Art. 825 Noul cod civil Adoptarea hotărârilor Administrarea colectivă şi delegarea Regimul juridic al administrării


Art. 825

Adoptarea hotărârilor

În cazul în care sunt desemnate mai multe persoane în calitate de administratori, dacă legea sau actul de desemnare nu prevede altfel, hotărârile se iau prin voinţa majorităţii acestora.