Avocat Stoean Carmen

Stoean Carmen

AVOCAT BAROUL BUCUREȘTI


Sunt avocat în cadrul Baroului Bucureşti din anul 2001. După mai mulţi ani de colaborare am decis să înfiinţez propriul cabinet de avocatură, care are sediul în Bucureşti. Ofer servicii juridice în toată ţară.

15 ANI DE EXPERIENŢĂ

Drept comercial

Avem peste 50 de cazuri câştigate şi experienţă în dreptul comercial.

Drept Penal

Găsim rezolvări la toate problemele serioase cu legea penală pentru a obține o soluție favorabilă.

Legea Drepturilor Civile

Drepturile civile vă sunt garantate de constituția României.

Drept Civil

Dreptul civil este garantat de constituția României și este un principiu fundamental.

Dreptul comercial

Legislația din România permite înființarea de firme și întreprinderi.

Legea falimentului

Legea falimentului personal a intrat în vigoare astfel că, orice român sufocat de datorii poate apela la această lege.

AVOCAT CU SPECIALIZARE ÎN

Ai nevoie de consultanță juridică?
Apasă click pe link și vei fi redirecționat către pagina noastră de contact.

Jurisprudenţa

  • Pensie de întreţinere. Insuficienţa mijloacelor debitorului. Consecinţe

    La stabilirea obligaţiei de întreţinere instanţa trebuie să observe atât starea de nevoie a creditorului, cât şi mijloacele debitorului, şi să aprecieze dacă plata unei pensii nu pune în pericol propria întreţinere a debitorului. în consecinţă, dacă mijloacele materiale ale acestuia sunt insuficiente pentru a asigura şi întreţinerea altei persoane, trebuie să se ceară plata …

    Citeste mai mult...

  • Competenţa materială. Obligaţie de a face. Terenuri.

    – Pârâta: Instanţa de fond nu a ţinut seama de cele două excepţii invocate şi anume lipsa competenţei materiale a judecătoriei şi lipsa calităţii procesuale active a reclamantei. Instanţa, în mod greşit, a considerat că în speţă nu este vorba de un litigiu comercial, ci de o obligaţie civilă de „a face”. Or, trebuia să ţină seama că terenurile au intrat în circuitul comercial, respectiv în fondul de comerţ al unei şi deci, competenţa aparţine T.M.B. Reclamanta nu are calitate procesuală, deoarece nu are titlu de proprietate, măsurarea terenurilor urmând a se face tocmai în acest scop. Aportul adus de reclamantă a fost numai de imobile şi utilaje. în speţă nu sunt aplicabile dispoziţiile H. G. nr. 834/1991, deoarece la data apariţiei hotărârii terenurile se aflau în proprietatea sa şi nu în a reclamantei. Mai mult, această hotărâre se referă la societăţile comerciale cu capital de stat, or reclamanta nu mai are această caitate, la 11.08.1995 fiind o societate cu capital privat.

    Citeste mai mult...