Acte administrativ fiscale. Scutire de la plata contribuţiei la fondul de asigurări sociale de sănătate. Pensionari care realizează venituri din activităţi independente. o.u.g. nr. 150/2002, art. 6 alin. 1, lit. e)


Acte administrativ fiscale. Scutire de la plata contribuţiei la

 fondul de asigurări sociale de sănătate. Pensionari care realizează

venituri din activităţi independente.

O.U.G. nr. 150/2002, art. 6 alin. 1, lit. e)

 Pensionarii care realizează venituri din activităţi

independente nu sunt scutiţi de la plata contribuţiei la fondul de

 asigurări sociale de sănătate raportat la această sursă, cât timp în

 O.U.G. nr. 150/2002, art. 6, alin. 1, lit. e) nu există o precizare

expresă în sensul celor de mai sus, iar prin reglementări ulterioare

 (O.U.G. nr. 107/2005 şi Legea nr. 95/2006) dubiul de interpretare a

fost înlăturat.

(Decizia nr.446/R-CONT din 24 aprilie  2009