Citeste şi


Potrivit prevederilor art. 374 alin. 4 cod procedură penală, aplicarea procedurii simplificate şi reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă, potrivit art.396 alin.10 cod procedură penală, se face, dar dacă inculpatul recunoaşte faptele


                Potrivit prevederilor art. 374 alin. 4 cod procedură penală, aplicarea procedurii simplificate şi reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă, potrivit art.396 alin.10 cod procedură penală, se face, dar dacă inculpatul recunoaşte faptele din actul de sesizare, din textul de lege rezultând condiţia impusă de legiuitor a recunoaşterii tuturor faptelor, iar nu o recunoaştere parţială. Pentru aceste motive, constatând că inculpatul V.A  nu a recunoscut integral faptele, urmează a fi înlăturate dispoziţiile art. 396 alin. 10 cod procedură penală, reţinute de către prima instanţă, fiind fondat, aşadar acest motiv de apel al Parchetului.

                 În speţă, inculpaţii V.A.C. şi  V.I. au fost trimişi în judecată, primul pentru săvârşirea a trei infracţiuni de tâlhărie, cel din urmă pentru săvârşirea a două infracţiuni de tâlhărie. Inculpatul V.A.C. a solicitat în faţa primei instanţe ca judecarea cauzei să se facă în baza procedurii de recunoaştere a vinovăţiei reglementate de art. 374 alin. 4 Cod  procedură penală, deşi în declaraţia dată în faţa primei instanţe, pe starea de fapt a recunoscut doar prima infracţiune de tâlhărie, pe care a săvârşit-o singur. Celelalte două infracţiuni de tâlhărie comise împreună cu coinculpatul V.I. nu au fost recunoscute, deoarece ambii inculpaţi nu au recunoscut că ar fi ameninţat persoanele vătămate, pretinzând că acestea din urmă le-ar fi dat de bunăvoie telefoanele mobile.
Prima instanţă a reţinut în favoarea inculpatului V.A.C.  dispoziţiile legale care reglementează procedura simplificată, pentru toate cele trei infracţiuni de tâlhărie, pentru care s-a dispus trimiterea în judecată.
Potrivit prevederilor art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, aplicarea procedurii simplificate are loc doar în ipoteza în care, inculpatul trimis în judecată recunoaşte integral starea de fapt din actul de sesizare, textul de lege precizând în mod expres că se aplică această procedură dacă” recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa”
Având în vedere aceste considerente, instanţa de apel a admis apelul declarat de către Parchet şi a înlăturat dispoziţiile art. 374 alin. 4 şi pe cele ale art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, reţinute faţă de inculpatul V.A.C.