Actiune in pretentii agentie imobiliara comision intermediere -respingere


Prin cererea de chemare in judecata de pe rolul Judecatoriei Nasaud, SC S.  a solicitat in contradictoriu cu paratul P.A.C. obligarea acestuia din urma la plata sumei de 12.100 lei reprezentand comision de intermediere, la plata dobanzii legale penalizatoare pana la plata efectiva a debitului. in motivare, reclamanta a aratat ca in data de 22.06.20, intre reclamanta , in calitate de agentie inobiliara si parat s-a incheiat conventia de prestari servicii intermediere pentru vanzare nr.920/2020. Obiectul contractului consta in servicii de intermediere- indicarea unui imobil care sa corespunda cerintelor cumparatorului in vederea cumpararii, deplasarea si prezentarea locatiei in schimbul unui comision de 2%din pretul de vanzare. Reclamanta a invocat disp. art.1270 C Civ.

Paratul a formulat intampinare, solicitand respingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele: intre parat si reclamanta s-a incheiat contractul de prestari sevicii indicat anterior. Instanta constata ca prin clauza cuprinsa la pct.4 din contract beneficiarul se obliga sa achite comisionul e 2%din pretul de achizitie al imobilului. La pct.4.3 din contract este prevazut ca prestatorul poate solicita beneficiarului comisionul si in situatia in care tranzactia este incheiata de catre sotul/sotia beneficiarului, respectiv si in situatia in care tranzactia se incheie cu o ruda, afin pana la gradul IV al clientului vanzator. Potrivit pct.4.4 din contract, beneficiarul va datora comisionul si dupa incetarea conventiei daca va folosi informatiile obtinute in baza conventiei cu unul dintre clientii vanzatori ai reclamantei.

Contractul nu prevede o perioada /durata pentru care a fost incheiat. Prin antecontractul de vanzare cumparare incheiat sub semnatura privata intre promitentul cumparator SC T.S. reprezentata prin administrator P.A.C. s-a obligat sa cumpere de la promitentul vanzator F.M. imobilul casa de locuit . Ulterior, prin contractul de vanzare cumparare SC T.S. a cumparat de la vanzatoarea F.M. imobilul care a facut obiectul promisiunii de vanzare.

Prin notificare din data de 21.08.2020 reclamanta solicita paratului P.A.C. plata sumei de 12.100 lei reprezentad comision in baza contractului de servicii de intermediere incheiat.

Tinand cont de clauzele contractuale stipulate in pct.4 din contract, instanta retine ca apararea intimatei, astfel cum a fost formulata in fata instantei este intemeiata, in sensul ca: avand in vedere ca in contractul de prestari servicii intermediere pentru vanzare cumparator persoana fizica nr.952/2020, nu se face nicio referire la situatia in care persoana juridica la care beneficiarul are calitatea de asociat unic sau administrator , incheie contractul de vanzare cumparare cu unul dintre proprietarii prezentati ca prestator, nefiind stipulat necesitatea achitarii unui comision de intermediere in aceasta situatie, instanta apreciaza ca nu exista vreo obligatie contractuala in sarcina paratului sub acest aspect, sens in care constata ca nu sunt indeplinite conditiile art. 1350 alin.2 C Civ si art.1530 C Civ pentru angajarea raspunderii contractuale a paratului. Fata de care respinge actiunea reclamantei ca neintemeiata prin s.civ. nr. 345/2022 ramasa definitiva prin neapelare.