Actiune in pretentii a asiguratorului impotriva administratorului drumului public. Asigurări auto şi alte asigurări


Nr. document: 54

Data document: 30.06.2010

Domeniu asociat: asigurari auto si alte asigurari

Titlu jurisprudenta: actiune in pretentii a asiguratorului impotriva administratorului drumului public.

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Corabia sub nr. 723/21372010 din 01.04.2010 reclamanta S.C. a chemat in judecata parata Primaria C., solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta aceasta sa fie obligata la plata sumei de 30.865 lei reprezentand contravaloarea dosarului de dauna, la care se vor adauga dobanzi de intarziere de 0,1 %/zi, incepand cu data de 20.03.2008 (data invitatiei la conciliere), cu cheltuieli de judecata reprezentate de taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

In motivarea cererii s-a aratat ca in data de 03.12.2006 numitul T.I. a avariat autoturismul marca Volkswagen Passat datorita unei diferente de nivel existenta de aprox. 2 luni la intersectia str. T. Vladimirescu cu str. N. Titulescu din localitatea C., care a ramas nereabilitata in urma lucrarilor de asfaltare-reabilitate. Constatarea cauzelor si imprejurarilor care au determinat avarierea autoturismului au fost consemnate in procesul verbal nr. 20655/13.12.2006, inregistrat in registrul de corespondenta al Primariei C., semnat de ing. T.G. din cadrul Serviciului Urbanism, care de altfel a si participat la vizualizarea locului accidentului, unde s-au efectuat si fotografii, procesul verbal in cauza fiind insusit si vizat de catre primarul Orasului C.

S-a aratat in continuare ca pentru repararea autoturismului, care avea incheiata polita de casco la societatea reclamanta, s-a deschis dosarul de dauna nr. si s-a achitat suma de 30.865 lei catre SC S. SRL, conform OP 800/02.05.2007, in baza facturii fiscale nr. 1000B09/31.01.2007 si a devizului aferent.

In drept, cererea a fost intemeiata pe disp. art. 22 din Lg. 136/1995 si art. 998-999 C. Civil, si a fost legal timbrata.

In sprijinul si pentru dovedirea cererii s-a depus la dosar copie de pe dosarul de dauna.

Legal citata, parata Primaria C. a depus la dosar intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii pe cale de exceptie, si in subsidiar respingerea ca neintemeieata a actiunii reclamantei. S-a invocat de catre parata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei, apreciind ca parata Primaria C. este doar o structura functionala, fara pesonalitate juridica, ce nu este parte in raportul juridic dedus judecatii si nu poate sta in nume propriu in judecata, asa cum reiese si din disp. art. 35 din Decretul 31/1954 raportat la art. 77 din Lg. 215/2001. De asemenea s-a invocat de catre parata, prin intampinare, exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, aratandu-se ca potrivit art. 43 al. (1) din Lg. 31/1990 sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale, prin urmare nu pot fi titulare de drepturi si obligatii in nume propriu si nu pot sta in judecata in nume propriu.

Totodata s-a invocat de catre parata exceptia prescriptiei dreptului la actiune, aratandu-se ca prin Decizia nr. 23/19.03.2007 a Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-a statuat ca actiunea in regres formulata de asigurator are caracter comercial si nu civil, si pe de alta parte ca aceasta actiune in regres isi are temeiul in contractul de asigurare. S-a apreciat ca in cauza de fata isi gasesc aplicarea disp. art. 3 al. (2) din Decretul 167/1958, potrivit carora in raporturile ce izvorasc din asigurare termenul de prescriptie este de 2 ani, si potrivit art. (8) al. (1) din acelaSi text de lege prescriptia dreptului la actiune curge de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atat paguba cat pe cel care raspunde de ea. Pe cale de consecinta, facand aplicarea termenului de prescrisptie de 2 ani de la data de 14.12.2006, cand se poate retine ca reclamanta a luat la cunostinta de prejudiciul produs, solicita sa se constate prescris dreptul la actiune al reclamantei. Chiar si in ipoteza in care termenul de prescriptie ar fi cel general de 3 ani, acesta s-a implinit inainte de data introducerii actiunii, respectiv la data de 15.12.2009.

Pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea actiunii, aratandu-se ca proprietarul autoturismului cu buna stiinta a neglijat indicatorul „STOP” care impunea obligatia de a opri la intersectia in cauza, iar reparatia autoturismului s-a facut pe baza unei adrese din 04.12.2006 a Politiei C., in care se facea in mod repetat mentiunea „conform declaratiei conducatorului auto”, fara a se retine in vreun fel culpa paratei. Mai mult, se sutine ca si reclamanta este in culpa incalcand obligatiile ce-i reveneau potrivit art. 26 al. (2) , art. 27 al. (1) si (2) din Lg. 136/1995, apreciindu-se ca reparatiile autovehiculului au depasit avariile cuprinse in adresa Politiei C..

In drept, întampinarea a fost intemeiata pe disp. Codului de Procedura Civila, Decretului nr. 167/1958 republicat, Decretului 31/1954, Lg. 136/1995 si OUG 195/2002.

In sustinerea intampinarii, parata a depus la dosar referatul nr. 14382/14.12.2006, si decizia nr. 23/19.03.2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. De asemenea s-a depus la dosar de catre parata adresa nr. 67468/04.12.2006 a Politiei C., adresa nr. 6166/19.03.2008 a Primariei C., extras din Lg. 136/1995, referatul nr. 14382/14.12.2006, si decizia nr. 23/19.03.2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si doua planSe fotografice.

La data de 25.05.2010 reclamanta a depus la dosar precizare, prin care a raspuns la intampinarea formulata de parata, invederand ca intelege sa se judece cu paratii Orasul C. prin primar si Consiliul Local C., in temeiul disp. Lg. 215/2001 republicata, totodata solicitand respingerea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a reclamantei intrucat prin Decizia nr. 376 s-a acordat mandat de reprezentare pentru directorii de sucursale, acestia fiind imputerniciti sa promoveze cereri in justitie in scopul recuperarii sumelor datorate de persoanele raspunzatoare.

Fata de exceptia prescriptiei dreptului la actiune, s-a aratat de catre reclamanta ca in cauza sunt aplicabile disp. art. 3 al. (1) din Decretul 167/1958 care prevede un termen general de prescriptie de 3 ani, intrucat termenul de 2 ani vizeaza exclusiv raporturile dintre asigurator si asigurat. Se arata ca acest termen curge de la data de 02.05.2007, data efectuarii platii catre asigurat, cererea de chemare in judecata fiind depusa la data de 01.04.2010, deci in termenul prevazut de lege.

Pe fondul cauzei, potrivit art. 22 din Lg. 136/1995 conform caruia asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului fata de cei raspunzatori de producerea pagubei, in limita indemnizatiei achitate. In cazul de fata, culpa paratilor rezida din faptul ca nu si-au indeplinit obligatiile prevazute de Lg. 215/2001, precum si cele prevazute de OG 43/1997 si OUG 195/2002, respectiv obligatia legala de a asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, astfel ca prin subrogarea in drepturile asiguratului reclamanta este indreptatita sa recupereze de la parati despagubirea achitata.

In dovedirea sustinerilor sale, reclamanta a depus la dosar, in copie dosarul de dauna 302/F/Dj0/5499/2006, ordin de plata nr. 800/02.05.2007, decizia nr. 3341/2003 a Curtii Supreme de Justitie si Decizia nr. 376/03.10.2008 privind acordarea de mandat.

Prin sentinta comeriala nr. 54/30.06.2010 instanta a retinut ca la data de 03.12.2006 a avut loc un eveniment rutier, soldat cu avarierea autoturismului marca Volkswagen Passat apartinand numitului T.I., la intersectia str. T. Vladimirescu cu str. N. Titulescu din localitatea C..

Ca urmare a acestui eveniment rutier s-a intocmit dosarul de dauna de catre asiguratorul S.C., in baza contractului de asigurare facultativa. In baza dosarului de dauna mentionat anterior, s-a achitat de catre reclamanta suma de 30.865 lei catre SC S. SRL, prin OP 800/02.05.2007, in baza facturii fiscale nr. 1000B09/31.01.2007 si a devizului aferent.

In temeiul art. 22 din Lg. 136/1995 reclamanta s-a subrogat in drepturile asiguratului fata de cei raspunzatori de producerea pagubei, in limita indemnizatiei achitate, chemand in judecata parata pentru recuperarea sumei achitate.

Fata de exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, invocata de parata prin intampinare, instanta retine ca prin Decizia nr. 376/03.10.2008 (fila 156 din dosar) directorii sucursalelor S.C. sunt mandatati sa promoveze cereri in justitie in numele societatii in scopul recuperarii sumelor datorate de persoanele raspunzatoare respingand exceptia ca neintemeiata.

Fata de exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei invocata de aceasta prin intampinare, instanta a retinut ca parata, in calitate de proprietar al strazilor la intersectia carora s-a produs evenimentul, raspunde pentru prejudiciul cauzat de bunurile aflate in paza sa juridica, potritivit art. 1000 al. (1) C. Civil. Fata de aceste considerente, instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei ca neintemeiata.

In deliberare cu privire la exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocata de parata prin intampinare, instanta a avut in vedere disp. art. 3 al. (1) din Decretul 167/1958 care prevede un termen de prescriptie de 3 ani, si avand in vedere ca subrogarea asiguratorului in drepturile asiguratului pentru despagubiri are la baza un raport juridic delictual si nu unul contractual, termenul curge de la data efectuarii platii catre asigurat, respectiv 02.05.2007, asa cum reiese din OP 800/ 02.05.2007 (fila 10 din dosar), si fata de aceste considerente a respins exceptia prescriptiei dreptului la actiune ca neintemeiata.

Pe fondul cauzei, avand in vedere referatul 14382/14.12.2006 (fila 41 din dosar), instanta retine ca in urma verificarilor s-a stabilit ca evenimentul rutier a fost cauzat de existenta unei diferente de nivel la intersectia str. T. Vladimirescu cu str. N. Titulescu, care s-a creat si a ramas nereabilitatat in urma lucrarilor de asfaltare-reabilitare executate de Consiliul Local C., administrator si proprietar al domeniului public.

În considerarea temeiului juridic invocat de catre reclamant, respectiv prevederile art. 998-999 Cod civil, conditiile angajarii raspunderii civile delictuale a unei persoane sunt: existenta unei fapte ilicite, a unei persoane prin care s-au adus prejudicii materiale sau morale unei alte persoane, existenta unei legaturi de cauzalitate între fapta ilicita Si prejudiciul cauzat Si vinovatia autorului faptei ilicite.

In cauza de fata s-a retinut existenta unei fapte ilicite în sarcina pârâtilor, în sensul de actiune sau inactiune prin care, încalcându-se normele dreptului obiectiv, s-a vatamat dreptul subiectiv al altei persoane, in sensul ca prin inactiunea sa (nereabilitarea intersectiei mentionate) s-a vatamat dreptul subiectiv al asiguratului, iar potrivind art. 22 din Lg. 136/1995 asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului, in limita indemnizatiei achitate, fata de cei raspunzatori de producerea pagubei.

Prejudiciul produs in dauna persoanei vatamate este dovedit de inscrisurile depuse la dosar, respectiv deviz de lucrari si factura fiscala nr. 1000B09/31.01.2007, si a fost achitat de catre asigurator prin OP 800/02.05.2007.

Vinovatia paratilor reiese din faptul ca, desi potrivit art. 21 din Lg. 215/2001 unitatile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat in care acestea sunt parte, paratii nu si-au indeplinit obligatia de a reabilita si portiunea de drum pe care s-a produs evenimentul asigurat si nici pe cea prevazuta de art. 5 al. 6 din OUG 195/2002, aceea de a semnaliza corespunzator orice obstacol aflat pe partea carosabila care stanjeneste sau pune in pericol siguranta circulatiei, precum si toate masurile de inlaturare a acestuia.

Fata de considerentele expuse anterior, instanta a admis actiunea reclamantei si a obligat paratii, in baza art. 1003 C. Civil, la plata sumei de de 30.865 lei reprezentand despagubiri, si dobanda legala de la data de 20.03.2008 si pana la achitarea integrala a debitului.

In temeiul art. 274 C.P. Civila, au fost obligati paratii la plata cheltuielilor de judecata catre reclamanta, reprezentand taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

Data publicarii pe portal : 10.09.2010.

PRESEDINTE,

LASCU ELENA