Avocat Stoean Carmen

Stoean Carmen

AVOCAT BAROUL BUCUREȘTI


Sunt avocat în cadrul Baroului Bucureşti din anul 2001. După mai mulţi ani de colaborare am decis să înfiinţez propriul cabinet de avocatură, care are sediul în Bucureşti. Ofer servicii juridice în toată ţară.

15 ANI DE EXPERIENŢĂ

Drept comercial

Avem peste 50 de cazuri câştigate şi experienţă în dreptul comercial.

Drept Penal

Găsim rezolvări la toate problemele serioase cu legea penală pentru a obține o soluție favorabilă.

Legea Drepturilor Civile

Drepturile civile vă sunt garantate de constituția României.

Drept Civil

Dreptul civil este garantat de constituția României și este un principiu fundamental.

Dreptul comercial

Legislația din România permite înființarea de firme și întreprinderi.

Legea falimentului

Legea falimentului personal a intrat în vigoare astfel că, orice român sufocat de datorii poate apela la această lege.

AVOCAT CU SPECIALIZARE ÎN

Ai nevoie de consultanță juridică?
Apasă click pe link și vei fi redirecționat către pagina noastră de contact.

Jurisprudenţa

  • Cere de revendicare formulată după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001

    În situaţia acţiunilor întemeiate pe dispoziţiile dreptului comun, având ca obiect revendicarea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, formulate după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001, concursul dintre legea specială şi legea generală se rezolvă în favoarea legii speciale, conform Deciziei nr. 33/2008, pronunţate de ICCJ în soluţionarea unui recurs în interesul legii. Ca urmare, potrivit acestei prime teze, după intrarea în vigoare a Legii 10/2001, reclamanta nu are un drept de opţiune între legea specială şi dreptul comun, Legea 10/2001 fiind singura modalitate în care putea redobândi proprietatea imobilului său. În cazul în care sunt sesizate neconcordanţe între legea specială, respectiv Legea nr. 10/2001, şi Convenţia europeană a drepturilor omului, aceasta din urmă are prioritate. Această prioritate poate fi dată în cadrul unei acţiuni în revendicare, întemeiată pe dreptul comun, în măsura în care astfel nu s-ar aduce atingere unui alt drept de proprietate ori securităţii raporturilor juridice.

    Citeste mai mult...

  • CONTESTAŢIE LA EXECUTARE SILITĂ Societăţi comerciale

    În motivarea cererii, a susţinut că prin sentinţa civilă nr. 1675 din 26.11.2001 pronunţată de Tribunalul Teleorman, rămasă definitivă şi irevocabilă şi investită cu formulă executorie, a fost obligată să plătească creditoarei suma de 7.254.080 lei, reprezentând contravaloare energie termică şi penalităţi de întârziere. Faţă de data la care s-a născut dreptul creditoarei de a …

    Citeste mai mult...