Achiziţii publice. Nerespectarea cerinţelor prevăzute în documentaţia de atribuire Acte ale autorităţilor publice


Temei legal: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire. În cazul în care participantul la procedura de achiziţie publică nu dovedeşte, în condiţiile stabilite prin documentaţia de atribuire, că are experienţă în domeniul lucrărilor ce urmează a fi atribuite spre executare, autoritatea contractantă respinge oferta ca neconformă, fără a mai solicita clarificări.

Decizia civilă nr. 305 din 31 martie 2011