Prin trafic de persoane se înţelege fapta unei persoane care, prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate, recrutează, transportă, transferă, adăposteşte o altă persoană, în scopul exploatării acesteia.