Art. 1335 Noul cod civil Obligaţiile gerantului Gestiunea de afaceri Faptul juridic licit


Art. 1335

Obligaţiile gerantului

La încetarea gestiunii, gerantul trebuie să dea socoteală geratului şi să îi remită acestuia toate bunurile obţinute cu ocazia gestiunii.