei DGASPC Călăraşi de încuviinţare deschidere procedură adopţie pentru copilul CD Pentru a  pronunţa această soluţie, tribunalul...

Citeste mai mult...

Condiţii pentru încuviinţarea procedurii deschiderii adopţiei. Verificarea îndeplinirii acestora

Condiţii pentru încuviinţarea procedurii deschiderii adopţiei. Verificarea îndeplinirii acestora Măsura adopţiei urmăreşte ocrotirea intereselor copiilor minori care nu au părinţi sau nu au posibilitatea de a locui la ei, în scopul de a li se asigura avantajele unei vieţi de familie şi condiţii corespunzătoare de creştere, educare şi formare a personalităţii. Măsura...

Citeste mai mult...

Încuviinţarea deschiderii procedurii adopţiei interne.

Încuviinţarea deschiderii procedurii adopţiei interne. Prin sentinţa civilă nr. 7/C din 27.01.2010, Tribunalul Mureş a respins cererea formulată de petenta D.G.A.S.P.C. Mureş. Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că prin cererea înregistrată la data de 27.11.2009 petenta a solicitat încuviinţarea deschiderii procedurii adopţiei interne a copilului I.I., născut...

Citeste mai mult...

Deschiderea procedurii adoptiei interne. art.22-24 din Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adoptiei. Conventia onu cu privire la drepturile copilului – art.20.

DESCHIDEREA PROCEDURII ADOPTIEI INTERNE. ART.22-24 DIN LEGEA NR.273/2004 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL ADOPTIEI. CONVENTIA ONU CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI. ART.20. Procedura adoptiei interne parcurge ca regula trei etape finalizate fiecare printr-o hotarârea judecatoreasca irevocabila: încuviintarea deschiderii procedurii adoptiei, încredintarea copilului în vederea adoptiei si încuviintarea propriu-zisa a adoptiei. Initierea...

Citeste mai mult...

Incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei. Conditii. Interpretarea conduitei parintelui firesc, legal citat. de a nu se prezenta la judecarea cauzei pentru a-si exprima consimtamantul sau refuzul cu privire la deschiderea procedurii. Suplinirea c…

R O M A N I A TRIBUNALUL PENTRU MINORI SI FAMILIE BRASOV SENTINTA CIVILA NR 12/SDOSAR NR. Sedinta Camerei de Consiliu din data de .01.2009 Cu participarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov.     Pe rol fiind...

Citeste mai mult...

Contestaţie împotriva actului administrativ fiscal. suspendarea procedurii administrativ jurisdicţionale. judecata omisso medio.

CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA ACTULUI ADMINISTRATIV FISCAL. SUSPENDAREA PROCEDURII ADMINISTRATIV JURISDICŢIONALE. JUDECATA OMISSO MEDIO. Art.169 şi 178 lit.a Cod pr.fiscală Câtă vreme nu s-a soluţionat contestaţia împotrivaactului administrativ fiscal, instanţa de contencios nu se poate pronunţa asupra legalităţii  şi ...

Citeste mai mult...

Aprobarea raportului final. închiderea procedurii insolvenţei. încălcarea normelor de procedură pentru care nu este prevăzută sancţiunea nulităţii absolute.

APROBAREA RAPORTULUI FINAL. ÎNCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI. ÎNCĂLCAREA NORMELOR DE PROCEDURĂ PENTRU CARE NU ESTE PREVĂZUTĂ SANCŢIUNEA NULITĂŢII ABSOLUTE. Art.129 din Legea nr.85/2006 Art.105 şi 108 alin.3 din Codul de procedură civilă. De principiu, aprobarea raportului final şi închiderea procedurii insolvenţei se pronunţă de...

Citeste mai mult...