Avocat Stoean Carmen

Stoean Carmen

AVOCAT BAROUL BUCUREȘTI


Sunt avocat în cadrul Baroului Bucureşti din anul 2001. După mai mulţi ani de colaborare am decis să înfiinţez propriul cabinet de avocatură, care are sediul în Bucureşti. Ofer servicii juridice în toată ţară.

15 ANI DE EXPERIENŢĂ

Drept comercial

Avem peste 50 de cazuri câştigate şi experienţă în dreptul comercial.

Drept Penal

Găsim rezolvări la toate problemele serioase cu legea penală pentru a obține o soluție favorabilă.

Legea Drepturilor Civile

Drepturile civile vă sunt garantate de constituția României.

Drept Civil

Dreptul civil este garantat de constituția României și este un principiu fundamental.

Dreptul comercial

Legislația din România permite înființarea de firme și întreprinderi.

Legea falimentului

Legea falimentului personal a intrat în vigoare astfel că, orice român sufocat de datorii poate apela la această lege.

AVOCAT CU SPECIALIZARE ÎN

Ai nevoie de consultanță juridică?
Apasă click pe link și vei fi redirecționat către pagina noastră de contact.

Jurisprudenţa

  • Uzucapiune – cerere respinsă – neîmplinire termen

    Prin  cererea  înregistrată la  această  instanţă  sub  nr.5517/324/2011  din  14.11.2011, reclamanţii CD  şi  C D, în  contradictoriu  cu  pârâta  UAT a  mun.T,  prin  primar  a  solicitat  să se  constate  că  au  devenit  proprietari  prin  uzucapiunea  de 30 de  ani  asupra  suprafeţei  de  268  m.p.  teren  intravilan  situat  în  Tecuci, str.G  V,  nr.,  jud. G.

    Citeste mai mult...

  • Modificarea şi stingerea contractului comercial. Soluţii ale practicii arbitrale privind contractul de vânzare comercială internaţională

    2.268. Potrivit dispoziţiilor art. 1020 şi 1021 din Codul civil român, aplicabil în speţă, dacă una dintre părţile care au încheiat contractul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, cealaltă parte are dreptul, fie să o silească să execute convenţia, când este posibil, fie să ceară instanţei desfiinţarea contractului, cu obligarea la despăgubiri a părţii aflate în culpă. Rezultă că, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de către una dintre părţi, contractul nu se desfiinţează de plin drept. Desfacerea acestuia trebuie cerută în faţa instanţei judecătoreşti sau arbitrale, după caz, iar daunele produse ca urmare a neexecutării nu pot fi solicitate decât odată cu acţiunea pentru desfacerea contractului.

    Citeste mai mult...