Anulare incident plată Societăţi comerciale


În motivare a aratat ca la data de 03.02.2010, reclamanta a emis biletul la ordin nr. RNCB3AB0110412 pentru suma mentionata în cifre de 2100 lei scadent la data de 09.03.2010, iar în litere a fost scris din eroare douazeci si unumiilei, bilet emis pentru pârâta SC …. SRL VLADENI.

Biletul la ordin nr. RNCB3AB0110412/03.02.2010-reprezinta diferenta de plata pentru factura nr. 0000019/28.08.2009. SC …. SRL a preluat, odata cu divizarea SC … SA FALTICENI datoriile acestei societati. Astfel, prin biletul la ordin nr. 0110413/03.02.2010 scadent la data de 24.02.2010, a fost achitata suma de 2164 lei, urmând ca prin biletul la ordin nr. RNCB3AB0110412 sa achite diferenta de 2.100 lei reprezentând factura nr. 19/2009 în suma totala de 4264,19 lei.

SC —- SRL VLADENI a depus biletul la ordin la C.B., iar aceasta banca a solicitat achitarea biletului la ordin la BCR Sucursala Suceava, banca emitenta a instrumentului de plata.

Prin adresa nr. 295/15.03.2010 a solicitat BCR Suceava retragerea acestui instrument de plata, deoarece din eroare a fost scris în litere o alta suma decât cea corecta, urmând ca suma corecta cea înscrisa în cifre sa fie achitata prin alta modalitate de plata, solicitare ce a fost refuzata.

Prin adresa nr. 295/15.03.2010 a solicitat BCR Suceava retragerea acestui instrument de plata, deoarece din eroare a fost scris în litere o alta suma decât cea corecta, urmând ca suma corecta cea înscrisa în cifre sa fie achitata prin alta modalitate de plata, solicitare ce a fost refuzata.

Examinând cererea formulata, Tribunalul constata ca aceasta este întemeiata.

Astfel, reclamanta a emis biletul la ordin nr. RNCB3AB0110412 pentru suma mentionata în cifre de 2100 lei scadent la data de 09.03.2010, iar în litere a fost scris din eroare douazeci si unumiilei, bilet emis pentru pârâta SC —- SRL VLADENI.

Biletul la ordin nr. RNCB3AB0110412/03.02.2010-reprezinta diferenta de plata pentru factura nr. 0000019/28.08.2009. SC —- SRL a preluat, odata cu divizarea SC … SA FALTICENI datoriile acestei societati. Astfel, prin biletul la ordin nr. 0110413/03.02.2010 scadent la data de 24.02.2010, a fost achitata suma de 2164 lei, urmând ca prin biletul la ordin nr. RNCB3AB0110412 sa achite diferenta de 2.100 lei reprezentând factura nr. 19/2009 în suma totala de 4264,19 lei.

SC —– SRL VLADENI a depus biletul la ordin la C.B., iar aceasta banca a solicitat achitarea biletului la ordin la BCR Sucursala Suceava, banca emitenta a instrumentului de plata.

Fara a putea retine vreo culpa în sarcina BCR – Suceava care a procedat la înregistrarea incidentului de plata cu respectarea dispozitiilor din Regulamentul nr. 1/2001 a B.N.R., Tribunalul Suceava va admite actiunea.

La luarea acestei hotarâri s-au avut în vedere dispozitiile art. 36 alin. 2 din Regulamentul nr. 1/2001 al B.N.R. potrivit carora anularea înscrierilor din evidenta Centralei Incidentelor de Plata se poate face la cererea persoanelor declarante, din proprie initiativa sau la solicitarea instantelor judecatoresti, mai exact în baza unei hotarâri judecatoresti.

Fata de cele aratate, instanta va admite cererea si va dispune anularea acestui incident de plata.