Acţiune privind refuzul de soluţionare a cererii de acces la informaţii publice. Cerere în demolarea unei construcţii edificate de un terţ, în baza autorizaţiei de construire a cărei comunicare s-a solicitat prin acţiune. Inadmisibilitate Acte ale autori


Competenţa instanţei de administrativ se circumscrie doar parţial acţiunii reclamantului, constând în pretinsul refuz practicat de Primarul localităţii, de comunicare a informaţiei de interes public, constând în autorizaţia de construire emisă unui terţ pe terenul pretins a do proprietatea petentei.

Cererea reclamantului vizând demolarea construcţiei edificare în baza autorizaţiei de construire ce i-a fost comunicată excede instanţei de contencios administrativ, reclamantul având deschisă calea dreptului comun pentru verificarea legalităţii actului de proprietate deţinut de terţ, iar în ipoteza anulării acţiunii de instanţă, putea solicita organului administrativ competent, emiterea autorizaţiei de demolare a imobilului construit pe terenul proprietatea sa.

Decizia nr. 819/3.11.2011