Cauta in aceasta categorie:

Bănci. Operaţiuni bancare. Instituţii

Reclamanta societate comerciala a solicitat ca în contradictoriu cu pârâtele  societate comerciala  si banca sa se dispuna anularea incidentului de plata declarat la data de 27.03.2008, privitor la refuzul total la plata a biletului la ordin emis la data de 11.03.2008 în Ploiesti de reclamanta în favoarea pârâtei societate comerciala. Pârâta banca a...

Citeste mai mult...

Anulare incident plată. Acţiune admisă în condiţiile în care reclamanta îşi achitase obligaţiile de plată înainte de scadenţă

Materia: anulare incident plată Nr./Dată: 14/22.02.2007 Sentinţă Autor: Tribunalul Vrancea  secţia comercială şi de contencios administrativ-fiscal Anulare incident plată. Acţiune admisă în condiţiile în care reclamanta îşi achitase obligaţiile de plată înainte de scadenţă Reclamanta SC S SA Cîmpineanca a chemat în judecată pârâta BCR Sucursala Vrancea şi BNR...

Citeste mai mult...

Ordonanta presedintiala. Suspendarea executarii obligatiei reclamantilor de plata a ratelor de credit rezultând din contractul de credit ipotecar.

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele: Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 12.07.2016 reclaman?ii A.P. ?i I.P.  au solicitat în contradictoriu cu pârâtele S.C. B. S.A. ?i E.F.G. N.E.F. II. B.V. pe cale de ordonan?a pre?edin?iala sa se dispuna suspendarea executarii obliga?iei reclaman?ilor de plata...

Citeste mai mult...

Litigii cu profesioniştii. Clauze abuzive. Contract de credit contractat în chf

TRIBUNALUL SATU MARE - SECŢIA A II-A CIVILĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL SENTINŢA CIVILĂ NR. 58/AP/LP/21.03.2016 (DEFINITIVĂ) Litigii cu profesioniştii. Clauze abuzive. Contract de credit contractat în CHF Instanţa apreciază că intră în domeniul de aplicare a Legii nr. 193/2000 şi implicit a Directivei 93/13/CEE acele clauze care au caracter...

Citeste mai mult...

Clauze abuzive, contracte de credit bancar

Legea nr. 193/2000 nu conferă instanţei de judecată posibilitatea de a verifica dispoziţiile din contract, ci numai de a constata că unele clauze sunt sau nu abuzive şi să dispună înlăturarea lor. În speţă, în mod greşit instanţa de fond a procedat la modificarea clauzelor privind  dobânda variabilă şi comisionul de rambursare în...

Citeste mai mult...

Legea privind protecţia consumatorilor

Conţinut speţă  potrivit pct. 1 lit. r) din Anexa la Legea nr. 193/2000, sunt considerate clauze abuzive acele clauze care permit comerciantului obţinerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutării sau finalizării contractului de către acesta din urmă, fără a prevedea existenţa compensaţiilor în sumă echivalentă şi pentru consumator,...

Citeste mai mult...

Contract de credit. Caracterul abuziv al clauzelor privind comisionul de acordare credit, la comisionul de administrare lunara a creditului si la dreptul unilateral al bancii de a modifica dobânda

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 06.05.2015, sub numar dosar /212/2015, reclamantul I.A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta B. S.A., ca instanta sa dispuna: I. sa constate caracterul abuziv al clauzelor stipulate la art. 4.1 alin. 2 prima teza si art. 4.3 din contractul de credit...

Citeste mai mult...

1Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, contract de credit, posibilitatea băncii de a revizui unilateral nivelul dobânzii, restituirea prestaţiilor

Necircumstanţierea în nici un mod a elementelor care îi permit creditorului modificarea unilaterală a dobânzii curente contractuale, lăsând la libera sa apreciere majorarea ei, încalcă prevederile legale incidente in materie, fiind de natura sa prejudicieze „semnificativ”.O dovada in acelaşi sens o reprezintă faptul ca modificarea poate interveni faţă de oricare dintre motivele prevăzute în...

Citeste mai mult...

Contract de credit. Lipsa caracterului abuziv al clauzelor privind caracterul variabil al dobânzii si comisionul de administrare

Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 30.09.2014, sub numar dosar 30874/212/2014, reclamanta S.N.C.a solicitat, în contradictoriu cu pârâtele R.B. S.A. si R.B. S.A. – Sucursala Constanta – Agentia Trocadero, ca instanta sa dispuna: - anularea clauzei abuzive stipulate la art. 4 pct. 4.3...

Citeste mai mult...

Daune interese

Dosar nr. XXXXX/193/2012** -  Recurs  - Daune interese R O M Â N I A TRIBUNALUL  BOTOŞANI Secţia a II-a civilă,  de contencios administrativ şi fiscal DECIZIA  CIVILĂ NR. XXX Şedinţa publică din  data de xx.xx.xxxx Preşedinte - Judecător -  Judecător - ...

Citeste mai mult...

Caracterul abuziv al clauzelor din contractul de credit bancar pentru persoane fizice

Asupra cauzei de faţă: Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. /310/2014 la Judecătoria  Sinaia, reclamantul P D domiciliat in or. , jud. Prahova, CNP 1 a chemat în judecată pârâta BANCA XXXS.A. cu sediul in mun. Bucureşti, Bd. XXX,înmatriculata la Registrul Comerţului .înmatriculata la Registrul Bancar Nr. , pentru ca...

Citeste mai mult...

Art. 6 Legea 241/2005

Dosar nr. -- art. 6 Legea 241/2005   R O M A N I A JUDECATORIA  D – JUDEŢUL B Sentința penală nr. -- Şedinţa  publică din --  Preşedinte – -- Reprezentantul Ministerului Public reprezentat de: Procuror  - -- Grefier –  -- La...

Citeste mai mult...

Bănci. Clauze abuzive

Tribunalul Vâlcea  Decizia civila nr. 568/08.09.2015 Bănci. Clauze abuzive Potrivit art. 4 alin. 5 din aceeaşi lege, invocat de asemenea de către recurentă, „fără a încălca prevederile prezentei legi, natura abuzivă a unei clauze contractuale se evaluează în funcţie de: a) natura produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului la...

Citeste mai mult...

Nulitatea absolută

Pe rol, examinarea cererii formulate de reclamanţii AE, AR, AT, AR, , AO, CD, …, toţi cu domiciliul ales în B, persoana împuternicită pentru primirea corespondenţei fiind MP şi MP în contradictoriu cu pârâta SC BANCA… SA cu sediul în B şi sediul procesual ales în B la reprezentantul convenţional IK R…, C. C,...

Citeste mai mult...

Actiune in constatare clauze abuzive. Comisioane. Dobânda. Daune morale

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta în data de 26.06.2014 sub nr. 19817/212/2014, reclamantii D.D si D.A.M.C. au chemat în judecata pe pârâta S.C. V. ROMANIA S.A., solicitând instantei de judecata ca prin hotarârea ce va pronunta sa constate ca fiind abuzive clauzele înscrise în contractul de credit nr. 0167605/15.10.2008 la pct. 5...

Citeste mai mult...

Inalienabilitate conventională. Existenta vreunui impediment în transferul dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat.

În măsura în care nu se constituie ca inalienabilitate legală, clauza de inalienabilitate prevăzută prin contractele de ipotecă bancară, prin care garanţii ipotecari se obligă ca, pe perioada existenţei ipotecii, să nu consimtă la o altă ipotecă asupra imobilului, să nu înstrăineze bunul ori vreun dezmembrământ asupra proprietăţii (şi, în genere, să nu încheie...

Citeste mai mult...

Lipsa calităţii de consumator a fidejusorului. Domeniul de aplicare a l. nr. 193/2000

Prin DECIZIA CIVILĂ NR. 44/A -15.01.2015, Tribunalul Braşov a respins excepţia inadmisibilităţii apelului şi a respins apelul formulat de apelanţii-reclamanţi TT şi TF  în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi BCR, S.C. C 2T S.R.L. prin lichidator judiciar S.P.R.L., BM şi BMC împotriva sentinţei civile nr. 7681/18.06.2014 a Judecătoriei Braşov, pe care o păstrează. Analizând...

Citeste mai mult...