Aplicare amendă Acte ale autorităţilor publice


În considerentele hotarârii, tribunalul a statuat ca, în conformitate cu art.24 alin.1 din Legea nr.554/2004, Legea contenciosului administrativ daca în urma admiterii actiunii autoritatea publica este obligata sa încheie, sa înlocuiasca sau sa modifice actul administrativ, sa elibereze un alt înscris sau sa efectueze anumite operatiuni administrative, executarea hotarârii definitive si irevocabile se face în termenul prevazut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data ramânerii irevocabile a hotarârii.

Potrivit alin.2 în cazul în care termenul nu este respectat, se aplica conducatorului autoritatii publice sau, dupa caz, persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere.

Tribunalul a retinut ca, asa dupa cum rezulta din art.24 alin.1 din Legea nr.554/2004, Legea contenciosului administrativ, procedura speciala de instituita de aceste dispozitii legale se aplica numai daca autoritatea publica în cauza este obligata sa încheie, sa înlocuiasca sau sa modifice actul administrativ, sa elibereze un alt înscris sau sa efectueze anumite operatiuni administrative.

În acelasi sens este de observat ca problematica amenzii avuta în vedere de alin.2 al art.24 din Legea nr.554/2004 se circumscrie exclusiv ipotezelor legale care vizeaza obligarea autoritatii sa încheie, sa înlocuiasca sau sa modifice actul administrativ, sa elibereze un alt înscris sau sa efectueze anumite operatiuni administrative.

Ca atare hotarârile judecatoresti care cuprind alte obligatii decât cele avute în vedere de art.24 alin.1 din Legea nr.554/2004 cum ar fi plata de drepturi salariale urmeaza procedura de executare prevazuta de legea speciala în materie. Astfel ca se impune a se concluziona ca în ipoteza în care hotarârea judecatoreasca în cauza nu prevede obligatia autoritatii publice sa încheie, sa înlocuiasca sau sa modifice actul administrativ, sa elibereze un alt înscris sau sa efectueze anumite operatiuni administrative ci doar obligarea la plata unor drepturi salariale dispozitiile art.24 alin.1 si alin.2 din Legea nr.554/2004 nu sunt aplicabile.

Raportat la actiunea reclamantei care invoca neexecutarea hotarârilor judecatoresti prin care i s-a recunoscut sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica si dispozitivul acestora nu cuprinde obligatia pârâtilor sa încheie, sa înlocuiasca sau sa modifice actul administrativ, sa elibereze un alt înscris sau sa efectueze anumite operatiuni administrative ci doar plata acestor sporuri tribunalul constata ca dispozitiile art.24 alin.1 si alin.2 din Legea nr.554/2004, Legea contenciosului nu sunt aplicabile din moment ce acestea au în vedere dupa cum în mod neechivoc prevede alin.1 al art.24 ca hotarârea judecatoreasca sa prevada obligatia autoritatii sa încheie, sa înlocuiasca sau sa modifice actul administrativ, sa elibereze un alt înscris sau sa efectueze anumite operatiuni administrative, ipoteza care nu se regaseste în prezenta pricina.

Tribunalul a mai retinut ca, dupa cum judicios a aratat pârâtul Ministrul Justitiei, prin întâmpinarea depusa, platile restante la sumele aferente titlurilor executorii de natura celor prevazute în hotarârile judecatoresti invocate de catre reclamanta si aflate sub incidenta prevederilor O.U.G. nr.nr.75/2008 se executa cu respectarea prevederilor art.1 si 2 din O.U.G nr.71/2009.